Administrația Națională "Apele Române"
Formular solicitare stadiu Aviz/Autorizație de gospodărire a apelor
Persoane juridice
În cazul în care ați depus documentele pentru aviz/autorizație de gospodărire a apelor pentru societatea comercială/regie autonomă și doriți informații suplimentare, privind stadiul în care se află, avem rugămintea să completați formularul de mai jos::
Completați cu denumirea societãţii comerciale / regiei autonome.
Codul fiscal al societății dvs.
Nr. de înmatriculare la Registrul Comerțului al societății dvs.
Având sediul social în
Persoane fizice
În cazul în care ați depus documentele pentru aviz/autorizație de gospodărire a apelor pentru persoane fizice și doriți informații suplimentare, privind stadiul în care se află, avem rugămintea să completați formularul de mai jos:

Buletin de identitate / carte de identitate