Versiune Romana      Versiune Engleza     
SGA Maramures
ABA Somes-Tisa
A.N. Apele Romane
  
Se începe căutarea

SISTEMUL DE GOSPODARIRE A APELOR MARAMURES

Aleea Hortensiei nr. 2

Cod 430294 – Baia Mare, jud. Maramures

Tel: 0262/225044, 0362/415043 Fax: 0262/226266, 0362/415042

e-mail: dispecer@sgamm.dast.rowater.ro

 

 

 

SISTEMUL DE GOSPODARIRE A APELOR MARAMURES, este subunitate a Administratiei Nationale  „Apele Romane” -  Administratia Bazinala de Apa Somes – Tisa si reprezinta autoritatea investita cu aplicarea unitara a strategiei nationale in domeniul gospodaririi resurselor de apa, pe teritoriul bazinelor hidrografice Somes si Tisa in judetul Maramures, avand urmatoarele atributii principale:

 

  • Monitorizarea hidrologica si de calitate a resurselor de apa
  • Administrarea si exploatarea infrastructurii Sistemului national de gospodarire a apelor
  • Aplicarea Programului national de implementare a prevederilor legislatiei proprii armonizate cu Directivele Uniunii Europene in domeniul gospodaririi durabile  a apelor
  • Asigurarea dezvoltarii unitare a sistemului de gospodarire a apelor
  • Gestionarea si valorificarea resurselor de apa de suprafata si subterane cu potentialele lor naturale si fondul de date din domeniu
  • Reglementarea si controlul folosintelor de apa, al lucrarilor construite pe ape sau care au legatura cu apele si asigurarea activitatii de inspectie
  • Avertizarea si realizarea masurilor de prevenire, combatere si inlaturare a efectelor inundatiilor si a poluarilor accidentale
  • Verificarea respectarii si aplicarii Legii apelor nr. 107/1996, modificata prin Legea 310/2004 si Legea 112/2006, de catre toti utilizatorii de apa si a serviciilor de gospodarire a apelor de pe teritoriul administrat
  • Asigurarea dezvoltarii unitare a informatizarii in domeniul gospodaririi apelor

 

 

S.G.A. Maramures administreaza:

 

in B.H. Somes:

 

l  1076 km lungime cursuri de ape codificate

l  14 km derivaţii

l  1 staţie de pompare

l  2 centrale hidroelectrice de 4,2 si 0,4 MW

l  28,3 km îndiguiri

l  59,3 km regularizări de râuri

l  33,9 km consolidări şi apărări de mal

l  9,6 km canale

l  302 obiective cadastrale

l  Barajul Strîmtori

l  Barajul Berdu

l  Acumularea Strîmtori-Firiza cu un volum de 16,6 mil. mc

l  Acumularea Berdu cu un volum de 0,2 mil. mc

 Amenajarea hidroenergetica Strîmtori-Firiza are următoarele funcţiuni:

l  Alimentarea cu apă brută  a municipiului Baia Mare şi a oraşului Baia Sprie

l  Producerea de energie electrică

l  Atenuarea undelor de viitură prin  modul de exploatare a Acumulării Stramtori-Firiza la ape mari

 

in B.H. Tisa:

 

l  1220 km lungime cursuri de ape codificate

l  27,86 km diguri

l  54,4 km regularizări

l  144,7 km consolidări de mal

 

 

 
Titlul Proiectului:
WIMS-Investment supporting the information system and database for water management

Proiect Phare Numărul:
EuropeAid/122966
/D/SUP/RO
Contract no:
RO/2005/017-553.03.03.03.01