Versiune Romana      Versiune Engleza     
SGA Cluj
ABA Somes-Tisa
A.N.Apele Romane
  
Se începe căutarea
 

Despre Noi

SISTEMUL DE GOSPODARIRE A APELOR CLUJ - subunitate in cadrul ADMINISTRATIEI BAZINALE DE APA SOMES-TISA - este operator unic al resurselor de apa din judetul Cluj, avand ca obiectiv principal utilizarea, valorificarea si dezvoltarea durabila a resurselor de apa.

SGA Cluj este certificat de societatile de acreditare si certificare  S.R.A.C si I.Q.Net pentru indeplinirea cerintelor Standardelor de Calitate ISO 9001/2008, ISO 14001/2005, OHSAS 18001/2007.

 

 

Cadrul natural

 

            Reteaua hidrografica a judetului are o lungime de 2.332,8 km si o suprafata de 5.722,6 km2. O particularitate pentru judetul Cluj este faptul ca reteaua hidrografica este impartita in trei bazine hidrografice reprezentative si anume bazinul hidrografic Somes (II), bazinul hidrografic Crisul Repede (III) si bazinul hidrografic Aries ( IV).

Bazinul hidrografic Somes (II) are cea mai mare pondere, este situat intre extremitatea sud-vestica, centru si extremitatea nord-vestica a judetului. Spatiul hidrografic delimitat de bazinul Somes in judetul Cluj insumeaza o suprafata de 4440 km2, ceea ce reprezinta 65,6% din suprafata judetului.

Cursurile de apa din bazinul hidrografic Somes  in judetul Cluj cuprind un numar de 123 cursuri de apa codificate ce au o lungime totala de 1.514,2 km si o suprafata de 2.425,6 km2.

 

 

Lucrari de gospodarire a apelor

 

Pe teritoriul judetului Cluj, aferent bazinului hidrografic Somes, echiparea cu lucrari de gospodarire a apelor este urmatoarea:

·   Regularizari: 230,2 km;

·   Aparari si consolidari de maluri: 92,5 km;

·   Diguri: 43,85 km, din care 27,7 km in administrarea SGA Cluj;

·   Acumulari permanente:

 

Nr.

    Denumire lac de acumulare/    curs de apa

Volum la  NNR

(mil.mc)

Folosinta

1.

Fantanele, Somes Cald

212,9

energetic, atenuare debite

2.

Tarnita, Somes Cald

70,29

energetic, atenuare debite, alimentare cu apa

3.

Somes Cald, Somes Cald

7,47

energetic, atenuare debite, alimentare cu apa

4.

Gilau, Somes Mic

2,87

energetic, atenuare debite, alimentare cu apa

5.

Floresti II, Somes Mic

1,85

energetic, regularizare debite aval

 

Volumele de atenuare prin lacurile de acumulare permanente:

r. Somes Cald prin cele 3 lacuri de acumulare cu Volum de atenuare   47,25 mil mc

r. Somes Mic prin cele 2 lacuri de acumulare cu Volum de atenuare   2,156 mil mc

 

·   Acumulari piscicole: 17  (Volum total: 9,961 mil.mc)

·   Derivatii: 7 derivatii cu L = 27,6 km care transfera un Qinst = 63,59 mc/s, in scopul suplimentarii debitelor sistemului hidroenergetic Somes Mic si alimentarea cu apa industriala a localitatii Aghires.

 

Prin formatiile teritoriale de lucru Somes Mic Amonte, Acumulare Gilau, Cluj, Bontida, Gherla si Dej, SGA Cluj executa prin programul propriu de gospodarire a apelor lucrari de intretinere ale cursurilor de apa si lucrari de reparatii si intretinere la lucrarile din administrare.

 

 

Monitorizarea cantitativa a resurselor de apa se realizeaza prin:

·         18 statii hidrometrice din care 12 statii sunt automatizate,

·         28 statii pluviometrice din care 14 statii sunt automatizate,

·         6 statii meteorologice din administrarea CMR

·         8 statii pluviometrice din administrarea CMR 

 

Monitorizarea calitativa a resurselor de apa

 

Pe teritoriul judetului Cluj, aferent Bazinului hidrografic Somes, calitatea apelor de suprafata este monitorizata la nivelul a 20 sectiuni de control:

 

 

Curs de apa

Sectiunea de control

  Somes Cald

  Amonte Smida

  Somes Cald

  Rusesti

  Somes Mic

  Amonte Cluj

  Somes Mic

  Pod Colectivistilor

  Somes Mic

  Apahida

  Somes Mic

  Salatiu

  Belis

  Poiana Horea

  Somesul Rece

  Uzina Somesul Rece

  Capus

  Am.Cfl.Somes Mic

  Nadas

  Radaia

  Nadas

  Am.Cfl.Somes Mic

  Popesti

  Am. Cfl. Somes Mic

  Zapodie

  Am.cfl.Somes Mic

  Zapodie

  Am.Pata Rat

  Gadalin

  Am.cfl.Somes Mic

  Fizes

  Am.cfl.Somes MIc

  Somes Mare

  Am.cfl.Somes Mic

  Somes Mare

  Priza Cuzdrioara

  Somes

  Dej

  Somes

  Fodora

 

De asemenea, calitatea apelor subterane este urmarita prin foraje amplasate in apropierea unor mari platforme industriale, cum este: SC Terapia SA Cluj Napoca, SC Somes Dej SA si la statiile de distributie carburanti.

 

 

Gestionarea resurselor de apa

 

Gospodarirea apelor, ca prevedere legala de interes general, implica in mod necesar desfasurarea unui complex de activitati si actiuni specifice incepand cu cunoasterea si monitorizarea in timp real a starii si evolutiei parametrilor definitorii mediului hidric si continuand cu alocarea rationala si echilibrata a apei ca resursa economica, protectia impotriva oricarei forme de degradare si poluare pentru asigurarea dezvoltarii durabile si prezervarea caracterului esential al resurselor de apa, durabilitatea.

Mecanismul economic specific in domeniul gospodaririi cantitative si calitative a resurselor de apa include sistemul de contributii, plati, bonificatii si penalitati, ca parte a modului de finantare pe principii economice a Administratiei Nationale Apele Romane, in scopul functionarii in siguranta a Sistemului National de Gospodarirea Apelor.

Aceste aspecte sunt mentinute si tinute sub control prin intermediul serviciului Gestiunea Resurselor de Apa, a carui activitate specifica cuprinde:

·         constituire a bancilor de date aferente Bazinului Hidrografic Somes Tisa din cadrul judetului Cluj din punct de vedere al gospodaririi apelor sub aspect calitativ si cantitativ

·         facturare pentru contractele abonamente incheiate

·         finalizare si transmitere penalitati aplicate

·         avizare, autorizare

·         control la folosintele consumatoare de apa si nu numai

·         balanta apei

·         urmarirea derularii masurilor inscrise in programele de etapizare, si a masurilor inscrise in angajamentele semnate de Romania la UE

·         etc, precum si toate solicitarile care vizeaza activitatea serviciului si care nu sunt cuprinse in activitatea normata.

 

Apararea impotriva inundatiilor

 

In  judetul Cluj apararea impotriva inundatiilor se realizeaza prin lucrarile hidrotehnice: indiguiri, regularizari, acumulari. Prin aceste lucrari se apara:

·          35 de localitati

·          106 obiective social economice si industriale

·          21,2 km cai ferate

·          104,6 km sosele

·          2721,8 ha  terenuri

 

            Monitorizarea fenomenlor meteorologice periculoase la nivel de judet se efectueaza prin  masuratorile din reteaua hidrometeorologica (mire, pluviometre etc.) precum si sisteme globale   “Integrata Radar”. Prin  procedee de prognoza hidrometeorologica se asigura prevederea anticipata a fenomenelor particulare care se pot produce. Avertizarea, alarmarea comitetelor locale si a centrelor operative ale agentilor economici locali se face conform fluxului informational si operativ decizional.

            Toate deciziile si actiunile de aparare sunt in conformitate cu Planul judetean de aparare impotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase, accidentelor la constructiile hidrotehnice si poluari accidentale care este aprobat la nivelul MMP pentru perioada 2010-2013, Planurile locale de aparare impotriva inundatiilor, gheturilor, poluarilor accidentale si secetei ale comitetelor locale municipale, orasenesti si comunale sunt avizate si aprobate la nivelul Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta a judetului Cluj pentru perioada 2010-2013, Planurile de aparare impotriva inundatiilor, gheturilor, poluarilor accidentale si accidentelor la constuctiilor hidrotehnice sunt de asemenea avizate si aprobate pentru perioada 2010-2013 .

            Actiunile de aparare sunt coordonate de catre Inatitutia Prefectului – prefectul judetului Cluj - presedintele  Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta, seful Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta « Avram Iancu  » al judetului Cluj, Grupul de Suport Tehnic – directorul SGA Cluj si  ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA SOMES-TISA .

 

 

 

 

Titlul Proiectului:
WIMS-Investment supporting the information system and database for water management

Proiect Phare Numărul:
EuropeAid/122966
/D/SUP/RO
Contract no:
RO/2005/017-553.03.03.03.01