Versiune Romana      Versiune Engleza     
ROWATER
Dispecerat
Apele Romane
Starea apelor
Harti de hazard si si risc
Fazarea proiectului WATMAN
Proiecte
Anunturi
La început
Legaturi Externe
Adresa
  
Se începe căutarea
 

Dispoziţii generale

Exploatarea lucrarilor hidrotehnice
Galerie

 

         Dispozitii generale de gestionare a situatiilor de urgenta conform normativului 1422/192/2012(link) 

 

 

Dispozitii generale:

            Planul de aparare impotriva inundatiilor si gheturilor, secetei hidrologice, accidentelor la constructii hidrotehnice si poluarilor accidentale  s-a intocmit  de catre A.B.A. Somes—Tisa in conformitate cu prevederile Ordinului comun MAI/MMGA nr. 638/420/2005, a Legii nr.107 din 1996 (Legea Apelor) aprobata si completata cu  Legea  310/2004  si Legea 112/2006, a Legii nr.481 din 2004 (Protectiei Civile) si a Legii 127 din 1992 (Legea Dezastrelor).

 

Planul bazinal 2010-2013

Planul bazinal este o documentatie care cuprinde toate elementele    privind sistemul informational si de exploatare a constructiilor hidrotehnice in conditii de ape mari care concura la actiunea de aparare impotriva inundatiilor, cuprinzand piese scrise si piese desenate. El constitue o sinteza a planurilor judetene de aparare impotriva inundatiilor , precum si a planurilor sistemelor hidrotehnice. Se intocmeste o data la 4 ani de catre A.B.A Somes-Tisa, se verifica de catre A.N.”Apele Romane” si se aproba de catre Comitetul Ministerial pentru situatii de urgenta.

Planuri judetene

Planul de aparare al comitetului judetean reprezinta o sinteza a planurilor comitetelor si ale obiectivelor, a planurilor sistemelor hidrotehnicew sia planurilor de avertizare-alarmare aval de baraje.

Planurile judetene coreleaza elementele tehnice, organizatorice si informationale ale planurilor locale aprobate de presedintele comitetului judetean pentru situatii de urgenta.

Se intocmeste prin grija S.G.A. judetene, se aproba din punct de vedere organizatoric de catre prefectul judetului, se verifica de catre Centrul operativ al Comitetului ministerial si se aproba de catre presedintele Comitetului ministeriakl pentru situatii de urgenta.

Titlul Proiectului:
WIMS-Investment supporting the information system and database for water management

Proiect Phare Numărul:
EuropeAid/122966
/D/SUP/RO
Contract no:
RO/2005/017-553.03.03.03.01