Versiune Romana      Versiune Engleza     
SGA Iasi
ABA Prut
Sediul Central al Apelor Romane
  
Se începe căutarea

 

Imagine

    Sistemul de Gospodarirea Apelor Iasi, ca subunitate a ABA Prut, administreaza apele din judetul Iasi in bazinele hidrografice ale raurilor Prut si Barlad pe o suprafata totala de  4714kmp.

 

    Lungimea retelei hidrografice a cursurilor de apa codificate este de 1859km (b.h.Prut 1481km, b.h.Barlad 378km). Principalele cursuri de apa codificate:

        -Prut        211km;

        -Jijia        131km; 

        -Bahlui     119km;

        -Sacovat;

        -Stavnic;

        -Rebricea.

    In spatiul hidrografic Prut-Barlad administrat de SGA Iasi exista un numar de 152 acumulari permanente, nepermanente, poldere si amenajari agropiscicole cu un volum total de 304,286mil.mc. SGA Iasi (prin sistemele hidrotehnice Prut-Jijia si Bahlui) administreaza 14 acumulari permanente (207,834mil.mc.), 5 acumulari nepermanente (27,15mil.mc.) si 4 poldere (8,546mil.mc.) cu un volum total de 243,53mil.mc. Acumularile complexe au ca principala functie apararea impotriva inundatiilor dar in acelasi timp constituie si surse de apa pentru populatie, industrie, piscicultura si irigatii. Acumularile din administrarea SGA Iasi sunt:

    -acumularile permanente: Tansa pe r.Bahlui, Podu Iloaiei pe r.Bahluiet, Cucuteni pe r.Voinesti, Ezareni pe r.Izareni, Ciurbesti pe r.Locii, Aroneanu pe r.Ciric, Ciric I pe r.Ciric, Ciric II pe r.Ciric, Ciric III pe r.Ciric, Parcovaci pe r.Bahlui, Halceni pe r.Miletin, Sarca pe r.Oii, Rediu pe r.Rediu si Plopi pe r.Gurguiata, Tungujei pe r.Sacovat;

    -acumularile nepermanente: Vanatori pe r.Cacaina, Carlig pe r.Cacaina, Barca pe r. Locii, Cornet pe r.Cornet si Ciurea pe r.Nicolina; 

    -polderele: Vamasoaia pe r.Vamasoaia, Polder IV Tiganasi pe r.jijia, Polder V Tiganasi pe r.jijia si Polder VI Tiganasi pe r.jijia.

 

    SGA Iasi administreaza urmatoarele categorii de lucrari hidrotehnice:

        -Indiguiri  228,89km;

        -Regularizari de albii 118,872km;

        -Consolidari de mal 16,096km;

        -Nodul hidrotehnic Chiperesti pe r.Jijia;

        -Derivatia Prut-Barlad;

        -Priza de apa Opriseni;

        -Statii de pompare (Opriseni, Comarna, Parcovaci, Halceni);

        -Constructii de exploatare (in numar de 23).

 

    Fluxul informational hidrometeorologic si de gospodarirea apelor:

        -hidrometeorologic si hidrogeologic (1 statie hidrologica judeteana, 33 statii hidrometrice, 55 posturi pluviometrice, 19 statii hidrogeologice, 56 foraje hidrogeologice);

        -pentru gospodarirea apelor (61 folosinte de apa din surse de suprafata, 119 folosinte de apa din subteran, 21 sectiuni de control al calitatii apelor, 9 acumulari, 25 foraje, 23 surse de poluare);

        -pentru apararea impotriva inundatiilor (19 acumulari, 4 poldere, 7 incinte inundabile, 1 statie de pompare);

        -pentru urmarirea comportarii constructiilor (19 baraje acumulari (6 studii UCC), 70 km/an diguri).

 

    SGA Iasi are in evidenta un numar de 2294 de folosinte (180 consumatoare, 2114 neconsumatoare).

 

Contact:   SGA  Iasi

            Iasi,  str. Theodor Vascauteanu nr.10;

            tel: 0232/410513;

            fax: 0232/410011;

           email:  dispeceris@dap.rowater.ro

 

 
Titlul Proiectului:
WIMS-Investment supporting the information system and database for water management

Proiect Phare Numărul:
EuropeAid/122966
/D/SUP/RO
Contract no:
RO/2005/017-553.03.03.03.01