Versiune Romana      Versiune Engleza     
ABA Prut
Starea apelor
Dispecerat
Proiecte
Anunturi
Contact
Informatii utile
Proiect Watman
Ziua Dunarii
Fazare Proiect Reducere Risc Inundatii
Anunt referitor Virus COVID-19
  
Se începe căutarea

Anunt Covid 19
Planuri de management bazine hidrografice
Achizitii
Galerie
Administratia Bazinala de Apa Prut-Barlad

Prezentare generala

 

Administratia Bazinala de Apa Prut-Barlad, unitatea aflata in subordinea Administratiei Nationale Apele Romane, reprezinta autoritatea investita cu aplicarea strategiei nationale in domeniul gospodaririi durabile a apelor in spatiul hidrografic Prut – Barlad.

Administratia Bazinala de Apa Prut-Barlad
are ca principale obiective de activitate :
- gospodarirea durabila a resurselor de apa , aplicarea strategiei nationale, urmarirea respectarii reglementarilor in domeniu, precum si a programului national de implementare a prevederilor legislatiei armonizate cu directivele Uniunii Europene;
- administrarea si exploatarea infrastructurii Sistemului National de Gospodarire a Apelor;
- gestionarea si valorificarea resurselor de apa de suprafata si subterane cu potentialele lor naturale si a fondului national de date din domeniu.

Administratia Bazinala de Apa Prut-Barlad are in administrare:
7.778 km cursuri de apă din care:
    4.551 km în b.h. Prut
    2.565 km în b.h. Bârlad
    662 km afluenţi Siret

17.935 ha suprafaţă de teren cu ape

52 acumulări cu un volum total de 707 mil. mc din care 11 acumulări nepermanente

1.073 km diguri pentru apararea localitatilor si terenurilor agricole

854 km regularizari de rauri si 71 km consolidari de maluri

11 statii de pompare cu un debit instalat de 20,946 mc

2 noduri hidrotehnice cu un debit total de 206 mc/s

6 derivatii cu un debit total de 13,8 mc/s si o lungime a canalelor de aductiune de 40,9 km

 

Administratia Bazinala de Apa Prut-Barlad administreaza apele la nivelul grupului de bazine hidrografice Prut si Barlad, precum si subbazinele hidrografice ale afluentilor din stanga ai raului Siret, pana la confluenta raului Siret cu Dunarea si are in structura sa 4 Sisteme de Gospodarire a Apelor:

 1.Sistemul de Gospodarirea Apelor Botosani administreaza apele din judetul Botosani in bazinele hidrografice al raurilor Prut si Siret. Spatiul hidrografic Prut-Siret are o suprafata de 4986kmp (B.h. Prut-4469kmp, b.h. afluenti mal sting Siret-336kmp, b.h. Siret albie-181kmp).

    Lungimea retelei hidrografice a cursurilor de apa codificate este de 1922km (fara r.Siret pe o lungime de 125km intre intrarea in tara si confl.r.Turbata). Principalele cursuri de apa codificate:

        -Prut                 230km;               

        -Jijia                 133km;    

        -Miletin              35km;  

        -Baseu              118km;

        -Sitna                  78km;

        -Vorona               17km;

        -Molnita              15km;

        -Garla Hutanilor  17km.

 

  2.Sistemul de Gospodarirea Apelor Iasi administreaza apele din judetul Iasi in bazinele hidrografice ale raurilor Prut si Barlad pe o suprafata totala de  4714kmp.

    Lungimea retelei hidrografice a cursurilor de apa codificate este de 1859km (b.h.Prut 1481km, b.h.Barlad 378km). Principalele cursuri de apa codificate:

        -Prut     211km; 

        -Jijia     131km;       

        -Bahlui  119km;

        -Sacovat;

        -Stavnic;

        -Rebricea.

 

 3.Sistemul de Gospodarirea Apelor Vaslui administreaza integral apele din judetul Vaslui si partial din judetele Iasi, Neamt, Bacau si Vrancea in bazinele hidrografice ale raurilor Prut si Barlad pe o suprafata totala de 5606kmp (1520kmp in b.h.Prut, 4086kmp in b.h.Barlad).

    Lungimea retelei hidrografice a cursurilor de apa codificate este de 2329km (806km in b.h.Prut, 1523km in b.h.Barlad). Principalele cursuri de apa codificate:

        -Prut       174km; 

        -Elan        73km;

        -Barlad    149km;

        -Vaslui     81km;

        -Racova   49km;

        -Crasna    61km;

        -Simila     44km

        -Tutova    86km.

 

  4.Sistemul de Gospodarirea Apelor Galati administreaza apele din judetul Galati in bazinele hidrografice ale raurilor Prut, Barlad, afluenti mal stang Siret aval confluenta r.Barlad si Fluviul Dunarea pe teritoriul jud.Galati (pe o lungime de 22km).

Principalele cursuri de apa codificate:

        -Dunarea;

        -Prut (cu afluentii mai importanti Elan, Horincea si Chineja) ;

        -Barlad;

        -Afluenti mal stang Siret.

 

 
Titlul Proiectului:
WIMS-Investment supporting the information system and database for water management

Proiect Phare Numărul:
EuropeAid/122966
/D/SUP/RO
Contract no:
RO/2005/017-553.03.03.03.01