DIRECTIVA CADRU 2000/60/EC IN DOMENIUL APEI

    A fost aprobata de Parlamentul si Consiliul Uniunii Europene pe 23.10.2002 si a intrat in vigoare pe 22 Decembrie 2000, fiind publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

    Apa nu este un produs comercial ca oricare altul, ci o mostenire care trebuie pastrata, protejata si tratata ca atare  o noua strategie si politica in domeniul gospodaririi apelor la nivel european;

    Prima Directiva Europeana ce asigura dezvoltarea durabila, armonizarea dezvoltarii sistemului socio-economic cu capacitatea de suport a mediului acvatic;

 

    Elemente revolutionare:

    -gospodarirea apelor in Europa se va realiza la nivel bazinal;

    -gospodarire integrata apa de suprafata-ape subterane-zone umede si alte tipuri de ecosistemele dependente de ecosistemele acvatice;

    -stabilirea obiectivului comun de stare buna, ce trebuie atins dupa implementarea masurilor cuprinse in Planul de gospodarire a apelor;

    -caracterizarea starii apelor in 5 categorii de calitate functie de  elementele biologice, avand in vedere ca aceste elemente integreaza si reflecta sinergic toate tipurile de impact si conditiile de mediu pe o perioada mai lunga de timp. Elementele fizico-chimice, hidrologice si morfologice sunt elemente ajutatoare pentru caracterizarea starii apelor;

    -definirea starii de referinta pentru apele de suprafata;

    -definirea categoriei de corpuri de apa puternic modificate si corpuri de apa artificiale;

    -recuperarea costurilor pentru serviciile de apa;

    -participarea publicului la elaborarea Planului de Gospodarire a Apelor;

 

    Implicatii ale implementarii directivei cadru in domeniul apei in Romania

    Din punct de vedere legislativ:

      -modificarea Legii Apelor 107/1996 si a altor reglementari;

    Din punct de vedere organizatoric:

     -crearea Consiliului Interministerial al Apelor;

     -reorganizarea Companiei Nationale Apele Romane in autoritatea competenta -Administratia Nationala Apele Romane (Ordinul Ministrului MAPM 107/2002) 

    Statele Membre trebuie sa asigure organizarea administrativa adecvata, inclusiv sa identifice autoritatea competenta care implementeaza Directiva in fiecare bazin hidrografic din teritoriul sau national [art.3(2)];

    Din punct de vedere organizatoric:

     -colective interdisciplinare de implementare a Directivei Cadru in domeniul apei la nivelul A.N. Apele Romane si Directiilor de Apa, formate din 4-5 specialisti (Ordinul Ministrului MAPM 913/2001);

    Din punct de vedere stiintific:

    -reorientarea planului de activitate al institutiilor de specialitate pentru a realiza cercetari care sa fundamenteze aplicarea Directivei Cadru;

    -adaptarea sistemului national de monitorizare al apelor;

    Din punct de vedere tehnic este necesara dotarea cu:

    -soft-uri specializate ARC-INFO si tehnica de calcul corespunzatoare; constituirea unei baze de date integrate menita sa alimenteze prezentrile GIS cu date operative.

    -aparatura de observatii, masuratori si prelevari probe precum si aparatura pentru laboratoare in vederea realizarii analizelor pentru parametrii suplimentari prevazuti de Directiva Cadru;