Versiune Romana      Versiune Engleza     
SGA Valcea
ABA OLT
Sediul Central al Apelor Romane
AVIZE-AUTORIZAŢII
  
Se începe căutarea
 

Despre Noi

ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ “APELE ROMÂNE”

ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ OLT

SISTEMUL DE GOSPODĂRIRE A APELOR VALCEA

 

Descriere SGA VALCEA

 

SISTEMUL DE GOSPODĂRIRE A APELOR VÂLCEA - subunitate în cadrul ADMINISTRAȚIEI BAZINALE DE APĂ OLT- numită în continuare S.G.A. Vâlcea este operator unic al resurselor de apă din județul Vâlcea, al bazinului hidrografic al pr.Topolog din județul Argeș și al bazinului hidrografic al pr.Olteț din județul Gorj. Principalele obiective ale activității S.G.A.Vâlcea sunt utilizarea, valorificarea și dezvoltarea durabilă a resurselor de apă, și totodată îmbunătățirea progresivă a relațiilor cu beneficiarii și utilizatorii resurselor de apă și a potențialelor acestora.

 

S.G.A. Vâlcea este certificat de societăţile de acreditare şi certificare  S.R.A.C şi I.Q. Net pentru îndeplinirea cerinţelor Standardului de Calitate I.S.O. 9001/2008.

 

            Principiile pe care se bazează activitatea S.G.A. Vâlcea sunt:

 • Dezvoltarea durabilă a utilizării și valorificării resurselor de apă;
 • Îmbunătățirea permanentă a calității serviciilor oferite;
 • Corectitudine și promptitudine în asigurarea serviciilor;
 • Consolidarea încrederii beneficiarilor serviciilor de gospodărire a apelor, a utilizatorilor potențialelor resurselor de apă și a partenerilor implicați în gestiunea resurselor de apă;
 • Loialitate față de partenerii și colaboratorii A.B.A.Olt- S.G.A.Vâlcea și față de Autoritatea Centrală de gospodărire a apelor.

 

Obiectivele strategice ale S.G.A. VÂlcea sunt :

 • Protecția, conservarea și restaurarea resurselor de apă de suprafață și subterane prin asigurarea igienizarii și salubrizării corpurilor de apă în vederea atingerii stării bune a acestora;
 • Efectuarea de lucrări de decolmatare și reprofilare a albiilor cursurilor de apă ce vor asigura menținerea permanentă a secțiunii de scurgere optime;
 • Asigurarea corespunzătoare a managementului situațiilor de urgență generate de inundații, ghețuri, accidente la construcțiile hidrotehnice, alunecări de teren și poluări accidentale;
 • Asigurarea veghei hidrologice permanente pentru constituirea fondului hidrologic național;
 • Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii de gospodărire a apelor corespunzător cerințelor utilizatorilor și beneficiarilor de servicii specifice de gospodarire a apelor prin alocarea resurselor materiale și umane adecvate.
 • Implementarea directivelor și reglementărilor Uniunii Europene în domeniul apelor, conform Directivei Cadru a Uniunii Europene 60/2000, în vederea armonizării actelor legislative naționale care transpun legislația comunitară în domeniul epurării apelor uzate, protecției apelor, prevenirii și controlului integrat al poluării.
 • Creșterea nivelului calitativ al serviciilor specifice de gospodărire a apelor.
 • Angajarea conducerii la vârf în satisfacerea cerințelor și implementarea de acțiuni pentru îmbunătațirea continuă a eficacității sistemului.
 • Evaluarea continuă a satisfacerii cerințelor clienților și preocuparea pentru îndeplinirea acestora.
 • Conformitatea cu legislația actuală privind protecția mediului, securitatea și sănătatea în muncă și cu alte cerințe aplicabile la care organizația a aderat.
 • Îmbunătățirea continuă a performanțelor de mediu, prevenirea poluării în activitățile sale.
 • Îmbunătățirea continuă a performanțelor de sănătate și securitate ocupațională, asigurarea sănătății și securității la toate locurile de muncă prin minimizarea sau eliminarea riscurilor pentru întregul personal, prevenirea rănirii și îmbolnăvirii profesionale.

 

Reţeaua hidrografică interioară a judeţului Valcea măsoară 2169  km cursuri de apă codificate, la care se adaugă 122 km rețea codificată în jud Argeș, respectiv b.h. superior al pr Topolog și afluenți și 53 km rețea codificată în jud Gorj, respectiv b.h. superior pr. Olteț și pr. Taraia .

           Din punct de vedere al curgerii pe ansamblu reţeaua hidrografică din BH Olt-SGA Vâlcea se caracterizează printr-un regim de curgere permanent la râurile principale ( Olt, Lotru, Cerna, Olanești, Bistrița, Olteț și Luncavăț) şi printr-un regim nepermanent în regiunile deluroase şi de cîmpie.

           Principalele cursuri de apă din judeţ sunt:

Ø  râul Olt- cu o lungime de 124 km,  ce traverseaza judeţul Valcea de la nord la sud, fiind principalul curs de apă în care se varsă râurile interioare ale judeţului

Ø  râul Oltet – afluent de dreapta al râului Olt, cu o lungime de 111 km pe raza judetului Valcea

Ø  parâul Topolog  are o lungime de 111 km ,din care 53 km pe raza jud Arges

Ø  pârâul Lotru - cu o lungime de 83 km,pe raza judetului Valcea.

Ø  pârâul Olanesti - cu o lungime de 41 km.

Ø  parâul Taraia cu o lungime de 79  km.

Ø  paraul Bistrita cu o lungime de 50 km

Ø  paraul Luncavat cu o lungime de 60 km.

           

 

  SECŢIUNI  DE CONTROL PRIVIND CALITATEA APEI

 

·   monitoring de supraveghere -11 de sectiuni;

·   monitoring surse de suprafata pentru potabilizare- 11 sectiuni

·   2 sectiuni de referinta

·   monitoring lacuri- 13 sectiuni (mijlocul respectiv barajele lacurilor Bradisor, Vidra, Cornet, Babeni, Govora, Dragasani)

·   monitoring 19 de foraje

- 15 foraje hidrogeologice

- 4 foraje pentru potabilizare

- monitoring 129 de surse ape uzate

 

Râuri:

1. Parul Sec si afuentii  lungime 11 km, caracter natural, tipologie RO16, sectiune de monitorizare Parul Sec amonte confluenta Olt si afluentii Barbu, Bumbuiesti, o singura sectiune de monitorizare tip program – supraveghere si CBSD.

2. Lotru-  aval acumulare Bradisor –  amonte confluenta Olt lungime 12 km, caracter natural, tipologie RO01, sectiune de monitorizare Lotru- amonte confluenta Olt, o singura sectiune de monitorizare tip program – supraveghere, ihtiofauna si habitate si specii.

3. Salatrucel -  afluentii Valea Sacuienilor, Bradisor si Salatruc lungime 15 km, caracter natural, tipologie RO01, sectiune de monitorizare Salatrucel    amonte conf. Olt, o singura sectiune de monitorizare  si  14 sectiuni nemonitorizate, tip program – operational extins.

4. Olanesti  -izv. - conf. Cheia cu afluentii Paraul Cainelui si Cheia lungime 26 km, caracter natural, tipologie RO01,  2 sectiuni de monitorizare  Cheia priza captare si Olanesti amonte priza, sectiune de monitorizare tip program – Cheia amonte sat Cheia - supraveghere ihtiofauna si habitate si specii si potabilizare.

5. Olanesti confluenta Cheia confluenta Olt  lungime 15 km, caracter natural, tipologie RO01, sectiune de monitorizare Olanesti    amonte pod Buda, o singura sectiune de monitorizare, tip program – supraveghere.

6. Pausa izvoare confluenta Olt  lungime 7 km, caracter natural, tipologie RO01, o sectiune de monitorizare Pausa amonte Priza    tip program – supraveghere si potabilizare.

7. Samnic si afluentul Samnicel  lungime 22 km, caracter natural, tipologie RO01, sectiune de monitorizare Samnic    amonte conf. Olt, o singura sectiune de monitorizare, tip program – supraveghere, ihtiofauna si zone vulnerabila la poluarea cu nitrati.

8. Paraul Sarat  izvoare-  conf. Olt lungime 11 km, caracter natural, tipologie RO15, sectiune de monitorizare Paraul Sarat    aval pod DN, o singura sectiune de monitorizare, tip program – operational.

9.  Govora – cu afluentii Cacova si Hinta lungime 29 km, caracter natural, tipologie RO01, sectiune de monitorizare Govora aval pod DN, o singura sectiune monitorizata si doua sectiuni nemonitorizate, tip program – operational extins si ihtiofauna.

 10. Bistrita si afluentii Gurgui, Costesti, Bistricioara si Otasau  lungime 50 km, caracter natural, tipologie RO01, sectiune de monitorizare Bistrita - Babeni, Otasau – Barbatesti, 2 sectiuni monitorizate, tip program –    supraveghere si ihtiofauna      

11. Topolog –  aval conf. Topologel  confuenta Olt lungime 91 km, caracter natural, tipologie RO01, sectiuni de monitorizare Topolog – aval conf. Topologel si Topolog – Milcoiu, doua sectiuni monitorizate si  4 sectiuni   nemonitorizate, tip program –   Topolog – aval conf. Topologel supraveghere, ihtiofauna, specii si habitate.

     -    Topolog – Milcoiu  supraveghere si ihtiofauna

12. Badislava – izvoare confluenta Topolog lungime 16 km, caracter natural, tipologie RO16, sectiune de monitorizare Badislava –confuenta Topolog, o singura sectiune monitorizata, tip program CBSD  si supraveghere.

13.  Luncavat si afluentii Pr. Blajului, Pr. Ursanilor, Ramesti si Manastirea lungime 60 km, caracter natural, tipologie RO01, sectiune de monitorizareLuncavat –Sirineasa, o sectiune monitorizate, tip program -    Luncavat  – Sirinesa supraveghere si ihtiofauna

14. Oltet – izvoare  aval conf. Taraia si afluentii Cornatel, Ungurel si Taraia lungime  47 km, caracter natural, tipologie RO01, 2 sectiuni de monitorizare Oltet – Nistoresti si Oltet - Alunu, o sectiunie monitorizare tip supraveghere si o sectiune tip potabilizare          -    Oltet Nistoresti supraveghere, ihtiofauna, habitate si specii                

15. Oltet aval conf. Taraia  - am. evacuare Bals lungime 103 km, caracter natural, tipologie RO08, sectiune de monitorizare Oltet –Otetelis, o singura sectiune monitorizata, tip program supraveghere CBSD si ihtiofauna   .

16. Pesteana si afuentul Pestenita lungime 36 km, caracter natural, tipologie RO18, sectiune de monitorizare Pesteana - amonte conf. Oltet, o singura sectiune monitorizata si 3 sectiuni nemonitorizate, tip program supraveghere si ihtiofauna.

17. Latorita izvoare – confluenta Lotru lungime 32 km, caracter natural, tipologie RO01, sectiune de monitorizare Latorita – aval acumulare Petrimanu, o singura sectiune de referinta monitorizata, tip program supraveghere   .

18. Valea Caldararilor (Valea Satului) - Izvoare confluenta Olt lungime 7 km, caracter natural, tipologie RO01, sectiune de monitorizare Valea Caldararilor - amonte priza captare, tip program supraveghere si potabilizare   .

19. Manaileasa - Izvoare confluenta Lotru lungime 13 km, caracter natural, tipologie RO01, sectiune de monitorizare Manaileasa - amonte priza captare, tip program supraveghere si potabilizare   .

20. Voinasita si afluentii Jidoaia Rinjeu lungime 16 km, caracter natural, tipologie RO01, sectiune de monitorizare Voinasita aval confluenta Jidoaia, tip program supraveghere si potabilizare   .

21. Bistrita si afluentii Gurgui, Costesti, Bistricioara si Otasau lungime 21 km, caracter natural, tipologie RO01, sectiune de monitorizare Bistricioara - priza de captare, tip program supraveghere   .

22. Luncavat si afluentii Paraul Blajului, Paraul Ursanilor, Ramesti si Manastirea lungime 27 km, caracter natural, tipologie RO01, 2 sectiuni de monitorizare Luncavat - Priza Vaideeni si Ramesti - Priza captare, tip program supraveghere si potabilizare.  

23. Cerna - Izvoare amonte confluenta Cernisoara si afluentii Marita, Recea si Stroesti lungime 118 km, caracter natural, tipologie RO01, 2 sectiuni de monitorizare Cerna amonte confluenta Oltet si Recea - Izvorul Rece, tip program supraveghere, ihtiofauna si potabilizare.  

 

24. Robesti izvoare confluenta Olt lungime 8 km, caracter natural, tipologie RO01, sectiune de monitorizare Robesti izvoare confluenta Olt, tip program translatat si ihtiofauna   .

25. Uria izvoare confluenta Olt lungime 16 km, caracter natural, tipologie RO01, sectiune de monitorizare Uria amonte confluenta Olt, tip program translatat si ihtiofauna   .

 

Curs de apa puternic modificat:

Lotru-  aval acumulare Vidra –  amonte acumularea Bradisor lungime 41 km, caracter puternic modificat, tipologie RO01, sectiune de monitorizare Lotru- Gura Latoritei, o singura sectiune de monitorizare tip program – supraveghere si ihtiofauna.

Boia Mare-  aval confluenta Boia Mica –  confluenta Olt lungime 13 km, caracter puternic modificat, tipologie RO01, sectiune de monitorizare Boia Mare amonte confluenta Olt, o singura sectiune de monitorizare tip program – supraveghere.

 

Lacuri:

1. ROLW8.1.135_B2 Lotru acumulare Vidra   volum 340 milmc, lungime 9 km, tipologie ROLA7, puternic modificat, 2 sectiuni de monitorizare   

2. ROLW8.1.135_B4 Lotru acumulare Bradisor -  volum 39 milmc, lungime 6 km, tipologie ROLA8 puternic modificat  2 sectiuni de monitorizare   

3. ROLW8.1_B10 Olt ac. Ionesti, Zavideni Dragasani, Strejesti, Arcesti, Slatina, Ipotesti, Draganesti - Olt, si aval Frunzaru, lungime 87 km, tipologie ROLA02, puternic modificat, 2 sectiuni de monitorizare       

4. ROLW8.1_B9 OLT -am. ac. Robesti, Gura Lotrului, Turnu, Calimanesti, Daesti, Rm Valcea, Raureni, Govora si aval ac. Babeni lungime 73 km, tipologie ROLA10, puternic modificat  7 sectiuni de monitorizare.   

 

Principalele construcţii hidrotehnice

 

1.      C.H.E Robesti (S.C.Hidroelectrica S.A.) pe râul Olt (care are o putere instalată de 28,5MW) - folosinţă de apă:  producerea  de  energie  electrică

2. C.H.E. Cornetu (S.C.Hidroelectrica S.A.) pe râul Olt (putere instalata de 30,5 MW), - folosinţă de apă:  producerea  de  energie  electrică .        

3. CHE.G.Lotrului  (S.C.Hidroelectrica S.A.)   pe  râul  Olt   - folosinţă de apă:  producerea  de  energie  electrică  (putere instalata de 27 MW).

4.CHE Turnu  (S.C.Hidroelectrica S.A.) pe  raul Olt (putere instalata de 70 MW), produce energie electrica . 

5. CHE  Calimanesti  (S.C.Hidroelectrica S.A.) pe  raul Olt folosinţă de apă:  producerea  de  energie  electrica (putere instalata de 38  MW)

6. CHE Daesti   (S.C.Hidroelectrica S.A.) pe  raul Olt folosinţă de apă:  producerea  de  energie  electrică   (putere instalata de 37  MW)  

7. CHE Rm.Valcea (S.C.Hidroelectrica S.A.) pe  raul Olt folosinţă de apă:  producerea  de  energie  electrică  ( putere instalata de 46 MW)                                                                                     

8. CHE Raureni (S.C.Hidroelectrica S.A.) pe  raul Olt folosinţă de apă:  producerea  de  energie  electrică  (  putere instalata de 48 MW) 

9. CHE  Govora  (S.C.Hidroelectrica S.A.) pe  raul Olt folosinţă de apă:  producerea  de  energie  electrică   (putere instalata de 45  MW)

10. CHE  Babeni  (S.C.Hidroelectrica S.A.) pe  raul Olt folosinţă de apă:  producerea  de  energie  electrică   (putere instalata de 37  MW)

11. CHE  Ionesti  (S.C.Hidroelectrica S.A.) pe  raul Olt folosinţă de apă:  producerea  de  energie  electrică   (putere instalata de 38 MW)

12. CHE  Zavideni  (S.C.Hidroelectrica S.A.) pe  raul Olt folosinţă de apă:  producerea  de  energie  electrică    (putere instalata de 38 MW)

13. CHE  Vidra  (S.C.Hidroelectrica S.A.) pe  paraul  Lotru folosinţă de apă:  producerea  de  energie  electrică    (putere instalata de 510 MW)

14. CHE  Malaia   (S.C.Hidroelectrica S.A.) pe  paraul Lotru folosinţă de apă:  producerea  de  energie  electrică    (putere instalata de 18 MW)

15. CHE  Bradisor  (S.C.Hidroelectrica S.A.) pe  paraul Lotru folosinţă de apă:  producerea  de  energie  electrică    (putere instalata de 115 MW)

 

 

       Lucrări specifice

        

SGA Vâlcea administrează  următoarele  următoarele lucrări  hidrotehnice:

1. Baraje categoria D- 1 buc

2. Diguri de apărare împotriva inundaţiilor cu o lungime de: 64,9 km de-a lungul paraurilor Olanesti  Oltet, Govora Topolog,Bistrita, Luncavat.

2.Regularizări de râuri: 100,6 km pe parâurile Oltet,Taraia, Govora, Olanesti, Geamana, Topolog, Salatrucel, Lotru, Luncavat.

3. Consolidări şi apărări de maluri: 29,8 km.

Prin formaţiile teritoriale de lucru, Brezoi, Rm Valcea, Govora, Horezu,si Dragasani, SGA Valcea execută prin programul propriu de gospodarire a apelor lucrări de reparaţii şi întreţinere la lucrările din administrare.

 

Atributiile privind gestionarea situatiilor de urgenta generate de inundatii, fenomene hidrometeorologice periculoase, accidente la constructiile hidrotehnice si poluari accidentale

 

 • Asigura aplicarea strategiei si coordonarea tehnica de specialitate la nivel judetean a actiunilor preventive si operative pentru apararea împotriva inundatiilor, fenomenelor hidrometeorologice periculoase, accidente la constructiile hidrotehnice si poluari accidentale;
 • Coordoneaza, prin Directorul unitatii, Grupul de Suport tehnic al CJSU Valcea pentru gestionarea situatiilor de urgenta generate de inundatii, fenomene hidrometeorologice periculoase, accidente la constructiile hidrotehnice si poluari accidentale;
 • Elaborează Planul Județean de Apărare împotriva inundațiilor, fenomenelor hidrometeorologice periculoase, accidente la construcțiile hidrotehnice și poluări accidentale;
 • Acorda asistenta tehnica comitetelor locale pentru situatii de urgenta municipale, orasenesti si comunale pentru întocmirea planurilor de aparare specifice;
 • Avizeaza planurile de aparare impotriva inundatiilor, gheturilor si poluarilor accidentale municipale, orasenesti si comunale, în vederea aprobarii de catre presedintele Comitetului judetean pentru situatii de urgenta;
 • Coordoneaza tehnic actiunile pentru gestionarea situatiilor de urgenta generate de inundatii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la constructii hidrotehnice si poluari accidentale;
 • Asigura, prin Centrul operativ al S.G.A. Valcea în colaborare permanenta cu Centrul Operational al I.S.U. “ General Magheru” Valcea, întocmirea rapoartelor operative zilnice, în timpul situatiilor de urgenta, rapoartelor de sinteza, dupa încetarea acestora, precum si transmiterea lor la Centrul Operativ al Ministerului Mediului si la Dispeceratul al ABA Olt;
 • Asigura organizarea anuala a actiunii de verificare a starii tehnice si functionale a constructiilor hidrotehnice cu rol de aparare împotriva inundatiilor precum si urmarirea realizarii masurilor si lucrarilor stabilite cu aceasta ocazie;
 • Participa la evaluarea si stabilirea pagubelor produse de inundatii din revarsari de cursuri de apa, scurgeri de pe versanti, accidente la constructii hidrotehnice, seceta hidrologica si poluari accidentale.

 

 

 

STAȚIA HIDROMETRICĂ:

Monitorizează cantitativ apele (activitate hidrometrică), modul lor de formare, circulaţia şi distribuţia lor teritorială.

Activitatea de hidrologie se realizeaza prin intermediul a:

§  2 staţii hidrologice (Râmnicu Vâlcea și Horezu)

§  32 staţii hidrometrice pe râuri

§  6 stații hidrometrice lac

§  2 stații evaporimetrice

§  33 posturi pluviometrice

§  44 secțiuni satelit

§  24 folosințe sistematice

§  15 stații hidrogeologice cu 42 foraje

 

Principalele activităţi la o staţie hidrometrică constau în: măsurători de niveluri, debite lichide şi solide, temperaturi, precipitaţii.

 

Titlul Proiectului:
WIMS-Investment supporting the information system and database for water management

Proiect Phare Numărul:
EuropeAid/122966
/D/SUP/RO
Contract no:
RO/2005/017-553.03.03.03.01