Versiune Romana      Versiune Engleza     
ANAR
Acasă
Starea apelor
Dispecerat
Proiecte
Fazarea Proiectului WATMAN
PROIECT WATMAN
Contact
Anunturi
Informații utile
APEL 112 SMS 113
Anunț COVID-19
  
Se începe căutarea

Planuri de management a bazinului hidrografic
Licitații Închirieri
Galerie
Administrația Bazinală de Apă Olt

PREZENTARE ABA OLT

SEDIUL ABA OLT

 

 

 

PREZENTAREA ADMINISTRAŢIEI BAZINALE DE APĂ OLT

 

Administrația Bazinală de Apă Olt, cu sediul în municipiul Rm. Vâlcea, str. Remus Bellu nr.6, este sucursală bazinală a Administraţiei Naţionale "Apele Române" cu personalitate juridică, având ca scop cunoaşterea, protecţia, punerea în valoare şi utilizarea durabilă a resurselor de apă, monopol natural de interes strategic, precum şi administrarea infrastructurii Sistemului de gospodărire a apelor, funcţionează pe bază de gestiune şi autonomie economică, în coordonarea autorităţii publice centrale din domeniul apelor.


Administraţia Bazinală de Apă Olt a fost înfiinţată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 107/2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 404/2003, cu modificările şi completările ulterioare şi OUG nr. 3/2010.


Ca operator unic la nivel de bazin hidrografic, în exercitarea funcţiilor sale de serviciu public în domeniul gospodăririi şi valorificării resurselor de apă de suprafaţă şi subterane, are în administrare bazinului hidrografic al râului Olt.

 

 

 
Titlul Proiectului:
WIMS-Investment supporting the information system and database for water management

Proiect Phare Numărul:
EuropeAid/122966
/D/SUP/RO
Contract no:
RO/2005/017-553.03.03.03.01