Versiune Romana      Versiune Engleza     
ANAR
Acasă
Starea apelor
Dispecerat
Proiecte
Fazarea Proiectului WATMAN
PROIECT WATMAN
Contact
Anunturi
Informații utile
APEL 112 SMS 113
Anunț COVID-19
  
Se începe căutarea
 

Program de gospodărire a apelor la nivelul bazinului

Planuri de management a bazinului hidrografic
Licitații Închirieri
Galerie
Program de gospodărire a apelor la nivelul bazinului hidrografic OLT

 Program Bazinal Gospodarirea Apelor

PROGRAMUL DE GOSPODARIRE A APELOR

Cuprinde valoarea tuturor cheltuielilor ce se efectueaza pentru asigurarea exploatării la parametrii proiectaţi a lucrărilor hidrotehnice aflate în administrare,  precum şi întreţinerea şi repararea mijloacelor de transport şi terasiere. Anual prin programul de gospodărire a apelor se intervine cu lucrări de întreţinere la construcţiile hidrotehnice din administrare şi cu lucrări de reparaţii curente mai ales la lucrările ce apără obiective sociale şi aşezări omeneşti. Lucrarile cuprinse în planul tehnic pentru anul 2013 au fost stabilite pe baza constatărilor consemnate de personalul de exploatare și a celor efectuate în teren cu ocazia controalelor periodice, asupra stării tehnice a construcțiilor de gospodărirea apelor, realizate de  sisteme și serviciul  Exploatare din cadrul A.B.A. Olt.

Exploatarea eficientă şi în condiţii de siguranţă a lucrărilor hidrotehnice (pe obiective şi bazin hidrografic), se realizează pe baza regulamentelor de exploatare care stabilesc din punct de vedere tehnic reguli specifice de exploatare pentru :

        condiţii normale - caz în care exploatarea se realizează prin programe de exploatare lunare ale lacurilor de acumulare (cu rol de alimentare cu apă).

        condiţii de ape mici - concretizează regulile de exploatare coroborate cu  Planurile de restricţii şi folosirea apei în perioade deficitare.

 

 EXPLOATARE LUCRĂRI HIDROTEHNICE

EXPLOATARE LUCRĂRI HIDROTEHNICE

EXPLOATARE LUCRĂRI HIDROTEHNICE

EXPLOATARE LUCRĂRI HIDROTEHNICE

EXPLOATARE LUCRĂRI HIDROTEHNICE

EXPLOATARE LUCRĂRI HIDROTEHNICE

Titlul Proiectului:
WIMS-Investment supporting the information system and database for water management

Proiect Phare Numărul:
EuropeAid/122966
/D/SUP/RO
Contract no:
RO/2005/017-553.03.03.03.01