Versiune Romana      Versiune Engleza     
ANAR
Acasă
Starea apelor
Dispecerat
Proiecte
Fazarea Proiectului WATMAN
PROIECT WATMAN
Contact
Anunturi
Informații utile
APEL 112 SMS 113
Anunț COVID-19
  
Se începe căutarea
 

Licitatii

Planuri de management a bazinului hidrografic
Licitații Închirieri
Galerie
  
Vizualizare: 
Sortare după atașăriUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
TextFiltru
Atașare
Invitatie de participareUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
04.04.2011
Licitație atribuirea contractului de închiriere pentru teren în ”suprafață de 53,886 mp în albia minioră a râului Olt (Acumulare Arcești) situat în comuna Teslui , Jud. OltUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
04.02.2016

ANUNŢ DE PARTICIPARE  LA LICITAŢIE

pentru închirierea unor suprafeţe de teren din albiile minore

 

   1. Informaţii generale: Administraţia Bazinală de Apă Olt, str. Remus Bellu nr.6, Rm. Vâlcea,  judeţul Vâlcea,  cod fiscal RO 23730128 telefon 0250/ 739.881, fax 0250.738.255.

  2. Obiectul si durata închirierii : închiriere teren  pentru o durată de 2 ani

  3. Condiţiile de participare : dovada cumpărării caietului de sarcini; garanția de participare la licitatie – 10% din valoarea minimă a chiriei anuale; certificatul constatator emis de ORC, valabil la data deschiderii ofertelor; certificate constatatoare privind îndeplinirea obligaţiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor către stat inclusiv cele locale; certificat de atestare fiscală; cazier fiscal emis MF; cazier judiciar al administratorului; bilanţul contabil pentru ultimii 2 ani, vizat de administraţia fiscală; fisa de informatii generale privind cifra de afaceri pe ultimii 3 ani; declarație că nu se află in litigiu cu titularul dreptului de administrare.

  4. Cuantumul şi forma garanţiei de participare: 10% din valoarea minimă a chiriei anuale, constituită  prin ordin de plată sau scrisoare de garanţie bancară în favoarea Administraţiei Bazinale de Apă Olt.

  5. Descrierea succintă a bunului ce urmează a fi închiriat: Închiriere suprafaţă de teren în albia minoră  a râului Olt din  Jud. Olt, pentru înlăturarea materialului aluvionar: 

                   JUDEŢUL OLT

Lotul 1 – 53.886 mp teren în albia minoră a râului Olt (acumulare Arcești), situat în Com. Teslui, Jud.Olt.

6. Data, locul şi ora limitã de primire a ofertelor: 04.02.2016  până la ora 1000 la sediul Administraţiei Bazinale de Apă Olt, Str. Remus Bellu nr. 6, Rm. Vâlcea, jud. Vâlcea.

7. Data şi locul deschiderii acestora: 04.02.2016 începand cu ora 1030 la sediul Administraţiei Bazinale de Apă Olt, Str. Remus Bellu nr. 6, Rm. Vâlcea, jud. Vâlcea.

8. Modul de obţinere a caietului de sarcini : de la sediul Administraţiei Bazinale de Apă Olt,  Biroul Achiziții, contravaloarea acestuia fiind de 1.246 lei/lot.

9. Durata în care ofertanţii rãmân angajaţi prin termenii ofertelor lor: Perioada de valabilitate a ofertei va fi de 90 de zile calendaristice de la data licitației deschise  organizată pentru atribuirea contractului de închiriere.

Licitație atribuirea contractului de închiriere pentru teren în județele Olt și BrașovUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
15.02.2016

ANUNŢ DE PARTICIPARE  LA LICITAŢIE

pentru închirierea unor suprafeţe de teren din albiile minore

 

1. Informaţii generale: Administraţia Bazinală de Apă Olt, str. Remus Bellu nr.6, Rm. Vâlcea,  judeţul Vâlcea,  cod fiscal RO 23730128 telefon 0250/ 739.881, fax 0250.738.255.

2. Obiectul si durata închirierii : închiriere teren  pentru o durată de 2 ani

3. Condiţiile de participare : dovada cumpărării caietului de sarcini; garanția de participare la licitatie – 10% din valoarea minimă a chiriei anuale; certificatul constatator emis de ORC, valabil la data deschiderii ofertelor; certificate constatatoare privind îndeplinirea obligaţiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor către stat inclusiv cele locale; certificat de atestare fiscală; cazier fiscal emis MF; cazier judiciar al administratorului; bilanţul contabil pentru ultimii 2 ani, vizat de administraţia fiscală; fisa de informatii generale privind cifra de afaceri pe ultimii 3 ani; declarație că nu se află in litigiu cu titularul dreptului de administrare.

4. Cuantumul şi forma garanţiei de participare: 10% din valoarea minimă a chiriei anuale, constituită  prin ordin de plată sau scrisoare de garanţie bancară în favoarea Administraţiei Bazinale de Apă Olt.

5. Descrierea succintă a bunului ce urmează a fi închiriat: Închiriere suprafeţe de teren în albia minoră a râului Olt din  Jud. Olt și jud.Brașov, pentru înlăturarea materialului aluvionar: 

                   JUDEŢUL OLT

Lotul 1 – 22.538 mp teren în albia minoră a râului Olt , situat în Com. Giuvarăști, Jud.Olt.

Lotul 2 – 69.815 mp teren în albia minoră a râului Olt, situat în Com. Babiciu, Jud.Olt.

 

                   JUDEŢUL BRAȘOV

Lotul 1 – 5.803 mp teren în albia minoră a râului Olt, situat în Com. Maieruș, Jud.Brașov.

Lotul 2 – 8.361 mp teren în albia minoră a râului Olt , situat în Com. Maieruș, Jud.Brașov.

 

6. Data, locul şi ora limitã de primire a ofertelor: 15.02.2016  până la ora 1000 la sediul Administraţiei Bazinale de Apă Olt, Str. Remus Bellu nr. 6, Rm. Vâlcea, jud. Vâlcea.

7. Data şi locul deschiderii acestora: 15.02.2016 începand cu ora 1030 la sediul Administraţiei Bazinale de Apă Olt, Str. Remus Bellu nr. 6, Rm. Vâlcea, jud. Vâlcea.

8. Modul de obţinere a caietului de sarcini : de la sediul Administraţiei Bazinale de Apă Olt,  Biroul Achiziții, contravaloarea acestuia fiind de 1.246 lei/lot.

9. Durata în care ofertanţii rãmân angajaţi prin termenii ofertelor lor: Perioada de valabilitate a ofertei va fi de 90 de zile calendaristice de la data licitației deschise  organizată pentru atribuirea contractului de închiriere.
Atașare
ANUNŢ DE PARTICIPARE LA LICITAŢIE pentru închirierea unor suprafeţe de teren din albiile minoreUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
15.03.2016
ANUNŢ DE PARTICIPARE  LA LICITAŢIE pentru închirierea unor suprafeţe de teren din albiile minore - JUDEŢUL OLT
Atașare
ANUNŢ DE PARTICIPARE LA LICITAŢIE pentru închirierea unor suprafeţe de teren din albiile minoreUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
23.03.2016
ANUNŢ DE PARTICIPARE  LA LICITAŢIE pentru închirierea unor suprafeţe de teren din albiile minore - JUDEŢUL OLT
Atașare
PROPUNERI INCHIRIERE ALBII MINORE PE RAZA SGA VALCEAUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
31.10.2016
Propuneri de inchiriere albi minore pentru executia lucrarilor de decolmatare/recalibrare prin exploatare de agregate minerale, din raza de activitate a S.G.A. Valcea in anul 2016.
Atașare
PROPUNERI INCHIRIERE ALBII MINORE PE RAZA SGA OLTUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
31.10.2016
Propuneri de inchiriere albi minore pentru executia lucrarilor de decolmatare/recalibrare prin exploatare de agregate minerale, din raza de activitate a S.G.A. OLT in anul 2016.
Atașare
PROPUNERI INCHIRIERE ALBII MINORE PE RAZA SGA BRASOV Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
31.10.2016
Propuneri de inchiriere albi minore pentru executia lucrarilor de decolmatare/recalibrare prin exploatare de agregate minerale, din raza de activitate a S.G.A. BRASOV in anul 2016.
Atașare
PROPUNERI INCHIRIERE ALBII MINORE PE RAZA SGA SIBIUUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
31.10.2016
Propuneri de inchiriere albi minore pentru executia lucrarilor de decolmatare/recalibrare prin exploatare de agregate minerale, din raza de activitate a S.G.A. SIBIU in anul 2016.
Atașare
ANUT PARTICIPARE LA LICITATIE PENTRU INCHIRIRIEREA UNOR SUPRAFETE DE TERENUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
18.05.2016

Închiriere suprafeţe de teren în albiile minore a râurilor și pârâurilor din Jud. Vâlcea, pentru înlăturarea materialului aluvionar:

JUDEŢUL VÂLCEA

Lotul 1 – 5.491 mp teren în albia minoră a pârâului Cerna, situat în loc.Măciuca, Jud.Vâlcea

Lotul 2 – 11.163 mp teren în albia minoră a pârâului Ursana, situat în Loc. Galicea-Olanu, Jud.Vâlcea.

Lotul 3 – 20.000 mp teren în albia minoră a râului Olt, situat în Loc. Zăvideni, Jud.Vâlcea.

Atașare
ANUT PARTICIPARE LA LICITATIE PENTRU INCHIRIRIEREA UNOR SUPRAFETE DE TEREN Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
27.05.2016

Închiriere suprafeţe de teren în albia minoră a râului Olt din Jud.Vâlcea și Jud.Olt, pentru înlăturarea materialului aluvionar:

JUDEŢUL VÂLCEA

Lotul 1 – 12.500 mp teren în albia minoră a râului Olt (ac.Drăgășani), situat în Loc. Dobroteasa, Jud.Olt.

JUDETUL OLT

Lotul 1 –10.000 mp teren în albia minoră a râului Olt (ac.Ipotești), situat în Com.Milcov, Jud.Olt

Lotul 2 – 21.120 mp teren în albia minoră a râului Olt (ac.Arcești), situat în Loc. Mamura, Jud.Olt.

Atașare
ANUT PARTICIPARE LA LICITATIE PENTRU INCHIRIRIEREA UNOR SUPRAFETE DE TEREN Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
27.05.2016

Închiriere suprafeţe de teren în albia minoră a râului Olt din Jud.Vâlcea, pentru înlăturarea materialului aluvionar: 

JUDEŢUL VÂLCEA

Lotul 1 – 9.909 mp teren în albia minoră a pârâului Olănești (ac.Vlădești), situat în Loc. Vlădești, Jud.Vâlcea.

Atașare
ANUNT PUBLIC - Refacere Lucrari Hidrotehnice OlanestiUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
31.12.2016
Atașare
PROPUNERI INCHIRIERE ALBII MINORE PE RAZA SGA OLTUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
27.06.2016
Propuneri de inchiriere albi minore pentru inlaturarea materialului aluvionar, din raza de activitate a S.G.A. Olt, jud. Teleorman pe o durata de 2 ani.
Atașare
PROPUNERI INCHIRIERE ALBII MINORE PE RAZA SGA VALCEA Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
31.10.2016
Propuneri de inchiriere albi minore pentru executia lucrarilor de decolmatare/recalibrare prin exploatare de agregate minerale, din raza de activitate a S.G.A. Valcea in anul 2016.
Atașare
ANUT PARTICIPARE LA LICITATIE PENTRU INCHIRIRIEREA UNOR SUPRAFETE DE TEREN ISLAZ TELEORMANUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
21.06.2016

Închiriere suprafeţe de teren în albia minoră a râului Olt din Jud.Teleorman, pentru înlăturarea materialului aluvionar: 

JUDEŢUL TELEORMAN

Lotul 1 – 20.798 mp teren în albia minoră a râului Olt, situat în Com. Islaz, Jud.Teleorman.

Atașare
ANUNT DE PARTICIPARE LA LICITATIE LOC MAMURA OLT (AC ARCESTI)Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
27.06.2016

Închiriere suprafaţă de teren în albia minoră a râului Olt din Jud.Olt, pentru înlăturarea materialului aluvionar: 

JUDETUL OLT

Lotul 1 – 21.120 mp teren în albia minoră a râului Olt (ac.Arcești), situat în Loc. Mamura, Jud.Olt.

Atașare
ANUNT DE PARTICIPARE LA LICITATIE CERNA-VL SI PIATRA OLT-OTUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
08.07.2016

Închiriere suprafeţe de teren în albiile minore a râurilor și pârâurilor din Jud. Vâlcea și Jud.Olt, pentru înlăturarea materialului aluvionar: 

JUDETUL VÂLCEA

Lotul 1 – 14.802 mp teren în albia minoră a pârâului Cerna, situat în Loc. Valea - Mare, Jud.Vâlcea.

JUDETUL OLT

Lotul 1 – 29.651 mp teren în albia minoră a râului Olt (ac.Ipotești), situat în Loc. Piatra - Olt, Jud.Olt.
Atașare
ANUNT DE PARTICIPARE LA LICITATIE - INCHIRIERE SUPRAFETE DE TEREN SITUATE IN ALBIILE MINORE - JUDETUL OLT Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
08.08.2016
ANUNT DE PARTICIPARE LA LICITATIE - INCHIRIERE SUPRAFETE DE TEREN SITUATE IN ALBIILE MINORE - JUDETUL OLT - LOTUL 1 - 30.086 mp teren in albia minora a raului Olt, situat in zona Moldoveni, Comuna Islaz, Judetul Teleorman.
Atașare
PROPUNERI INCHIRIERE ALBII MINORE PE RAZA SGA OLT Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
05.09.2016
Propuneri de inchiriere albi minore pentru executia lucrarilor de decolmatare/recalibrare prin exploatare de agregate minerale, din raza de activitate a S.G.A. OLT in anul 2016.
Atașare
PROPUNERI INCHIRIERE ALBII MINORE PE RAZA SGA VALCEA Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
31.12.2016
Propuneri de inchiriere albi minore pentru executia lucrarilor de decolmatare/recalibrare prin exploatare de agregate minerale, din raza de activitate a S.G.A. Valcea in anul 2016.
Atașare
ANUNŢ DE PARTICIPARE LA LICITAŢIEUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
23.01.2017
ANUNŢ DE PARTICIPARE LA LICITAŢIE pentru închirierea unor suprafeţe de teren din albiile minore
Atașare
ANUNT AMANARE LICITATIE 23.01.2017Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
26.01.2017
ANUNT AMANARE LICITATIE 23.01.2017 pentru închirierea unor suprafeţe de teren din albiile minore, reporgramare 25.01.2017 ora 10:30 
Atașare
Anunt participare la licitatie pentru inchirierea unor suprafete de teren in albiile minoreUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
07.03.2017
Atașare
PROPUNERI INCHIRIERE ALBII MINORE PE RAZA SGA VALCEAUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
31.10.2017
Propuneri de inchiriere albi minore pentru executia lucrarilor de decolmatare/recalibrare prin exploatare de agregate minerale, din raza de activitate a S.G.A. Valcea in anul 2017.
Atașare
PROPUNERI INCHIRIERE ALBII MINORE PE RAZA SGA VALCEAUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
31.10.2017
Propuneri de inchiriere albi minore pentru executia lucrarilor de decolmatare/recalibrare prin exploatare de agregate minerale, din raza de activitate a S.G.A. Valcea in anul 2017.
Atașare
Anunt de participare la licitatie pentru inchirierea unor suprafete de teren situate in albiile minoreUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
19.05.2017
Anunt de participare la licitatie pentru inchirierea unor suprafete de teren situate in albiile minore
Atașare
Anunt de participare la licitatie pentru inchirierea unor suprafete de teren situate in albiile minoreUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
29.05.2017
Anunt de participare la licitatie pentru inchirierea unor suprafete de teren situate in albiile minore
Atașare
ANUNŢ DE PARTICIPARE LA LICITAŢIE pentru închirierea unor suprafeţe de teren in albiile minore Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
03.07.2017
ANUNŢ DE PARTICIPARE  LA LICITAŢIE pentru închirierea unor suprafeţe de teren in albiile minore ale râurilor din județele Olt și Vâlcea 
Atașare
ANUNŢ DE PARTICIPARE LA LICITAŢIE pentru închirierea unor suprafeţe de teren din albiile minore - JUDEŢUL BRAȘOV si JUDEŢUL VÂLCEA Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
27.07.2017
ANUNŢ DE PARTICIPARE  LA LICITAŢIE pentru închirierea unor suprafeţe de teren din albiile minore ale râurilor și pârâurilor din  județul Brașov si județul Vâlcea, pentru înlăturarea materialului aluvionar   
Atașare
ANUNŢ DE PARTICIPARE LA LICITAŢIEUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
18.09.2017
ANUNŢ DE PARTICIPARE LA LICITAŢIE pentru închirierea unor suprafețe de teren din albiile minore ale râurilor si pârâurilor din județul Vâlcea, pentru îndepărtarea materialului aluvionar
Atașare
ANUNŢ DE PARTICIPARE LA LICITAŢIEUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
14.12.2017
ANUNŢ DE PARTICIPARE LA LICITAŢIE pentru închirierea unor suprafeţe de teren din albiile minore
Atașare
ANUNŢ DE PARTICIPARE LA LICITAŢIE pentru închirierea unor suprafeţe de teren din albiile minoreUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
16.01.2018
ANUNŢ DE PARTICIPARE LA LICITAŢIE pentru închirierea unor suprafeţe de teren din albiile minore in județul Vâlcea
Atașare
Anunt licitatie inchiriere suprafata de teren in albie minora pentru o durata de 10 aniUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
11.06.2018

ANUNŢ DE PARTICIPARE  LA LICITAŢIE

pentru închirierea unor suprafeţe de teren situate în albiile minore

 

   1. Informaţii generale: Administraţia Bazinală de Apă Olt, str. Remus Bellu nr.6, Rm. Vâlcea,  judeţul Vâlcea,  cod fiscal RO 23730128; telefon:0250/ 739.881; fax:0250/738.255.

  2. Obiectul si durata închirierii : închiriere suprafață de teren situat în albie minoră pentru o durată de 10 ani

  3. Condiţiile de participare : dovada cumpărării caietului de sarcini; garanția de participare la licitatie – 10% din valoarea minimă a chiriei anuale constituită prin ordin de plată confirmat prin extras de cont sau scrisoare de garanţie bancară în favoarea Administraţiei Bazinale de Apă Olt; certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului, valabil la data deschiderii ofertelor; certificate constatatoare privind îndeplinirea obligaţiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor către stat inclusiv cele locale; certificat de atestare fiscală; cazier fiscal al persoanei juridice și al administratorului acesteia emis de DGFP; cazier judiciar al persoanei juridice și al administratorului acesteia; certificat unic de înregistrare emis de Oficiul Registrului Comerţului; bilanţul contabil sau extrase de bilanț pentru anul anterior în care se inițiază procedura, vizat de administraţia fiscală; fisa de informatii generale - cuantumul cifrei de afaceri minime pe anul anterior celui în care se inițiază procedura; declarație că nu se află in litigiu cu titularul dreptului de administrare.

4. Descrierea succintă a bunului imobil ce urmează a fi închiriat: Închirieri suprafeţe de teren din balta Băbiciu 1, balta Băbiciu 2 și Balta Pârșcoveni, din Jud.Olt , pentru desfășurarea activității de acvacultură în ape dulci: 

Lotul 1 – teren 389.300 mp – din balta Băbiciu 1- se afla situat pe malul drept al râului Olt, în exteriorul lacului de acumulare Frunzaru, lângă barajul Frunzaru, pe teritoriul administrativ al comunei Băbiciu, jud.Olt.

Lotul 2 – teren 351.922 mp - din balta Băbiciu 2- se află situat pe malul stâng al râului Olt, în exteriorul lacului de acumulare Frunzaru, aval baraj Frunzaru, pe teritoriul administrativ al comunei Băbiciu, jud.Olt.

Lotul 3 - 50.896 mp, teren albie minoră a pârâului Bârlui – (balta Pârșcoveni), situat in amonte de barajul Olari, în extravilanul comunei Pârșcoveni, jud.Olt

 

5. Data, locul şi ora limitã de primire a ofertelor: 11.06.2018  până la ora 1000 la sediul Administraţiei Bazinale de Apă Olt, Str. Remus Bellu nr. 6, Rm. Vâlcea, jud. Vâlcea.

6. Data şi locul deschiderii acestora: 11.06.2018 începand cu ora 1030 la sediul Administraţiei Bazinale de Apă Olt, Str. Remus Bellu nr. 6, Rm. Vâlcea, jud. Vâlcea.

7. Modul de obţinere a caietului de sarcini : de la sediul Administraţiei Bazinale de Apă Olt,  Biroul Patrimoniu - Cadastru, contravaloarea acestuia fiind de 1.410 lei.

8. Durata în care ofertanţii rãmân angajaţi prin termenii ofertelor lor: Perioada de valabilitate a ofertei va fi de 90 de zile calendaristice de la data licitației deschise organizată pentru atribuirea contractului de închiriere.

Atașare
ANUNŢ DE PARTICIPARE LA LICITAŢIE pentru inchiriere teren apartinând domeniului privat al statuluiUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
02.07.2018
ANUNŢ DE PARTICIPARE  LA LICITAŢIE
pentru inchiriere teren apartinând domeniului privat al statului
Atașare
ANUNŢ DE PARTICIPARE LA LICITAŢIE pentru inchiriere canton apartinând domeniului privat al statuluiUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
02.07.2018
ANUNŢ DE PARTICIPARE  LA LICITAŢIE
pentru inchiriere canton apartinând domeniului privat al statului
Atașare
ANUNŢ DE PARTICIPARE LA LICITAŢIE pentru închirierea unor suprafeţe de teren din albiile minoreUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
05.07.2018

ANUNŢ DE PARTICIPARE  LA LICITAŢIE

pentru închirierea unor suprafeţe de teren din albiile minore

Atașare
ANUNŢ DE PARTICIPARE LA LICITAŢIE pentru închirierea unor suprafeţe de teren din albiile minore Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
25.07.2018

ANUNŢ DE PARTICIPARE  LA LICITAŢIE

pentru închirierea unor suprafeţe de teren din albiile minore

Atașare
ANUNŢ DE PARTICIPARE LA LICITAŢIE pentru închirierea unor suprafeţe de teren din albiile minore Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
26.07.2018
ANUNŢ DE PARTICIPARE  LA LICITAŢIE
pentru închirierea unor suprafeţe de teren din albiile minore 
Atașare
ANUNŢ DE PARTICIPARE LA LICITAŢIEUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
13.09.2018

ANUNŢ DE PARTICIPARE  LA LICITAŢIE

pentru închirierea unor suprafeţe de teren din albiile minore

Atașare
ANUNŢ DE PARTICIPARE LA LICITAŢIEUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
19.09.2018

ANUNŢ DE PARTICIPARE  LA LICITAŢIE

pentru închirierea unor suprafeţe de teren din albiile minore

Atașare
ANUNŢ DE PARTICIPARE LA LICITAŢIEUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
06.11.2018

ANUNŢ DE PARTICIPARE  LA LICITAŢIE

pentru închirierea unor suprafeţe de teren din albiile minore

Atașare
ANUNŢ DE PARTICIPARE LA LICITAŢIEUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
07.11.2018

ANUNŢ DE PARTICIPARE  LA LICITAŢIE

pentru închirierea unor suprafeţe de teren din albiile minore

Atașare
Anunt de participare la licitatieUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
11.12.2018
Anunt de participare la licitatie pentru inchirierea unor suprafete de teren situate in albiile minore, jud. Valcea si Olt
Atașare
ANUNŢ DE PARTICIPARE LA LICITAŢIE pentru închirierea unor suprafeţe de teren din albiile minore Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
17.01.2019
ANUNŢ DE PARTICIPARE  LA LICITAŢIE pentru închirierea unor suprafeţe de teren din albiile minore
Atașare
ANUNŢ DE PARTICIPARE LA LICITAŢIEUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
05.03.2019

ANUNŢ DE PARTICIPARE  LA LICITAŢIE

pentru închirierea unor suprafeţe de teren din albiile minore

ANUNŢ DE PARTICIPARE LA LICITAŢIEUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
05.06.2019

ANUNŢ DE PARTICIPARE  LA LICITAŢIE

pentru închirierea unor suprafeţe de teren situate în albiile minore

 

   1. Informaţii generale: Administraţia Bazinală de Apă Olt, str. Remus Bellu nr.6, Rm. Vâlcea,  judeţul Vâlcea,  cod fiscal RO 23730128; telefon:0250/ 739.881; fax:0250/738.255.

  2. Obiectul si durata închirierii : închiriere suprafață de teren situat în albie minoră pentru o durată de 2 ani

  3. Condiţiile de participare : dovada cumpărării caietului de sarcini; garanția de participare la licitatie – 10% din valoarea minimă a chiriei anuale constituită prin ordin de plată confirmat prin extras de cont sau scrisoare de garanţie bancară în favoarea Administraţiei Bazinale de Apă Olt; certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului, valabil la data deschiderii ofertelor; certificate constatatoare privind îndeplinirea obligaţiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor către stat inclusiv cele locale; certificat de atestare fiscală; cazier fiscal al persoanei juridice și al administratorului acesteia emis de DGFP; cazier judiciar al persoanei juridice și al administratorului acesteia; certificat unic de înregistrare emis de Oficiul Registrului Comerţului; bilanţul contabil sau extrase de bilanț pentru anul anterior în care se inițiază procedura, vizat de administraţia fiscală; fisa de informatii generale - cuantumul cifrei de afaceri minime pe anul anterior celui în care se inițiază procedura; declarație că nu se află in litigiu cu titularul dreptului de administrare.

4. Cuantumul garanţiei de participare: 10% din valoarea minimă a chiriei anuale, constituită prin ordin de plată confirmat prin extras de cont sau scrisoare de garanţie bancară în favoarea Administraţiei Bazinale de Apă Olt.

5. Descrierea succintă a bunului imobil ce urmează a fi închiriat: Închiriere suprafeţe de teren în albiile minore ale râurilor și pârâurilor din Jud.Olt pentru exploatarea de agregate minerale în vederea înlăturării materialului aluvionar: 

        

                        JUD. OLT

         Lotul 1     20.000 mp, teren albie minoră a râului Olt, Loc. Giuvărăști, jud. Olt

         Lotul 2    25.638 mp, teren albie minoră a râului Olt, Loc. Giuvărăști, jud. Olt

 

           

6. Data, locul şi ora limitã de primire a ofertelor: 05.06.2019  până la ora 1000 la sediul Administraţiei Bazinale de Apă Olt, Str. Remus Bellu nr. 6, Rm. Vâlcea, jud. Vâlcea.

7. Data şi locul deschiderii acestora: 05.06.2019 începand cu ora 1030 la sediul Administraţiei Bazinale de Apă Olt, Str. Remus Bellu nr. 6, Rm. Vâlcea, jud. Vâlcea.

8. Modul de obţinere a caietului de sarcini : de la sediul Administraţiei Bazinale de Apă Olt,  Biroul Patrimoniu - Cadastru, contravaloarea acestuia fiind de 1.410 lei.

9. Durata în care ofertanţii rãmân angajaţi prin termenii ofertelor lor: Perioada de valabilitate a ofertei va fi de 90 de zile calendaristice de la data licitației deschise organizată pentru atribuirea contractului de închiriere.

ANUNŢ DE PARTICIPARE LA LICITAŢIEUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
06.06.2019

ANUNŢ DE PARTICIPARE  LA LICITAŢIE

pentru închirierea unor suprafeţe de teren situate în albiile minore

 

   1. Informaţii generale: Administraţia Bazinală de Apă Olt, str. Remus Bellu nr.6, Rm. Vâlcea,  judeţul Vâlcea,  cod fiscal RO 23730128; telefon:0250/ 739.881; fax:0250/738.255.

  2. Obiectul si durata închirierii : închiriere suprafață de teren situat în albie minoră pentru o durată de 2 ani

  3. Condiţiile de participare : dovada cumpărării caietului de sarcini; garanția de participare la licitatie – 10% din valoarea minimă a chiriei anuale constituită prin ordin de plată confirmat prin extras de cont sau scrisoare de garanţie bancară în favoarea Administraţiei Bazinale de Apă Olt; certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului, valabil la data deschiderii ofertelor; certificate constatatoare privind îndeplinirea obligaţiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor către stat inclusiv cele locale; certificat de atestare fiscală; cazier fiscal al persoanei juridice și al administratorului acesteia emis de DGFP; cazier judiciar al persoanei juridice și al administratorului acesteia; certificat unic de înregistrare emis de Oficiul Registrului Comerţului; bilanţul contabil sau extrase de bilanț pentru anul anterior în care se inițiază procedura, vizat de administraţia fiscală; fisa de informatii generale - cuantumul cifrei de afaceri minime pe anul anterior celui în care se inițiază procedura; declarație că nu se află in litigiu cu titularul dreptului de administrare.

4. Cuantumul garanţiei de participare: 10% din valoarea minimă a chiriei anuale, constituită prin ordin de plată confirmat prin extras de cont sau scrisoare de garanţie bancară în favoarea Administraţiei Bazinale de Apă Olt.

5. Descrierea succintă a bunului imobil ce urmează a fi închiriat: Închiriere suprafeţe de teren în albiile minore ale râurilor și pârâurilor din Jud.Vâlcea pentru exploatarea de agregate minerale în vederea înlăturării materialului aluvionar: 

        

                        JUD. VÂLCEA

Lotul 1     9.831 mp, teren albie minoră a pârâului Cerna, Loc. Lăpușata, jud. Vâlcea

Lotul 2  13.504 mp, teren albie minoră a pârâului Dejeasca, Loc. Drăgoești, jud. Vâlcea

Lotul 3  10.476 mp, teren albie minoră a pârâului Ursana, Loc. Stoilești, jud. Vâlcea

           

 

6. Data, locul şi ora limitã de primire a ofertelor: 06.06.2019  până la ora 1000 la sediul Administraţiei Bazinale de Apă Olt, Str. Remus Bellu nr. 6, Rm. Vâlcea, jud. Vâlcea.

7. Data şi locul deschiderii acestora: 06.06.2019 începand cu ora 1030 la sediul Administraţiei Bazinale de Apă Olt, Str. Remus Bellu nr. 6, Rm. Vâlcea, jud. Vâlcea.

8. Modul de obţinere a caietului de sarcini : de la sediul Administraţiei Bazinale de Apă Olt,  Biroul Patrimoniu - Cadastru, contravaloarea acestuia fiind de 1.410 lei.

9. Durata în care ofertanţii rãmân angajaţi prin termenii ofertelor lor: Perioada de valabilitate a ofertei va fi de 90 de zile calendaristice de la data licitației deschise organizată pentru atribuirea contractului de închiriere.

Anunt de participare la licitatieUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
04.08.2019

ANUNŢ DE PARTICIPARE  LA LICITAŢIE

pentru închirierea unor suprafeţe de teren situate în albiile minore

 

   1. Informaţii generale: Administraţia Bazinală de Apă Olt, str. Remus Bellu nr.6, Rm. Vâlcea,  judeţul Vâlcea,  cod fiscal RO 23730128; telefon:0250/ 739.881; fax:0250/738.255.

  2. Obiectul si durata închirierii : închiriere suprafață de teren situat în albie minoră pentru o durată de 2 ani

  3. Condiţiile de participare : dovada cumpărării caietului de sarcini; garanția de participare la licitatie – 10% din valoarea minimă a chiriei anuale constituită prin ordin de plată confirmat prin extras de cont sau scrisoare de garanţie bancară în favoarea Administraţiei Bazinale de Apă Olt; certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului, valabil la data deschiderii ofertelor; certificate constatatoare privind îndeplinirea obligaţiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor către stat inclusiv cele locale; certificat de atestare fiscală; cazier fiscal al persoanei juridice și al administratorului acesteia emis de DGFP; cazier judiciar al persoanei juridice și al administratorului acesteia; certificat unic de înregistrare emis de Oficiul Registrului Comerţului; bilanţul contabil sau extrase de bilanț pentru anul anterior în care se inițiază procedura, vizat de administraţia fiscală; fisa de informatii generale - cuantumul cifrei de afaceri minime pe anul anterior celui în care se inițiază procedura; declarație că nu se află in litigiu cu titularul dreptului de administrare.

4. Cuantumul garanţiei de participare: 10% din valoarea minimă a chiriei anuale, constituită prin ordin de plată confirmat prin extras de cont sau scrisoare de garanţie bancară în favoarea Administraţiei Bazinale de Apă Olt.

5. Descrierea succintă a bunului imobil ce urmează a fi închiriat: Închiriere suprafeţe de teren în albiile minore ale râurilor și pârâurilor din jud. Brașov și jud.Olt pentru exploatarea de agregate minerale în vederea înlăturării materialului aluvionar: 

                        JUD.BRAȘOV

         Lotul 1    4.665 mp, teren albie minoră a râului Olt, Loc. Ungra, jud. Brașov

         Lotul 2    7.669 mp, teren albie minoră a râului Olt, Loc. Racoș, jud. Brașov

                       

                        JUD.OLT

         Lotul 1    16.074 mp, teren albie minoră a pârâului Cungra, Com. Dobroteasa, jud. Olt

6. Data, locul şi ora limitã de primire a ofertelor: 01.08.2019  până la ora 1000 la sediul Administraţiei Bazinale de Apă Olt, Str. Remus Bellu nr. 6, Rm. Vâlcea, jud. Vâlcea.

7. Data şi locul deschiderii acestora: 01.08.2019 începand cu ora 1030 la sediul Administraţiei Bazinale de Apă Olt, Str. Remus Bellu nr. 6, Rm. Vâlcea, jud. Vâlcea.

8. Modul de obţinere a caietului de sarcini : de la sediul Administraţiei Bazinale de Apă Olt,  Biroul Patrimoniu - Cadastru, contravaloarea acestuia fiind de 1.410 lei.

9. Durata în care ofertanţii rãmân angajaţi prin termenii ofertelor lor: Perioada de valabilitate a ofertei va fi de 90 de zile calendaristice de la data licitației deschise organizată pentru atribuirea contractului de închiriere.

Titlul Proiectului:
WIMS-Investment supporting the information system and database for water management

Proiect Phare Numărul:
EuropeAid/122966
/D/SUP/RO
Contract no:
RO/2005/017-553.03.03.03.01