Versiune Romana      Versiune Engleza     
ANAR
Acasă
Starea apelor
Dispecerat
Proiecte
Fazarea Proiectului WATMAN
PROIECT WATMAN
Contact
Anunturi
Informații utile
APEL 112 SMS 113
Anunț COVID-19
  
Se începe căutarea
 

Investitii

Planuri de management a bazinului hidrografic
Licitații Închirieri
Galerie
Investiții
  
Vizualizare: 
Nu există niciun element de afișat în această vizualizare a bibliotecii de documente "Investitii".
 
 
 
 
 

Activitatea de investiţii în cadrul Administraţiei Bazinale de Apă Olt fundamentează şi promovează obiectivele de investţii ce se regăsesc   în schema cadru de amenajare complexă a bazinului hidrografic.

Realizarea obiectivelor de investiţii se bazează pe gospodărirea calitativă şi cantitativă a apelor, în scopul apărării împotriva acţiunii distructive a acestora, de folosire judicioasă a resurselor de apă,  de păstrare şi conservare a biodiversităţii  ecosistemului.

Activitatea Serviciului Promovare  Investiţii- Urmărire Investitii, în contextul aderării României la Uniunea Europeană a înregistrat paşi importanţi în privinţa legislaţiei şi a metodologiei, toate acestea pentru a fi respectate  întocmai prevederile Directivei Cadru 2000/60/E.E.C. – Secţiunea apă şi H.G. 846/2010- Strategia naţională de management al riscului la inundaţii pe termen mediu şi lung.

Titlul Proiectului:
WIMS-Investment supporting the information system and database for water management

Proiect Phare Numărul:
EuropeAid/122966
/D/SUP/RO
Contract no:
RO/2005/017-553.03.03.03.01