Versiune Romana      Versiune Engleza     
ANAR
Acasă
Starea apelor
Dispecerat
Proiecte
Fazarea Proiectului WATMAN
PROIECT WATMAN
Contact
Anunturi
Informații utile
APEL 112 SMS 113
Anunț COVID-19
  
Se începe căutarea
 

Inspectia Apelor

Planuri de management a bazinului hidrografic
Licitații Închirieri
Galerie
Inspecția Apelor

 

INSPECŢIA BAZINALĂ A APELOR ARE URMĂTOARELE ATRIBUŢII:

Ø Controlează pe întreg teritoriul bazinul hidrografic Olt respectarea de către persoanele juridice sau fizice a legilor şi reglementărilor în vigoare din domeniul gospodăririi calitative şi cantitative a apelor, precum şi al siguranţei barajelor şi altor construcţii hidrotehnice.

Ø Controlul se va face cu prioritate la folosinţele de apă şi lucrările care au legatură cu apele unde se încalcă repetat reglementările în vigoare.

Ø Constată contravenţiile la normele legale în vigoare, aplică sancţiunile contravenţionale în domeniul apelor şi sesizează organele de cercetare penală potrivit prevederilor legale.

Ø Sesizează organele ierarhic superioare ale unităţilor controlate, dacă este cazul, cu privire la încălcarea dispoziţiilor legale şi deficienţele constatate în domeniul apelor.

Ø Îndeplineşte procedura legală de sesizare a organelor financiare în vederea executării sancţiunilor contravenţionale în domeniul apelor.

Ø Propune conducerii Administraţiei Bazinale de Apă Olt instituirea, în condiţiile legii, a regimului de supraveghere specială.

Ø Propune conducerii Administraţiei Bazinale de Apă Olt, în condiţiile legii, suspendarea sau retragerea autorizaţiei de funcţionare a folosinţelor de apă şi construcţiilor hidrotehnice, după caz

Ø Face propuneri conducerii Administraţiei Bazinale de Apă Olt pentru oprirea, în condiţiile prevăzute de lege, a funcţionării unităţilor sau instalaţiilor, care pun în pericol viaţa oamenilor şi produc pagube economice, în caz de poluare a apelor.

Ø Efectuează controale tematice la: construcţii hidrotehnice, exploatări de materiale din albie şi folosinţe cu impact major asupra resurselor.

Ø Efectuează controale pentru inspecţia tehnică anuală la barajele de categoria C şi D, împreună cu Ministerul Mediului şi Pădurilor şi Administraţia Naţională Apele Române.

Ø Efectuază împreună cu celelalte  servicii ale Administraţiei Bazinale de Apă Olt, controale de fond la sistemele de gospodărire a apelor  din bazinul hidrografic Olt.

Ø Participă la acţiuni de control împreună cu Garda de Mediu.

Ø Controlează şi rezolvă în spiritul legii sesizări ale persoanelor fizice şi juridice.

Ø Coordonează, instruieşte şi controlează personalul abilitat pentru inspecţie în domeniul apelor din teritoriu.

Ø Participă la acţiuni tehnico-economice, ştiinţifice şi dezbateri publice precum şi în comisiile interministeriale în domeniul gospodăririi apelor.

Ø Colaborează cu organele de specialitate ale Administraţiei Naţionale Apele Române sau ale administraţiei publice centrale şi locale, precum şi cu alte organizaţii neguvernamentale, în limitele prevăzute de lege.

Ø Elaborează rapoarte şi informări privind activitatea de bază.

Ø Colaborează cu celelalte compartimente din cadrul Administraţiei Bazinale de Apă Olt  în vederea rezolvării sarcinilor de serviciu.

Ø Îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege sau dispuse de conducerea Administraţiei Naţionale Apele Române şi Ministerului Mediului şi Pădurilor.

 

  
Vizualizare: 
Folder: 2010
2010Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Folder: 2011
2011Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Titlul Proiectului:
WIMS-Investment supporting the information system and database for water management

Proiect Phare Numărul:
EuropeAid/122966
/D/SUP/RO
Contract no:
RO/2005/017-553.03.03.03.01