Versiune Romana      Versiune Engleza     
ANAR
Acasă
Starea apelor
Dispecerat
Proiecte
Fazarea Proiectului WATMAN
PROIECT WATMAN
Contact
Anunturi
Informații utile
APEL 112 SMS 113
Anunț COVID-19
  
Se începe căutarea
 

Planul de Management al riscului la Inundatii

Planuri de management a bazinului hidrografic
Licitații Închirieri
Galerie

În conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor cu contribuƫia Administraƫiei Bazinale de Apă Olt supune dezbaterii publice documentul Planul de Management al riscului la Inundatii – Draft.

Cetăţenii şi instituţiile interesate pot transmite opinii / propuneri / sugestii până la data de 15 decembrie 2015, la Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Direcţia Managementul Riscului la Inundații și Siguranța Barajelor, la adresa de e-mail: directiainundatii@gmail.com (persoană de contact: Doamna Simona Olimpia NEGRU – Director Direcţia Managementul Riscului la Inundații și Siguranța Barajelor) și la Administraƫie Bazinală de Apă Olt, la adresele de e-mail: emilia.constantin@dao.rowater.ro (persoană de contact: Doamna Emilia CONSTANTIN – Compartiment Apărare Împotriva Inundațiilor) și emil.nistor@dao.rowater.ro (persoană de contact: Domnul Emil NISTOR – Director tehnic – Exploatare Lucrări Hidrotehnice).

1. Informare generală cu privire la Planul de Management al Riscului la Inundații

     2. Metodologie - cadru pentru elaborarea Planurilor de Management al Riscului la Inundații la nivelul Administraţiilor Bazinale de Apă

     3. Catalog de măsuri potenƫiale pentru reducerea riscului la inundaƫii

4. Conținutul Planul de Management al Riscului la Inundații

5. Planul de Management al Riscului la Inundatii Olt

6. Pliant informativ adresat autorităților locale și judetene

 

Titlul Proiectului:
WIMS-Investment supporting the information system and database for water management

Proiect Phare Numărul:
EuropeAid/122966
/D/SUP/RO
Contract no:
RO/2005/017-553.03.03.03.01