Versiune Romana      Versiune Engleza     
ANAR
Acasă
Starea apelor
Dispecerat
Proiecte
Fazarea Proiectului WATMAN
PROIECT WATMAN
Contact
Anunturi
Informații utile
APEL 112 SMS 113
Anunț COVID-19
  
Se începe căutarea
 

Balanta apei

Planuri de management a bazinului hidrografic
Licitații Închirieri
Galerie
Balanța apei
 

MEMORIU JUSTIFICATIV

 

Calculul cerinţei de apă pentru anul 2013 s-a făcut conform metodologiei de întocmire în vigoare,  pe baza notificărilor de neceasar solicitate de utilizatorii de apă.

Cerinţa totală de apă solicitată de beneficiari în anul 2013 este de 357.701 mii mc şi va fi asigurată astfel:

 

Ø surse directe din bh Olt 342.563 mii mc, din care:

·       276.169 mii mc surse de suprafaţă,

·       62.140  mii mc din subteran,

·       4.254 mii mc din reţelele altor unităţi;

 

Ø surse directe din bh Dunăre 15.138 mii mc, din care:

·       14.048 mii mc din Dunăre,

·       1.090 mii mc din subteran.

Din bh Olt, pentru anul 2013 se constată o creştere a cantităţii de apă solicitată de beneficiari  faţă de anul anterior de 13.577 mii mc. ( cu 8.350 mii mc   din  suprafaţă  şi  cu 2.336 mii mc  din subteran )

 

Din b.h. Dunăre se solicită o cantitate de apă comparabilă cu cea din anul anterior.

Cerinţa de apă pe destinaţii pentru anul 2013 se prezintă astfel:

Ø    pentru nevoile populaţiei 124.423 mii mc (34,8%)

Ø    pentru industrie                104.693 mii mc (29,3%)

Ø    pentru agricultură            128.585 mii mc (35,9%)

Necesarul de apă pe judeţe se prezintă astfel :

Ø    SGA Harghita                  14.688 mii mc(4,1%)

Ø    SGA Covasna                   10.803 mii mc(3,0%)

Ø    SGA Brasov                    154.041 mii mc(43,1%)

Ø    SGA Sibiu                        53.705 mii mc(14,3%)

Ø    SGA Vilcea                       63.146 mii mc(17,4%)

Ø    SGA Olt                            61.363 mii mc(17,1%)

Cantitatea de apă prevăzută a se evacua în anul 2013 este de 241.552  mii mc din care: 241.089 mii mc în b.h. Olt şi 463 mii mc în b.h. Dunăre

Cantitatea de apă restituită reprezintă 67,5% din cantitatea de apă captată.

           

          Întocmit ,

          Ing.  Ion Georgescu    

 

 

RESURSE  DE  APĂ  UTILIZABILE  POTRIVIT  GRADULUI  DE AMENAJARE  A  BAZINULUI  HIDROGRAFIC  OLT

 

 

RESURSE  B. H.  O L T

 

TOTAL  2.082.000   DIN CARE:

Ø SUPRAFAŢĂ 1.682.000

·       asigurate în regim natural 992.000

·       asigurate suplimentar prin lacuri de acumulare 690.000

SUBTERAN 400.000

 

  
Vizualizare: 
Folder: 2010
2010Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Folder: 2011
2011Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Folder: 2013
2013Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Titlul Proiectului:
WIMS-Investment supporting the information system and database for water management

Proiect Phare Numărul:
EuropeAid/122966
/D/SUP/RO
Contract no:
RO/2005/017-553.03.03.03.01