Versiune Romana      Versiune Engleza     
ANAR
Acasă
Starea apelor
Dispecerat
Proiecte
Fazarea Proiectului WATMAN
PROIECT WATMAN
Contact
Anunturi
Informații utile
APEL 112 SMS 113
Anunț COVID-19
  
Se începe căutarea
 

Ape uzate/Accesul populatiei la infrastructura de apa

Planuri de management a bazinului hidrografic
Licitații Închirieri
Galerie
Ape uzate/Accesul populației la infrastructura de apă
 
 
 
 

Asigurarea standardelor de viaţă pentru populaţie şi dezvoltarea economică solicită excesiv resursele de apă şi fac, în unele regiuni sau în anumite perioade de timp, ca aceste resurse să fie insuficiente. Repartizarea neuniformă a resurselor de apă pe teritoriul ţării, gradul insuficient de regularizare a debitelor pe cursurile de apă, poluarea semnificativă a unor râuri interioare sunt principalii factori care fac ca zone importante ale ţării să nu dispună de surse suficiente de alimentare cu apă în tot cursul anului, mai ales în perioadele de secetă sau în iernile cu temperaturi scăzute.

Acest fenomen se poate manifesta atât din punct de vedere cantitativ, cât şi calitativ, atunci cand există apă, dar nu poate fi utilizată pentru că este poluată. De aceea, este necesar să utilizăm în mod raţional şi să protejăm această resursă. În primul rând, este necesar să reducem consumul de apă, în special prin reducerea la minimum posibil a pierderilor inutile, atât la nivelul locuinţelor individuale şi al sistemelor centralizate de apă, cât şi în activităţile economice din agricultură, industrie şi servicii.

Pe de altă parte, resursele de apă trebuie protejate din punct de vedere calitativ, prin epurarea apelor uzate.

Deşi realizarea sistemelor de colectare şi epurare a apelor uzate este o activitate care necesită resurse financiare importante, beneficiile se regăsesc atât în calitatea resurselor de apă şi a mediului acvatic, cât şi în creşterea valorii de utilizare a acestei resurse. Astfel, apa devine adecvată pentru agrement, pentru pescuit şi piscicultură, pentru utilizare ca apă potabilă şi se reduc costurile de tratare pentru utilizarea apei la alte folosinţe.

 

  
Vizualizare: 
Folder: 2010
2010Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Folder: 2011
2011Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Titlul Proiectului:
WIMS-Investment supporting the information system and database for water management

Proiect Phare Numărul:
EuropeAid/122966
/D/SUP/RO
Contract no:
RO/2005/017-553.03.03.03.01