Versiune Romana      Versiune Engleza     
ABA Mures
Starea apelor
Dispecerat
Proiecte
Anunturi
Contact
Informatii utile
  
Se începe căutarea
 

Descrierea activitatii

Planuri de management ale bazinelor hidrografice
Inspecţia apelor
Investiţii

ADMINISTRAŢIA BAZINALĂ de APĂ MUREŞ


      În calitate de subunitate a Administraţiei Naţionale "Apele Române", reprezintă autoritatea investită cu aplicarea unitară a strategiei naţionale. În domeniul gospodăririi resurselor de apă, pe teritoriul bazinului hidrografic Mureş, având ca
atribuţii principale:

- Monitorizarea hidrologică, hidrogeologică şi de calitate a resurselor de apă, precum şi elaborarea diagnozelor şi prognozelor
- Administrarea şi exploatarea infrastructurii Sistemului Naţional de Gospodărire a apelor
- Avertizarea şi realizarea măsurilor de prevenire, combatere, şi înlăturarea efectelor inundaţiilor, a fenomenelor hidro-meteo periculoase, a secetei şi a poluărilor accidentale
- Aplicarea programului naţional de implementare a prevederilor legislaţiei armonizate cu Directivele Uniunii Europene în domeniul gospodăririi durabile a apelor
- Gestionarea şi valorificarea resurselor de apă, de suprafaţă şi subterane, cu potenţialele lor naturale şi fondul de date din domeniu
- Avizarea, autorizarea şi controlul folosinţelor de apă, al lucrărilor construite pe ape sau în legătură cu apele şi asigurarea activităţii de inspecţie
- Asigură dezvoltarea unitară a informatizării în domeniul gospodăririi apelor
- Este organizată să funcţioneze cu patru subunităţi teritoriale localizate în: Târgu-Mures, Alba-Iulia, Deva şi Arad, desfasurându-şi activitatea pe teritoriul a nouă judeţe.

Ce ne propunem ?

 - să milităm pentru protecţia şi conservarea apei, ca resursă naturală
 - să îmbunătăţim condiţiile de mediu şi sănătate ale comunităţii
 - să evaluăm cu realism problemele de gospodărire a apelor, să stabilim priorităţile şi să elaborăm strategiile corespunzătoare de rezolvare a acestora
 - să îmbunătăţim continuu calitatea apei în sursă şi să realizăm cel mai bun control al poluatorilor şi al gospodăririi apei
 - să gospodărim raţional resursele de apă, astfel încât să asigurăm balanţa între necesarul de apă şi resurse
 - să realizăm obiectivele dezvoltării durabile, să contribuim la asigurarea apei pentru toate folosinţele, să diminuăm efectele negative ale acestora
 - dezvoltarea unei mentalităţi adecvate a comunităţii, schimbarea atitudinii şi a comportamentului faţă de mediul înconjurător şi responsabilitate civică
 - să asigurăm prevenirea, alarmarea şi apărarea  populaţiei împotriva efectelor distructive ale apelor şi reducerea pierderilor structurale în caz de dezastre
 - să asigurăm şi să dezvoltăm produsele şi serviciile de gospodărire a apelor pentru folosirea la un nivel cât mai ridicat şi eficient a tuturor valenţelor apei şi a debitelor solide din cursurile de apă
 - să informăm  populaţia şi societatea civilă despre problemele de gospodărire a apelor şi ale protecţiei şi conservării mediului
Titlul Proiectului:
WIMS-Investment supporting the information system and database for water management

Proiect Phare Numărul:
EuropeAid/122966
/D/SUP/RO
Contract no:
RO/2005/017-553.03.03.03.01