Versiune Romana      Versiune Engleza     
Acasă
Starea apelor
Dispecerat
Proiecte
Anunturi
Proiect WATMAN
Contact
SHI Petrosani
Anunt important!
  
Se începe căutarea
 

Despre Noi

Legislaţie
Exploatarea lucrarilor hidrotehnice
Planuri de management al bazinelor hidrografice
Posturi-concurs

Prezentare generală

Administraţia Bazinală de Apă Jiu Craiova este sucursala bazinală a Administraţiei Naţionale “Apele Române” şi îşi desfăşoară activitatea în bazinul hidrografic Jiu şi sectorul de Dunăre cuprins între Baziaş şi Bechet ( km fluviali 1075 – 680), respectiv subbazinul hidrografic Teslui aferent teritoriului judeţului Dolj.

           

Direcţia Apelor Jiu are în structura organizatorică 3 Sisteme de Gospodărirea Apelor, în judetele Dolj, Gorj şi Mehedinţi şi un Sistem Hidrotehnic la Petroşani.

Suprafaţa totală

 

18975

km2

 

Lungime hidrografică

 

5884

km

 

Principalele cursuri de apă codificate:

 

 

 

B.H. Jiu

Jiu

339

km

 

 

Gilort

116

km

 

 

Motru

80

km

 

 

Amaradia

62

km

 

 

Blahniţa

53

km

 

 

Coşuştea

75

km

 

 

Huşniţa

47

km

 

 

Tismana

42

km

 

 

Bistriţa

45

km

 

 

Jilţ

49

km

 

B.H.  Dunărea

Drincea

79

km

 

 

Desnăţui

115

km

 

 

Topolniţa

44

km

 

Resursele de apă, total din care:

3325,0

mil. mc

 

B.H.  JIU

suprafaţă

2109,5

mil. mc

 

 

subteran

400,0

mil. mc

 

          B.H. Dunărea             suprafaţă

(râuri interioare)

 

280,5

 

mil. mc

 

 

subteran

535,0

mil. mc

 

Lucrări hidrotehnice din administrare:

 

 

 

1. Acumulări

 

 

 

 

Isalniţa

Amplasată pe râul Jiu-Vtotal=2,0mil mc şi Vutil=1,4 mil. mc cu baraj din beton tip stăvilar; lungimea frontului barat =126m; 6 câmpuri deversoare de 16m echipate cu stăvile segment şi o deschidere de spălare de 10m.

 

 

Valea de Peşti

Amplasată pe pârâul Valea de Peşti-Vtotal=5,3 mil. mc si Vutil=4,2 mil. mc cu baraj din anrocamente  şi ecran de etanşare din beton asfalticş Hbaraj=56m; lungime coronament 250m; latime coronament 6m.

 

Cornu

Amplasată pe pârâul Baboia -Vtotal=2,61mil.mc şi Vutil=1,82 mil.mc cu baraj din pământ cu ecran de etanşare din dale de beton; Hbaraj =11m; lungimea la coronament 215m ; lăţime coronament 6m.

 

Caraula

Amplasată pe pârâul Baboia -Vtotal=2,2 mil.mc şi Vutil=1,18 mil.mc cu baraj din pământ cu ecran de etanşare din dale de beton; Hbaraj = 6m; lungimea la coronament 451m; latime coronament 6m.

 

Rovinari

Acumulare nepermanentă amplasată pe râul Jiu-Vatenuare=150mil.mc cu baraj din pământ cu nucleu de argilă, Hbaraj =14m; lungimea la coronament 4,6 km; latime coronament 6m.

 

Prodila

Acumulare nepermanentă amplasată pe pârâul Prodila -Vatenuare= 0,5 mil.mc cu

baraj din pământ cu ecran de etanşare din dale de beton; Hbaraj = 11m; lungimea la coronament 157m; lăţime coronament 5m.

                          2. Prize de apă

 

 

 

Rovinari

Amplasată pe râul Jiu)-Vtotal=0,55 mil. mc si Vutil =0,45 mil. mc cu baraj din beton tip stăvilar; lungimea frontului barat =114m; 5 câmpuri deversoare de 16m echipate cu stavile segment şi o deschidere de spălare de 6m

                                3. Derivaţii   

 

 

 

Câmpul lui Neag -Ac. Valea de Peşti

Amplasată pe  Jiul de Vest Qinstalat=0,45mc/s; priză cu baraj deversor; lungime conductă=6,7km

 
 
 

Lucrări de apărare împotriva inundaţiilor

 

 

             1. Regularizări

518,42

km

 

             2. Îndiguiri

403,27

km

 

Obiective apărate

-74.180 ha  teren

 

 

-179 localităţi

 

 

-122 obiective industriale

 

 

-5.937 case şi gospodării

 

 

-171 km căi ferate

 

 

-274 km drumuri

 

Monitoringul integrat al apelor

 

 

-5 staţii hidrologice

 

 

-93 staţii hidrometrice

 

 

-485 foraje hidrogeologice

 

 

-87 posturi pluviometrice

 

 

-56 secţiuni de control a calităţii apei

      pe râuri

 

 

-109 secţiuni de control a debitelor

        prelevate şi restituite de folosinţe

 

Programe de monitorizare

 

 

-supraveghere

 

 

-operaţional

 

 

-investigativ

 

 

-referinţă

 

 

-potabilizare

 

 

-zone vulnerabile

 

 

-ihtiofaună

 

 

-habitate şi specii

 

 

-convenţii internaţionale

 

 

-impactul alterărilor hidromorfologice

 

Medii de investigare

 

 

-apa

 

 

-materii în suspensii

 

 

-sedimente

 

 

-biota

 

Monitorizarea calitativă a apelor este reprezentată de 5 subsisteme

 

-râuri

 

 

-lacuri

 

 

-ape subterane

 

 

-ape uzate

 

 

-arii protejate

 

Cooperare regională şi internaţională

 

-realizarea de schimburi de date şi informaţii hidrologice şi de gospodărire a apelor cu ţările vecine;

 

-realizarea în comun cu partenerii externi a unor proiecte şi programe internaţionale;

 

-schimburi de experienţă în domeniul gospodăririi apelor.

 

 

Obiective specifice si realizari;

 • gospodarirea unitara a resurselor de apa de suprafata si subterane si protectia acestora împotriva epuizarii si degradarii;
 • protectia, conservarea si restaurarea resurselor de apă de suprafaţă şi subterane si a ecosistemelor acvatice pentru atingerea stări bune a apelor;
 • administrarea, exploatarea, întreţinerea, repararea, completarea si modernizarea Sistemului National de Gospodarire a Apelor aflat în administrarea sa;
 • coordonarea exploatarii lacurilor de acumulare, pe bazine hidrografice, indiferent de detinatorul acestora; dispunerea in perioadele de ape mari, în caz de poluari accidentale, precum si în caz de introducere a restrictiilor în alimentarea cu apa, a masurilor operative obligatorii în legatura cu exploatarea acestora;
 • elaborarea si urmărirea aplicării Planurilor de folosire a apei si de evacuare a apelor uzate în perioadele hidrologice normale;
 • elaborarea balantei apei, pe bazine hidrografice si la nivelul tarii, elaborarea si urmărirea aplicării Planurilor de restrictii si folosire a apei în perioade deficitare, precum si coordonarea elaborarii de catre utilizatorii de apa, a Programelor de restrictii în alimentarea cu apa în caz de seceta;
 • organizarea si desfasurarea activitatii de urmarire a comportarii in timp a constructiilor hidrotehnice, din administrare;
 • stabilirea programului de masuri pentru fiecare unitate hidrografica in vederea atingerii unei stari bune a apelor;
 • realizarea registrului zonelor protejate in conformitate cu prevederile legislatiei, armonizata cu Directivele Uniunii Europene;
 • administrarea albiilor minore ale apelor, a cuvetelor lacurilor si baltilor in starea lor naturala sau amenajata, a falezei si plajei marii, a zonelor umede si celor protejate aflate in patrimoniu;
 • administrarea, exploatarea si intretinerea infrastructurii Sistemului National de Veghe Hidrologica si Hidrogeologica;
 • monitorizarea starii si evolutiei cantitative si calitative a apelor;
 • efectuarea de analize fizico-chimice, biologice si bacteriologice pentru apa, sedimente si biota;
 • elaborarea diagnozelor si prognozelor hidrologice si avertizarea in caz de producere a fenomenelor hidrologice periculoase; reprezentarea Romaniei la Organizatia Meteorologica Mondiala, pe linie de hidrologie;
 • administrarea, exploatarea si intretinerea Sistemului National de Monitorizare a Calitatii Resurselor de Apa;
 • producerea de energie electrica in Microhidrocentralele aflate in patrimoniul ANAR (licenta acordata in conformitate cu Legea 318/2003);
 • tratare si transport apa potabila(ESZ.Prahova-SC)
 • avizarea lucrarilor ce se executa pe ape sau au legatura cu apele, eliberarea autorizatiilor de gospodarire a apelor;
 • controlul utilizatorilor de apa si a lucrarilor construite pe ape si in legatura cu apele, din punct de vedere al functionarii si al incadrarii in prevederile avizelor si autorizatiilor de gospodarire a apelor;
 • apararea impotriva inundatiilor prin lucrarile de gospodarire a apelor aflate in administrarea sa si constituirea stocului de materiale si mijloace specifice de aparare impotriva inundatiilor aferente acestora;
 • asigurarea secretariatelor tehnice permanente in domeniul apararii impotriva inundatiilor; participarea la coordonarea actiunilor de aparare impotriva inundatiilor si accidentelor la constructiile hidrotehnice si la pregatirea populatiei pentru apararea impotriva inundatiilor prin exercitii periodice de simulare;
 • avertizarea si interventia in caz de producere a fenomenelor hidrologice periculoase si de accidente la constructiile hidrotehnice din administrare;
 • elaborarea Planurilor de aparare impotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase si accidentelor la constructiile hidrotehnice din administrare, a celor pe bazine hidrografice precum si acordarea asistentei tehnice la elaborarea de catre utilizatorii de apa si comisiile locale a planurilor proprii de aparare;
 • participarea in caz de producere a poluarilor accidentale la activitatile operative de avertizare a utilizatorilor de apa si a autoritatilor administratiei publice din aval, de eliminare a cauzelor si de diminuare a efectelor si monitorizarea propagarii undei poluante;
 • colaborarea permanenta cu comisiile de dezastre, cu unitatile de ordine publica, cu autoritatile publice teritoriale, pentru sanatate si altele, pentru inlaturarea cauzelor si efectelor poluarilor accidentale;
 • elaborarea si urmarirea aplicarii Planurilor bazinale de prevenire si de inlaturare a efectelor poluarilor accidentale, coordonarea elaborarii de catre utilizatorii de apa a planurilor proprii de prevenire si de combatere a poluarilor accidentale, precum si asigurarea unei protectii sporite si imbunatatirea mediului acvatic prin masuri specifice de reducere progresiva a poluarii;
 • interventia si scopul reducerii treptate a poluarii apelor subterane si a prevenirii poluarii ulterioare a acestora;
 • evaluarea daunelor produse si a valorii serviciilor executate de Administratia Nationala "Apele Romane", pentru monitorizarea si combaterea poluarii accidentate si recuperarea acestora de la poluatori;
 • participarea la conservarea, protejarea si restaurarea ecosistemelor acvatice si la protectia faunei si florei acvatice;
 • constituirea si tinerea la zi a Fondului National de date hidrologice, hidrogeologice si de gospodarire a apelor, prin validarea de fond si stocarea datelor si a informatiilor specifice colectate de unitatile proprii, de alte unitati specializate, autorizate si de utilizatorii de apa;
 • realizarea de anuare, sinteze, studii si cercetari de hidrologie, hidrogeologie, gospodarire a apelor si de mediu, instructiuni si monografii, studii de impact, scheme cadru de amenajare, bilanturi de mediu;
 • elaborarea si tinerea la zi a cadastrului apelor si a drepturilor de folosire a apelor;
 • inventarierea si tinerea la zi a patrimoniului de interes public si privat al Statului aflat in administrare;
 • elaborarea Planurilor de management si gestiune a resurselor de apa pe bazine hidrografice in conformitate cu prevederile Directivei cadru 60/2000 a Uniunii Europene in domeniul apelor;
 • intocmirea, in mod corelat, pe ansamblul fiecarui bazin hidrografic, de propuneri de lucrari noi de amenajare, necesare satisfacerii cerintelor de apa, protectiei calitatii apelor si restaurarii cursurilor de apa, precum si prevenirii actiunii distructive a apelor;
 • urmarirea promovarii si executarii de lucrari noi in domeniul gospodaririi apelor din alocatii bugetare, in calitate de ordonator secundar al cheltuielilor de capital;
 • asigura promovarea si executarea lucrarilor de intretinere si reparatii a lucrarilor de gospodarire a apelor din administrare;
 • realizarea de lucrari de amenajare a cursurilor de apa si a altor lucrari de investitii, acordarea asistentei tehnice de specialitate;
 • analiza de impact a activitatii umane asupra situatiei apelor de suprafata si a apelor subterane;
 • constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute de legislatia in domeniul gospodaririi apelor;
 • instituirea regimului de supraveghere speciala la folosinte in conditiile legii si urmarirea realizarii acestuia;
 • efectuarea de audituri, inspectii, expertize, consultanta, receptia calitatii serviciilor si lucrarilor de constructii si montaj si a lucrarilor de punere in siguranta a constructiilor hidrotehnice;
 • realizarea sistemului informatic si de telecomunicatii in unitatile sistemului de gospodarire a apelor; elaborarea de produse software in domeniul gospodaririi apelor, hidrologiei si hidrogeologiei;
 • participarea la activitatile internationale de schimb de date si informatii, la reuniuni tehnico-stiintifice, studii si proiecte in domeniul gospodaririi apelor, hidrologiei si hidrogeologiei;
 • asigurarea aplicarii prevederilor conventiilor si a altor acorduri internationale din domeniul apelor la care Romania este parte si a implementarii prevederilor legislatiei armonizata cu Directivele Uniunii Europene, in domeniul gospodaririi apelor;
 • initierea de actiuni de cooperare tehnico-stiintifica in domeniul gospodaririi apelor, hidrologiei si hidrogeologiei cu agenti economici si autoritati publice din tara si din strainatate;
 • aplicarea mecanismului economic specific domeniului gospodaririi cantitative si calitative a apelor;
 • valorificarea complexa a apelor ca resursa economica, cu potentialele si uzufructul acestora, realizarea serviciilor specifice si comune de gospodarire a apelor si executarea acestora pe baza de contracte economice incheiate cu beneficiarii;
 • asigurarea functiilor de unic prestator al serviciilor specifice de gospodarire a apelor;
 • propunerea de contributii, plati si tarife pentru serviciile specifice de gospodarire a apelor si de actualizare a acestora conform legislatiei in vigoare;
 • efectuarea altor servicii comune de gospodarire a apelor, de hidrologie, hidrogeologie, analize de laborator, asistenta tehnica, reparatii la constructii hidrotehnice etc.;
 • valorificarea potentialului hidromecanic, hidroenergetic din administrarea proprie si a namolului din lacurile naturale si asigurarea potentialului turistic si de agrement al Dunarii, raurilor, lacurilor, al marii teritoriale, al plajelor apelor de suprafata si al plajei Marii Negre;
 • gestionarea brevetelor si a documentelor privind protectia proprietatii intelectuale pentru care Administratia Nationala "Apele Romane" este titulara;
 • pregatirea si perfectionarea personalului prin diverse forme de instruire;
 • promovarea imaginii Administratiei Nationale ,,Apele Romane” in context economic si social, activitati de informare directa si de sensibilizare a publicului si mass-media in problemele apei; editarea, tiparirea si comercializarea de publicatii tehnice in domeniul apelor;
 • urmarirea corelarii lucrarilor si activitatilor desfasurate pe ape sau in legatura cu acestea cu prevederile schemelor cadru de amenajare si gospodarire a bazinelor hidrografice;
 • asigurarea secretariatelor tehnice ale comitetelor de bazin si participarii publicului la luarea deciziilor in domeniul gospodaririi apelor si furnizarea de informatii corespunzatoare cu privire la masurile planificate si prezentarea de rapoarte privind evolutia punerii in aplicare a acestora;
 • gestioneaza Fondul Apelor potrivit dispozitiilor legale in vigoare;
 • orice alte activitati ori servicii necesare realizarii obiectului principal de activitate.

» INHGA
» Laboratoare acreditate
» Revista Hidrotehnica
» Ministerul Mediului
CAMPANIA SOCIALA „SA PASTRAM APELE CURATE”
Titlul Proiectului:
WIMS-Investment supporting the information system and database for water management

Proiect Phare Numărul:
EuropeAid/122966
/D/SUP/RO
Contract no:
RO/2005/017-553.03.03.03.01