Versiune Romana      Versiune Engleza     
Acasă
Starea Apelor
Dispecerat
Proiecte
Protectie Reabilitare Costiera etI
Reducerea eroziunii costiere -faza II (2014-2020)
Proiectul WATMAN
Fazarea Proiectului WATMAN
Aparare Inundatii Babadag
Anunturi
Comunicate de presa
Beneficiari inchiriere sectoare de plaja
Contact
Sediul Central al Apelor Romane
  
Se începe căutarea

Societati certificate ptr elaborarea documentatiilor de GA
Aria protejata Lacul Techirghiol
Consultarea publicului


Administratia Bazinala de Apa Dobrogea Litoral

Administratia Bazinala de Apa Dobrogea – Litoral  are in administrare  o suprafata de 16.501 kmp

 (judetele Constanta si Tulcea ), structurata pe bazinele  hidrografice Dunare si Litoral.

            Reteaua hidrografica administrata masoara 1.623 km cursuri de apa interioare, din care in bazinul hidrografic Litoral 842 km iar in bazinul Dunare 781 km si 341,5 km de fluviu Dunare (fluviul Dunare, de la Ostrov la confluenta cu bratul Macin, fluviul Dunare, bratele Macin, Rau si Dunarea maritima).

            Lacurile naturale, in suprafata totala de 15.500 ha,  sunt reprezentate de lacuri amplasate pe malul drept al Dunarii si  lacuri litorale din care, de o importanta deosebita, este lacul terapeutic Techirghiol, preluat in administrare ca urmare a aparitiei HG nr. 1266/2000.

            O componenta deosebit de importanta a cadrului natural este reprezentata de plajele Marii Negre,  din care plajele cu caracter turistic au o suprafata de cca. 230 ha.

            Lucrarile de indiguire masoara 192,6 km, din care 127,8 km asigura linia de aparare a Dunarii, alaturi de lucrari ale altor detinatori.

O importanta deosebita o au lucrarile de indiguire din bazinul hidrografic Litoral, in lungime de  64,7 km, lucrari cu rol de protectie a complexului lagunar Razim – Sinoe.

            Lucrarile de regularizare a albiilor  insumeaza o lungime de 163,2 km, din care in bazinul Dunare 18,2 km iar in bazinul Litoral  145,0 km.

            Administratia Bazinala de Apa Dobrogea – Litoral are in administrare lucrari hidrotehnice de reglare a nivelurilor in principalele lacuri litorale, reprezentate de stavilarele Periboina, Edighiol, Siutghiol, Tabacarie si Mangalia.

Administratia Bazinala de Apa Dobrogea – Litoral detine  de 35 de baraje, din care  32 au caracter nepermanent, iar 3 de baraje sunt permanente. Barajele  nepermanente sunt  amplasate in bazinul hidrografic al Canalului Dunare – Marea Neagra, cu rol in atenuarea viiturilor, retentia debitelor solide precum si limitarea efectelor eventualelor poluari accidentale, avand in vedere ca bazinul canalului este strabatut de traseul conductelor de transport pentru produse petroliere.

Barajele cu caracter permanent fac parte din sistemul de protectie a lacului Techirghiol, avand rol de oprire a afluxului de apa dulce in lac.

            Sistemul de protectie a lacului Techirghiol este reprezentat, de asemenea, de 5 foraje de contur, 4 statii de pompare, canale de evacuare a apei, executate in etapa a II –a a proiectului « Protectia si imbunatatirea lacului Techirghiol », in anul 1980.

            Administratia Bazinala de Apa Dobrogea – Litoral are in administrare un numar de 19 cantoane, 7 sedii (DADL, SGA Tulcea, SH Cernavoda, 4 sedii de formatii), 2 ateliere de intretinere si reparatii, aflate in domeniul public sau privat.

In   vederea    sustinerii  activitatii   de  exploatare si    intretinere a    acestor   lucrari

 hidrotehnice, cat si pentru conservarea si protejarea cadrului natural aflat in administrare, Administratia Bazinala de Apa Dobrogea – Litoral este structurata pe 2 sisteme de gospodarire a apelor (Constanta si Tulcea),  cu un numar total de  9 formatii de lucru si 2 ateliere de intretinere si reparatii pentru utilajele si mijloacele de transport proprii.

Datorita   caracteristicilor    geografice,   morfologice  si   hidrografice   ale  spatiului

 Dobrogea, precum si existentei  unor elemente unice ale cadrului natural (plajele litorale si lacul terapeutic Techirghiol),  activitatile derulate de institutia noastra prezinta anumite particularitati, fiind axate, in principal, alaturi de exploatarea, intretinerea si repararea lucrarilor hidrotehnice, pe urmatoarele actiuni:

-         mentinerea continua in stare de functionare a sistemului de protectia a lacului Techirghiol

-         protectia si intretinerea plajelor litoralului Marii Negre

 

 
Titlul Proiectului:
WIMS-Investment supporting the information system and database for water management

Proiect Phare Numărul:
EuropeAid/122966
/D/SUP/RO
Contract no:
RO/2005/017-553.03.03.03.01