Versiune Romana      Versiune Engleza     
Acasă
Starea Apelor
Dispecerat
Proiecte
Protectie Reabilitare Costiera etI
Reducerea eroziunii costiere -faza II (2014-2020)
Proiectul WATMAN
Fazarea Proiectului WATMAN
Aparare Inundatii Babadag
Anunturi
Comunicate de presa
Beneficiari inchiriere sectoare de plaja
Contact
Sediul Central al Apelor Romane
  
Se începe căutarea
 

Plan Implementare apa potabila

Societati certificate ptr elaborarea documentatiilor de GA
Aria protejata Lacul Techirghiol
Consultarea publicului


 
 
 

GUVERNUL ROMANIEI

Planul de Implementare pentru Directiva 98/83/CE privind calitatea apei destinate consumului uman 1

PLAN DE IMPLEMENTARE

pentru

DIRECTIVA 98/83/CE

privind calitatea apei destinate consumului uman

Octombrie 2004

GUVERNUL ROMANIEI

Planul de Implementare pentru Directiva 98/83/CE privind calitatea apei destinate consumului uman 2

CUPRINS

ABREVIERI

I. Responsabilitati

II. Obiectivele principale ale Directivei

III. Planul pentru indeplinirea cerintelor Directivei

IV. Cerinte la data aderarii

V. Situatia curenta

VI. Identificarea zonelor cu probleme, masuri propuse

VII. Identificarea partilor implicate si implicarea acestora in procesul de implementare

VIII. Necesarul institutional, material si de personal

IX. Perioada de tranzitie

X. Costuri si resurse financiare

XI. Impactul economic

XII. Proiecte in desfasurare

GUVERNUL ROMANIEI

Planul de Implementare pentru Directiva 98/83/CE privind calitatea apei destinate consumului uman 3

ABREVIERI

ANPC - Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor

ANSRC - Agentia Nationala de Reglementare a Serviciilor de Gospodarire Comunala

CE - Comunitatea Europeana

CEE - Comunitatea Economica Europeana

CNCAN - Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare

DSP - Directia de Sanatate Publica

ICIM - Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Protectia Mediului

ISP - Institut de Sanatate Publica

MAI - Ministerul Administratiei si Internelor

MMGA - Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor

MS - Ministerul Sanatatii

UE - Uniunea Europeana

GUVERNUL ROMANIEI

Planul de Implementare pentru Directiva 98/83/CE privind calitatea apei destinate consumului uman 4

I. Responsabilitati

Responsabil pentru

Transpunerea Directivei Ministerul Sanatatii (MS)

Scopul activitatilor: promovarea masurilor legislative avand ca scop protejarea sanatatii publice prin stabilirea cerintelor pentru calitatea apei potabile,

inspectia sistemelor de aprovizionare cu apa potabila a populatiei, supravegherea si monitorizarea calitatii apei potabile, consilierea

populatiei si diseminarea informatiei, raportarea.

Institutii colaboratoare : Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor (MMGA), Ministerul Administratiei si Internelor (MAI)

Responsabilitati

Implementare : Ministerul Sanatatii va asigura elaborarea calendarului si estimarea costurilor monitorizarii de audit.

Ministerul Administratiei si Internelor - centralizeaza planurile de conformare si monitorizeaza si controleaza implementarea acestora

Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor - va elabora planul si calendarul activitatilor de conformare pentru monitorizarea calitatii

apelor de suprafata.

Ministerul Agriculturii Padurilor si Dezvoltarii Rurale va elabora planul si calendarul activitatilor de conformare pentru producatorii

din industria alimentara. Producatorii si distribuitorii de apa vor asigura aprovizionarea cu apa potabila, conformarea cu standardele, monitorizarea de control si acoperirea costurilor monitorizarii de audit. Proprietarii imobilelor pentru asigurarea calitatii retelelor interioare de distributie a apei.

Producatorii de apa imbuteliata pentru asigurarea calitatii si monitorizarii apei imbuteliate.

Scopul activitatilor: initierea si aplicarea masurilor pentru asigurarea unei aprovizionarii

cu apa potabila in conformitate cu prevederile directivei

Perioada de tranzitie

solicitata: Perioade de tranzitie etapizate, pana cel tarziu 31 decembrie 2015

GUVERNUL ROMANIEI

Planul de Implementare pentru Directiva 98/83/CE privind calitatea apei destinate consumului uman 5

II. Obiectivele principale ale Directivei

ο Protejarea sanatatii populatiei de efectele adverse ale oricarui tip de contaminare a apei destinate consumului uman; ο A asigura ca apa destinata consumului uman este sanogena si curata.

III. Planul pentru indeplinirea cerintelor Directivei

A. Cerintele principale ale Directivei

1. Obligatia de a stabili parametrii de calitate pentru apa destinata consumului uman si valori pentru parametrii relevanti (Articolele 2-5).

2. Obligatia de a determina punctele (locurile) (Articolul 6), in care apa trebuie sa fie corespunzatoare valorilor stabilite conform Articolului 5.

3. Obligatia de a asigura monitorizarea reglementata, pe intreaga tara, a calitatii apei destinate consumului uman (Articol 7) si informarea adecvata si actualizata a consumatorilor

(Articolul 13), inclusiv publicarea regulata a rapoartelor si prezentarea lor catre Comisie.

4. Obligatia de a asigura ca toate masurile necesare de remediere sa fie luate pentru a se

restabili calitatea apei care nu este corespunzatoare valorilor parametrilor de calitate,

interzicerea folosirii apei a carei calitate constituie un pericol potential pentru sanatate,

acordarea de posibile derogari in conditiile prevazute de directiva si informarea

consumatorilor (Articolele 8, 3, 9 si 13)

5. Obligatia de a asigura ca substantele sau materialele folosite la tratarea sau distributia apei

destinate consumului uman nu vor diminua protectia sanatatii publice (Articol 10).

6. Cerintele orizontale:

6.1. Responsabilitati:

Ministerul Sanatatii –supravegheaza sanitar (autorizare sanitara si autorizare temporara pe

perioada derogarii (Art. 9 din Legea nr. 311/2004), inspectie sanitara) si controleaza

monitorizarea calitatii apei efectuata de catre producator si/sau distribuitor (Art. 7 din Legea nr.

311/2004). De asemenea, MS controleaza calitatea apei folosite in industria alimentara de catre

producator, calitatea apei imbuteliate ; avizeaza sanitar, conform Ordinului ministrului sanatatii

si familiei nr. 117/2002, produsele si materialele in contact cu apa asigura monitorizarea de

audit, informarea si raportarea catre Comisia Europeana

Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor - asigura protectia apei de profunzime si a apei de

suprafata, a resurselor de apa si monitorizarea apei la sursa.

Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale - asigura centralizarea planurilor de

conformare pentru apa folosita in industria alimentara, din surse proprii.

Ministerul Administratiei si Internelor - centralizeaza planurile de conformare si

monitorizeaza si controleaza implementarea acestora

GUVERNUL ROMANIEI

Planul de Implementare pentru Directiva 98/83/CE privind calitatea apei destinate consumului uman 6

Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare si Ministerul Sanatatii -

stabilesc parametrii de radioactivitate, punctele de prelevare a probelor pentru monitorizarea

parametrilor indicatori de radioactivitate.

Autoritatea Nationala pentru Reglementarea Serviciilor Publice - emite licenta de operare in

care este inclusa cerinta pentru intocmirea planului de conformare

Autoritatile publice locale, producatorii si distribuitorii:

ο asigura conformarea la prevederile Directivei

ο iau masuri pentru asigurarea monitorizarii calitatii apei potabile - Cap. 2 Art.7 din

Legea nr.458/2002, modificata si completata de Legea 311/2004;

ο iau masuri de remediere si aplicare a restrictiilor de utilizare, solicitarea derogarilor -

Cap. 4 Art. 8; Cap.5 Art.9 din Legea nr. 458/2002, modificata si completata de Legea

311/2004;

ο asigura datele pentru intocmirea Raportului national privind calitatea apei potabile -

Cap. 7 Art. 11(4) din Legea nr. 458/2002, modificata si completata de Legea 311/2004

ο inregistreaza si pastreaza datele privind calitatea apei potabile (Cap. 7 Art. 11(5) din

Legea nr. 458/2002, modificata si completata de Legea 311/2004)

ο asigura accesul populatiei la datele privind calitatea apei potabile (Cap. 7 Art. 11(6) din

Legea nr. 458/2002, modificata si completata de Legea 311/2004)

ο intocmesc impreuna cu autoritatea de sanatate publica judeteana Raportul judetean

privind calitatea apei potabile (Cap. 7 Art. 11(8) din Legea nr. 458/2002, modificata si

completata de Legea 311/2004).

6.2. Reprezentarea Romaniei in Comitetul stiintific cu reprezentanti ai statelor membre - MS

6.3 Raportarea - MS

6.4 Implementarea - Producatorii de apa potabila, MMGA, MAI, MS

B. Plan pentru implementarea cerintelor

1. Obligatia de a stabili parametrii de calitate pentru apa destinata consumului uman si

valori pentru parametrii relevanti (Art. 2-5)

a) Rezumatul obiectivului

Apa destinata consumului uman este orice tip de apa in stare naturala sau dupa tratare, folosita

pentru baut, gatit, la preparare hranei sau pentru alte scopuri casnice, indiferent de originea ei si

indiferent daca este furnizata prin retea de distributie, din rezervor sau pentru alte scopuri

casnice, indiferent de originea ei si indiferent daca este furnizata prin retea de distributie, din

rezervor sau este comercializata in sticle sau alte recipiente; toate tipurile de apa folosita ca sursa

in industria alimentara pentru fabricarea, procesarea, conservarea sau comercializarea produselor

sau substantelor destinate consumului uman, cu exceptia cazului in care Ministerul Sanatatii -

aproba folosirea apei si este demonstrat ca apa utilizata nu afecteaza calitatea si salubritatea

produsului alimentar in forma lui finita.

Calitatea acestei ape, conform Directivei, trebuie sa fie lipsita de orice microorganisme sau

substante care, prin numar sau concentratii, constituie un pericol potential pentru sanatatea

GUVERNUL ROMANIEI

Planul de Implementare pentru Directiva 98/83/CE privind calitatea apei destinate consumului uman 7

umana. Cerintele minime referitoare la parametrii de calitate si valorile lor sunt stabilite in

Anexa I, Partea A si B. Masurile luate pentru implementarea Directivei nu trebuie, in nici o

situatie, sa afecteze sau sa conduca direct sau indirect la deteriorarea calitatii initiale a apei. Pot fi

stabiliti, de catre Ministerul Sanatatii si alti parametri in afara celor din Anexa I, atunci cand

protectia sanatatii publice o cere.

b) Identificarea etapelor de implementare

- Definitia apei potabile, specificata in Legea nr. 458/2002 (modificata si completata prin

Legea nr. 311/2004) privind calitatea apei potabile, este conforma cu cea prevazuta in

Directiva. In lege sunt stabilite obligatiile producatorilor si distribuitorilor de apa potabila si

parametrii de calitate si valorile lor limita. Conform legii, MS poate aproba si alti parametri

de calitate in cazul in care protectia sanatatii publice o impune. Legea contine toti parametrii

si limitele lor de valoare specificate in Directiva, in Anexa I, partile A, B si C. Legea nr.

458/2002 cuprinde un numar mai mare de parametri decat. Directiva, fapt necesar din cauza

situatiei concrete existente, si acceptat de CE in urma consultarilor tehnice. Clasificarea

parametrilor a fost facuta conform Directivei, renuntandu-se astfel la sistemul existent

anterior in Romania. Metodele de analiza trebuie sa se conformeze cerintelor Anexei III .

- Cerinta Articolului 2(1b) a fost introdusa ca atare in Legea nr. 458/2002, specificandu-se ca

la producerea, prelucrarea sau conservarea produselor alimentare trebuie folosita apa

potabila.

Responsabil: MS

Termen realizat

- Parametrii de radioactivitate pentru apa potabila au fost stabiliti prin Legea nr. 458/2002.

Stabilirea punctelor de control pentru asigurarea cerintelor de protectie contra radioactivitatii

vor fi stabilite de catre Ministerul Sanatatii in colaborare cu CNCAN prin Normele de

supraveghere sanitara si monitorizarea calitatii apei.

Responsabil: MS, CNCAN

Termen: decembrie 2003 - realizat

- Cerintele pentru calitatea apei pusa in consum sau comercializata in sticle, containere sau alte

recipiente este stabilita prin lege conform Anexei 1, Part.A 1, B, C si numarul de probe si

frecventa de monitorizare conform prevederilor din Anexa II. MS va elabora metodologia de

control pentru sistemele de imbuteliere a apei potabile.

Responsabil: MS

Termen: decembrie 2003 - realizat

- Directiva stabileste unii parametri de calitate a apei potabile care nu au fost prevazuti in

legislatia anterioara, precum : Clostridium perfringens, antimoniu, acrilamida, bor, bromati,

benz(a)piren, clorura de vinil, epiclorhidrina, stibiu, tetracloretena si tricloetena. Informatii

privind prezenta acestor parametri in apa potabila nu exista in prezent. In consecinta, vor fi

necesare dotari cu echipament si personal pentru monitorizarea acestor parametri ca sa se

poata obtine date suficiente pentru determinarea incidentei lor in apa potabila. Monitorizarea

conform Anexei II la Directiva va fi realizata etapizat pana in decembrie 2005.

GUVERNUL ROMANIEI

Planul de Implementare pentru Directiva 98/83/CE privind calitatea apei destinate consumului uman 8

Responsabil: MS, DSP, ISP

Termen decembrie 2005

- In comparatie cu fostul standard romanesc nr.1342/1991- Calitatea apei potabile, Directiva

stabileste limite mai severe pentru unii parametri (de ex. limita pentru plumb, oxidabilitate,

turbiditate). Pentru sistemele de aprovizionare cu apa din orasele mari media de probe

necorespunzatoare este de cateva procente. Gama de parametri monitorizati in anii anteriori

si in prezent este limitata fiind axata in special pe parametrii microbiologici generatori de

riscuri epidemiologice din punctul de vedere al sanatatii publice. Rezultatele monitorizarii

calitatii apei in mediul urban releva o frecventa a probelor necorespunzatoare de 3% pentru

coliformii totali, 1% pentru coliformii fecali, 4% pentru substantele chimice toxice, 5%

pentru turbiditate, 2% pentru metale grele

2. Obligatia de a stabili punctele in care calitatea apei trebuie sa corespunda (Articolul 6)

valorilor parametrice stabilite conform Articolului 5

a) Rezumatul obiectivului

- In cazul apei potabile furnizate prin reteaua de distributie, calitatea apei trebuie sa

corespunda valorilor stabilite pentru parametrii de calitate la robinetul consumatorului si la

punctul de intrare in cladire. In cazul apei potabile furnizate din cisterne, aceasta trebuie sa

corespunda parametrilor de calitate normati la punctul de curgere a apei din cisterna. In cazul

apei potabile imbuteliate pentru comercializare, aceasta trebuie sa corespunda parametrilor

de calitate normati in punctul de imbuteliere. Pentru apa utilizata in industria alimentara,

aceasta trebuie sa corespunda la locul in care apa este preluata in procesul de productie. In

cazul apei potabile distribuita prin retea se va considera ca au fost indeplinite obligatiile ce

revin producatorului si/ sau distribuitorului conform Anexei I si art.5, daca se constata ca

nerespectarea valorilor stabilite pentru parametri, in conformitate cu art.5 se datoreaza

sistemului de distributie interioara sau modului de intretinere a acestuia, cu exceptia cazului

in care apa este furnizata direct publicului: restaurante, scoli, spitale, institutii socio-culturale,

asezaminte sociale si culturale.

b) Identificarea etapelor de implementare

- Cerintele Art. 6 sunt preluate in Legea nr. 458/2002 (modificata si completata prin Legea nr.

311/2004) si implementate prin Normele privind supravegherea, inspectia si monitorizarea

calitatii apei potabile, aprobate prin HG nr. 974/2004.

Responsabili: MS

Termen: iunie 2004 - realizat

- Conform legislatiei existente, responsabilitatea producatorului pentru calitatea apei

distribuite se incheie la bransament. Proprietarul cladirii este responsabil pentru calitatea

instalatiei interioare.

- In conformitate cu prevederile noii legislatii, se prevede ca cele mai relevante localizari

pentru prelevarea probelor au fost stabilite pentru a raspunde cerintelor Directivei.

GUVERNUL ROMANIEI

Planul de Implementare pentru Directiva 98/83/CE privind calitatea apei destinate consumului uman 9

Monitorizarea este prevazuta a fi realizata atat de producator cat si de autoritatea locala de

sanatate publica la iesirea din statia de tratare, la iesirea din rezervoarele de inmagazinare si

la robinetul consumatorului.

Responsabilitate: producatorii si distribuitorii de apa, MS prin Directiile de Sanatate Publica

teritoriale, proprietarii.

Termen: 2005

3. Obligatia de a asigura monitorizarea reglementata, pe intreaga tara, a calitatii apei

destinate consumului uman (Articol 7) si informarea adecvata si actualizata a

consumatorilor (Articolul 13), inclusiv publicarea regulata a rapoartelor si prezentarea

lor catre Comisie.

a) Rezumatul obiectivului

- Este ceruta stabilirea de programe de monitorizare care sa controleze daca, calitatea apei

potabile corespunde cerintelor minime ale Directivei. Anexele la Directiva specifica numarul

de probe si frecventa de prelevare si analiza. Directiva stabileste o monitorizare de audit si

una de control. Scopul monitorizari de control este de a produce periodic informatii, despre

calitatea organoleptica si microbiologica a apei potabile, produsa si distribuita, despre

eficienta tehnologiilor de tratare, cu accent pe tehnologia de dezinfectie, in scopul de a

determina daca apa potabila este corespunzatoare sau nu cu valorile parametrilor relevanti

stabiliti. Numarul prevazut de probe este in acord cu volumul de apa distribuit sau produs sau

cu numarul populatiei. Directiva are prevederi specifice pentru metodele de prelevare si de

monitorizare. Statele Membre trebuie sa asigure disponibilitatea informatiei privind calitatea

apei catre consumatorii si toate sistemele de aprovizionare cu apa care produc mai mult de

1000 mc pe zi sau deservesc mai mult de 5.000 de persoane trebuie incluse in raportul care

trebuie publicat la fiecare trei ani si trimis catre Comisie.

b) Etapele de implementare

- Responsabilitatile pentru controlul calitatii apei potabile la producere si distributie sunt

stabilite in Legea nr. 458/2002 (modificata si completata de Legea nr. 311/2004) privind

calitatea apei potabile. Detaliile privind monitorizarea, numarul de probe de prelevat si

parametrii de analizat anual, evaluarea si raportarea sunt stabilite in HG nr. 974/2004 privind

supravegherea sanitara, inspectia si monitorizarea calitatii apei potabile.

Responsabili: MS,

Termen iunie 2004 - realizat

- Monitorizarea calitatii apei potabile acopera toate localitatile din Romania insa numarul de

parametri analizati este foarte limitat in multe localitati. Exista insa si localitati care

monitorizeaza majoritatea parametrilor (ex. Tg. Mures, Bucuresti, Timisoara). Laboratoarele

autoritatilor teritoriale de sanatate monitorizeaza calitatea apei in toate localitatile si pentru

toate fantanile publice. In programul de monitorizare in vigoare, datele sunt colectate de la

laboratoarele Directiilor de Sanatate Publica judetene si al municipiului Bucuresti si pentru

258 de orase. Pentru localitatile rurale datele sunt disponibile numai la nivel de judet.

GUVERNUL ROMANIEI

Planul de Implementare pentru Directiva 98/83/CE privind calitatea apei destinate consumului uman 10

Programul de monitorizare a fost initiat in anul 1984 si modificat in 1990. Metodologia de

monitorizare a fost stabilita prima data in 1987, si revizuita in anul 1996 prin Ordin al

ministrului sanatatii nr.1193/1996. Numarul de probe si frecventa de recoltare este calculata

pe baza numarul de persoane deservite. Schema de monitorizare este conform recomandarilor

Organizatiei Mondiale a Sanatatii din 1994. Frecventa de monitorizare variaza de la 1

proba/luna pentru sistemele care aprovizioneaza sub 5000 de locuitori pana la probe zilnice

pentru sistemele care deservesc peste 100 000 de persoane. Fantanile publice sunt

monitorizate cu o frecventa de 1-2 probe pe an.

Raportul anual 2003, elaborat de catre Institutul de Sanatate Publica Bucuresti, ca urmare a

analizei informatiilor colectate de catre DSP-urile teritoriale include informatii privind:

lungimea retelelor de distributie, calitatea chimica si bacteriologica a apei la iesirea din statia

de tratare si in reteaua de distributie din mediul urban (258 de orase). Probele la consumator

sunt prelevate in general din unitati publice.

Din septembrie 2004, este in curs de desfasurare Proiectul RO-2002/000-586.04.13) pentru

intarirea capacitatii institutionale si administrative a Ministerului Sanatatii si a structurilor

din subordine in implementarea Directivei, inclusiv monitorizarea si stabilirea unui laborator

de referinta pentru analiza apei potabile si a 4 laboratoare regionale..

Incepand din luna iulie 2004, HG nr. 974/2004 a intrat in vigoare; aceasta HG impune un

program de monitorizare in conformitate cu prevederile Directivei. Monitorizarea va fi

realizata etapizat pana in decembrie 2005.

Responsabil: MS, ISP Bucuresti, DSP teritoriale, producatorii de apa

Termen decembrie 2005

- Informarea si raportarea privind calitatea apei potabile.

Institutul de Sanatate Publica din Bucuresti, conform Ordinului ministrului sanatatii si familiei

nr. 768/2000, elaboreaza anual un raport asupra calitatii apei potabile din localitatile urbane, iar

raportul este editat in primele sase luni ale anului urmator anului pentru care au fost culese

datele.

Informarea consumatorului se face conform prevederilor Legii nr 458/2002, modificata si

completata cu legea nr. 311/2004 si a HG nr. 974/2004.

Dupa data aderarii, forma raportului ce va fi transmisa Comisiei va fi decisa prin procedura

Comitetului, in conformitate cu Articolele 12 si 13 ale Directivei. In cadrul Programului Phare

mentionat anterior, Proiect RO-2002/000-586.04.13, se va realiza un exercitiu de raportare,

inclusiv in ceea ce priveste modul de raportare a datelor si fluxul informatiei.

Responsabil: MS, MMGA

Termen: decembrie 2008

4. Masuri necesare de remediere pentru a se restabili calitatea apei care nu este

corespunzatoare valorilor parametrilor de calitate, interzicerea folosirii apei a carei

calitate constituie un pericol potential pentru sanatate si informarea consumatorilor

(Articolele 8 si 9).

GUVERNUL ROMANIEI

Planul de Implementare pentru Directiva 98/83/CE privind calitatea apei destinate consumului uman 11

a) Rezumatul obiectivului

- In Directiva se solicita Statelor Membre sa asigure ca masurile de remediere necesare au fost

luate pentru refacerea calitatii apei in cazul in care acesta nu este corespunzatoare valorilor

stabilite pentru parametrii de calitate sau ca a fost interzisa folosirea apei potabile care

constituie un risc potential pentru sanatate. In anumite conditii, prevazute in Directiva, se pot

acorda Statelor Membre derogari de la valorile stabilite (maxim 3 derogari succesive, fiecare

de maxim 3 ani ). Daca se considera ca nerespectarea valorii parametrilor stabiliti este

nesemnificativa pentru sanatate si daca masurile luate sunt suficiente pentru remedierea

problemei in termen de 30 de zile, atunci prevederile privind cerintele de derogare nu se vor

aplica. In situatia in care nerespectarea valorii parametrilor stabiliti in Anexa 1, C este fara

risc pentru sanatate Statele Membre trebuie sa asigure informarea populatiei afectate si sa

acorde consultanta necesara. Acolo unde Statele Membre intentioneaza sa acorde o derogare

secundara, ea va fi comunicata catre Comisie. Poate fi solicitata o a treia derogare in

circumstante exceptionale.

b) Etapele de implementare

Obligatiile serviciilor de aprovizionare cu apa potabila a populatiei si a autoritatilor de sanatate

publica teritoriale de a efectua monitorizarea calitatii apei potabile, inclusiv adoptarea actiunilor

necesare de remediere si prevederile privind informarea populatiei sunt specificate in Legea nr.

458/2002 (modificata si completata prin Legea nr. 311/2004) privind calitatea apei potabile prin

care este transpusa Directiva la art. 7,8 si 9 si in HG nr. 974/2004, articolele 26-37.

Cerintele mentionate mai sus sunt incluse in legislatia existenta deja in Romania, respectiv Legea

nr. 458/2002 (modificata si completata prin Legea nr. 311/2004) si in HG nr. 974/2004, conform

schemei prezentate mai jos:

Schema cu procedurile pentru situatia de neconformare

N e c o n fo rm a r e fa t a d e lim i t e le d e c a li t a t e a a p e i

- P r o d u ca to r u l ia m a su r ile c o r

n e c e s a r e

- P r o d u c a to r u l in for m e a za D S

p r im a r u l p r i v i n d m a s u r il e n e

P r o d u ca to r u l a s ig u r a in fo rm a r e

p o p u la ţ ie i

D ac a D S P e s t im e a za

R i s c p e n tr u s a n a ta te A b s e n ta r i s c u lu i p e n tr u s a n a ta te

- D S P c e r e in t r e r u p e r e a s a u r e s tr ic t i e in u t i l iz a r e a a p e i s a u o r ic e a l t a m a s u r a

- D S P a s ig u r a i n fo rm a r e a p o p u l a ţ i e i s i d a e v e n t u a l s fa t u r i

- P r o d u c a to r u l in fo rm e a z a D S P s i p r im a r u l p r iv in d a p lic a r e a m a s u r i lo r lu a te

P ro d u c a to ru l: p e r so a n a p u b lic a sa u p r iv a ta r e sp o n sa b ila

d e d is tr ib u tia a p e i

A B

A ct iu n ile A s i B se re a lizea za in p a ra le l

GUVERNUL ROMANIEI

Planul de Implementare pentru Directiva 98/83/CE privind calitatea apei destinate consumului uman 12

Responsabili: MS, DSP

Termen: incepand din august 2004

Schema procedurilor de acordare de posibile derogare

Absenta riscurilor pentru sanatate

si

neexistenta altor mijloace rezonabile disponibile pentru asigurarea aprovizionarii cu apa

Responsabili: MS, autoritatile locale, producatorii de apa potabila, institutele de sanatate

publica

Termen: 2005

5. Obligatia de a asigura ca substantele sau materialele folosite la tratarea sau distributia

apei destinate consumului uman nu vor reduce protectia sanatatii publice (Articol 10).

a) Rezumatul obiectivului

- Statele Membre trebuie sa ia toate masurile necesare pentru a asigura ca nici o substanta sau

material pentru noile instalatii de apa folosite la tratarea sau distributia apei potabile nu se

Derogare posibila cu "Procedura simplificata« ca

pentru o neconformare

Derogare posibila (duratamaximă de 3 ani)

Acordata de MS

- durata,

- valoarea maxima admisibila,

- plan de imbunatatire,

- supraveghere sustinuta

+ informarea publicului HG Art 27 -34

A 2-a derogare (durata maximă 3 ani)

Cerere 3 luni înainte de terminarea derogării

Acordată de MS după avizarea ISP

HG Art.35

Bilant

HG. Art 37

A 3-a derogare (durata maximă 3 ani)

Cerere 10 luni inainte de terminarea celei de a doua

derogari

Acordată de MS după avizarea ISP si Comisiei

Europene

HG Art.36

Sunt luate masuri corective putandu-se corecta

situatia intr-un termen de 30 zile sau durata de

nerespectare a calitatii este mai mica de 30 zile in

cursul celor 12 luni precedente

Dir. Art 9

Sunt luate masuri corective fara a se putea corecta situatia

într-un termen de 30 zile

si

Durata nerespectarii calitatii este mai mare de 30 zile in

cursul celor 12 luni precedente Dir. Art 9

Bilant

HG Art 37

Bilant HG Art 37

GUVERNUL ROMANIEI

Planul de Implementare pentru Directiva 98/83/CE privind calitatea apei destinate consumului uman 13

regasesc in apa in concentratii mai mari decat este necesar scopului pentru care au fost

utilizate si nu reduc protectia starii de sanatate a populatiei

b) Etapele de implementare

- Cerintele privind produsele in contact cu apa au existat in legislatia in vigoare, ele sunt

prevazute in Legea 458/2002 (modificata si completata prin Legea nr. 311/2004) privind

calitatea apei si in Ordinul ministrului sanatatii si familiei nr. 117/2002 (in vigoare din

18.04.2002) prin care este prevazuta avizarea sanitara a tuturor produselor si substantelor in

contact cu apa potabila..

Responsabili: MS,

Termen realizat

- In conformitate cu Ordinul ministrului sanatatii si familiei nr.117 /2002 au fost infiintate in

Institutele de Sanatate Publica Bucuresti, Cluj, Iasi, Timisoara, Comisii de avizare a

produselor nou fabricate sau importate pentru prima data, inclusiv materialele si substantele

in contact cu apa potabila. Avizul sanitar este eliberat pe baza unui dosar de produs care

trebuie sa contina documentele privind testarea materialelor in tara de origine conform

cerintelor comunitare. Testele efectuate trebuie sa nu evidentieze nici o modificare a calitatii

apei. Sunt admise produsele listate de catre organismele international recunoscute. Pentru

produsele fabricate in Romania testarile se fac in laboratoare ISP sau in laboratoare acreditate

pentru acest tip de testare. Autoritatile de sanatate publica teritoriale sunt autorizate sa

verifice indeplinirea acestor cerinte.

Responsabili: MS, ISP, DSP

Termen permanent

6. Cerinte orizontale

6.1 Responsabilitatile Ministerelor colaboratoare pentru implementarea Directivei

- MMGA va asigurarea coordonarea implementarii Directivei.

- MS, ca institutie responsabila de protejarea sanatatii publice are ca atributii asigurarea

monitorizarii calitatii apei potabile, autorizarea si inspectia producatorilor de apa, inclusiv a

celor din industria alimentara, evaluarea riscului si stabilirea masurilor de restrictie in

utilizare. Autoritatile de sanatate publica locala sunt responsabile pentru informarea adecvata

a publicului, inclusiv in ceea ce priveste masurile de protectie a sanatatii publice in cazul

neconformarilor

- Producatorii si distribuitorii de apa potabila preiau responsabilitatile privind conformarea cu

prevederile de calitate ale apei potabile furnizate, monitorizarea, informarea consumatorilor

si a autoritatii de sanatate publica si a administratiei locale.

- Autoritatile administratiei publice locale sunt responsabile pentru asigurarea conditiilor

pentru ca serviciile publice sa se conformeze la prevederile legale prin care este transpusa

GUVERNUL ROMANIEI

Planul de Implementare pentru Directiva 98/83/CE privind calitatea apei destinate consumului uman 14

Directiva

- MAI centralizeaza planurile de conformare si monitorizeaza si controleaza implementarea

acestora .

Transpunere

Cerintele Directivei prin care sunt implicate celelalte ministere sunt prevazute in Legea nr.

458/2002 privind calitatea apei potabile (modificata si completata prin Legea nr.311/2004). Prin

lege este amendat standardul de calitate al apei potabile si abrogat Ordinul ministrului sanatatii

nr. 1193/1996 privind Normele metodologice de supraveghere si control a aprovizionarii cu apa

potabila a populatiei prin sisteme publice. A fost aprobata de asemenea HG nr. 974/2004 si

Ordinul ministrului sanatatii nr. 273/2004 privind normele de igiena pentru apele imbuteliate,

altele decat apele minerale.

MAI a elaborat legislatia secundara cu privire la organizarea si functionarea serviciilor publice

de alimentare cu apa si canalizare prin care se stabilesc responsabilitatile operatorilor de servicii,

precum si a utilizatorilor de apa potabila din sistemele centralizate, cu privire la exploatarea

sistemelor, intretinerea si modernizarea acestora, calitatea apei distribuite si a serviciilor prestate.

De asemenea, prin intermediul ANSRC, au fost elaborate si promovate reglementari subsecvente

care cuprind indicatorii de performanta si parametri de calitate pe care operatorii trebuie sa ii

asigure pentru a putea fi licentiati. Operatiunea de evaluare a operatorilor in vederea licentierii a

inceput in cursul anului 2003 si include si planul de conformare la prevederile legale prin care

sunt transpuse prevederile Directivei .

Responsabili: MS, MAI, MMGA, ANSRC

Termen permanent

Implementare

- Implementarea va fi realizata conform competentelor si activitatilor pentru care sunt

responsabile institutiile ministerelor relevante, conform Legii nr. 458/2002 (modificata si

completata prin Legea nr. 311/2004).

Termen : permanent

6. 2 Reprezentarea Romaniei in Comitetul de Consultanta

- Articolele 11 si 12 din Directiva specifica procedurile pentru revizuirea Anexelor la Directiva

si actiunile relevante a fi luate de catre Comisie si un Comitet de consultanta. Comitetul este

compus din reprezentanti ai Statelor Membre si prezidat de catre un reprezentant al Comisiei.

Va fi necesara asigurarea unui reprezentant al Romaniei in Comitet. Articolele au fost

preluate ca atare in Legea 458/2002 , urmand ca organismele de specialitate ale Ministerul

Sanatatii, Comisia de Igiena sa fundamenteze eventualele propuneri de modificare a

anexelor.

GUVERNUL ROMANIEI

Planul de Implementare pentru Directiva 98/83/CE privind calitatea apei destinate consumului uman 15

Responsabili: MS, MMGA

Termen: 2007

6.3 Informarea si raportarea (Articol 13)

- Articolul 13 al Directivei impune obligatii Statelor Membre de a asigura ca informatia asupra

calitatii apei potabile si masurile luate pentru indeplinirea cerintelor Directivei este

disponibila consumatorilor. Informatii privind toate sistemele individuale de aprovizionare cu

apa potabila care produc, in medie, mai mult de 1 000 m3 pe zi sau deservesc mai mult de 5

000 de persoane trebuie incluse in raport si la fiecare trei ani trimise Comisiei. Primul raport

va acoperi anii 2005, 2006, 2007. Fiecare raport acoperind trei ani calendaristici va fi

publicat in anul calendaristic de la sfarsitul perioadei de raportare si va fi trimis la Comisiei

la doua luni de la publicarea lui.

Pentru indeplinirea acestor cerinte, in cadrul programului Phare RO 2002/000-586.04.13 pentru

intarirea capacitatii institutionale de armonizare si implementare a legislatiei in domeniul apei se

va realiza un exercitiu de culegere si analiza a datelor si pentru elaborarea viitorului raport.

Responsabili:: MS, producatorii de apa

Termen la fiecare 3 ani, primul raport la sfarsitul anului 2008

IV. Cerintele la data aderarii

ο Transpunerea Directivei in legislatia nationala -realizat;

ο Monitorizarea calitatii apei potabile :

o se va realiza etapizat pana in decembrie 2005.

ο Respectarea valorilor parametrilor stabiliti in Anexa I, Partea A si B - cu exceptia celor

pentru care s-a obtinut perioada de tranzitie

ο Implementarea si respectarea planurilor de conformare

ο Elaborarea raportului pentru perioada 2005 - 2007 - 31.12.2008.

V. Situatia curenta

1. Monitorizarea

Conform prevederilor Legii nr. 458/2002 (modificata si completata prin Legea nr. 311/2004),

valorile aplicabile in prezent pentru parametrii de calitate a apei potabile sunt aceleasi cu cele

din Directiva.

Lista parametrilor monitorizati pana in prezent, focalizata in special pe riscurile bacteriologice

GUVERNUL ROMANIEI

Planul de Implementare pentru Directiva 98/83/CE privind calitatea apei destinate consumului uman 16

cu semnificatie importanta in contextul sanatatii publice, a inclus urmatorii parametri:

1. Coliformi totali

2. Coliformi fecali

3. Streptococi fecali

4. Clorul liber rezidual

5. Gust

6. Culoare

7. Miros

8. Turbiditate

9. Duritate totala

10. Oxidabilitate

11. Amoniac

12. Nitriti

13. Nitrati

14. Fier

15. Hidrogen sulfurat acolo unde aceste substante se gasesc in sursa

16. Aluminiu (acolo unde se foloseste in procesul de tratare)

si limitat ca teritoriu si frecventa:

• plumb

• pesticide

• trihalometani

Programul de monitorizare aplicat atat anterior cat si in momentul actual se face dupa urmatoarea

schema:

Populatia deservita

(numar locuitori)

Frecventa Nr.minim de probe de prelevat lunar

<5.000 lunar una

>5.000-100.000 5 zile 1 proba la fiecare 5.000 locuitori

>100.000 zilnica 1 proba/10.000 locuitori+10 probe aditionale

Rezultatele monitorizarii se sintetizeaza de catre Institutul de Sanatate Publica Bucuresti

conform prevederilor Ordinului ministrului sanatatii nr. 768/2000. In baza acestui OM, se

elaboreaza un raport anual asupra calitatii apei potabile din localitatile urbane. Conform

ultimului raport elaborat pe baza datelor aferente anului 2003, pentru 258 orase, rezulta ca:

o 65% din totalul populatiei tarii beneficiaza de apa potabila distribuita prin sistem

public, din care 90% sunt in localitati urbane 33% sunt in localitati rurale;

o din totalul probelor prelevate si analizate pe perioada unui an, procentul de probe

necorespunzatoare se prezinta astfel:

o parametri microbiologici : Coliformi totali si Coliformi fecali au depasit limita

de 0/100ml in 1 % si respectiv 1,3% din totalul probelor;

o pentru parametri chimici, procentul de probe necorespunzatoare a fost de 2%,

pentru oxidabilitate, 2% pentru amoniu, 1% pentru nitrati, 1% pentru

GUVERNUL ROMANIEI

Planul de Implementare pentru Directiva 98/83/CE privind calitatea apei destinate consumului uman 17

substantele toxice.

Parametrii pentru care se inregistreaza frecvent in unele localitati neconformitati sunt:

o coliformi totali

o coliformi fecali

o culoarea

o gustul

o turbiditatea

o oxidabilitatea

o amoniac

o nitrati

o fier

o pesticide

o metale grele

Neconformitatile la parametrii bacteriologici se intalnesc frecvent in localitatile sub 10 000 de

locuitori.

Pentru parametrii monitorizati, principalele zone in care se inregistraza cele mai severe

neconformitati sunt localizate in judetele: Alba, Botosani, Bacau, Constanta, Calarasi,

Dambovita, Maramures, Neamt, Olt, Prahova, Sibiu, Suceava

Costurile aferente investitiilor in statiile de tratare, retele de distributie si realizarea monitorizarii

de control, estimate conform Legii nr. 458/2002, modificata si completata de Legea nr.

311/2004, de catre MAI, MS si MMGA sunt de aproximativ 5.600 milioane Euro.

2. Tratarea apei potabile

Conform datelor furnizate de Administratia Nationala « Apele Romane », au fost analizate 189

de sectiuni de prelevare apa de suprafata in scop potabil. Din aceste sectiuni, conform

prevederilor Directivei 75/440/CEE, 78 se incadreaza in categoria A1, 96 in categoria A2 si 15 in

categoria A3. Pentru sectiunile analizate s-a constatat ca 19 statii de tratare nu dispun de

tehnologii adecvate calitatii apei in sursa. Toate statiile de tratare riverane Dunarii si care

folosesc ca sursa de apa fluviul Dunarea nu dispun de tehnologii de tratare pentru inlaturarea

pesticidelor si de solutii alternative de aprovizionare cu apa a populatiei.

Evaluarea tehnologiilor de tratare in statiile existente, in raport cu noile cerinte privind calitatea

apei, este in curs de realizare la nivelul autoritarilor locale, in cadrul planurilor de conformare

prevazute in Legea nr. 311/2004. Pentru evaluare se utilizeaza un ghid elaborat in cadrul

programului de cercetare AMTRANS.

In cadrul planurilor de conformare se face evaluarea situatiei existente, identificarea punctelor de

risc pentru calitatea apei potabile, identificarea solutiilor tehnice pentru reducerea sau eliminarea

riscurilor de neconformitate; de asemenea, vor fi stabilite graficele de realizare a activitatilor si

investitiilor, incluzand costurile acestora si impactul asupra costului apei.

Din datele colectate de catre MS in vederea elaborarii programului si calendarului implementarii,

au rezultat urmatoarele aspecte:

GUVERNUL ROMANIEI

Planul de Implementare pentru Directiva 98/83/CE privind calitatea apei destinate consumului uman 18

- in Romania exista 1398 de statii de tratare din care:

o 797 statii produc apa potabila pentru un numar de persoane cuprins intre 50 si

5000 de persoane,

o 601 statii produc apa in sisteme care aprovizioneaza mai mult de 5000 de

persoane.

- 25% din sistemele publice de apa care aprovizioneaza mai mult de 50 de persoane si mai

putin de 5.000 au apa necorespunzatoare pentru parametri bacteriologici, turbiditate,

amoniac, nitriti, fier;

- 10% din sistemele publice care aprovizioneaza mai mult de 5.000 de persoane distribuie

apa necorespunzatoare din punct de vedere al oxidabilitatii, turbiditatii, amoniacului,

fierului, nitratilor, gust, miros;

- apa potabila distribuita cu intreruperi mai mari de 8 ore pe zi in 21 % dintre localitatile

urbane afecteaza 12,5% din totalul populatiei urbane deservite.

Conform statisticilor MS, efectuate cu ocazia autorizarii anuale a statiilor de tratare, rezulta

urmatoarele:

- din totalul producatorilor care trateaza apa de suprafata si distribuie apa la mai mult de

5.000 de persoane, numai 38,5% dintre producatori realizeaza un control chimic si 9% o

verificare microbiologica ;

- din totalul producatorilor care trateaza apa de profunzime (subterana) si distribuie apa la

mai mult de 5.000 de persoane, 9% realizeaza o auto- monitorizare microbiologica si

chimica;

- monitorizarea calitatii apei potabile de catre producatorii din mediul rural, in localitatile

cu mai putin de 5.000 de locuitori se efectueaza numai pentru parametrii chimici in 5%

din statiile de tratare.

3. Distributia apei potabile

Vechimea retelelor de distributie (in anumite zone peste 90 de ani) reprezinta un factor important

de afectare a calitatii apei distribuite prin: accidente frecvente, pierderi importante de apa si

contaminare ulterioara a apei. In conditiile frecventelor intreruperi in distributia apei starea

retelelor de distributie conduc la modificarea calitatii organoleptice si fizico-chimice a apei; cei

mai afectati parametri sunt culoarea, gustul, mirosul, turbiditatea, parametrii

microbiologici.depasind frecvent valorile admise.

La elaborarea planurilor de masuri, trebuie tinut cont de faptul ca reteaua de distributie pentru

apa potabila este veche de peste 50-100 de ani in multe localitati din Romania; o mare parte din

aductiunile si reteaua de distributie sunt realizate din materialele necorespunzatoare (azbociment

si plumb), 30% din conducte fiind din fonta, nu exista sistem modern de curatare si de spalare a

lor. Retelele de distributie sunt deteriorate semnificativ, ceea ce conduce la modificarea

organoleptica a calitatii apei distribuite.

Apa potabila este contaminata cu produsi de coroziune si impuritati rezultate din frecventele

accidente care apar in retelele de distributie. Distributia apei este frecvent intermitenta, in multe

din localitati constituind un alt factor de deteriorare a calitatii apei, inclusiv a parametrilor

microbiologici

GUVERNUL ROMANIEI

Planul de Implementare pentru Directiva 98/83/CE privind calitatea apei destinate consumului uman 19

4. Distributia apei prin retele interioare

Pentru indeplinirea cerintelor privind concentratia plumbului de 10 μg/l fata de 50μg/l in prezent,

in apa potabila la robinetul consumatorului (cel mai tarziu, 15 ani calendaristici dupa intrarea in

vigoare a Directivei) va fi necesara schimbarea instalatiilor interioare de catre proprietarii

cladirilor a caror instalatii interioare contin componente care elibereaza plumb.

VI. Identificarea zonelor cu probleme, masuri propuse

Calitatea monitorizarii apei potabile

Din analiza acoperirii, intensitatii, calitatii si rezultatelor monitorizarii efectuate prin reteaua

Ministerului Sanatatii, descrise anterior, rezulta urmatoarele masuri :

ο aplicarea HG nr. 974/2004 si a Metodologiei de supraveghere sanitara si control

(Ordinul ministrului sanatatii nr. 768/2000)

ο crearea laboratorului de referinta si laboratoarelor regionale

ο imbunatatirea dotarii laboratoarelor si perfectionarea profesionala a specialistilor

implicati in monitorizarea calitatii apei

ο crearea unui sistem de management al datelor de laborator si de inspectie

ο completarea legislatiei secundare cu prevederile privind supravegherea calitatii apei si

prevederile privind inregistrarea laboratoarelor care vor monitoriza calitatea apei

potabile

ο implementarea sistemului de asigurare a calitatii analitice

Imbunatatiri in tehnologiile de tratare si a retelelor de distributie

Se estimeaza ca 75 % din reteaua de transport si distributie ar trebui inlocuita pentru a reduce

riscul de contaminare a apei sau de modificare substantiala a calitatilor ei organoleptice si fizicochimice

la un nivel rezonabil.

Costurile acestei operatiuni se ridica la cca 2,0 miliarde Euro. Acestea vor fi finantate prin

efortul bugetului de stat, bugetele locale, dar si prin derularea de proiecte cu asistenta externa,

parteneriate publice private. Autoritatile locale si operatorii de servicii nu pot asigura finantarea

integrala din resurse proprii a acestor lucrari. O parte din nevoile de inlocuire cele mai urgente

se vor realiza in cadrul programelor cofinantate de UE (ISPA, MUDP, SAMTID,SAPARD).

Restul lucrarilor vor fi cuprinse in Planurile de conformare care vor fi definitivate de autoritatile

locale impreuna cu operatorii de servicii si se vor implementa esalonat pana cel tarziu la 31

decembrie 2015 conditionat de nivelul de suportabilitate a populatiei.

Analiza situatiei aprovizionarii cu apa din localitatile conectate la retea a condus la promovarea

de proiecte prin care sa fie imbunatatite procedeele de tratare si reabilitarea retelelor de

distributie. Astfel, conform proiectelor in derulare si aprobate (ISPA, MUDP, SAMTID,

SAPARD), calitatea aprovizionarii cu apa va fi imbunatatita prin investitii in retehnologizare si

reabilitare retelelor pentru un numar de 1,0 milioane dintre locuitorii monitorizati..

Pentru parametri de calitate pentru care nu exista date suficiente in prezent, Ministerul Sanatatii

va detine informatii dupa ce capacitatea sa de monitorizare va fi in conformitate cu prevederile

Directivei, dupa finalizarea Programului Phare RO –2002/000-586.04.13.

GUVERNUL ROMANIEI

Planul de Implementare pentru Directiva 98/83/CE privind calitatea apei destinate consumului uman 20

Astfel, in cursul anului 2006, in urma analizarii rezultatelor monitorizarii complete,

valoarea investitiilor in domeniu va fi reactualizata in functie de noile date rezultate din

monitorizare.

Alaturi de investitiile in reabilitarea retelelor si imbunatatirea tehnologiilor de tratare vor fi

facute investitii pentru extinderea numarului de populatie conectata la retea, dat fiind faptul ca

numai 65% din totalul populatiei este conectata la retea in zona urbana, fapt ce constituie un

efort financiar suplimentar.

VII. Identificarea partilor implicate si implicarea acestora in procesul de

implementare

1. Producatori si distribuitori de apa potabila

- Cerintele Directivei vor trebui realizate de cei care produc si distribuie apa potabila in

sistem public, de catre proprietarii de instalatii individuale, de catre producatorii de apa

imbuteliata sau folosita in industria alimentara. Acestea vor fi sustinute prin efortul

bugetului de stat, bugetul local, dar si prin asistenta financiara in cadrul programelor :

ISPA, SAPARD, PHARE, programe ale Bancii Mondiale sau parteneriate public-privat.

etc.

2. Consumatorii de apa din sistemele publice, fantanile publice sau de apa imbuteliata.

- Cerintele Directivei si ale noii legislatii nu vor putea fi indeplinite fara sprijinul

populatiei. De aceea este necesar sa se asigure corect si concret informatia populatiei

pentru a putea fi implicata in monitorizarea calitatii apei potabile, in protectia resurselor

de apa, a sistemelor de aprovizionare cu apa si mai ales in schimbarea instalatiilor

interioare.

VIII. Necesarul institutional, material si de personal

- Implementarea Directivei si actele legislative nationale presupun noi mecanisme

financiare, de definire a liniei de finantare individualizata pentru activitatea de

monitorizare a calitatii apei, schimbari de structura institutionala, prin desemnarea

laboratorului de referinta si a laboratoarelor regionale, imbunatatirea pregatirii

profesionale. Ministerul Sanatatii va derula un proiect Phare in perioada 2004-2005

pentru asistenta tehnica si echipament. Domeniile si costurile necesare implementarii

Directivei vor viza:

1) Monitorizarea calitatii apei potabile in intreaga tara:

- MS in prezent monitorizeaza calitatea apei potabile in cadrul unui program national de

sanatate al carui buget este de aproximativ 450.000 Euro/an. In Legea nr. 311/2004 art. 7

alin. 1 se prevede ca monitorizarea calitatii apei potabile si costurile pentru realizarea

acesteia revin producatorilor si distribuitorilor.

- Implementarea monitorizarii se va realiza treptat in perioada 2004-2005, echipamentul

pentru dotarea a 4 laboratoare regionale si a unui laborator de referinta presupune un cost

de aproximativ 4 milioane Euro, iar pregatirea profesionala a personalului de laborator si

GUVERNUL ROMANIEI

Planul de Implementare pentru Directiva 98/83/CE privind calitatea apei destinate consumului uman 21

de management aproximativ 2 milioane Euro (suma asigurata prin asistenta PHARE).

Sunt de asemenea necesare costuri aditionale care vor fi suportate de catre bugetul de stat

de aproximativ 1 milion Euro pentru dotarea cu echipament a celor 42 de laboratoare

teritoriale ale DSP-urilor implicate in prelevarea probelor si gestionarea datelor.

2) Reabilitarea tehnologiilor de tratare.

- Conform prevederilor art.3, alin. 1 din Legea nr. 311/2004, Ministerul Administratiei si

Internelor trebuie sa centralizeze pana la sfarsitul anului 2004 planurile de conformare

elaborate de catre producatorii de apa potabila. Din evaluarea preliminara a costurilor

conform noi strategii privind dezvoltarea serviciilor de apa si canal se estimeaza un necesar

de aproximativ 110 Euro/locuitor deservit pentru reabilitarea statiilor de tratare existente,

extinderea sau construirea de noi capacitati de tratare, efortul financiar total fiind estimat la

2000 milioane de Euro.

3) Reabilitarea retelelor de apa existente

- Lungimea totala a retelelor de apa potabila, este de 40267 Km. Multe sectiuni sunt foarte

vechi si de aceea ele prezinta frecvent deficiente. Pierderile de apa in retea sunt 30-50%. In

evaluarea preliminara a costurilor, conform strategiei privind dezvoltarea serviciilor de apa si

canal se estimeaza un necesar aproximativ de 200 Euro/locuitor deservit pentru reabilitarea

retelelor de apa existente, extinderea sau construirea de noi retele de alimentare cu apa,

efortul financiar total fiind estimat la 3600 milioane de Euro.

4) Schimbarea instalatiilor interioare.

Costurile de inlocuire a retelei interioare trebuie acoperit de catre proprietar, aceasta implicand

un cost suplimentar. Pentru realizarea acesteia in timp util este necesara gasirea unei solutii de

stimulare a proprietarilor.

Pentru institutiile publice in care apa este distribuita direct publicului, costurile de inlocuire vor

fi suportate de proprietarul cladirii din fonduri de la bugetul de stat.

GUVERNUL ROMANIEI

Planul de Implementare pentru Directiva 98/83/CE privind calitatea apei destinate consumului uman 22

A) Necesar institutional

Cerinte Institutii implicate

Situatie

prezenta

Situatie

optima

Schimbari necesare

MS,

producatorii

de apa

MS, MMGA

producatorii de

apa

Imbunatatirea procedeelor de tratare

Protectia surselor de apa pentru

potabilizare

Reabilitarea retelelor de distributie

1. Noi parametri si valori

pentru calitatea apei

potabile

propietarii

de cladiri

Propietarii de

cladiri

Schimbarea retelelor interioare din

plumb

2. Colectarea datelor,

registru/registre

centralizatore

- MS, MMGA,

MAI

Personal, echipament de procesare,

soft

3. Monitorizarea calitatii

apei potabile

MS,

producatorii

de apa

MS,

producatorii de

apa

Echipament analitic, calificare

personal

Controlul calitatii analizelor

B) Necesarul de personal suplimentar in institutiile de stat

Suplimentarea necesarului de personal in institutiile de stat este importanta deoarece in prezent

activitatea de autorizare sanitara, supraveghere si monitorizare se desfasoara cu urmatorul

personal:

ο Laborator: 94 de chimisti si 85 de asistenti de laborator in laboratoarele de analiza

chimica, 59 de medici microbiologi, 26 biologi si 111 asistenti de laborator in

laboratoarele de microbiologie;

ο Autorizare, evaluare program cu un personal de 317 persoane din care numai 12% cu

studii superioare de specialitate conform cerintelor UE (numai 2 ingineri sanitari);

ο Inspectia sanitara cu 217 persoane din care 6,9%cu studii superioare de specialitate.

Intarirea capacitatii institutionale de asigurare a monitorizarii de audit se va realiza prin:

ο derularea Proiectului Phare RO 2002/000.586.04.13 de intarirea a capacitatii

institutionale a laboratoarelor Ministerul Sanatatii

ο redistribuirea si angajare de personal/suplimentarea prin reorganizarea directiilor de

sanatate publica teritoriale, aflata in desfasurare, se in scopul unei mai eficiente utilizari

si a cresterii numarului personalului de supraveghere si inspectie.

La nivel central, MS-DGSP, a fost creat Compartimentul de sanatate in relatie cu mediul cu patru

posturi, in vederea cresterii capacitatii institutionale de coordonare a implementarii acquis-ului.

La nivelul MAI-Directia pentru Investitii locale, a fost creat Compartimentul implementare,

monitorizare, investitii in infrastructura de mediu.

GUVERNUL ROMANIEI

Planul de Implementare pentru Directiva 98/83/CE privind calitatea apei destinate consumului uman 23

IX. Perioada de tranzitie

Actiunile necesare presupun un efort investitional si de coordonare a actiunilor asupra cauzelor

care influenteaza calitatea apei potabile, de la utilizarea pesticidelor si a ingrasamintelor in

agricultura si pana la reducerea deversarilor in apele de suprafata, care nu poate si realizat pana

la data aderarii.

Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor impreuna cu Ministerul Administratiei si Internelor,

prin Institutul National de Cercetare si Dezvoltare pentru Protectia Mediului au efectuat in anul

2003 un screening pentru toti parametrii listati in Directiva, in sistemele publice de aprovizionare

cu apa potabila in 261 localitati urbane, (inclusiv localitatile recent devenite urbane) cu

10.520.937 locuitori si 1647 de localitati rurale (1.800.000 de locuitori), din care:

- 1774 localitati cu mai putin de 10.000 locuitori,

- 111 localitati cu o populatie cuprinsa intre 10.000 si 100.000 de locuitori,

- 14 localitati cu o populatie intre 100.001 si 200.000 de locuitori,

- 9 localitati cu mai mult de 200.000 de de locuitori.

Datele obtinute au fost coroborate cu datele rezultate din controlul sanitar efectuat de catre

Ministerul Sanatatii in toate localitatile urbane, in perioada 2000-2003.

Screening-ul realizat in anul 2003 si rezultatele controlului sanitar efectuat la sistemele de

aprovizionare cu apa a localitatilor urbane si rurale a relevat ca pentru unii parametrii indicatori

si unii chimici este necesara o perioada de tranzitie.

Calitatea apei potabile folosita in prezent in industria alimentara (art. 13 din Legea 458/2002) si a

apei potabile imbuteliate (art.9, alin.8 din Legea 458/2004) este conform cerintelor de calitate

stabilite in Directiva 98/83/EC.

Situatia parametrilor pentru care se solicita perioada de tranzitie se prezinta dupa cum urmeaza:

1. Oxidabilitate

Pentru acest parametru, standardul romanesc prevedea pana in anul 2002 o valoare de 2,5 mg

O2 /l sau exceptional admisa de 3 mg O2 mg//l sau 10 mg KMn O4/l sau 12 mg KMn O4/l,

valori frecvent depasite in anumite zone in care apa bruta prezinta un continut crescut de

substante organice oxidabile.

In prezent, valoarea maxima admisa, in conformitate cu Legea nr 311/2004 pentru

modificarea si completarea Legii nr. 458/2002, este de 5 mg O2 /l, aceeasi ca in Directiva

98/83/CE.

In 1778 de localitati analizate (93.2%), valoarea oxidabilitatii se conformeaza limitei

stabilite prin lege. Din totalul de 548.739 analize, 7% au fost necorespunzatoare, cu diferente

importante intre localitati. In restul de 130 de localitati, valoarea oxidabilitatii depaseste

limita stabilita. Planul de conformare prevede ca:

ο din 2003 pana la 31.12. 2006, se vor mai conforma 67 de localitati din care: 31 au

populatie sub 10.000 de locuitori, 32 intre 10.000 si 100.000 locuitori si 4 localitati

au o populatie intre 100.001 -200.000 locuitori;

GUVERNUL ROMANIEI

Planul de Implementare pentru Directiva 98/83/CE privind calitatea apei destinate consumului uman 24

ο pana la 31.12.2010, se vor mai conforma 63 de localitati din care: 29 au populatie

sub 10.000 de locuitori, 30 intre 10.000 si 100.000 locuitori, 2 localitati au o

populatie intre 100.001 -200.000 locuitori si 2 localitati cu peste 200.000 de

locuitori.

2. Amoniu

Valoarea maxima admisa pentru acest parametru este de 0,5 mg NH4/l.

In anul 2003, in 1803 localitati analizate (94,5%), sistemele publice de aprovizionare cu apa

potabila se conformau la valoare stabilita pentru acest parametru.

In localitatile Rasnov, Zarnesti, Suceava, Slatina, Bals, Tarnaveni, Strehaia, Adjud, Targul

Carbunesti, Sighisoara, Botosani, concentratia amoniului in sursa de apa si la robinetul

consumatorului depaseste frecvent limita maxim admisa.

In 105 localitati, sistemele publice urmeaza sa se conformeze astfel

o pana la 31.12 2006 - 42 localitati, din care: 22 au populatie sub 10.000 de locuitori,

15 intre 10.000 si 100.000 locuitori si 5 localitati cu o populatie intre 100.001 -

200.000 locuitori;

o pana la 31.12.2010 - 31 localitati, din care: 7 au populatie sub 10.000 de locuitori, 23

de localitati cu o populatie intre 10.000 si 100.000 locuitori, 1 cu o populatie intre

100.001 -200.000 locuitori

o pana la 31.12.2015-32 de localitati, din care: 10 cu o populatie sub 10.000 locuitori si

22 cu populatie intre 10.001-100.000.locuitori.

3.Nitrati

Valoarea maxima admisa pentru acest parametru chimic este de 50 mg NO3/l

In anul 2003, in 1766 localitati analizate (92,6%), sistemele publice de aprovizionare cu apa

potabila se conformau la valoare stabilita pentru acest parametru.

In localitatile Calarasi, Oltenita, Lehliu-Gara, Targu Carbunesti,Rasnov,Tandarei, Slatina, Bals,

Alexandria, Calarasi, Dumbraveni, etc. concentratia nitratilor in sursa de apa si la robinetul

consumatorului depaseste frecvent limita maxim admisa.

In 142 localitati, sistemele publice urmeaza sa se conformeze astfel:

o pana la 31 12.2006 - 51 localitati din care: 37 au populatie sub 10.000 de locuitori, 11

intre 10.000 si 100.000 locuitori si 3 localitati au o populatie intre 100.001 -200.000

locuitori..

o pana la 31.12 2010 - 48 de localitati din care 44 au populatie sub 10.000 locuitori, 4

au o populatie intre 10.000-100.000 locuitori,

o pana la 31.12.2015 - 43 localitati, din care: 40 cu o populatie sub 10.000 si 3 localitati

cu o populatie intre 10.000 si 100.000

Localitatile rurale cu apa furnizata prin sistem public si poluata cu nitrati sunt situate in judetele:

Tulcea- 3 localitati cu 18.709 locuitori, Mehedinti – 25 localitati cu 19.084 locuitori, Ialomita –

13 localitati cu 25.742 locuitori, Gorj - 4 localitati cu 4346 locuitori, Constanta-48 localitati cu

109.640 locuitori, Braila- 2 localitati cu 4312 locuitori, Galati-9 localitati cu 9216 locuitori.

Poluarea cu nitrati, cu exceptia surselor de suprafata mari ca de exemplu: fluviul Dunarea la

Calarasi, este a surselor subterane. Aceasta este generata de lipsa statiilor de tratare a apelor

uzate, a sistemelor de canalizare si de latrinele din mediul rural, a caror adancime in general nu

GUVERNUL ROMANIEI

Planul de Implementare pentru Directiva 98/83/CE privind calitatea apei destinate consumului uman 25

depaseste 4-6 m si nu sunt impermeabilizate. Sistemele publice de aprovizionare cu apa

construite in ultimii ani se conformeaza la valoarea stabilita prin Legea nr. 458/2002 si prin

Directiva. Instalatiile individuale si sistemele publice pentru mai putin de 5.000 de locuitori din

zonele rurale situate in sudul si nord estul tarii au in apa concentratii crescute de nitrati.

4.Turbiditate

Valoarea turbiditatii este de ≤ 5 NTU, cu specificatia ca in cazul apelor de suprafata sa nu se

depaseasca turbiditatea de 1 NTU inainte de dezinfectie.

Depasirea valorilor la turbiditate este cauzata de ineficienta procedeelor de tratare la modificarile

de turbiditate a apei brute si de calitatea retelelor de distributie.

In anul 2003, in 1818 localitati analizate (95,3%), sistemele publice de aprovizionare cu apa

potabila se conformau la valoare stabilita pentru acest parametru.

In 90 de localitati, sistemele publice urmeaza sa se conformeze astfel

o pana la 31.12 2006 - 64 localitati, din care: 22 localitati au populatie sub 10.000 de

locuitori, 33 localitati au o populatie intre 10.000 si 100.000 locuitori, 6 localitati au

o populatie intre 100.001 -200.000 locuitori si 3 localitati au peste 200.000 de

locuitori;

o pana la 31.12.2010- 21 localitati, din care: 7 localitati cu populatie sub 10.000

locuitori, 14 localitati cu o populatie intre 10.000 si 100.000 locuitori,

o pana la 31.12.2015 - 5 localitati cu populatie sub 10.000 de locuitori.

5.Aluminiu

Valoarea maxima admisa pentru aluminiu este de 200 mg/l. Depasirile acestei limite sunt in

general produse de prezenta in sursa si de ineficienta procedeelor de tratare.

In anul 2003, in 1874 localitati analizate (98,2 %), sistemele publice de aprovizionare cu apa

potabila se conformau la valoare stabilita, pentru acest parametru.

In 34 de localitati, sistemele publice urmeaza sa se conformeze astfel:

o pana la 31.12.2006 - 8 localitati, din care: 7 localitati cu populatie intre 10.000 si

100.000 de locuitori si 1 localitate cu populatie intre 100.001 si 200.000 locuitori,

o pana la 31.12.2010 - 14 localitati, din care 12 localitati cu populatie intre 10.000 -

100.000 locuitori, 1 localitate cu o populatie intre 100.000 si 200.000 si 1 localitate

cu o populatie mai mare de 200.000 locuitori.

o pana la 31.12.2015 -12 localitati, din care: 6 localitati cu o populatie sub 10.000 de

locuitori, 6 localitati cu o populatie intre 10.000- 100.000 locuitori.

6.Fier

Valoarea maxima admisa pentru fier si mangan sunt de 200 μg/l si respectiv 50 μg/l.

In anul 2003, in 1626 localitati analizate (85,2%), sistemele publice de aprovizionare cu apa

potabila se conformau la valoare stabilita, pentru acest parametru.

Neconformarea la acest parametru este cauzata de calitatea sursei si apare in procent ridicat la

sistemele ce aprovizioneaza localitati cu o populatie sub 10.000 de locuitori.

In 282 de localitati, sistemele publice urmeaza sa se conformeze astfel:

o pana la 31.12 2006 - 242 localitati, din care: 239 sunt localitati sub 10.000 de

locuitori, 2 localitati au intre 10.000 si 100.000 locuitori si 1 localitate are o populatie

intre 100 001 si 200.000 locuitori.

GUVERNUL ROMANIEI

Planul de Implementare pentru Directiva 98/83/CE privind calitatea apei destinate consumului uman 26

o pana la 31.12. 2010 - 16 localitati, din care: 2 localitati cu o populatie sub 10.000 de

locuitori, 13 au populatie intre 10.000 si 100.000 locuitori si o localitate are o

populatie peste 200.000 locuitori,

o pana la 31.12. 2015 - 24 localitati, din care: 13 localitati cu populatie sub 10.000 de

locuitori si 11 localitati cu o populatie intre 10.000- 100.000 locuitori

7.Mangan

Valoarea maxima admisa pentru mangan este de 50 μg/l.

In anul 2003, in 1901 localitati analizate (99,6%), sistemele publice de aprovizionare cu apa

potabila se conformau la valoare stabilita, pentru acest parametru.

In 7 localitati, sistemele publice urmeaza sa se conformeze astfel:

o pana la 31.12 2006 -1 localitate cu o populatie intre 100.001 -200.000 locuitori,

o pana la 31.12. 2010 – 2 localitati, din care: 1 localitate cu o populatie de peste

200.000 locuitori si 1 localitate cu populatie intre 100.001 si 200.000 locuitori .

o pana la 31.12. 2015- 4 localitati cu o populatie intre 10.000- 100.000 locuitori .

8. Metale grele (Cadmiu, plumb in sursa)

Valoarea maxima admisa pentru cadmiu este de 5 micrograme la litru, iar pentru plumb de 10

micrograme la litru.

In anul 2003, valoarea acestor parametri a fost corespunzatoare in 98,9 % din localitatile

conectate la un sistem public de aprovizionare cu apa potabila .

4 localitati cu o populatie totala de 124.497 locuitori, din care 2 localitati cu o populatie sub

10.000 de locuitori si 2 cu o populatie intre 10.000 si 100.000) se vor conforma la 31.12.2010.

9. Pesticide

Valoarea maxima admisa pentru pesticide este de 0,5μg /l pentru pesticide totale si de 0,1 μg /l

per clasa. Studiile efectuate arata ca in orasele riverane Dunarii, primavara si toamna, apar

concentratii ce depasesc CMA per clasa pesticide.

In anul 2003, in 99,32% de localitati, nivelul pesticidelor in apa furnizata de sistemele publice

era corespunzator.

- 1 localitate cu peste 200.000 de locuitori se va conforma pana la 31.12.2006.

12 localitati se vor conforma astfel:

- pana la 31.12.2010 - 7 localitati, din care: 3 cu o populatie cuprinsa intre 10.000 si 100.000

de locuitori, 3 cu o populatie cuprinsa intre 100.000 si 200.000 de locuitori si 1 localitate cu o

populatie mai mare de 200.000 de locuitori.

- pana la 31.12.2015 - 5 localitati, din care: 1 localitate cu populatie sub 10.000 de locuitori si

4 localitati cu o populatie cuprinsa intre 10.000 si 100.000 de locuitori.

Pana la data aderarii, Romania se va conforma cu prevederile Directivei la toti parametri pentru

care nu a solicitat perioada de tranzitie.

Calitatea apei utilizate in industria alimentara si a celei imbuteliate este in conformitate cu

ceintele prevazute in Directiva 98/83/CE.

GUVERNUL ROMANIEI

Planul de Implementare pentru Directiva 98/83/CE privind calitatea apei destinate consumului uman 27

Conformarea pana la sfarsitul anului 2015 la parametri mentionati a localitatilor analizate, care

dispun de sisteme centralizate de alimentare cu apa se va realiza astfel:

Localitati conforme pana in anul 2007

Nr.

locuitori

conectati

Total

localitati

Oxidabilitate

%

Amoniu

%

Nitrati

%

Turbiditate% Aluminiu

%

Fier

%

Metale

grele

%

Pesticide

%

Mangan

%

<10 000 1774 98.4 99 95.3 99.3 99.7 99.2 99.9 99.9 100

10000 –

100000

111 73. 59.5 93.7 87. 83.8 78.4 98.2 93.4 96.4

100001-

200000

14 85.7 92.9 100 100 92.9 100 100 78.6 92.9

>200 000 9 77.8 100 100 100 88.9 88.9 100 88.9 88.9

TOTAL 1908 96,7 96,7 95,2 98,64 98,64 97,9 99,8 99,4 99,7

Localitati conforme la sfarsitul anului 2010

Nr. locuitori

conectati

Total

localitati

Oxidabilita

te

%

Amoniu

%

Nitrati

%

Turbiditate% Aluminiu

%

Fier

%

Metale

grele

%

Pesticide

%

Mangan

%

<10 000 1774 100 99.5 97.7 99.7 99.7 99.3

99.9 99.9 100

10000 –

100000

111 100 80.2 97.3 100 94.6 90. 98.2 96.4 96.4

100001-

200000

14 100 100 100 100 100 100

100 100 100

>200 000 9 100 100 100 100 100 100 100 100 100

TOTAL 1908 100 98,32 97,7 99,7 99,4 98,7 99,8 99,7 99,7

Localitati conforme la 31.12.2015

Nr.

locuitori

conectati

Total

localitati

Oxidabilitate

%

Amoniu

%

Nitrati

%

Turbiditate% Aluminiu

%

Fier

%

Metale

grele

%

Pesticide

%

Mangan

%

<10 000 1774 100 100 100 100 100 100 100 100 100

10000 –

100000

111 100 100 100 100 100 100 100 100 100

100001-

200000

14 100 100 100 100 100 100 100 100 100

>200 000 9 100 100 100 100 100 100 100 100 100

TOTAL 1908 100 100 100 100 100 100 100 100 100

In concluzie, Romania solicita perioade de tranzitie etapizate, pana la 31 decembrie 2015, dupa

cum urmeaza:

- pana la 31 decembrie 2010

- pentru oxidabilitate, amoniu, aluminiu, fier, pesticide si mangan pentru

localitatile cu populatie peste 100.000 locuitori

- pentru oxidabilitate si turbiditate pentru localitatile cu populatie cuprinsa

intre 10.000 si 100.000 locuitori

- pentru oxidabilitate pentru localitatile sub 10.000 locuitori

- pana la 31 decembrie 2015

- pentru amoniu, nitrati, aluminiu, fier, plumb, cadmiu, pesticide si mangan

pentru localitatile cu populatie cuprinsa intre 10.000 si 100.000 locuitori

- pentru amoniu, nitrati, turbiditate, aluminiu, fier, plumb, cadmiu si pesticide

pentru localitatile sub 10.000 locuitori

GUVERNUL ROMANIEI

Planul de Implementare pentru Directiva 98/83/CE privind calitatea apei destinate consumului uman 28

Modificarile organoleptice: gust, culoare si miros apar cel mai frecvent in reclamatiile

consumatorilor, din care gustul si mirosul sunt legate de prezenta clorului rezidual liber a carui

concentratie depaseste limita de perceptie. Culoarea este influentata de calitatea retelelor de

distributie, indeosebi a celor interioare.

Pentru sistemele centralizate unde concentratia anumitor parametri (inclusiv pesticide si nitrati)

depaseste limitele admisibile pe perioade limitate de timp, operatorul sistemului de alimentare cu

apa trabuie sa utilizeze o sursa suplimentara pentru a amesteca apa cu cea provenita din sursa

principala (si in acest fel sa micsoreze concentratia poluantului) sau sa utilizeze instalatii cu

carbune activ.

Populatia care foloseste instalatii proprii sau publice (sistem necentralizat) de apa potabila

In mediul rural sunt un numar de 2686 de comune cu 15.700 de sate in care 9.886.386 locuitori1

folosesc pentru uz casnic apa din fantani individuale sau publice (pentru mai multe persoane si in

administrarea primariei). In marea lor majoritate aceste fantani individuale au o adancime

cuprinsa intre 6-24 de metri iar apa este scoasa cu galeata.

Repartitia acestor localitati dupa numarul locuitorilor este urmatoarea:

- Sub 1000 locuitori – 2,1%

- 1000 –1999 locuitori- 14,9%

- 2000-4999 locuitori - 60,6%

- 5000-9999 locuitori- 21,2%

- peste 10.000 locuitori - 1,2%

Tinand cont de aceste aspecte, in Legea nr. 311/2004 de modificare si completare a Legii nr.

458/2002 privind calitatea apei potabile a fost introdus la art.2, punctul 1) litera c, prin care este

reglementata calitatea apei din aceste fantani publice si individuale si art.141 si 14 2 prin care sunt

stabilite responsabilitatile de monitorizare si supraveghere sanitara. In HG nr. 974/2004 sunt

detaliate aceste responsabilitati.

Un screening realizat de catre Institutul de Sanatate Publica Bucuresti in anul 2000 a evidentiat

un numar de 956129 fantani publice in 14.303 sate (din 2406 de comune) ce totalizau 8.780.816

locuitori. Din informatiile obtinute prin screening si din datele centralizate anual privind

incidenta methemoglobinemiei infantile a reiesit poluarea cu nitrati si pesticide a acestor surse de

apa in judetele Botosani, Iasi, Vaslui, Galati, Constanta, Calarasi, Ialomita, Dolj, Olt, Mehedinti.

Astfel, pentru nitrati, pana la 31.12.2006, se vor conforma 66,21% din localitati (67% din

populatie).

- 2512 localitati(sate) sub 10.000 de locuitori se vor conforma pana la 31.12 2010

- 2321 localitati(sate) sub 10.000 de locuitori se vor conforma pana la 22.12 2015

Pentru pesticide per clasa:

- 785 localitati(sate) sub 10.000 locuitori se vor conforma pana la 31.12 2010

- 902 localitati(sate) sub 10.000 de locuitori se vor conforma pana la 22.12 2015

Fantanile publice in care se inregistreaza depasiri de pesticide si nitrati vor fi activ monitorizate

in cadrul programului de sanatate publica pentru a evita efectele unor expuneri repetate la acesti

poluanti. Primaria va fi responsabila pentru identificarea de solutii alternative si pentru

1 Recensamant luna iulie 2002

GUVERNUL ROMANIEI

Planul de Implementare pentru Directiva 98/83/CE privind calitatea apei destinate consumului uman 29

asigurarea conectarii la un sistem centralizat de alimentare cu apa sau investitiilor pentru

realizarea unui nou sistem pana la data de 22 decembrie 2015.

MASURI PENTRU EVITAREA IMPACTULUI NEGATIV AL PARAMETRILOR

NECONFORMI ASUPRA SANATATII PUBLICE IN PERIOADA TRANZITIE

In scopul evitarii impactului negativ asupra starii de sanatate sunt luate masuri administrative

conform prevederilor art. 8 si art. 9.

Articolul 13 alineatul (1) din Legea nr. 458/2002, completata si modificat de Legea nr. 311/2004,

prevede intocmirea de planuri de conformare de catre producator si sau distribuitor, iar

Directiile de Sanatate Publica judetene si respectiv a municipiului Bucuresti asigura

supravegherea si controlul monitorizarii apei potabile in scopul prevenirii imbolnavirilor in baza

art.7 alineatul 12 din Legea nr.311/2004. In cadrul controlului sanitar se urmareste daca se

respecta un anumit numar de conditii:

- elaborarea de catre responsabilul productiei si sau distributiei a unui plan de asigurare a

calitatii la nivelul instalatiilor de producere si distributie a apei potabile. Acest plan va

contine mai ales o analiza a riscurilor in care vor fi identificate punctele critice si

actiunile ce vor permite prevenirea lor.

Planul de conformare trebuie sa cuprinda analiza situatiei existente pe baza datelor

istorice detinute de catre producator si sau distribuitor si responsabilul pentru

supravegherea sanitara: protectia sanitara, adecvarea proceselor de tratare la calitatea

sursei, calitatea retelei de distributie, capacitatea administrativa de operare, calitatea apei

produse si sau distribuite cu identificarea parametrului-parametrilor la care nu se poate

conforma sau pentru care exista risc de neconformare si numarul de populatie afectata.

Planul va contine si perioadele necesare pentru conformarea la cerintele legii,

- gradul de formare si de informare a operatorilor,

- programul de monitorizare realizat de un laborator agreat sau de un laborator recunoscut

de un organism certificator de servicii si inregistrat la Ministerul Sanatatii,

- licenta de operare.

Aceste prevederi vor intra in aplicare pentru planul de conformare la 90 de zile dupa publicarea

Legii nr. 311/2004, si la 22 decembrie 2005 pentru monitorizarea completa, conform Legii nr.

458/2002-art. 7.

Planurile de conformare, in care este inclus calendarul si costul activitatilor de conformare, se

centralizeaza de catre Ministerul Administratiei si Internelor, minister ce va monitoriza si

controla implementarea lor, conform Art. III - (1) si (2) din Legea nr. 311/2004 pentru

modificarea si completarea Legii nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile.

In conformitate cu art. 7 aliniatul 12 din Legea nr. 311/2004, Directia de Sanatate Publica

judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti asigura supravegherea sanitara si controlul

monitorizarii calitatii apei distribuite consumatorului.

In scopul asigurarii protectiei sanitare a sursei de pa destinata consumului uman, se desfasoara o

activitate de supraveghere si control. Aceasta supraveghere include autorizarea, inspectia si

controlul in laborator. In cadul procesului de autorizare sanitara, se ia in considerare protectia

sursei de apa. Cerintele pentru obligatia de a stabili ariile de protectie sanitara cu regim sever si

restrictiv, precum si perimetrele de protectie hidrogeologica sunt stabilite in Legea apelor nr.

GUVERNUL ROMANIEI

Planul de Implementare pentru Directiva 98/83/CE privind calitatea apei destinate consumului uman 30

107/1996, completata si modificata prin Legea nr. 310/2004. Autoritatile de sanatate publica si

de mediu coopereaza in stabilirea ariilor de protectie.

Gestionarea situatiilor in care calitatea apei nu este conforma cu limitele de calitate sau constituie

un pericol pentru sanatatea publica este reglementata prin Legea nr. 458/2002, articolele 8 si 9 si

prin HG 974/2004 pentru aprobarea Normelor de supraveghere, inspectie sanitara si

monitorizarea calitatii apei potabile si a Procedurii de autorizare sanitara a productiei si

distributiei apei potabile , art. 26. HG nr. 974/2004 introduce elementele pentru evaluarea si

managementul riscurilor sanitare si pentru sanatatea publica

Producatorul si/sau distribuitorul, cu avizul Directiei de Sanatate Publica judeteana, respectiv a

municipiului Bucuresti, trebuie sa furnizeze o informare imediata si permanenta a

consumatorilor, insotita de recomandari. Informarea este insotita de recomandarile necesare, mai

ales pentru grupurile de populatie dintre cele mai sensibile, ca de exemplu pentru expunerea la

nitrati, situatie in care, conform art.50 al HG 974/2004 pentru aprobarea Normelor de

supraveghere, inspectie sanitara si monitorizarea calitatii apei potabile si a Procedurii de

autorizare sanitara a productiei si distributiei apei potabile, primaria trebuie sa asigure gratuit

apa pentru sugari.

Datele privind analizele monitorizarii si ale controlului sanitar al apei potabile sunt considerate

ca niste documente administrative si deci comunicabile oricarei persoane care le cere (Articolul 7

din Legea nr. 458/2002)

Prevederile specifice cu privire la difuzarea informatiei au fost adoptate in legislatia nationala,

prin HG nr. 1115/2002 privind accesul liber la informatia de mediu pentru a garanta

consumatorilor o informare adecvata si actualizata cu privire la calitatea apei.

Conform prevederilor Legii nr. 458/2002, modificata si completata prin Legea nr. 311/2004 si

HG nr. 974/2004, cele mai importante masuri pentru protectia sanatatii publice sunt:

- Directia de Sanatate Publica judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti publica anual

un raport ce contine informatii cu privire la conditile tehnice de producere si distributie a

apei, pretul si calitatea apei,

- Institutul de Sanatate Publica Bucuresti publica la fiecare trei ani un raport national ce

contine informatii cu privire la conditile tehnice de producere si distributie a apei, pretul

si calitatea apei,

- Producatorul publica intr-un cotidian local autorizarea temporara acordata in caz de

derogare

- Primarul afiseaza rezultatele analizelor prelevarilor efectuate in cadrul monitorizarii si a

controlului sanitar sau si sinteza comentata transmisa de catre autoritatea de sanatate

publica

- Pentru alimentarea cu apa neconforma in sistemele necentralizate (fantani destinate

consumului public), populatia este informata asupra rezultatelor monitorizarii calitatii

apei.

Perioada de tranzitie este solicitata din urmatoarele motive:

- Evaluarea capacitatii de auto-monitorizarea a calitatii apei produse este redusa, fiind limitata

la aproximativ 45% din totalul producatorilor.

- Sunt necesare investitii semnificative, de aproximativ 5600 milioane de Euro. Acestea

GUVERNUL ROMANIEI

Planul de Implementare pentru Directiva 98/83/CE privind calitatea apei destinate consumului uman 31

trebuie realizate simultan si convergent cu programul pentru implementarea directivei apelor

uzate si a celei privind managementul deseurilor, fiind necesara o mobilizare importanta de

capital.

- localitatile mici sunt lipsite in prezent de capacitatea de a proiecta, finanta si executa proiecte

de investitii ample. Perioada de tranzitie va contribui la cresterea capacitatii institutionale si

cresterea capacitatii autoritatilor locale de a elabora si implementa proiecte integrate de

retehnologizare, avand ca finalitate asigurarea calitatii apei potabile distribuite

consumatorului ;

- Utilitatile care trebuie retehnologizate sunt complexe si multifunctionale si este necesara

investitia simultana in statii de tratare, retele de distributie si statii de epurare, ceea ce va

suprasolicita capacitatea de generare si utilizare a fondurilor la nivel local ;

- Cresterea costurilor la apa si utilitatile publice vor genera costuri sociale inacceptabile pentru

comunitatile sarace pentru care plata serviciilor de furnizare a apei potabile va deveni

inaccesibila ;

- Implementarea programului de reabilitare si retehnologizare intr-un ritm prea alert ar duce la

o crestere artificiala a costurilor din constructii.

- Costurile implicate de tratarea si distributia apei potabile vor fi suportate de catre utilizatori si

in primul rand de familiile din Romania, care vor trebuie sa suporte concomitent si costurile

pentru implementarea altor directive legate de protectia mediului in mod direct (epurarea

apelor uzate orasenesti, managementul deseurilor, s.a). Aceste costuri includ partea care

revine populatiei din finantarea lucrarilor publice, lucrarile individuale de racordare cat si

partea determinata de exploatarea si intretinerea sistemelor ;

- Intr-un studiu realizat in cadrul proiectului PHARE –RO 00/IB/EN-01 in anul 2001 s-a

apreciat ca, fata de costurile lucrarilor publice si private impuse de aplicare a directivelor din

domeniul apei, legate de epurarea apei uzate si calitatea apei potabile, comparativ cu

veniturile disponibile ale populatiei, conformarea durabila a Romaniei la normele europene

in domeniul apei si epurarii se poate realiza intr-o perioada cuprinsa intre 12 si 30 de ani.

Acest interval se considera luand ca repere scenariul cel mai optimist si cel mai pesimist

legat de cresterea economica.

- Din experienta tarilor UE, pentru a fi durabile, serviciile de apa nu trebuie sa solicite mai

mult de 5% din bugetul unei familii. Implementarea foarte rapida a prevederilor directivelor

in domeniul apelor ar conduce la o crestere cu mult mai mare pe termen scurt ceea ce ar

putea genera un refuz de utilizare al serviciului si implicit a infrastructurii;

- Pentru o familie neracordata la utilitatile de apa (apa potabila, apa uzata si canalizare),

costurile infrastructurii si dotarilor pot varia intre 500 si 1500 de Euro;

X. Costuri si resurse financiare

a) Estimarea necesarului de cheltuieli suplimentare de la bugetul de Stat (cheltuieli de

personal pentru intarirea capacitatii institutionale) in milioane lei

Cheltuielile de investitii la bugetul de Stat, bugetele locale, asistenta financiara externa,

parteneriate publice private in perioada 2004-2015 (cheltuielile asociate suplimentarii cu

personal a institutiilor relevante nu sunt incluse) sunt prezentate in tabelul urmator:

GUVERNUL ROMANIEI

Planul de Implementare pentru Directiva 98/83/CE privind calitatea apei destinate consumului uman 32

Scop Suma

Perioada

de timp

Monitorizarea calitatii apei potabile la nivelul intregii tarii

echipamente noi de analiza pentru 5 laboratoare regionale

si 42 de laboratoare teritoriale ale MS

2,5 milioane Euro 2004-2005

Investitii in echipamente la producatori, operatorii de apa

ptabila pentru realizarea monitorizarii de control

5,6 milioane Euro 2004-pana la

finalizarea

reabilitarii

statiilor de

tratare a apei

Imbunatatirea tehnologiilor si extinderea tratarii apei

potabile

2000 milioane Euro 2004-2015

Reabilitarea si extinderea retelelor de distributie 3600 milioane Euro 2004-2015

Schimbarea instalatiilor interioare Nu este inca

estimata

2004-2015

TOTAL 5608,1 milioane

Euro

2004-

31.12.2015

GUVERNUL ROMANIEI

Planul de Implementare pentru Directiva 98/83/CE privind calitatea apei destinate consumului uman 33

DEFALCARE A COSTURILOR ESTIMATE PE PERIOADA DE TRANZITIE

SOLICITATA

ANI SURSE FINANTARE

BUGET DE STAT

SI BUGETE

LOCALE

FONDURI UE ALTE SURSE

TOTAL

ANUAL

2004 27000000 19000000 5000000 51000000

2005 26000000 74000000 10000000 110000000

2006 25000000 77000000 10000000 112000000

2007 25000000 80000000 10000000 115000000

2008 86000000 260000000 74000000 420000000

2009 92000000 270000000 78000000 440000000

2010 120000000 410000000 110000000 640000000

2011 127000000 495000000 106000000 728000000

2012 137000000 505000000 106000000 748000000

2013 142000000 505000000 106000000 753000000

2014 139000000 500000000 106000000 745000000

2015 137000000 495000000 106000000 728000000

TOTAL 1083000000 3690000000 827000000 5600000000

XI. Impactul economic

Cresterea tarifelor la apa potabila

- Este previzibil ca necesarul de investitii, inclusiv pentru monitorizarea calitatii apei de

catre producator, sa conduca la cresterea tarifelor pentru apa potabila. Totusi trebuie avut

in vedere ca accesul la apa potabila sigura nu reprezinta un lux ci este o cerinta primara

pentru om. Cresterea tarifelor poate sa conduca la reducerea consumului, stagnarea apei

si modificarea calitatii ei. Reducerea consumului de apa este urmata si de reducerea

venitului producatorului si la disponibilizarea de personal.

XII. Proiecte in desfasurare

- Ministerul Sanatatii va derula, incepand cu al doilea semestru al anului 2004, un proiect

Phare R02002/000-586.04.13 pentru intarirea capacitatii institutionale si administrative

pentru implementarea Directivei in valoare de 6 milioane de Euro.

- Starea sistemelor de producere, transport si distributie a apei potabile a fost imbunatatita

in cadrul unor localitati prin programe cu finantare externa bi – si multi-laterala. Astfel,

prin programele MUDP I si MUDP II au fost realizate lucrari de reabilitare si

modernizare in 10 orase O serie de lucrari au fost realizate cu sprijinul financiar al unor

state membre UE. Programul de alimentare cu apa a satelor din credite comerciale si

contributii de la bugetul de stat a permis realizarea unor sisteme noi intr-un numar

important de localitatii rurale.

- Tot pe dezvoltarea sistemelor de alimentare cu apa in mediul rural se concentreaza si

programul SAPARD, masura 2.1.

GUVERNUL ROMANIEI

Planul de Implementare pentru Directiva 98/83/CE privind calitatea apei destinate consumului uman 34

Programele ISPA si SAMTID se concentreaza pe infrastructura din mediul urban. Daca ISPA

finanteaza in principal lucrari de canalizare – epurare si numai in cateva orase reabilitari de

sisteme de distributie, SAMTID se va concentra pe sistemele de apa potabila din orasele mici si

mijlocii. Valoarea acestui program este estimata la 380 milioane Euro.

GUVERNUL ROMANIEI

Planul de Implementare pentru Directiva 98/83/CE privind calitatea apei destinate consumului uman 35

ANEXA

Perioade de tranzitie

obtinute pentru Directiva 98/83/CE privind calitatea apei destinate consumului uman

Localitati care se vor conforma pana la aderare

Populatie

racordata

Numar

de

localitati

Oxidabilitate

%

Amoniu

%

Nitrati

%

Turbiditate

%

Aluminiu

%

Fier

%

Cadmiu,

Plumb %

Pesticide

%

Mangan

%

<10 000 1774 98,4 99 95,3 99,3 99,7 99,2 99,9 99,9 100

10000 -

100000

111 73 59,5 93,7 87 83,8 78,4 98,2 93,4 96,4

100001-

200000

14 85,7 92,9 100 100 92,9 100 100 78,6 92,9

>200 000 9 77,8 100 100 100 88,9 88,9 100 88,9 88,9

TOTAL 1908 96,7 96,7 95,2 98,64 98,64 97,9 99,8 99,4 99,7

GUVERNUL ROMANIEI

Planul de Implementare pentru Directiva 98/83/CE privind calitatea apei destinate consumului uman 36

Localitati ce se vor conforma pana la sfarsitul lui 2010

Populatie

racordata

Numar de

localitati

Oxidabilitate

%

Amoniu

%

Nitrati

%

Turbiditate

%

Aluminiu

%

Fier

%

Cadmiu,

Plumb

%

Pesticide

%

Mangan

%

<10 000 1774 100 99,5 97,7 99,7 99,7 99,3 99,9 99,9 100

10000 -

100000

111 100 80,2 97,3 100 94,6 90 98,2 96,4 96,4

100001-

200000

14 100 100 100 100 100 100 100 100 100

>200 000 9 100 100 100 100 100 100 100 100 100

TOTAL 1908 100 98,32 97,7 99,7 99,4 98,7 99,8 99,7 99,7

 

Titlul Proiectului:
WIMS-Investment supporting the information system and database for water management

Proiect Phare Numărul:
EuropeAid/122966
/D/SUP/RO
Contract no:
RO/2005/017-553.03.03.03.01