Versiune Romana      Versiune Engleza     
Acasă
Starea Apelor
Dispecerat
Proiecte
Protectie Reabilitare Costiera etI
Reducerea eroziunii costiere -faza II (2014-2020)
Proiectul WATMAN
Fazarea Proiectului WATMAN
Aparare Inundatii Babadag
Anunturi
Comunicate de presa
Beneficiari inchiriere sectoare de plaja
Contact
Sediul Central al Apelor Romane
  
Se începe căutarea
 

Hotaratea nr. 567 din 26 aprilie 2006

Societati certificate ptr elaborarea documentatiilor de GA
Aria protejata Lacul Techirghiol
Consultarea publicului


 

HOTARARE nr. 567 din 26 aprilie 2006

 


privind modificarea Normelor de calitate pe care trebuie sa le indeplineasca apele de suprafata utilizate pentru potabilizare NTPA-013, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 100/2002

EMITENT:     GUVERNUL;
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 417 din 15 mai 2006;


In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata,

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

ARTICOL UNIC

Normele de calitate pe care trebuie sa le indeplineasca apele de suprafata utilizate pentru potabilizare NTPA-013, prevazute in anexa nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 100/2002 pentru aprobarea Normelor de calitate pe care trebuie sa le indeplineasca apele de suprafata utilizate pentru potabilizare si a Normativului privind metodele de masurare si frecventa de prelevare si analiza a probelor din apele de suprafata destinate producerii de apa potabila, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 130 din 19 februarie 2002, cu modificarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

1. Alineatele (2), (3) si (4) ale articolului 3 vor avea urmatorul cuprins:

"(2) Valorile indicatorilor de calitate prevazute in coloana R din anexa nr. 1b) reprezinta valori recomandate, iar cele din coloana O reprezinta valori maxim admisibile.

(3) In avizele si autorizatiile de gospodarire a apelor emitentul acestora nu este obligat sa stabileasca valori pentru parametrii care nu sunt prevazuti in anexa nr. 1b), iar valorile maxim admisibile nu pot fi mai permisive decat cele din coloana O - valori obligatorii din aceeasi anexa.

(4) In situatia in care in tabel nu sunt prevazute valori decat in coloana R, autoritatea bazinala de gospodarire a apelor le va utiliza pe acestea ca linii directoare/valori ghid in stabilirea valorilor limita pentru parametrii din avizele si autorizatiile de gospodarire a apelor pe care le emite. Dupa caz, aceasta poate stabili in avizele si in autorizatiile de gospodarire a apelor conditii mai severe decat cele prevazute in coloana R din anexa nr. 1b)."

2. La articolul 5 alineatul (1), litera a) va avea urmatorul cuprins:

"a) la 95% din numarul de probe prelevate parametrii de calitate respecta valorile cuprinse in coloana O din anexa nr. 1b);".

3. La articolul 7 alineatul (2), litera b) va avea urmatorul cuprins:

"b) in cazul anumitor parametri marcati cu C in anexa nr. 1b), din cauza unor conditii geografice sau meteorologice exceptionale;".

4. Alineatul (3) al articolului 7 va avea urmatorul cuprins:

"(3) Imbogatirea naturala a apelor inseamna procesul prin care, fara interventia omului, un corp de apa primeste din sol anumite substante pe care acesta le contine."

5. Anexa nr. 1b) se modifica si se inlocuieste cu anexa la prezenta hotarare.

PRIM-MINISTRU

CALIN POPESCU-TARICEANU

Contrasemneaza:

Ministrul mediului si gospodaririi apelor,

Sulfina Barbu

Ministrul sanatatii,

Gheorghe Eugen Nicolaescu

p. Ministrul administratiei si internelor,

Paul Victor Dobre,

secretar de stat

Ministrul integrarii europene,

Anca Daniela Boagiu

Bucuresti, 26 aprilie 2006.

Nr. 567.

ANEXA

[Anexa nr. 1b) la normele de calitate]

 

 |Nr.  |Parametrii  |Unitatea de  |       A1              A2     |      A3    |

 

 |crt. |            |  masura     |------------------------------|------------|

 

 |     |            |             |   R   |   O   |   R   |  O   |  R   |  O  |

 

 |-----|------------|-------------|-------|-------|-------|------|------|-----|

 

 |  0  |     1      |      2      |   3   |   4   |   5   |  6   |  7   |  8  |

 

 |-----|------------|-------------|-------|-------|-------|------|------|-----|

 

 |  1. |pH          |unitati pH   |6,5-8,5|       | 5,5-9 |      |5,5-9 |     |

 

 |-----|------------|-------------|-------|-------|-------|------|------|-----|

 

 |  2. |Coloratie   |mg/l pe scara|  10   | 20(C) |  50   |100(C)|      |     |

 

 |     |(dupa fil-  |de Pt        |       |       |       |      |      |     |

 

 |     |trare sim-  |             |       |       |       |      |      |     |

 

 |     |pla)        |             |       |       |       |      |      |     |

 

 |-----|------------|-------------|-------|-------|-------|------|------|-----|

 

 |  3. |Materii in  |mg SS/l      |  25   |       |       |      |      |     |

 

 |     |suspensie,  |             |       |       |       |      |      |     |

 

 |     |total       |             |       |       |       |      |      |     |

 

 |-----|------------|-------------|-------|-------|-------|------|------|-----|

 

 |  4. |Temperatura |øC           |  22   | 25(C) |  22   | 25(C)|  22  |25(C)|

 

 |-----|------------|-------------|-------|-------|-------|------|------|-----|

 

 |  5. |Conductivi- |æs/cm^-1 la  | 1000  |       | 1000  |      | 1000 |     |

 

 |     |tate        |20øC         |       |       |       |      |      |     |

 

 |-----|------------|-------------|-------|-------|-------|------|------|-----|

 

 |  6. |Miros       |(factor de   |  3    |       |  10   |      |  20  |     |

 

 |     |            |dilutie la   |       |       |       |      |      |     |

 

 |     |            |25øC         |       |       |       |      |      |     |

 |-----|------------|-------------|-------|-------|-------|------|------|-----|

 | 7.*)|Azotati     |mg NO^-(3)/l |  25   | 50(C) |       | 50(C)|      |50(C)|

 

 |-----|------------|-------------|-------|-------|-------|------|------|-----|

 

 |  8. |Fluoruri    |mg F^-/l     |0,7 la |  1,5  |0,7 la |      |0,7 la|     |

 

 |     |            |             |1      |       |1,7    |      |1,7   |     |

 

 |-----|------------|-------------|-------|-------|-------|------|------|-----|

 

 |  9. |Compusi or- |mg Cl^-/l    |       |       |       |      |      |     |

 

 |     |ganici cu   |             |       |       |       |      |      |     |

 

 |     |clor, ex-   |             |       |       |       |      |      |     |

 

 |     |tractibili, |             |       |       |       |      |      |     |

 

 |     |total       |             |       |       |       |      |      |     |

 

 |-----|------------|-------------|-------|-------|-------|------|------|-----|

 

 |10.*)|Fier dizol- |mg Fe/l      |  0,1  |  0,3  |   1   |   2  |  1   |     |

 

 |     |vat         |             |       |       |       |      |      |     |

 

 |-----|------------|-------------|-------|-------|-------|------|------|-----|

 

 |11.*)|Mangan      |mg Mn/l      | 0,05  |       |  0,1  |      |  1   |     |

 

 |-----|------------|-------------|-------|-------|-------|------|------|-----|

 

 | 12. |Cupru       |mg Cu/l      | 0,02  |0,05(C)| 0,05  |      |  1   |     |

 

 |-----|------------|-------------|-------|-------|-------|------|------|-----|

 

 | 13. |Zinc        |mg Zn/l      |  0,5  |   3   |   1   |   5  |  1   |  5  |

 

 |-----|------------|-------------|-------|-------|-------|------|------|-----|

 

 | 14. |Bor         |mg B/l       |   1   |       |   1   |      |  1   |     |

 

 |-----|------------|-------------|-------|-------|-------|------|------|-----|

 

 | 15. |Beriliu     |mg Be/l      |       |       |       |      |      |     |

 

 |-----|------------|-------------|-------|-------|-------|------|------|-----|

 

 | 16. |Cobalt      |mg Co/l      |       |       |       |      |      |     |

 

 |-----|------------|-------------|-------|-------|-------|------|------|-----|

 

 | 17. |Nichel      |mg Ni/l      |       | 0,05  |       | 0,05 |      | 0,1 |

 

 |-----|------------|-------------|-------|-------|-------|------|------|-----|

 

 | 18. |Vanadiu     |mg V/l       |       |       |       |      |      |     |

 

Titlul Proiectului:
WIMS-Investment supporting the information system and database for water management

Proiect Phare Numărul:
EuropeAid/122966
/D/SUP/RO
Contract no:
RO/2005/017-553.03.03.03.01