Versiune Romana      Versiune Engleza     
Acasă
Starea Apelor
Dispecerat
Proiecte
Protectie Reabilitare Costiera etI
Reducerea eroziunii costiere -faza II (2014-2020)
Proiectul WATMAN
Fazarea Proiectului WATMAN
Aparare Inundatii Babadag
Anunturi
Comunicate de presa
Beneficiari inchiriere sectoare de plaja
Contact
Sediul Central al Apelor Romane
  
Se începe căutarea
 

HOTARARE nr. 459 din 16 mai 2002

Societati certificate ptr elaborarea documentatiilor de GA
Aria protejata Lacul Techirghiol
Consultarea publicului


 
  

HOTARARE nr. 459 din 16 mai 2002


privind aprobarea Normelor de calitate pentru apa din zonele naturale amenajate pentru imbaiere

EMITENT:     GUVERNUL;
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 350 din 27 mai 2002;


In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei si ale art. 15 alin. (2) din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificarile ulterioare,

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

ART. 1

Se aproba Normele de calitate pentru apa din zonele naturale amenajate pentru imbaiere, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

ART. 2

In termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari Ministerul Sanatatii si Familiei va elabora norme de supraveghere, inspectie sanitara si control conform prevederilor prezentei hotarari.

ART. 3

In scopul realizarii unei informari prompte, adecvate si corecte a populatiei asupra calitatii apei de imbaiere din zonele naturale, Ministerul Sanatatii si Familiei, Ministerul Apelor si Protectiei Mediului si Ministerul Turismului vor incheia, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, un protocol de colaborare.

ART. 4

Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari orice dispozitie contrara se abroga.

ART. 5

Prezenta hotarare intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NASTASE

Contrasemneaza:

Ministrul sanatatii si familiei,

Daniela Bartos

Ministrul apelor si protectie mediului,

Petru Lificiu

Ministrul turismului,

Matei-Agathon Dan

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmanca

ANEXA 1

NORME DE CALITATE

pentru apa din zonele naturale amenajate pentru imbaiere

ART. 1

Prezentele norme de calitate reglementeaza cerintele de calitate pe care trebuie sa le indeplineasca apa din zonele naturale amenajate pentru imbaiere, cu exceptia apei folosite in scopuri terapeutice si a apei din piscine sau bazine de inot.

ART. 2

In sensul prezentelor norme de calitate, termenii si expresiile de mai jos se definesc dupa cum urmeaza:

a) apa de imbaiere - un rau sau un lac ori parti ale acestora, precum si apa de mare, in care:

- imbaierea este explicit autorizata de catre Ministerul Sanatatii si Familiei;

- imbaierea nu este interzisa si este traditional practicata de un numar mai mare de 150 de persoane;

b) zona de imbaiere - orice loc unde exista apa de imbaiere;

c) sezon de imbaiere - perioada pe durata careia un numar mai mare de 150 de persoane este de asteptat sa foloseasca apa in acest scop, conform obiceiurilor, oricaror reguli locale referitoare la imbaiere ori conditiilor de clima.

ART. 3

(1) Parametrii de calitate si valorile admise pentru apa de imbaiere din zonele naturale sunt prevazute in anexa.

(2) Valorile de referinta prevazute in anexa, cu sau fara corespondent in coloana "Valori obligatorii", vor fi atinse prin orice mijloace care conduc la imbunatatirea calitatii apei fara a deteriora insa calitatea naturala a acesteia.

ART. 4

(1) Ministerul Sanatatii si Familiei poate aproba, pentru calitatea apei de imbaiere intr-o anumita zona de imbaiere, si alte valori pentru parametri decat cele prevazute in anexa.

(2) Valorile stabilite potrivit alin. (1) nu trebuie sa fie mai mari decat valorile cuprinse in coloana "Valori obligatorii" prevazuta in anexa.

ART. 5

(1) Ministerul Alimentatiei Publice, Ministerul Apelor si Protectiei Mediului si Ministerul Sanatatii si Familiei vor lua toate masurile necesare pentru a asigura conformarea cu parametrii de calitate prevazuti la art. 3, in termen de 5 ani de la data intrarii in vigoare a prezentelor norme de calitate.

(2) Toate zonele de imbaiere stabilite, special echipate in acest scop, trebuie sa fie autorizate de catre Ministerul Sanatatii si Familiei, iar valorile din coloana "Valori obligatorii" prevazuta in anexa trebuie sa fie urmarite din momentul in care imbaierea este permisa pentru prima data.

(3) In primii 2 ani de la data intrarii in vigoare a prezentelor norme de calitate apa din zonele de imbaiere autorizate potrivit alin. (2) poate respecta doar valorile obligatorii prevazute in anexa.

(4) In cazul apei de mare din vecinatatea frontierelor sau a apelor transfrontaliere care afecteaza calitatea apelor de imbaiere de pe teritoriul altor state obiectivele pentru calitatea apei de imbaiere se vor determina in colaborare cu statele riverane.

ART. 6

(1) Cerintele de calitate pentru apa dintr-o zona naturala amenajata pentru imbaiere sunt considerate ca fiind corespunzatoare daca rezultatele analizelor efectuate din acea apa, din aceleasi puncte si la intervalele prevazute in anexa arata ca ele se conformeaza valorilor parametrilor de calitate in cazul:

a) a 95% din probele prelevate pentru parametrii din coloana "Valori obligatorii" prevazuta in anexa;

b) a 90% din probele prelevate pentru toti ceilalti parametri, cu exceptia coliformilor totali si a coliformilor fecali, pentru care procentajul poate fi de 80%.

(2) Diferentele de 5%, 10% sau 20% din probele prelevate, care nu sunt conforme cerintelor de calitate, se considera corespunzatoare cand:

a) depasirea valorii respectivului parametru nu este mai mare de 50%, cu exceptia valorilor pentru parametrii microbiologici, pH si oxigenului dizolvat;

b) in probele prelevate consecutiv, la intervale statistic determinate, valorile nu depasesc valorile stabilite pentru parametrii relevanti.

(3) Depasirile valorilor stabilite potrivit art. 4 nu se iau in considerare in calculul procentajelor prevazute la alin. (1) si (2), daca aceste depasiri sunt consecinta inundatiilor, a altor dezastre naturale sau a conditiilor meteorologice exceptionale.

ART. 7

(1) Frecventa de prelevare a probelor pentru monitorizarea calitatii apei de imbaiere trebuie sa corespunda cerintelor prevazute in anexa.

(2) Punctele de prelevare a probelor de apa se stabilesc acolo unde densitatea medie zilnica de inotatori este cea mai mare, de regula de la o adancime de 30 cm sub nivelul apei, cu exceptia probelor pentru uleiuri, care se preleveaza de la suprafata apei.

(3) Prelevarea probelor trebuie sa inceapa cu cel putin doua saptamani inainte de inceperea sezonului de imbaiere.

(4) Pentru autorizarea sanitara a zonei si a apei de imbaiere se fac investigatii locale privind conditiile din amonte in cazul apelor curgatoare si conditiile din zona, cu posibil impact, in cazul lacurilor si marilor, investigatii ce trebuie facute periodic in scopul obtinerii de date geografice si topografice cat mai complete si al determinarii volumului, naturii si efectelor deversarilor poluante sau potential poluante.

(5) Daca in cadrul inspectiei efectuate de catre autoritatile de sanatate publica teritoriale impreuna cu autoritatile locale de mediu sau daca din rezultatele obtinute in laborator se evidentiaza prezenta unei deversari sau a unei posibile deversari ce poate contribui la modificarea calitatii apei, se vor preleva probe aditionale. Probele aditionale se vor recolta ori de cate ori exista suspiciunea unei posibilitati de deteriorare a calitatii apei.

(6) Metodele de referinta pentru analiza parametrilor sunt prevazute in anexa.

(7) In cazul utilizarii altor metode de analiza laboratoarele trebuie sa ia masurile necesare si sa dovedeasca faptul ca rezultatele obtinute sunt echivalente sau comparabile cu cele specificate in anexa.

ART. 8

Implementarea prezentelor norme de calitate nu trebuie sa conduca sub nici o forma, direct sau indirect, la deteriorarea calitatii naturale a apei.

ART. 9

(1) Ministerul Sanatatii si Familiei poate acorda derogari de la prezentele norme de calitate in urmatoarele situatii:

a) conditii exceptionale meteorologice sau geografice, pentru parametrii marcati cu (0) in anexa;

b) apa de imbaiere este in proces natural de imbogatire in anumite substante care conduc la depasirea valorilor prevazute in anexa.

(2) Imbogatirea naturala inseamna procesul prin care, fara o interventie umana, o anumita apa primeste din sol anumite substante continute in acesta.

(3) Derogarile prevazute la alin. (1) nu vor fi acordate daca nu sunt respectate cerintele esentiale de protectie a sanatatii publice.

(4) Ministerul Sanatatii si Familiei va fi instiintat in scris de catre autoritatea de sanatate publica teritoriala asupra acestor situatii, cu specificarea motivelor si a perioadei estimate pentru care se aplica aceasta derogare.

ART. 10

Valorile parametrilor prevazuti in anexa pot fi revizuiti prin ordin al ministrului sanatatii si familiei, in functie de progresul tehnic si stiintific in domeniu.

ART. 11

(1) Sezonul de imbaiere este de la 1 iunie la 15 septembrie.

(2) In functie de conditiile locale, sezonul de imbaiere poate fi stabilit pentru o alta perioada de catre administratia publica locala sau de Ministerul Turismului.

(3) Populatia va fi informata asupra perioadei sezonului de imbaiere de catre organele administratiei publice, prin anunt public.

(4) In zonele de imbaiere autorizate pentru acest scop de catre Ministerul Sanatatii si Familiei populatia va fi informata de catre acesta asupra oricaror modificari in calitatea apei.

(5) In zonele de imbaiere folosite traditional in acest scop si neautorizate pentru folosire, populatia va fi, de asemenea, informata prin panouri avertizoare asupra calitatii apei de imbaiere. Informarea populatiei se va face conform normelor de supraveghere, inspectie sanitara si control elaborate potrivit art. 2 din hotarare.

ART. 12

Anexa face parte integranta din prezentele norme de calitate.

ANEXA 1

la normele de calitate

 

                             PARAMETRII DE CALITATE

 

|Nr. |PARAMETRI            |  VALORI |  VALORI   |FRECVENTA|METODA DE REFERINTA|

 

|crt.|                     |    DE   |OBLIGATORII|MINIMA DE|PENTRU ANALIZA SI  |

 

|    |                     |REFERINTA|    **     |PRELEVARE|  DE INSPECTIE     |

 

|    |                     |    *    |           |    A    |                   |

 

|    |                     |         |           |PROBELOR |                   |

 

|----|---------------------|---------|-----------|---------|-------------------|

 

|    |Parametrii           |         |           |         |                   |

 

|    |microbiologici       |         |           |         |                   |

 

|----|---------------------|---------|-----------|---------|-------------------|

 

|  1 |Coliformi totali/    |   500   |  10.000   |La 2     |Metoda tuburile    |

 

|    |100 ml               |         |           |saptamani|multiple, insaman- |

 

|    |                     |         |           |(1)      |tarea tuburilor    |

 

|----|---------------------|---------|-----------|---------|pozitive pe mediu  |

 

|  2 |Coliformi fecali/    |   100   |   2.000   |La 2     |de confirmare,     |

 

|    |100 ml               |         |           |saptamani|numaratoarea con-  |

 

|    |                     |         |           |(1)      |form numarului cel |

 

|    |                     |         |           |         |mai probabil sau   |

 

|    |                     |         |           |         |metoda membranei   |

 

|    |                     |         |           |         |filtrante cu       |

 

|    |                     |         |           |         |insamantarea pe me-|

 

|    |                     |         |           |         |diul cel mai       |

 

|    |                     |         |           |         |adecvat, insamanta-|

 

|    |                     |         |           |         |re si identificarea|

 

|    |                     |         |           |         |coloniilor suspecte|

 

|    |                     |         |           |         |Temperatura de     |

 

|    |                     |         |           |         |incubare este      |

 

|    |                     |         |           |         |variabila, adecvata|

 

|    |                     |         |           |         |investigarii       |

 

|    |                     |         |           |         |coliformilor totali|

 

|    |                     |         |           |         |sau fecali         |

 

|----|---------------------|---------|-----------|---------|-------------------|

 

|  3 |Streptococi fecali/  |    100  |     -     |(2)      |Metoda Litsky      |

 

|    |100 ml               |         |           |         |numararea conform  |

 

|    |                     |         |           |         |numarului cel mai  |

 

|    |                     |         |           |         |probabil sau metoda|

 

|    |                     |         |           |         |membranei filtrante|

 

|    |                     |         |           |         |cu insamantarea pe |

 

|    |                     |         |           |         |mediu cel mai      |

 

|    |                     |         |           |         |adecvat.           |

 

|----|---------------------|---------|-----------|---------|-------------------|

 

|  4 |Salmonella/L         |    -    |     0     |(2)      |Metoda membranei   |

 

|    |                     |         |           |         |filtrante, inocula-|

 

|    |                     |         |           |         |re pe mediu stan-  |

 

|    |                     |         |           |         |dard, imbogatire-  |

 

|    |                     |         |           |         |trecere pe mediu   |

 

|    |                     |         |           |         |agar de izolare-   |

 

|    |                     |         |           |         |identificare.      |

 

|----|---------------------|---------|-----------|---------|-------------------|

 

|  5 |Enterovirusuri       |    -    |     0     |(2)      |Concentrare prin   |

 

|    |UFP/10 L             |         |           |         |filtrare, floculare|

 

|    |                     |         |           |         |sau centrifugare si|

 

|    |                     |         |           |         |confirmare         |

 

|----|---------------------|---------|-----------|---------|-------------------|

 

|    |Parametrii           |         |           |         |                   |

 

|    |fizico-chimici       |         |           |         |                   |

 

|----|---------------------|---------|-----------|---------|-------------------|

 

|  6 |pH                   |    -    |  6-9 (0)  |(2)      |Electrometrie cu   |

 

|    |                     |         |           |         |calibrare la pH 7  |

 

|    |                     |         |           |         |si 9               |

 

|----|---------------------|---------|-----------|---------|-------------------|

 

|  7 |Culoare              |    -    |Fara modifi|La 2     |Inspectie vizuala  |

 

|    |                     |         |cari anorma|saptamani|sau fotometrie cu  |

 

|    |                     |         |le ale     |(1x2)    |standarde pentru   |

 

|    |                     |         |culorii    |         |scala de culoare.  |

 

|----|---------------------|---------|-----------|---------|-------------------|

 

|  8 |Uleiuri minerale mg/l| <=0,3   |Fara film  |         |Inspectia vizuala  |

 

|    |                     |         |vizibil la |         |si olfactorie sau  |

 

|    |                     |         |suprafata  |         |extractie folosind |

 

|    |                     |         |apei si    |(1)(2)   |un volum adecvat si|

 

|    |                     |         |fara miros |         |cantarind reziduul |

 

|    |                     |         |           |         |uscat              |

 

|----|---------------------|---------|-----------|---------|-------------------|

 

|  9 |Substante tensioacti-| <=0,3   |Fara spuma |La 2     |Inspectie vizuala  |

 

|    |ve (care reactioneaza|         |           |saptamani|sau prin SA, metoda|

 

|    |cu albastru de       |         |           |(1)(2)   |cu albastru de     |

 

|    |metilen) mg/l lauril |         |           |         |metilen            |

 

|    |sulfat               |         |           |         |                   |

 

|----|---------------------|---------|-----------|---------|-------------------|

 

|  10|Fenoli               | <=0,005 |Fara miros |La 2     |Verificarea absen- |

 

|    |(indice de fenol)    |         |specific   |saptamani|tei mirosului spe- |

 

|    |C(4)H(5)OH mg/l      |         | <=0,05    |(1)(2)   |cific de fenol sau |

 

|    |                     |         |           |         |prin SA, metoda cu |

 

|    |                     |         |           |         |4-aminoantipirina  |

 

|    |                     |         |           |         |(4 AAP)            |

 

|----|---------------------|---------|-----------|---------|-------------------|

 

|  11|Transparenta m       |    2    |   1(0)    |La 2     |Discul Secchi      |

 

|    |                     |         |           |saptamani|                   |

 

|    |                     |         |           |(1)      |                   |

 

|----|---------------------|---------|-----------|---------|-------------------|

 

|  12|Oxigenul dizolvat %  |  80-120 |     -     |(2)      |Metoda Winkler sau |

 

|    |de saturare cu O(2)  |         |           |         |metoda electrometri|

 

|    |                     |         |           |         |ca (oxigenometru)  |

 

|----|---------------------|---------|-----------|---------|-------------------|

 

|  13|Reziduuri de gudron  | Absente |           |La 2     |Inspectie vizuala  |

 

|    |si materiale         |         |           |saptamani|                   |

 

|    |plutitoare cum ar fi |         |           |(1)      |                   |

 

|    |lemn, articole din   |         |           |         |                   |

 

|    |plastic, sticle,     |         |           |         |                   |

 

|    |recipiente din sticla|         |           |         |                   |

 

|    |cauciuc sau din orice|         |           |         |                   |

 

|    |alt material. Deseuri|         |           |         |                   |

 

|    |sau aschii.          |         |           |         |                   |

 

|----|---------------------|---------|-----------|---------|-------------------|

 

|  14|Amoniu mg/l NH(4)    |         |categoria  |(3)      |SA, metoda Nessler,|

 

|    |                     |         |Al-apa de  |         |sau metoda albastru|

 

|    |                     |         |suprafata  |         |de indofenol       |

 

|----|---------------------|---------|-----------|---------|-------------------|

 

|  15|Azot-Kjeldahl mg/l N |         |categoria  |(3)      |Metoda Kjedahl     |

 

|    |                     |         |Al-apa de  |         |                   |

 

|    |                     |         |suprafata  |         |                   |

 

|----|---------------------|---------|-----------|---------|-------------------|

 

|    |Alte substante       |         |           |         |                   |

 

|    |considerate ca       |         |           |         |                   |

 

|    |indicatoare de       |         |           |         |                   |

 

|    |poluare              |         |           |         |                   |

 

|----|---------------------|---------|-----------|---------|-------------------|

 

|  16|Pesticide (paration, |         |categoria  |(2)      |GC                 |

 

|    |HCH, dieldrin) mg/l  |         |Al-apa de  |         |                   |

 

|    |                     |         |suprafata  |         |                   |

 

|----|---------------------|---------|-----------|---------|-------------------|

 

|  17|Metale grele mg/l    |         |categoria  |(2)      |SAA                |

 

|    |                     |         |Al-apa de  |         |                   |

 

|    |                     |         |suprafata  |         |                   |

 

|----|---------------------|---------|-----------|---------|-------------------|

 

|  18|Cianuri mg/l         |         |categoria  |(2)      |SA cu reactiv      |

 

|    |                     |         |Al-apa de  |         |specific           |

 

|    |                     |         |suprafata  |         |                   |

 

|----|---------------------|---------|-----------|---------|-------------------|

 

|  19|Nitrati              |         |categoria  |(2)      |                   |

 

|    |Fosfati mg/l         |         |Al-apa de  |         |                   |

 

|    |                     |         |suprafata  |         |                   |

 

|----|---------------------|---------|-----------|---------|-------------------|

 

|  20|CBO(5) mg/l O(2)     |   5     |categoria  |         |                   |

 

|    |                     |         |Al-apa de  |         |                   |

 

|    |                     |         |suprafata  |         |                   |

 

|----|---------------------|---------|-----------|---------|-------------------|

 

|  21|Suspensii totale     | Absente |     -     |         |                   |

 

* Valoarea de referinta este acea valoare, superioara calitativ valorii obliglatorii si care trebuie atinsa in perioada de derogare solicitata

** Valoarea obligatorie este acea valoare minima a fi respectata pentru parametrii fizico-chimici, microbiologici, speciali si toxici, in momentul utilizarii apei cu scop de imbaiere.

(0) se pot depasi aceste valori in situatii meteorologice si geografice exceptionale.

(1) cand probele prelevate in anul precedent au aratat rezultate cu mult mai bune decat cele din acest tabel si cand nici un factor care ar putea sa diminueze calitatea apei nu a aparut, autoritatea de sanatate publica teritoriala poate decide reducerea frecventei de prelevare la jumatate.

(2) concentratii ce trebuie verificate de catre autoritatea de sanatate publica cand inspectia zonei de imbaiere evidentiaza ca substanta ar putea fi prezenta sau calitatea apei s-a deteriorat.

(3) acesti parametrii trebuie sa fie verificati de catre autoritatile de sanatate publica teritoriale atunci cand exista o tendinta de eutrofizare a apei.


 

Titlul Proiectului:
WIMS-Investment supporting the information system and database for water management

Proiect Phare Numărul:
EuropeAid/122966
/D/SUP/RO
Contract no:
RO/2005/017-553.03.03.03.01