Versiune Romana      Versiune Engleza     
Acasă
Starea Apelor
Dispecerat
Proiecte
Protectie Reabilitare Costiera etI
Reducerea eroziunii costiere -faza II (2014-2020)
Proiectul WATMAN
Fazarea Proiectului WATMAN
Aparare Inundatii Babadag
Anunturi
Comunicate de presa
Beneficiari inchiriere sectoare de plaja
Contact
Sediul Central al Apelor Romane
  
Se începe căutarea
 

HOTARARE nr. 201 din 28 februarie 2002

Societati certificate ptr elaborarea documentatiilor de GA
Aria protejata Lacul Techirghiol
Consultarea publicului


http://wims-pe/Imagini/Icons/Word.jpgDescarca fisier

HOTARARE nr. 201 din 28 februarie 2002

 

pentru aprobarea Normelor tehnice privind calitatea apelor pentru moluste

EMITENT:     GUVERNUL;
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 196 din 22 martie 2002;


In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei,

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

ARTICOL UNIC

Se aproba Normele tehnice privind calitatea apelor pentru moluste, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NASTASE

Contrasemneaza:

Ministrul apelor

si protectiei mediului,

Petru Lificiu

Ministrul agriculturii,

alimentatiei si

padurilor,

Ilie Sarbu

Ministrul industriei

si resurselor,

Dan Ioan Popescu

ANEXA 1

NORME TEHNICE

privind calitatea apelor pentru moluste

ART. 1

Prezentele norme tehnice reglementeaza calitatea apelor pentru moluste si se aplica acelor ape marine si salmastre desemnate de catre autoritatea publica centrala pentru protectia mediului si gospodarirea apelor ca necesitand protectie si ameliorare in scopul sustinerii vietii si dezvoltarii speciilor de moluste bivalve si moluste gasteropode.

ART. 2

(1) Indicatorii de calitate aplicabili apelor marine si salmastre pentru moluste, identificate de catre autoritatea publica centrala pentru protectia mediului si gospodarirea apelor, precum si metodele de analiza si frecventa minima de prelevare si masurare sunt prezentate in anexa nr. 1.

(2) Valorile indicatorilor de calitate, prezentate in anexa nr. 1, reprezinta valori recomandate, respectiv valori limita admisibile.

(3) Pentru apele uzate evacuate in zonele marine populate de moluste se vor respecta prevederile normativului "NTPA-001".

(4) Lista substantelor organohalogenate si limitele maxime admisibile pentru substantele organohalogenate se vor stabili prin ordin emis de autoritatea publica centrala pentru protectia mediului si gospodarirea apelor, in termen de un an de la data intrarii in vigoare a prezentelor norme tehnice, pe baza unor studii specializate, conform legii. Pentru aceste substante se vor stabili limitele maxime admisibile atat pentru apa, cat si pentru substratul sedimentar.

ART. 3

(1) Autoritatea publica centrala pentru protectia mediului si gospodarirea apelor, impreuna cu autoritatea publica centrala care raspunde de pescuit si acvacultura, va identifica si va cataloga, in termen de 2 ani de la data intrarii in vigoare a prezentelor norme tehnice, acele ape marine si/sau salmastre pentru care se vor aplica prevederile prezentelor norme tehnice.

(2) Autoritatea publica centrala pentru protectia mediului si gospodarirea apelor poate sa faca ulterior identificari si delimitari suplimentare.

(3) Autoritatea publica centrala pentru protectia mediului si gospodarirea apelor poate revizui desemnarea si delimitarea unor ape marine sau salmastre, in cazul aparitiei unor factori neprevazuti la momentul desemnarii, tinand seama de prevederile art. 9.

ART. 4

In scopul asigurarii conformarii calitative a apelor desemnate autoritatea publica centrala pentru protectia mediului si gospodarirea apelor va stabili programe de masuri, astfel incat fiecare apa salmastra sau zona a apelor marine identificata sa respecte valorile indicatorilor de calitate prezentati in anexa nr. 1, in maximum 6 ani de la desemnare.

ART. 5

(1) Zonele apelor marine si apele salmastre desemnate vor fi considerate ca satisfac cerintele prezentelor norme tehnice daca probele, prelevate cu frecventa minima specificata in anexa nr. 1, in acelasi punct de prelevare si de-a lungul unei perioade de 12 luni, arata conformarea indicatorilor de calitate prevazuti in anexa nr. 1, astfel:

- 100% pentru indicatorii "substante halogenate" si "metale";

- 95% pentru indicatorii "salinitate" si "oxigen dizolvat";

- 75% pentru ceilalti indicatori enumerati in anexa nr. 1.

(2) Daca frecventa de prelevare pentru toti indicatorii de calitate prevazuti in anexa nr. 1, cu exceptia substantelor organohalogenate si metalelor, este mai redusa decat cea prevazuta in anexa nr. 1, valorile indicatorilor de calitate trebuie sa fie respectate pentru toate probele prelevate.

(3) Daca valorile indicatorilor de calitate nu se inscriu in limitele prevazute, autoritatea publica centrala pentru protectia mediului si gospodarirea apelor va stabili daca aceasta se datoreaza unor fenomene naturale sau poluarii si va adopta masurile corespunzatoare.

(4) In situatiile in care autoritatea publica centrala pentru protectia mediului si gospodarirea apelor identifica o calitate a apelor desemnate semnificativ mai buna decat cea indicata in conformitate cu prevederile art. 2, autoritatea publica centrala pentru protectia mediului si gospodarirea apelor va putea reduce frecventa de prelevare si masurare.

(5) Acolo unde se constata ca nu exista surse de poluare si nu apare o deteriorare a calitatii apelor desemnate se poate decide sistarea operatiunilor de monitorizare.

(6) In conditii geografice deosebite sau in cazul desfasurarii unor fenomene hidrometeorologice periculoase autoritatea publica centrala pentru protectia mediului si gospodarirea apelor poate stabili derogari de la prevederile prezentelor norme tehnice.

ART. 6

(1) Autoritatea publica centrala pentru protectia mediului si gospodarirea apelor, prin unitatile sale teritoriale, este responsabila pentru desfasurarea activitatilor de prelevare si analiza a probelor, cu o frecventa corespunzatoare cerintelor indicate in anexa nr. 1.

(2) Punctele de prelevare a probelor, distantele acestora fata de punctele de deversare a poluantilor si adancimile de prelevare vor fi fixate de catre autoritatea publica centrala pentru protectia mediului si gospodarirea apelor in functie de conditiile specifice din fiecare zona.

ART. 7

Metodele de analiza utilizate pentru determinarea calitativa si cantitativa a indicatorilor de calitate a apelor pentru moluste sunt cele prezentate in anexa nr. 1. In cazul utilizarii altor metode de analiza se vor lua masuri ca rezultatele obtinute sa nu fie in contradictie cu principiile metodelor prevazute in anexa nr. 1.

ART. 8

Atunci cand zonele apelor marine sau apele salmastre desemnate traverseaza sau formeaza frontiera dintre Romania si alte state, identificarea si catalogarea, precum si monitorizarea acestora se vor realiza in urma consultarilor cu autoritatile competente din statele respective.

ART. 9

Principalele specii de moluste cu valoare economica si ecologica, prezente in apele costiere romanesti, sunt prevazute in anexa nr. 2.

ART. 10

Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentele norme tehnice.

 

ANEXA 1

 

la normele tehnice

 

 

                             INDICATORI DE CALITATE

 

                            ai apelor pentru moluste

 

|Nr. | Indicator |       |   Limite  |   Limite      |   Metode    |Esantionari|

 

|crt.|de calitate|  U.M. |recomandate|   maxime      | de analiza  |  minime,  |

 

|    |           |       |           | admisibile    |             |  frecventa|

 

|    |           |       |           |               |             |masuratori-|

 

|    |           |       |           |               |             |    lor    |

 

|----|-----------|-------|-----------|---------------|-------------|-----------|

 

| 1. |pH         |Unitate| -         |  7-9          |Electrometrie|Trimestrial|

 

|    |           |de pH  |           |               |Masuratorile |           |

 

|    |           |       |           |               |se desfasoara|           |

 

|    |           |       |           |               |in situ      |           |

 

|    |           |       |           |               |imediat dupa |           |

 

|    |           |       |           |               |prelevarea   |           |

 

|    |           |       |           |               |probelor.    |           |

 

|----|-----------|-------|-----------|---------------|-------------|-----------|

 

| 2. |Temperatura| øC    |O descar-  |  -            |Termometrie. |Trimestrial|

 

|    |           |       |care a eflu|               |Masuratorile |           |

 

|    |           |       |entilor    |               |se desfasoara|           |

 

|    |           |       |care afec- |               |in situ      |           |

 

|    |           |       |teaza apele|               |imedidat dupa|           |

 

|    |           |       |pentru     |               |prelevarea   |           |

 

|    |           |       |moluste nu |               |probelor.    |           |

 

|    |           |       |trebuie sa |               |             |           |

 

|    |           |       |duca la o  |               |             |           |

 

|    |           |       |crestere a |               |             |           |

 

|    |           |       |temperatu- |               |             |           |

 

|    |           |       |rii apei   |               |             |           |

 

|    |           |       |cu mai mult|               |             |           |

 

|    |           |       |de 2øC fata|               |             |           |

 

|    |           |       |de tempera-|               |             |           |

 

|    |           |       |tura apei  |               |             |           |

 

|    |           |       |neafectate.|               |             |           |

 

|----|-----------|-------|-----------|---------------|-------------|-----------|

 

| 3. |Culoarea   |mg Pt/l| -         |O descarcare a |Filtrarea pe |Trimestrial|

 

|    |(dupa      |       |           |efluentilor    |o membrana de|           |

 

|    |filtrare)  |       |           |care afecteaza |0,45 æm.     |           |

 

|    |           |       |           |apele pentru   |Metoda       |           |

 

|    |           |       |           |moluste nu     |fotometrica, |           |

 

|    |           |       |           |trebuie sa     |folosindu-se |           |

 

|    |           |       |           |cauzeze o      |scara Pt/Co  |           |

 

|    |           |       |           |variatie a cu- |             |           |

 

|    |           |       |           |lorii apei dupa|             |           |

 

|    |           |       |           |filtrare cu mai|             |           |

 

|    |           |       |           |mult de 10 mg  |             |           |

 

|    |           |       |           |Pt/l fata de   |             |           |

 

|    |           |       |           |culoarea apelor|             |           |

 

|    |           |       |           |neafectate.    |             |           |

 

|----|-----------|-------|-----------|---------------|-------------|-----------|

 

| 4. |Suspensii  |mg/l   | -         |O descarcare a |Filtrare pe o|Trimestrial|

 

|    |solide     |       |           |efluentilor    |membrana de  |           |

 

|    |           |       |           |care afecteaza |0,45 æm, us- |           |

 

|    |           |       |           |apele pentru   |care la 105øC|           |

 

|    |           |       |           |moluste nu tre-|si cantarire.|           |

 

|    |           |       |           |buie sa cauzeze|Centrifugare |           |

 

|    |           |       |           |o crestere a   |(minimum 5   |           |

 

|    |           |       |           |concentratiei  |minute cu o  |           |

 

|    |           |       |           |suspensiilor   |acceleratie  |           |

 

|    |           |       |           |solide cu mai  |medie de     |           |

 

|    |           |       |           |mult de 30%    |2.800-3.200  |           |

 

|    |           |       |           |fata de conti- |m/s), uscare |           |

 

|    |           |       |           |nutul din apele|la 105øC si  |           |

 

|    |           |       |           |neafectate.    |cantarire    |           |

 

|----|-----------|-------|-----------|---------------|-------------|-----------|

 

| 5. |Salinitate |la mie |12-38 la   |ó 40 la mie    |Conducto-    |Lunar      |

 

|    |           |       |mie        |O descarcare   |metrie       |           |

 

|    |           |       |           |care afecteaza |             |           |

 

|    |           |       |           |apele pentru   |             |           |

 

|    |           |       |           |moluste nu tre-|             |           |

 

|    |           |       |           |buie sa cauzeze|             |           |

 

|    |           |       |           |o crestere a   |             |           |

 

|    |           |       |           |salinitatii cu |             |           |

 

|    |           |       |           |mai mult de 10%|             |           |

 

|    |           |       |           |fata de salini |             |           |

 

|    |           |       |           |tatea apelor   |             |           |

 

|    |           |       |           |neafectate.    |             |           |

 

|----|-----------|-------|-----------|---------------|-------------|-----------|

 

| 6. |Oxigen     |Satura-|ò 80%      |ò 70%          |Metoda       |Lunar, cu  |

 

|    |dizolvat   |tie %  |           |Daca analiza   |Winkler.     |minimum    |

 

|    |           |       |           |unei anumite   |Metoda elec- |o proba    |

 

|    |           |       |           |probe indica o |trochimica   |reprezenta-|

 

|    |           |       |           |valoare mai mi-|             |tiva pentru|

 

|    |           |       |           |ca de 70%, se  |             |conditii de|

 

|    |           |       |           |va reface      |             |continut   |

 

|    |           |       |           |masurarea.     |             |redus de   |

 

|    |           |       |           |Nici o proba nu|             |oxigen in  |

 

|    |           |       |           |trebuie sa pre-|             |ziua       |

 

|    |           |       |           |zinte valoare  |             |prelevarii |

 

|    |           |       |           |mai mica de    |             |probelor.  |

 

|    |           |       |           |60%, numai daca|             |Acolo unde |

 

|    |           |       |           |nu exista      |             |se suspec- |

 

|    |           |       |           |consecinte ne- |             |teaza varia|

 

|    |           |       |           |favorabile pen-|             |tii zilnice|

 

|    |           |       |           |tru dezvolta-  |             |semnifica- |

 

|    |           |       |           |rea coloniilor |             |tive se vor|

 

|    |           |       |           |de moluste.    |             |preleva    |

 

|    |           |       |           |               |             |minimum do-|

 

|    |           |       |           |               |             |ua probe in|

 

|    |           |       |           |               |             |ziua de    |

 

|    |           |       |           |               |             |prelevare. |

 

|----|-----------|-------|-----------|---------------|-------------|-----------|

 

| 7. |Hidrocar-  |       | -         |Hidrocarburile |Examinare    |Trimestrial|

 

|    |buri       |       |           |nu trebuie sa  |vizuala      |           |

 

|    |           |       |           |existe in apele|             |           |

 

|    |           |       |           |pentru moluste |             |           |

 

|    |           |       |           |in asemenea    |             |           |

 

|    |           |       |           |cantitati      |             |           |

 

|    |           |       |           |incat:         |             |           |

 

|    |           |       |           |- sa formeze o |             |           |

 

|    |           |       |           |pelicula vizi- |             |           |

 

|    |           |       |           |bila pe supra- |             |           |

 

|    |           |       |           |fata apei si/  |             |           |

 

|    |           |       |           |sau sa se      |             |           |

 

|    |           |       |           |depoziteze pe  |             |           |

 

|    |           |       |           |corpul         |             |           |

 

|    |           |       |           |molustelor;    |             |           |

 

|    |           |       |           |- sa produca   |             |           |

 

|    |           |       |           |efecte dauna-  |             |           |

 

|    |           |       |           |toare asupra   |             |           |

 

|    |           |       |           |molustelor.    |             |           |

 

|----|-----------|-------|-----------|---------------|-------------|-----------|

 

| 8. |Substante  |       |Concentra- |Concentratia   |Gaz cromato- |Semestrial |

 

|    |organo-    |       |tia fieca- |fiecarei sub-  |grafie in ur-|           |

 

|    |halogenate |       |rei sub-   |stante in apele|ma extractiei|           |

 

|    |           |       |stante in  |pentru moluste |cu solventi  |           |

 

|    |           |       |carnea mo- |sau in carnea  |si purificare|           |

 

|    |           |       |lustelor   |molustelor nu  |             |           |

 

|    |           |       |trebuie    |trebuie sa     |             |           |

 

|    |           |       |limitata   |atinga sau sa  |             |           |

 

|    |           |       |astfel in- |depaseasca un  |             |           |

 

|    |           |       |cat sa se  |nivel care sa  |             |           |

 

|    |           |       |asigure    |induca efecte  |             |           |

 

|    |           |       |calitatea  |nedorite asupra|             |           |

 

|    |           |       |corespun-  |molustelor sau |             |           |

 

|    |           |       |zatoare a  |larvelor       |             |           |

 

|    |           |       |produselor |acestora.      |             |           |

 

|    |           |       |derivate   |               |             |           |

 

|    |           |       |destinate  |               |             |           |

 

|    |           |       |consumului |               |             |           |

 

|    |           |       |uman.      |               |             |           |

 

|----|-----------|-------|-----------|---------------|-------------|-----------|

 

| 9. |Metale:    |mg/l   |Concentra- |Concentratia   |Spectrometrie|Semestrial |

 

|    |Argint (Ag)|       |tia fieca- |fiecarei sub-  |cu absorbtie,|           |

 

|    |Arseniu (As|       |rei substan|stante in apele|precedata, du|           |

 

|    |Cadmiu (Cd)|       |te in car- |pentru moluste |pa caz, de   |           |

 

|    |Crom (Cr)  |       |nea molus- |sau in carnea  |concentrate  |           |

 

|    |Cupru (Cu) |       |telor tre- |molustelor nu  |sau extractie|           |

 

|    |Mercur (Hg)|       |buie limi- |trebuie sa     |             |           |

 

|    |Nichel (Ni)|       |tata astfel|atinga sau sa  |             |           |

 

|    |Plumb (Pb) |       |incat sa se|depaseasca un  |             |           |

 

|    |Zinc (Zn)  |       |asigure ca-|nivel care sa  |             |           |

 

|    |           |       |litatea    |induca efecte  |             |           |

 

|    |           |       |corespunza-|nedorite asupra|             |           |

 

|    |           |       |toare a pro|molustelor sau |             |           |

 

|    |           |       |duselor    |larvelor       |             |           |

 

|    |           |       |derivate   |acestora.      |             |           |

 

|    |           |       |destinate  |Efectele siner-|             |           |

 

|    |           |       |consumului |gice ale aces- |             |           |

 

|    |           |       |uman.      |tor metale     |             |           |

 

|    |           |       |           |trebuie luate  |             |           |

 

|    |           |       |           |in considerare.|             |           |

 

|----|-----------|-------|-----------|---------------|-------------|-----------|

 

|10. |Coliformi  |Nr./100|ó 300 in   | -             |Metoda dilu- |Trimestrial|

 

|    |fecali     |ml     |carnea     |               |tiei cu fer- |           |

 

|    |           |       |molustelor |               |mentarea in  |           |

 

|    |           |       |si in li-  |               |substante li-|           |

 

|    |           |       |chidul     |               |chide in cel |           |

 

|    |           |       |interlarvar|               |putin 3 tu-  |           |

 

|    |           |       |           |               |buri in 3    |           |

 

|    |           |       |           |               |dilutii.     |           |

 

|    |           |       |           |               |Subcultura   |           |

 

|    |           |       |           |               |tuburilor    |           |

 

|    |           |       |           |               |pozitive pe  |           |

 

|    |           |       |           |               |mediul de    |           |

 

|    |           |       |           |               |confirmare.  |           |

 

|    |           |       |           |               |Numararea    |           |

 

|    |           |       |           |               |dupa numarul |           |

 

|    |           |       |           |               |cel mai pro- |           |

 

|    |           |       |           |               |babil. Incu- |           |

 

|    |           |       |           |               |barea la     |           |

 

|    |           |       |           |               |44øC ñ 0,5øC |           |

 

|----|-----------|-------|-----------|---------------|-------------|-----------|

 

|11. |Substante  |       | -         |Concentratie   |Examinarea   | -         |

 

|    |care       |       |           |mai mica decat |molustelor   |           |

 

|    |afecteaza  |       |           |cea capabila   |prin degus-  |           |

 

|    |gustul     |       |           |sa afecteze    |tare, acolo  |           |

 

|    |molustelor |       |           |gustul         |unde se      |           |

 

|    |           |       |           |molustelor     |presupune    |           |

 

|    |           |       |           |               |existenta    |           |

 

|    |           |       |           |               |unor sub-    |           |

 

|    |           |       |           |               |stante care  |           |

 

|    |           |       |           |               |pot afecta   |           |

 

|    |           |       |           |               |gustul       |           |

 

|----|-----------|-------|-----------|---------------|-------------|-----------|

 

|12. |Saxitoxina |       | -         | -             | -           | -         |

 

|    |(produsa de|       |           |               |             |           |

 

|    |dinoflage- |       |           |               |             |           |

 

|    |late)      |       |           |               |             |           |

 

 

ANEXA 2

 

la normele tehnice

 

 

 

                    Principalele specii de moluste prezente

 

                          in zona costiera romaneasca

 

 

|                        |Mytilus galloprovincialis     |   Lamark - midia     |

 

|                        |------------------------------|----------------------|

 

|                        |Mya arenaria                  |   Linnaeus           |

 

|                        |------------------------------|----------------------|

 

|                        |Corbula mediteranea maeotica  |   Milaschevich       |

 

|                        |------------------------------|----------------------|

 

|Moluste bivalve (scoici)|Scapharca inequivalvis        |   Bruguire           |

 

|                        |------------------------------|----------------------|

 

|                        |Cerastoderma edule lamarki    |   Reeve              |

 

|                        |------------------------------|----------------------|

 

|                        |Crassostrea gigas             |   Thunberg - stridia |

 

|                        |                              |   japoneza*)         |

 

|------------------------|------------------------------|----------------------|

 

|Gastropode (melci)      |Rapana venosa - Valenciennes  |   Rapana             |

 

 

    *) Molusca bivalva in curs de aclimatizare in apele marine romane.

 


 

Titlul Proiectului:
WIMS-Investment supporting the information system and database for water management

Proiect Phare Numărul:
EuropeAid/122966
/D/SUP/RO
Contract no:
RO/2005/017-553.03.03.03.01