Versiune Romana      Versiune Engleza     
Acasă
Starea Apelor
Dispecerat
Proiecte
Protectie Reabilitare Costiera etI
Reducerea eroziunii costiere -faza II (2014-2020)
Proiectul WATMAN
Fazarea Proiectului WATMAN
Aparare Inundatii Babadag
Anunturi
Comunicate de presa
Beneficiari inchiriere sectoare de plaja
Contact
Sediul Central al Apelor Romane
  
Se începe căutarea
 

Directiva Cadru 2000 general

Societati certificate ptr elaborarea documentatiilor de GA
Aria protejata Lacul Techirghiol
Consultarea publicului


 
 

 IMPLEMENTAREA DIRECTIVEI CADRU PENTRU APA 2000/60/EC

IN ROMANIA

 

1. Ce inseamna Directiva cadru pentru Apa?

 

·        Istoric

-         A fost aprobata de Parlamentul si Consiliul Uniunii Europene pe 23.10.2002 si a intrat in vigoare pe 22 Decembrie 2000, fiind publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

-         “Apa nu este un produs comercial ca oricare altul, ci o mostenire care trebuie pastrata, protejata si tratata ca atare”   -  o noua   strategie  si   politica   in domeniul gospodaririi apelor la nivel european;

-         Prima Directiva Europeana ce asigura dezvoltarea durabila - armonizarea         dezvoltarii sistemului socio-economic cu capacitatea de suport a mediului acvatic;

·        Scop:

-         atingerea “starii bune” a tuturor corpurilor de apa in regim natural din Europa pana in 2015;

-         conservarea “starii bune” si “foarte bune” a corpurilor  de apa,   acolo unde deja exista;

-          atingerea “potentialului ecologic bun” pentru corpurile de apa puternic modificate si artificiale;

-         conformarea cu obiectivele de mediu stabilite de celelalte directive in domeniul apei pentru ariile protejate;

·        Obiective:

-         prevenirea   deteriorarii,  protectia    si îmbunatatirea stării ecosistemelor acvatice, avându-se în vedere cerinţele de apa  ale acestora,permanentele interacţiuni  între ecosistemele acvatice şi ecosistemele terestre adiacente si zonele umede;

-         promovarea folosirii durabile a apei bazată pe protecţia pe termen lung a resurselor de apă;

-         intensificarea protectiei si îmbunatatirii starii mediului acvatic prin măsuri specifice de reducere progresivă a emisiilor şi pierderilor de substanţe prioritare şi de închidere totală sau etapizată a emisiilor şi pierderilor de substanţe prioritare periculoase  în apă;

-         prevenirea  poluarii  apelor subterane si reducerea progresiva a  poluarii acestora;

-         reducerea efectelor negative ale fenomenelor hidrometeorologice periculoase – inundaţii şi secete;

·        Termeni noi:

·        Corp de apa de suprafata

-         un element discret si semnificativ al apelor de suprafata  : rau, lac, canal, sector de rau, sector de canal, ape de tranzitie, o parte din apele marine litorale” (Art. 2.10 ). Un corp de apa de suprafata este format din : apa, patul albiei si zona riverana raului care este relevanta pentru flora si fauna acvatica;

·        Corpuri de apa puternic modificate

-         “acele corpuri de apa de suprafata care datorita alterarilor fizice si-au schimbat substantial caracterul lor natural”( Art. 2.8);

·        Corpuri de apa artificiale

-          “acele corpuri de apa de suprafata create de activitatea umana”( Art. 2 (8).

·        Starea buna “ :

-          pentru apele de suprafata :

-          “starea ecologica buna”   structura si functiile ecosistemelor acvatice 

-     “starea chimica buna”  -  calitatea apei din punct de vedere chimic  ( atunci cand  concentratiile  poluantilor nu depasesc limitele din standardele de calitate de mediu sau cele prevazute in alte reglementari de mediu );

-         pentru corpurile puternic modificate si artificiale se defineste potentialul ecologic bun – obiectiv de calitate mai putin sever decat starea buna;

-         pentru apele subterane :

o       “starea cantitativa buna” 

o       neafectarea directa sau indirecta de catre captari

                                            

n        Clasificarea “starii apelor”   in cinci categorii de calitate :

Ø      Calitate foarte buna

Ø      Calitate buna

Ø      Calitate moderata

Ø      Calitate nesatisfacatoare

Ø      Degradata

 

Clasa            Categoria de calitate            Valori propuse             Reprezentare

  • I              Foarte buna                      >0.95-1.00                   albastru
  • II             Buna                         >0.8-0.95                     verde
  • III              Moderata                           >0.6-0.8                           galben
  • IV             Nesatisfacatoare               >0.3-0.6                          orange
  • V             Degradata                           0-0.3                          rosu

 

Principiu = compararea valorilor parametrilor  monitorizati in sectiunea respectiva cu valorile   parametrilor din sectiunea de referinta;

 

·        Elemente revolutionare:

-         gospodarirea apelor in Europa se va realiza la nivel bazinal ;

-         gospodarire integrata apa de suprafata-ape subterane-zone umede si alte tipuri de ecosistemele dependente de ecosistemele acvatice;

-         stabilirea obiectivului comun de “stare buna”, ce trebuie atins dupa implementarea masurilor cuprinse in Planul de gospodarire a apelor;

-         caracterizarea starii apelor in 5 categorii de calitate functie de  elementele biologice, avand in vedere ca aceste elemente integreaza  si reflecta  sinergic toate tipurile de impact si conditiile de mediu pe o perioada mai lunga de timp. Elementele fizico-chimice, hidrologice si morfologice sunt elemente ajutatoare pentru caracterizarea  starii apelor;

-         definirea starii de referinta pentru apele de suprafata;

-         definirea categoriei de “corpuri de apa puternic modificate “si “corpuri de apa artificiale”;

-         recuperarea costurilor pentru serviciile de apa;

-         participarea publicului la elaborarea Planului de Management al Apelor;

 

 

 

2. Etape principale de implementare

 

Actiuni

Articolul din

Directiva Cadru

2000/60/EC

Termene

Cadru legislativ

§      adoptarea prevederilor legale

§      identificarea autoritatii competente

§      notificarea catre Comisia Europeana a autoritatilor competente

 

2(4)

3 (7)

3 (8)

 

Decembrie 2003

Decembrie  2003

Iunie 2004

Caracterizarea bazinului hidrografic

§      Analiza caracteristicilor bazinului hidrografic

§      Registrul ariilor protejate

§      Evaluarea presiunilor semnificative si a impactului acestora

§      Analiza economica a utilizarii apei

§      Revizuirea si analiza

 

5 (1)

6 (1)

5 (1)

5 (1)

5 (2)

 

Decembrie 2004

 

Decembrie 2004

Decembrie 2004

 

Decembrie 2004

Dec. 2013 / Dec. 2019

Programele de monitoring

§         Stabilirea retelelor de monitorizare si punerea in functiune a sistemelor de monitoring

 

8

 

Decembrie 2006

Informarea si consultarea publicului

§         Publicarea calendarului si a programului de lucru

§         Publicarea celor mai importante probleme de gospodarirea apelor in bazinul hidrografic

§         Publicarea draft-ului Planului de management

 

14 (1a)

 

14 (1b)

 

 

14 (1c)

 

Decembrie 2006

 

Decembrie 2007

 

 

Decembrie 2008

Planul de Management

§         elaborarea si publicarea Planului de management

§         evaluarea implementarii si revizuirea programului de masuri

§         reactualizarea Planului de management

 

 

13 (6)

11(7)

 

13 (7)

 

 

Decembrie 2009

Decembrie 2012

Decembrie 2015

Atingerea obiectivelor de mediu

§       starea buna a apelor de suprafata

§       starea buna a apelor subterane

§       conformarea cu obiectivele pentru ariile protejate

§      revizuirea programului de masuri

§      derogari pentru  atingerea obiectivelor

 

4 (1a)

4 (1b)

4 (1c)

 

11(8)

4 (4)

 

Decembrie 2015

Decembrie 2015

Decembrie 2015

 

Decembrie 2018

Dec. 2021/2027

 

 

3. Activitati realizate pentru implementare DCA:

 

Ø      Rapoarte nationale transmise la Comisia Europeana

-         Raport 2003 – Informatiile cerute de  Art. 3 (8) si Anexa I - Autoritati competente si sub-bazinele unde se vor elabora  planuri de management;

-         Raport 2004 – Caracteristicile bazinelor hidrografice, impactul activitatilor antropice si analiza economica (Art. 5, Anexa II si Anexa III)  si inventarul ariilor protejate (Art. 6, Anexa IV);

-         Raport 2006 – Sistemul de monitorizare al apelor (Art. 8).

 

4. Activitati planificate pentru perspectiva 2007-2009

 

Activitati finalizate in anul 2007:

Ø      Aplicarea modelarii pentru luarea celor mai bune masuri

Ø      Aplicarea metodologiei de recuperare a costurilor

Ø      Identificarea masurilor pentru alterarile hidromorfologice (conectivitate longitudinala si laterala)

Ø      Identificarea masurilor de baza pentru aglomerarile umane

Ø      Identificarea masurilor de baza pentru activitatile economice industriale

 

Activitati de realizat pentru anul 2008:

Ø      Identificarea masurilor de baza pentru sursele de poluare agricole

Ø      Aplicarea metodologiei cost-eficienta

Ø      Stabilirea programului de masuri

Ø      Elaborarea draftului planului de management

 

Activitati de realizat pentru anul 2009:

Ø      Publicarea draftului planului de management

Ø      Dezbatere publica a Planului de Management

Ø      Elaborarea finala a Planului de Management

 

 

Titlul Proiectului:
WIMS-Investment supporting the information system and database for water management

Proiect Phare Numărul:
EuropeAid/122966
/D/SUP/RO
Contract no:
RO/2005/017-553.03.03.03.01