Versiune Romana      Versiune Engleza     
ANAR
Starea apelor
Dispecerat
Proiecte
Anunturi
Contact
Informatii utile
  
Se începe căutarea
 

HOTARARE nr. 563 din 26 aprilie 2006

Interreg RO-HU
Planuri de management a bazinului hidrografic
Galerie Imagini

HOTARARE nr. 563 din 26 aprilie 2006


privind modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 202/2002 pentru aprobarea Normelor tehnice privind calitatea apelor de suprafata care necesita protectie si ameliorare in scopul sustinerii vietii piscicole

EMITENT:     GUVERNUL;
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 406 din 10 mai 2006; 


In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata,

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

ARTICOL UNIC

Hotararea Guvernului nr. 202/2002 pentru aprobarea Normelor tehnice privind calitatea apelor de suprafata care necesita protectie si ameliorare in scopul sustinerii vietii piscicole, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 196 din 22 martie 2002, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Dupa articolul unic se introduce mentiunea privind transpunerea normelor comunitare, cu urmatorul cuprins:

"Prezenta hotarare transpune Directiva nr. 78/659/CEE privind calitatea apelor dulci ce necesita protectie sau imbunatatire pentru a sustine viata piscicola, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOCE) nr. L 222 din 14 august 1978."

2. Anexa nr. 1 la Normele tehnice privind calitatea apelor de suprafata care necesita protectie si ameliorare in scopul sustinerii vietii piscicole se modifica si se inlocuieste cu anexa la prezenta hotarare.

PRIM-MINISTRU

CALIN POPESCU-TARICEANU

Contrasemneaza:

Ministrul mediului

si gospodaririi apelor,

Sulfina Barbu

p. Ministrul economiei si comertului,

Ionel Mantog,

secretar de stat

Ministrul integrarii europene,

Anca Daniela Boagiu

Bucuresti, 26 aprilie 2006.

Nr. 563.

ANEXA

(anexa nr. 1 la Normele tehnice)

LISTA cuprinzand indicatorii de calitate, metodele de analiza si frecventa de prelevare si masurare

 

|N |Indica- |     Ape      |    Ape       |  Metoda de   |Frecventa| Observatii|

 

|r.|tor     |  salmonicole |  ciprinicole |   analiza    |minima de|           |

 

|C |        |              |              |sau control   |prelevare|           |

 

|r |        |--------------|--------------|              |    si   |           |

 

|t.|        | R  |     O   | R  |    O    |              |masurare |           |

 

|--|--------|-----------------------------|--------------|---------|-----------|

 

| 1|Tempera-|1. Temperatura masurata in   |Termometrie   |O data pe|Se vor     |

 

|  |tura(øC)|aval de punctul de descarcare|              |saptamana|evita      |

 

|  |        |a apelor poluate termic (la  |              |atat in  |variatiile |

 

|  |        |limita zonei de amestec)     |              |amonte,  |dese ale   |

 

|  |        |nu trebuie sa depaseasca tem-|              |cat si in|temperatu- |

 

|  |        |peratura mediului neafectat  |              |aval de  |rii apelor |

 

|  |        |de poluare cu mai mult de:   |              |punctul  |           |

 

|  |        |    |   1,5øC |    |  3øC    |              |de descar|           |

 

|  |        |Autoritatea publica centrala |              |care a   |           |

 

|  |        |pentru protectia mediului si |              |apelor   |           |

 

|  |        |gospodarirea apelor poate de-|              |poluate  |           |

 

|  |        |cide derogari limitate pe    |              |termic   |           |

 

|  |        |anumite zone geografice, in  |              |         |           |

 

|  |        |conditii particulare, de la  |              |         |           |

 

|  |        |aceste valori daca poate pro-|              |         |           |

 

|  |        |ba ca nu exista consecinte   |              |         |           |

 

|  |        |negative pentru dezvoltarea  |              |         |           |

 

|  |        |echilibrata a populatiilor de|              |         |           |

 

|  |        |pesti.                       |              |         |           |

 

|  |        |-----------------------------|              |         |           |

 

|  |        |2. Deversarile de ape poluate|              |         |           |

 

|  |        |termic nu trebuie sa cauzeze |              |         |           |

 

|  |        |depasirea temperaturilor     |              |         |           |

 

|  |        |urmatoare in aval de punctul |              |         |           |

 

|  |        |de deversare (la limita      |              |         |           |

 

|  |        |zonei de amestec)            |              |         |           |

 

|  |        |-----------------------------|              |         |           |

 

|  |        |    | 21,5 (0)|    |  28 (0) |              |         |           |

 

|  |        |----|---------|----|---------|              |         |           |

 

|  |        |    | 10 (0)  |    |  10 (0) |              |         |           |

 

|  |        |-----------------------------|              |         |           |

 

|  |        |Limita de temperatura de 10øC|              |         |           |

 

|  |        |se aplica numai in perioadele|              |         |           |

 

|  |        |de inmultire a speciilor     |              |         |           |

 

|  |        |care au nevoie de ape reci   |              |         |           |

 

|  |        |pentru reproducere si numai  |              |         |           |

 

|  |        |acelor ape care pot contine  |              |         |           |

 

|  |        |astfel de specii             |              |         |           |

 

|  |        |Limitele de temperatura pot  |              |         |           |

 

|  |        |fi, de altfel, depasite      |              |         |           |

 

|  |        |pentru o perioada de 2% din  |              |         |           |

 

|  |        |an.                          |              |         |           |

 

|--|--------|-----------------------------|--------------|---------|-----------|

 

| 2|Oxigenul|50% |50%ò9    |50% |50%ò7    |Metoda Winkler|Lunar,   |           |

 

|  |dizolvat|ò9  |Atunci   |ò8  |Atunci   |sau metoda    |minimum o|           |

 

|  |[mg/l   |100%|cand con-|100%|cand con-|electrochimica|proba re-|           |

 

|  |O(2)]   |ò7  |centratia|ò5  |centratia|(cu electrozi |prezenta-|           |

 

|  |        |    |de oxigen|    |de oxigen|ion-selectivi)|tiva, in |           |

 

|  |        |    |dizolvat |    |dizolvat |              |conditi- |           |

 

|  |        |    |scade sub|    |scade sub|              |ile carac|           |

 

|  |        |    |6 mg/l,  |    |4 mg/l,  |              |teristice|           |

 

|  |        |    |autorita-|    |autorita-|              |de conti-|           |

 

|  |        |    |tea publi|    |tea publi|              |nut redus|           |

 

|  |        |    |ca centra|    |ca centra|              |de oxigen|           |

 

|  |        |    |la pentru|    |la pentru|              |din ziua |           |

 

|  |        |    |protectia|    |protectia|              |preleva- |           |

 

|  |        |    |mediului |    |mediului |              |rii      |           |

 

|  |        |    |si gospo-|    |si gospo-|              |probei.  |           |

 

|  |        |    |darirea  |    |darirea  |              |Totusi,  |           |

 

|  |        |    |apelor   |    |apelor   |              |acolo un-|           |

 

|  |        |    |trebuie  |    |trebuie  |              |de se pre|           |

 

|  |        |    |sa probe-|    |sa probe-|              |supune   |           |

 

|  |        |    |ze ca a- |    |ze ca a- |              |existenta|           |

 

|  |        |    |ceasta si|    |ceasta si|              |unor va- |           |

 

|  |        |    |tuatie nu|    |tuatie nu|              |riatii   |           |

 

|  |        |    |va avea  |    |va avea  |              |zilnice  |           |

 

|  |        |    |consecin-|    |consecin-|              |mari, tre|           |

 

|  |        |    |te negati|    |te negati|              |buie pre-|           |

 

|  |        |    |ve pentru|    |ve pentru|              |levate mi|           |

 

|  |        |    |dezvolta-|    |dezvolta-|              |nimum do-|           |

 

|  |        |    |rea echi-|    |rea echi-|              |ua probe |           |

 

|  |        |    |librata a|    |librata a|              |de apa pe|           |

 

|  |        |    |populati-|    |populati-|              |zi.      |           |

 

|  |        |    |ilor de  |    |ilor de  |              |         |           |

 

|  |        |    |pesti.   |    |pesti.   |              |         |           |

 

|--|--------|----|---------|----|---------|--------------|---------|-----------|

 

| 3|pH      |    |6-9(0)*1)|    |6-9(0)*1)|Calibrare     |Lunar    |           |

 

|  |        |    |         |    |         |electrometrica|         |           |

 

|  |        |    |         |    |         |prin interme- |         |           |

 

|  |        |    |         |    |         |diul a doua   |         |           |

 

|  |        |    |         |    |         |solutii cu va-|         |           |

 

|  |        |    |         |    |         |lori cunoscute|         |           |

 

|  |        |    |         |    |         |de pH, prefe- |         |           |

 

|  |        |    |         |    |         |rabil de o par|         |           |

 

|  |        |    |         |    |         |te si de alta |         |           |

 

|  |        |    |         |    |         |a intervalului|         |           |

 

|  |        |    |         |    |         |considerat si |         |           |

 

|  |        |    |         |    |         |in apropierea |         |           |

 

|  |        |    |         |    |         |valorii de Ph |         |           |

 

|  |        |    |         |    |         |care se       |         |           |

 

|  |        |    |         |    |         |masoara       |         |           |

 

|--|--------|----|---------|----|---------|--------------|---------|-----------|

 

| 4|Suspen- |ó25 |         |ó25 |         |Filtrarea     |         |Valorile   |

 

|  |siile   | (0)|         | (0)|         |printr-o mem- |         |indicate   |

 

|  |solide  |    |         |    |         |brana de 0,45 |         |reprezinta |

 

|  |(mg/l)  |    |         |    |         |æm sau prin   |         |concentra- |

 

|  |        |    |         |    |         |centrifugare  |         |tiile medii|

 

|  |        |    |         |    |         |(minimum 5 mi-|         |si nu se   |

 

|  |        |    |         |    |         |nute, cu o    |         |aplica sus-|

 

|  |        |    |         |    |         |acceleratie   |         |pensiilor  |

 

|  |        |    |         |    |         |medie de 2800-|         |solide care|

 

|  |        |    |         |    |         |3200 rot/min),|         |au proprie-|

 

|  |        |    |         |    |         |uscare la     |         |tati chimi-|

 

|  |        |    |         |    |         |105øC si      |         |ce nocive  |

 

|  |        |    |         |    |         |cantarire     |         |pentru     |

 

|  |        |    |         |    |         |              |         |mediul     |

 

|  |        |    |         |    |         |              |         |acvatic.   |

 

|  |        |    |         |    |         |              |         |Inundatiile|

 

|  |        |    |         |    |         |              |         |sunt fenome|

 

|  |        |    |         |    |         |              |         |ne care pot|

 

|  |        |    |         |    |         |              |         |cauza in   |

 

|  |        |    |         |    |         |              |         |mod deose- |

 

|  |        |    |         |    |         |              |         |bit concen-|

 

|  |        |    |         |    |         |              |         |tratii     |

 

|  |        |    |         |    |         |              |         |ridicate   |

 

|  |        |    |         |    |         |              |         |ale particu|

 

|  |        |    |         |    |         |              |         |lelor      |

 

|  |        |    |         |    |         |              |         |solide.    |

 

|--|--------|----|---------|----|---------|--------------|---------|-----------|

 

| 5|CBO(5)  |ó3  |         |ó6  |         |Determinarea  |         |           |

 

|  |[mg/l   |    |         |    |         |continutului  |         |           |

 

|  |O(2)]   |    |         |    |         |de oxigen cu  |         |           |

 

|  |        |    |         |    |         |metoda Winkler|         |           |

 

|  |        |    |         |    |         |inainte si du-|         |           |

 

|  |        |    |         |    |         |pa 5 zile de  |         |           |

 

|  |        |    |         |    |         |incubatie, a  |         |           |

 

|  |        |    |         |    |         |probelor in   |         |           |

 

|  |        |    |         |    |         |conditii de   |         |           |

 

|  |        |    |         |    |         |lipsa totala  |         |           |

 

|  |        |    |         |    |         |de radiatie   |         |           |

 

|  |        |    |         |    |         |luminoasa, la |         |           |

 

|  |        |    |         |    |         |20 ñ 1øC (nu  |         |           |

 

|  |        |    |         |    |         |trebuie inhi- |         |           |

 

|  |        |    |         |    |         |bata          |         |           |

 

|  |        |    |         |    |         |nitrificarea) |         |           |

 

|--|--------|----|---------|----|---------|--------------|---------|-----------|

 

| 6|Fosfor  |    |         |    |         |Spectrofoto-  |         |In cazul   |

 

|  |total   |    |         |    |         |metrie cu     |         |lacurilor  |

 

|  |(mg/l P)|    |         |    |         |absorbtie     |         |cu adanci- |

 

|  |        |    |         |    |         |moleculara    |         |mea medie  |

 

|  |        |    |         |    |         |              |         |intre 18 si|

 

|  |        |    |         |    |         |              |         |300 m se va|

 

|  |        |    |         |    |         |              |         |aplica     |

 

|  |        |    |         |    |         |              |         |urmatoarea |

 

|  |        |    |         |    |         |              |         |formula:   |

 

|  |        |    |         |    |         |              |         |   _       |

 

|  |        |    |         |    |         |              |         |   Z       |

 

|  |        |    |         |    |         |              |        Ló10--(1+ûTw)|

 

|  |        |    |         |    |         |              |         |  Tw       |

 

|  |        |    |         |    |         |              |         |           |

 

|  |        |    |         |    |         |              |         |Unde:      |

 

|  |        |    |         |    |         |              |         |           |

 

|  |        |    |         |    |         |              |         |L=incarca- |

 

|  |        |    |         |    |         |              |         |rea in P,  |

 

|  |        |    |         |    |         |              |         |exprimata  |

 

|  |        |    |         |    |         |              |         |in mg P/mp |

 

|  |        |    |         |    |         |              |         |suprafata  |

 

|  |        |    |         |    |         |              |         |de lac     |

 

|  |        |    |         |    |         |              |         |intr-un an;|

 

|  |        |    |         |    |         |              |         |_          |

 

|  |        |    |         |    |         |              |         |Z=adancimea|

 

|  |        |    |         |    |         |              |         |medie a la-|

 

|  |        |    |         |    |         |              |         |cului, in  |

 

|  |        |    |         |    |         |              |         |metri;     |

 

|  |        |    |         |    |         |              |         |Tw= timpul |

 

|  |        |    |         |    |         |              |         |teoretic de|

 

|  |        |    |         |    |         |              |         |reinoire al|

 

|  |        |    |         |    |         |              |         |apei lacu- |

 

|  |        |    |         |    |         |              |         |lui in ani.|

 

|  |        |    |         |    |         |              |         |In alte ca-|

 

|  |        |    |         |    |         |              |         |zuri pot fi|

 

|  |        |    |         |    |         |              |         |considerate|

 

|  |        |    |         |    |         |              |         |ca valori  |

 

|  |        |    |         |    |         |              |         |indicatoare|

 

|  |        |    |         |    |         |              |         |valorile   |

 

|  |        |    |         |    |         |              |         |limita de  |

 

|  |        |    |         |    |         |              |         |0,2 mg/l   |

 

|  |        |    |         |    |         |              |         |pentru     |

 

|  |        |    |         |    |         |              |         |apele sal- |

 

|  |        |    |         |    |         |              |         |monicole   |

 

|  |        |    |         |    |         |              |         |si de 0,4  |

 

|  |        |    |         |    |         |              |         |mg/l pentru|

 

|  |        |    |         |    |         |              |         |apele      |

 

|  |        |    |         |    |         |              |         |ciprinicole|

 

|  |        |    |         |    |         |              |         |exprimate  |

 

|  |        |    |         |    |         |              |         |ca PO(4),  |

 

|  |        |    |         |    |         |              |         |in vederea |

 

|  |        |    |         |    |         |              |         |reducerii  |

 

|  |        |    |         |    |         |              |         |eutrofi-   |

 

|  |        |    |         |    |         |              |         |zarii      |

 

|--|--------|----|---------|----|---------|--------------|---------|-----------|

 

| 7|Nitriti |ó   |            |         |Spectrofoto-  |         |           |

 

|  |[mg/l   |0,01|         |0,03|         |metrie cu     |         |           |

 

|  |NO(2)]  |    |         |    |         |absorbtie     |         |           |

 

|  |        |    |         |    |         |moleculara    |         |           |

 

|--|--------|----|---------|----|---------|--------------|---------|-----------|

 

| 8|Fenoli  |    | *2)     |    | *2)     |Organoleptic  |         |O examinare|

 

|  |[mg/l   |    |         |    |         |              |         |prin gusta-|

 

|  |C(6)H(5)|    |         |    |         |              |         |re va fi   |

 

|  |OH]     |    |         |    |         |              |         |facuta nu- |

 

|  |        |    |         |    |         |              |         |mai unde se|

 

|  |        |    |         |    |         |              |         |presupune  |

 

|  |        |    |         |    |         |              |         |prezenta   |

 

|--|--------|----|---------|----|---------|--------------|---------|-----------|

 

| 9|Hidro-  |    | *3)     |    | *3)     |Vizual        |Lunar    |O examinare|

 

|  |carburi |    |         |    |         |organoleptic  |         |vizuala va |

 

|  |de ori- |    |         |    |         |              |         |fi facuta o|

 

|  |gine    |    |         |    |         |              |         |data pe    |

 

|  |petrolie|    |         |    |         |              |         |luna, si o |

 

|  |ra      |    |         |    |         |              |         |examinare  |

 

|  |        |    |         |    |         |              |         |prin gusta-|

 

|  |        |    |         |    |         |              |         |re numai   |

 

|  |        |    |         |    |         |              |         |unde se    |

 

|  |        |    |         |    |         |              |         |presupune  |

 

|  |        |    |         |    |         |              |         |prezenta   |

 

|  |        |    |         |    |         |              |         |hidrocarbu-|

 

|  |        |    |         |    |         |              |         |rilor      |

 

|--|--------|----|---------|----|---------|--------------|---------|-----------|

 

|10|Amoniac |ó 0,| ó0,025  |ó 0,| ó 0,    |Spectrofoto-  |Lunar    |Valorile   |

 

|  |neioni- |  0 |         |  0 |   0     |metrie cu ab- |         |pentru amo-|

 

|  |zat[(mg/|  0 |         |  0 |   2     |sorbtie molecu|         |niacul     |

 

|  |l NH(3)]|  5 |         |  5 |   5     |lara, utili-  |         |neionizat  |

 

|  |        |    |         |    |         |zand albastru |         |pot fi depa|

 

|  |        |    |         |    |         |de indofenol, |         |site de-a  |

 

|  |        |    |         |    |         |sau metoda    |         |lungul unei|

 

|  |        |    |         |    |         |Nessler asocia|         |zile sub   |

 

|  |        |    |         |    |         |ta cu determi-|         |forma unor |

 

|  |        |    |         |    |         |narea pH si   |         |varfuri    |

 

|  |        |    |         |    |         |temperaturii  |         |minore     |

 

|  |        |-----------------------------|--------------|---------|-----------|

 

|  |        |In vederea reducerii toxici- |              |         |           |

 

|  |        |tatii cauzate de amoniacul   |              |         |           |

 

|  |        |neionizat, a consumului de   |              |         |           |

 

|  |        |oxigen datorita nitrificarii |              |         |           |

 

|  |        |si eutrofizarii concentratii-|              |         |           |

 

|  |        |le de amoniu total nu vor    |              |         |           |

 

|  |        |trebui sa depaseasca urmatoa-|              |         |           |

 

|  |        |rele valori:                 |              |         |           |

 

|--|--------|-----------------------------|--------------|---------|-----------|

 

|11|Amoniu     | ó1*4)   |ó0,2| ó1*4)   |              |         |           |

 

|  |total   |0,04|         |    |         |              |         |           |

 

|  |[mg/l   |    |         |    |         |              |         |           |

 

|  | NH(4)] |    |         |    |         |              |         |           |

 

|--|--------|----|---------|----|---------|--------------|---------|-----------|

 

|12|Clor    |    |ó0,005   |    |ó0,005   |Metoda DPD    |Lunar    |Valorile   |

 

|  |total   |    |         |    |         |(cu dietil-p- |         |din coloana|

 

|  |rezidual|    |         |    |         |fenilen-      |         |O corespund|

 

|  |(mg/l   |    |         |    |         |diamina)      |         |unui pH=6. |

 

|  |HOCl)   |    |         |    |         |              |         |Daca pH es-|

 

|  |        |    |         |    |         |              |         |te mai mare|

 

|  |        |    |         |    |         |              |         |pot fi ac- |

 

|  |        |    |         |    |         |              |         |ceptate con|

 

|  |        |    |         |    |         |              |         |centratii  |

 

|  |        |    |         |    |         |              |         |mai mari de|

 

|  |        |    |         |    |         |              |         |clor total.|

 

|--|--------|----|---------|----|---------|--------------|---------|-----------|

 

|13|Zinc    |    |ó0,3     |    |ó1,0     |Spectrometrie |Lunar    |Valorile   |

 

|  |total   |    |         |    |         |cu absorbtie  |         |din coloana|

 

|  |(mg/l   |    |         |    |         |atomica       |         |O corespund|

 

|  |Zn)     |    |         |    |         |              |         |unei duri- |

 

|  |        |    |         |    |         |              |         |tati a apei|

 

|  |        |    |         |    |         |              |         |de 100 mg/l|

 

|  |        |    |         |    |         |              |         |CaCO(3).   |

 

|  |        |    |         |    |         |              |         |Pentru     |

 

|  |        |    |         |    |         |              |         |nivelele   |

 

|  |        |    |         |    |         |              |         |de duritate|

 

|  |        |    |         |    |         |              |         |cuprinse   |

 

|  |        |    |         |    |         |              |         |intre 10 si|

 

|  |        |    |         |    |         |              |         |500 mg/l   |

 

|  |        |    |         |    |         |              |         |CaCO(3)    |

 

|  |        |    |         |    |         |              |         |valorile li|

 

|  |        |    |         |    |         |              |         |mita cores-|

 

|  |        |    |         |    |         |              |         |punzatoare |

 

|  |        |    |         |    |         |              |         |sunt preva-|

 

|  |        |    |         |    |         |              |         |zute in    |

 

|  |        |    |         |    |         |              |         |anexa nr. 2|

 

|  |        |    |         |    |         |              |         |la normele |

 

|  |        |    |         |    |         |              |         |tehnice.   |

 

|--|--------|----|---------|----|---------|--------------|---------|-----------|

 

|14|Cupru      |            |         |Spectrometrie |         |Valorile   |

 

|  |dizolvat|0,04|         |0,04|         |cu absorbtie  |         |din coloana|

 

|  |(mg/l   |    |         |    |         |atomica       |         |R corespund|

 

|  |Cu)     |    |         |    |         |              |         |unei duri- |

 

|  |        |    |         |    |         |              |         |tati a apei|

 

|  |        |    |         |    |         |              |         |de 100 mg/l|

 

|  |        |    |         |    |         |              |         |CaCO(3).   |

 

|  |        |    |         |    |         |              |         |Pentru     |

 

|  |        |    |         |    |         |              |         |nivelele   |

 

|  |        |    |         |    |         |              |         |de duritate|

 

|  |        |    |         |    |         |              |         |cuprinse   |

 

|  |        |    |         |    |         |              |         |intre 10 si|

 

|  |        |    |         |    |         |              |         |300 mg/l   |

 

|  |        |    |         |    |         |              |         |CaCO(3)    |

 

|  |        |    |         |    |         |              |         |valorile   |

 

|  |        |    |         |    |         |              |         |limita     |

 

|  |        |    |         |    |         |              |         |corespunza-|

 

|  |        |    |         |    |         |              |         |toare sunt |

 

|  |        |    |         |    |         |              |         |prevazute  |

 

|  |        |    |         |    |         |              |         |in anexa   |

 

|  |        |    |         |    |         |              |         |nr. 2 la   |

 

|  |        |    |         |    |         |              |         |normele    |

 

|  |        |    |         |    |         |              |         |tehnice.   |

 

    *1) Variatiile artificiale de pH fata de valorile din situatia neafectarii

 

nu trebuie sa depaseasca ñ 0,5 unitati de pH in cadrul limitelor 6-9, cu

 

conditia ca aceste variatii sa nu cresca nocivitatea altor substante prezente

 

in apa.

 

    *2) Compusii fenolici nu trebuie sa fie prezenti in ape in concentratii

 

care sa afecteze calitatea carnii pestilor.

 

    *3) Produsele petroliere nu trebuie sa fie prezente in ape in

 

cantitati care:

 

    a) sa formeze o pelicula vizibila pe suprafata apei sau sa formeze un

 

invelis pe cuveta cursurilor de apa si lacurilor;

 

    b) sa induca un gust specific de produse petroliere la pesti;

 

    c) sa produca efecte negative asupra pestilor.

 

    *4) In situatiile exceptionale din punct de vedere climatic si geografic

 

si in mod deosebit in cazul temperaturilor joase ale apei si al nitrificarii

 

reduse sau daca autoritatea publica centrala pentru protectia mediului si

 

gospodarirea apelor poate dovedi ca nu exista consecinte negative pentru

 

dezvoltarea echilibrata a populatiilor de pesti, aceasta poate fixa valori

 

mai mari de 1 mg/l.

 

 

NOTA:

Trebuie sa se retina ca valorile parametrilor prezenti in aceasta anexa presupun ca alti parametri, mentionati sau nu in aceasta anexa, sunt acceptati ca aflandu-se in limitele reglementarilor privind substantele periculoase in mediul acvativ. Aceasta implica, in particular, ca valoarea concentratiilor altor substante periculoase in apa este foarte redusa prin aplicarea prevederilor reglementarilor privind substantele periculoase in mediul acvatic.

Acolo unde doua sau mai multe substante periculoase sunt prezente intr-un amestec, efectele comulate (aditive, sinergice sau antagonice) pot fi semnificative.

R = recomandare

O = obligatorie

(0) = derogari posibile.


 

Titlul Proiectului:
WIMS-Investment supporting the information system and database for water management

Proiect Phare Numărul:
EuropeAid/122966
/D/SUP/RO
Contract no:
RO/2005/017-553.03.03.03.01