Versiune Romana      Versiune Engleza     
ANAR
Starea apelor
Dispecerat
Proiecte
Anunturi
Contact
Informatii utile
  
Se începe căutarea
 

HOTARARE nr. 202 din 28 februarie 2002

Interreg RO-HU
Planuri de management a bazinului hidrografic
Galerie Imagini

http://wims-pe/Imagini/Icons/Word.jpgDescarca fisier


HOTARARE nr. 202 din 28 februarie 2002


pentru aprobarea Normelor tehnice privind calitatea apelor de suprafata care necesita protectie si ameliorare in scopul sustinerii vietii piscicole

EMITENT:     GUVERNUL;
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 196 din 22 martie 2002;


In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei,

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

ARTICOL UNIC

Se aproba Normele tehnice privind calitatea apelor de suprafata care necesita protectie si ameliorare in scopul sustinerii vietii piscicole, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

PRIM-MINISTRU ADRIAN NASTASE

Contrasemneaza:

Ministrul apelor si protectiei mediului, Petru Lificiu

Ministrul agriculturii, alimentatiei si padurilor, Ilie Sarbu

Ministrul industriei  si resurselor, Dan Ioan Popescu

ANEXA 1

NORME TEHNICE

privind calitatea apelor de suprafata care necesita

protectie si ameliorare in scopul sustinerii vietii piscicole

ART. 1

Prezentele norme tehnice reglementeaza conditiile de calitate a apelor de suprafata identificate de autoritatea publica centrala pentru protectia mediului si gospodarirea apelor ca necesitand protectie si ameliorare in scopul sustinerii vietii piscicole. Ele nu se aplica apelor din amenajarile piscicole naturale sau artificiale utilizate pentru cresterea intensiva a pestilor.

ART. 2

In scopul aplicarii prezentelor norme tehnice se definesc urmatorii termeni:

a) ape salmonicole - acele ape care permit sau ar putea permite dezvoltarea populatiilor de pesti apartinand speciilor de salmonide, precum pastravul (Salmo trutta), lipanul (Thymallus thymallus) sau speciilor de coregoni (Coregonus);

b) ape ciprinicole - acele ape care permit sau ar putea permite dezvoltarea populatiilor de pesti apartinand speciilor de ciprinide (Cyprinidae) sau altor specii, cum ar fi stiuca (Esox lucius), bibanul (Perca fluviatilis);

c) imbogatirea naturala - procesul prin care, in absenta interventiei omului, apele primesc din sol anumite substante aflate in compozitia acestuia.

ART. 3

Indicatorii de calitate aplicabili apelor salmonicole si ciprinicole stabilite de autoritatea publica centrala pentru protectia mediului si gospodarirea apelor, precum si metodele de analiza si frecventa minima de prelevare si masurare sunt prezentate in anexele nr. 1 si 2.

ART. 4

Autoritatea publica centrala pentru protectia mediului si gospodarirea apelor, impreuna cu autoritatea publica centrala care raspunde de pescuit si acvacultura, va identifica si va cataloga, in termen de 2 ani de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, apele salmonicole si apele ciprinicole care fac obiectul prezentelor norme tehnice. Ulterior autoritatea publica centrala pentru protectia mediului si gospodarirea apelor poate identifica si cataloga si alte astfel de categorii de ape si poate revizui lista acestor ape la aparitia unor factori neprevazuti la data desemnarii initiale.

ART. 5

Pentru a se asigura conformarea calitativa a apelor salmonicole si ciprinicole desemnate autoritatea publica centrala pentru protectia mediului si gospodarirea apelor va stabili programe de masuri, astfel incat fiecare apa identificata si catalogata sa se conformeze conditiilor de calitate prevazute in anexele nr. 1 si 2 in decurs de 5 ani de la identificare si catalogare, luand in considerare observatiile continute in coloanele R si O din anexa nr. 1.

ART. 6

In scopul implementarii prevederilor art. 5 se va considera ca apele identificate si catalogate se conformeaza prevederilor prezentelor norme tehnice daca probele prelevate si analizate din aceste ape cu frecventa minima conforma anexei nr. 1, in acelasi punct de prelevare si de-a lungul unei perioade de 12 luni, arata ca din punct de vedere calitativ apele se conformeaza atat cu valorile limita stabilite in anexa nr. 1, cat si cu observatiile continute in coloanele R si O ale anexei nr. 1, pentru:

a) 95% din probele prelevate, pentru indicatorii de calitate: pH, CBO(5), amoniac, amoniu total, nitriti, clor total rezidual, zinc total si cupru dizolvat. Atunci cand frecventa de prelevare este mai redusa de o data pe luna, trebuie respectate valorile limita mentionate in anexa nr. 1 pentru toate probele;

b) procentele enumerate in anexa nr. 1 pentru indicatorii de calitate: temperatura si oxigenul dizolvat;

c) concentratia medie stabilita pentru indicatorul suspensii solide.

ART. 7

Autoritatea publica centrala pentru protectia mediului si gospodarirea apelor, prin unitatile sale teritoriale, este responsabila pentru desfasurarea activitatii de prelevare si analiza a probelor cu o frecventa corespunzatoare cerintelor anexei nr. 1.

ART. 8

Metodele de referinta pentru analiza parametrilor sunt prezentate in anexa nr. 1. Acolo unde nu se pot aplica metodele de referinta se vor lua masuri ca rezultatele analizelor sa fie comparabile cu cele care ar putea rezulta din aplicarea metodelor de referinta.

ART. 9

Atunci cand datele detinute de autoritatea publica centrala pentru protectia mediului si gospodarirea apelor confirma cresterea substantiala, mai mult decat ar putea rezulta din aplicarea valorilor limita stabilite in anexa nr. 1, a calitatii apelor salmonicole si ciprinicole identificate, aceasta poate decide reducerea frecventei de prelevare a probelor. Atunci cand nu exista fenomene de poluare sau riscuri pentru deteriorarea calitatii apelor, autoritatea publica centrala pentru protectia mediului si gospodarirea apelor poate decide incetarea activitatii de prelevare si analiza a probelor.

ART. 10

Daca din analiza probelor rezulta ca valoarea stabilita in anexa nr. 1 pentru unul sau mai multi indicatori nu se respecta, autoritatea publica centrala pentru protectia mediului si gospodarirea apelor va stabili daca aceasta este rezultatul unui fenomen natural sau al unei poluari si va adopta masurile adecvate de refacere a calitatii apei, in conformitate cu prevederile art. 5.

ART. 11

Punctele exacte de prelevare, distanta de la acestea pana la cel mai apropiat punct unde sunt evacuati poluanti si adancimea la care se vor preleva probele vor fi adaptate la conditiile de mediu particulare, in concordanta cu metodele de prelevare si masurare indicate in anexa nr. 1.

ART. 12

Atunci cand apele salmonicole si ciprinicole traverseaza sau formeaza frontiera dintre Romania si statele vecine, identificarea si catalogarea, precum si monitorizarea acestora se vor realiza prin consultari cu autoritatile competente din statele respective.

ART. 13

Autoritatea publica centrala pentru protectia mediului si gospodarirea apelor poate decide renuntarea la aplicarea conditiilor de calitate impuse de prezentele norme tehnice:

a) in situatiile constatarii depasirii unor valori ale anumitor indicatori de calitate, marcati cu indicatia (0) in anexa nr. 1, datorate desfasurarii unor fenomene meteorologice periculoase sau conditiilor geografice speciale;

b) atunci cand apele identificate se imbogatesc in mod natural cu anumite substante, ducand la nerespectarea valorilor stabilite in anexa nr. 1.

ART. 14

Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentele norme tehnice.

 

ANEXA 1

 

la normele tehnice

 

 

                                     LISTA

 

            cuprinzand indicatorii de calitate, metodele de analiza

 

                     si frecventa de prelevare si masurare

 

 

|N |Indica- |     Ape      |    Ape       |  Metoda de   |Frecventa| Observatii|

 

|r.|tor de  |  salmonicole |  ciprinicole |   analiza    |minima de|           |

 

|C |calitate|              |              |              |prelevare|           |

 

|r |        |--------------|--------------|              |    si   |           |

 

|t.|        | R  |     O   | R  |    O    |              |masurare |           |

 

|--|--------|-----------------------------|--------------|---------|-----------|

 

| 1|Tempera-|1. Temperatura masurata in   |Termometrie   |O data pe|Se vor     |

 

|  |tura(øC)|aval de punctul de descarcare|              |saptamana|evita      |

 

|  |        |a apelor poluate termic (la  |              |atat in  |variatiile |

 

|  |        |extremitatea zonei de difuzie|              |amonte,  |dese ale   |

 

|  |        |nu trebuie sa depaseasca tem-|              |cat si in|temperatu- |

 

|  |        |peratura mediului neafectat  |              |aval de  |rii apelor.|

 

|  |        |de poluare cu mai mult de:   |              |punctul  |           |

 

|  |        |    |   1-5øC |    |  3øC    |              |de descar|           |

 

|  |        |Autoritatea publica centrala |              |care a   |           |

 

|  |        |pentru protectia mediului si |              |apelor   |           |

 

|  |        |gospodarirea apelor poate de-|              |poluate  |           |

 

|  |        |cide derogari limitate pe    |              |termic   |           |

 

|  |        |anumite zone geografice, in  |              |         |           |

 

|  |        |conditii particulare, de la  |              |         |           |

 

|  |        |aceste valori, daca poate pro|              |         |           |

 

|  |        |ba ca nu exista consecinte   |              |         |           |

 

|  |        |negative pentru dezvoltarea  |              |         |           |

 

|  |        |echilibrata a populatiilor de|              |         |           |

 

|  |        |pesti.                       |              |         |           |

 

|  |        |                             |              |         |           |

 

|  |        |2. Deversarile de ape poluate|              |         |           |

 

|  |        |termic nu trebuie sa cauzeze |              |         |           |

 

|  |        |depasirea temperaturilor     |              |         |           |

 

|  |        |urmatoare in aval de punctul |              |         |           |

 

|  |        |de deversare (la extremitatea|              |         |           |

 

|  |        |zonei de dispersie):         |              |         |           |

 

|  |        |    | 21,5 (0)|    |  28 (0) |              |         |           |

 

|  |        |                             |              |         |           |

 

|  |        |    | 10 (0)  |    |  10 (0) |              |         |           |

 

|  |        |                             |              |         |           |

 

|  |        |Limita de temperatura de 10øC|              |         |           |

 

|  |        |se aplica numai in perioadele|              |         |           |

 

|  |        |de inmultire a speciilor     |              |         |           |

 

|  |        |care au nevoie de ape reci   |              |         |           |

 

|  |        |pentru reproducere si numai  |              |         |           |

 

|  |        |acelor ape care pot contine  |              |         |           |

 

|  |        |asemenea specii.             |              |         |           |

 

|  |        |Limitele de temperatura pot  |              |         |           |

 

|  |        |fi, de altfel, depasite      |              |         |           |

 

|  |        |pentru o perioada de 2% din  |              |         |           |

 

|  |        |an.                          |              |         |           |

 

|--|--------|-----------------------------|--------------|---------|-----------|

 

| 2|Oxigenul|50% |50%>9    |50% |50%>7    |Metoda Winkler|Lunar,   |           |

 

|  |dizolvat|>9  |Atunci   |>8  |Atunci   |sau metoda    |minimum o|           |

 

|  |[mg/l   |100%|cand con-|100%|cand con-|electrochimica|proba re-|           |

 

|  |O(2)]   |>7  |centratia|>5  |centratia|(cu electrozi |prezenta-|           |

 

|  |        |    |de oxigen|    |de oxigen|ion-selectivi)|tiva, in |           |

 

|  |        |    |dizolvat |    |dizolvat |              |conditi- |           |

 

|  |        |    |scade sub|    |scade sub|              |ile carac|           |

 

|  |        |    |6 mg/l,  |    |4 mg/l,  |              |teristice|           |

 

|  |        |    |autorita-|    |autorita-|              |de conti-|           |

 

|  |        |    |tea publi|    |tea publi|              |nut redus|           |

 

|  |        |    |ca centra|    |ca centra|              |de oxigen|           |

 

|  |        |    |la pentru|    |la pentru|              |din ziua |           |

 

|  |        |    |protectia|    |protectia|              |preleva- |           |

 

|  |        |    |mediului |    |mediului |              |rii      |           |

 

|  |        |    |si gospo-|    |si gospo-|              |probei.  |           |

 

|  |        |    |darirea  |    |darirea  |              |Totusi,  |           |

 

|  |        |    |apelor   |    |apelor   |              |acolo un-|           |

 

|  |        |    |trebuie  |    |trebuie  |              |de se pre|           |

 

|  |        |    |sa probe-|    |sa probe-|              |supune   |           |

 

|  |        |    |ze ca a- |    |ze ca a- |              |existenta|           |

 

|  |        |    |ceasta si|    |ceasta si|              |unor va- |           |

 

|  |        |    |tuatie nu|    |tuatie nu|              |riatii   |           |

 

|  |        |    |va avea  |    |va avea  |              |zilnice  |           |

 

|  |        |    |consecin-|    |consecin-|              |mari, tre|           |

 

|  |        |    |te negati|    |te negati|              |buie pre-|           |

 

|  |        |    |ve pentru|    |ve pentru|              |levate mi|           |

 

|  |        |    |dezvolta-|    |dezvolta-|              |nimum do-|           |

 

|  |        |    |rea echi-|    |rea echi-|              |ua probe |           |

 

|  |        |    |librata a|    |librata a|              |de apa.  |           |

 

|  |        |    |populati-|    |populati-|              |         |           |

 

|  |        |    |ilor de  |    |ilor de  |              |         |           |

 

|  |        |    |pesti.   |    |pesti.   |              |         |           |

 

|--|--------|----|---------|----|---------|--------------|---------|-----------|

 

| 3|pH      |    |6-9(0)*1)|    |6-9(0)*1)|Metoda        |Lunar    |           |

 

|  |        |    |         |    |         |electrometrica|         |           |

 

|  |        |    |         |    |         |cu doua solu- |         |           |

 

|  |        |    |         |    |         |tii de calibra|         |           |

 

|  |        |    |         |    |         |re, preferabil|         |           |

 

|  |        |    |         |    |         |de pe acelasi |         |           |

 

|  |        |    |         |    |         |mal al apei si|         |           |

 

|  |        |    |         |    |         |cat mai aproa-|         |           |

 

|  |        |    |         |    |         |pe de locul de|         |           |

 

|  |        |    |         |    |         |unde se va    |         |           |

 

|  |        |    |         |    |         |preleva proba |         |           |

 

|--|--------|----|---------|----|---------|--------------|---------|-----------|

 

| 4|Suspen- |<25 |         |<25 |         |Filtrarea prin|         |Valorile   |

 

|  |siile   | (0)|         | (0)|         |membrana de   |         |indicate   |

 

|  |solide  |    |         |    |         |0,45 æm sau   |         |reprezinta |

 

|  |(mg/l)  |    |         |    |         |prin centrifu-|         |concentra- |

 

|  |        |    |         |    |         |gare (minimum |         |tiile medii|

 

|  |        |    |         |    |         |5 minute, cu o|         |si nu se   |

 

|  |        |    |         |    |         |acceleratie   |         |aplica sus-|

 

|  |        |    |         |    |         |medie de 2.800|         |pensiilor  |

 

|  |        |    |         |    |         |-3.200 rot/   |         |solide care|

 

|  |        |    |         |    |         |min.), uscare |         |au proprie-|

 

|  |        |    |         |    |         |la 105øC si   |         |tati chimi-|

 

|  |        |    |         |    |         |cantarire     |         |ce negative|

 

|  |        |    |         |    |         |              |         |pentru     |

 

|  |        |    |         |    |         |              |         |mediul     |

 

|  |        |    |         |    |         |              |         |acvatic.   |

 

|  |        |    |         |    |         |              |         |Inundatiile|

 

|  |        |    |         |    |         |              |         |sunt fenome|

 

|  |        |    |         |    |         |              |         |ne care pot|

 

|  |        |    |         |    |         |              |         |cauza in   |

 

|  |        |    |         |    |         |              |         |mod deose- |

 

|  |        |    |         |    |         |              |         |bit concen-|

 

|  |        |    |         |    |         |              |         |tratii     |

 

|  |        |    |         |    |         |              |         |ridicate   |

 

|  |        |    |         |    |         |              |         |ale particu|

 

|  |        |    |         |    |         |              |         |lelor      |

 

|  |        |    |         |    |         |              |         |solide.    |

 

|--|--------|----|---------|----|---------|--------------|---------|-----------|

 

| 5|CBO(5)  |<3  |         |<6  |         |Determinarea  |         |           |

 

|  |[mg/l   |    |         |    |         |continutului  |         |           |

 

|  |O(2)]   |    |         |    |         |de oxigen cu  |         |           |

 

|  |        |    |         |    |         |metoda Winkler|         |           |

 

|  |        |    |         |    |         |inainte si du-|         |           |

 

|  |        |    |         |    |         |pa 5 zile de  |         |           |

 

|  |        |    |         |    |         |incubatie, a  |         |           |

 

|  |        |    |         |    |         |probelor in   |         |           |

 

|  |        |    |         |    |         |conditii de   |         |           |

 

|  |        |    |         |    |         |lipsa totala  |         |           |

 

|  |        |    |         |    |         |de radiatie   |         |           |

 

|  |        |    |         |    |         |luminoasa, la |         |           |

 

|  |        |    |         |    |         |20 ñ 1øC (nu  |         |           |

 

|  |        |    |         |    |         |trebuie inhi- |         |           |

 

|  |        |    |         |    |         |bata          |         |           |

 

|  |        |    |         |    |         |nitrificarea) |         |           |

 

|--|--------|----|---------|----|---------|--------------|---------|-----------|

 

| 6|Fosfor  |    |         |    |         |Spectrofoto-  |         |In cazul   |

 

|  |total   |    |         |    |         |metrie cu     |         |lacurilor  |

 

|  |(mg/l P)|    |         |    |         |absorbtie     |         |cu adanci- |

 

|  |        |    |         |    |         |moleculara    |         |mea medie  |

 

|  |        |    |         |    |         |              |         |intre 18 si|

 

|  |        |    |         |    |         |              |         |300 m se va|

 

|  |        |    |         |    |         |              |         |aplica     |

 

|  |        |    |         |    |         |              |         |urmatoarea |

 

|  |        |    |         |    |         |              |         |formula:   |

 

|  |        |    |         |    |         |              |         |L<10(Z/Tw) |

 

|  |        |    |         |    |         |              |         |(1+Tw^1/2),|

 

|  |        |    |         |    |         |              |         |in care:   |

 

|  |        |    |         |    |         |              |         |L=incarca- |

 

|  |        |    |         |    |         |              |         |rea in fos-|

 

|  |        |    |         |    |         |              |         |for, expri-|

 

|  |        |    |         |    |         |              |         |mata in mg |

 

|  |        |    |         |    |         |              |         |P/mp de    |

 

|  |        |    |         |    |         |              |         |suprafata  |

 

|  |        |    |         |    |         |              |         |de lac     |

 

|  |        |    |         |    |         |              |         |intr-un an;|

 

|  |        |    |         |    |         |              |         |Z=adancimea|

 

|  |        |    |         |    |         |              |         |medie a la-|

 

|  |        |    |         |    |         |              |         |cului, in  |

 

|  |        |    |         |    |         |              |         |metri; Tw= |

 

|  |        |    |         |    |         |              |         |timpul     |

 

|  |        |    |         |    |         |              |         |teoretic de|

 

|  |        |    |         |    |         |              |         |reimprospa-|

 

|  |        |    |         |    |         |              |         |tare totala|

 

|  |        |    |         |    |         |              |         |a lacului, |

 

|  |        |    |         |    |         |              |         |in ani.    |

 

|  |        |    |         |    |         |              |         |In alte ca-|

 

|  |        |    |         |    |         |              |         |zuri se vor|

 

|  |        |    |         |    |         |              |         |considera  |

 

|  |        |    |         |    |         |              |         |drept va-  |

 

|  |        |    |         |    |         |              |         |lori de    |

 

|  |        |    |         |    |         |              |         |indicatie  |

 

|  |        |    |         |    |         |              |         |pentru redu|

 

|  |        |    |         |    |         |              |         |cerea eutro|

 

|  |        |    |         |    |         |              |         |fizarii va-|

 

|  |        |    |         |    |         |              |         |lorile limi|

 

|  |        |    |         |    |         |              |         |ta de 0,2  |

 

|  |        |    |         |    |         |              |         |mg/l pentru|

 

|  |        |    |         |    |         |              |         |apele sal- |

 

|  |        |    |         |    |         |              |         |monicole,  |

 

|  |        |    |         |    |         |              |         |respectiv  |

 

|  |        |    |         |    |         |              |         |de 0,4 mg/l|

 

|  |        |    |         |    |         |              |         |pentru cele|

 

|  |        |    |         |    |         |              |         |ciprinicole|

 

|  |        |    |         |    |         |              |         |exprimate  |

 

|  |        |    |         |    |         |              |         |in ioni    |

 

|  |        |    |         |    |         |              |         |PO(4)^3-   |

 

|--|--------|----|---------|----|---------|--------------|---------|-----------|

 

| 7|Nitriti |<   | -       |<   | -       |Spectrofoto-  |         |           |

 

|  |[mg/l   |0,01|         |0,03|         |metrie cu     |         |           |

 

|  |NO(2)]  |    |         |    |         |absorbtie     |         |           |

 

|  |        |    |         |    |         |moleculara    |         |           |

 

|--|--------|----|---------|----|---------|--------------|---------|-----------|

 

| 8|Fenoli  |-   | *2)     |    | *2)     |Organoleptic  |         |           |

 

|  |[mg/l   |    |         |    |         |              |         |           |

 

|  |C(6)H(5)|    |         |    |         |              |         |           |

 

|  |OH]     |    |         |    |         |              |         |           |

 

|--|--------|----|---------|----|---------|--------------|---------|-----------|

 

| 9|Hidro-  |-   | *3)     |    | *3)     |Vizual        |Lunar    |           |

 

|  |carburi |    |         |    |         |Organoleptic  |         |           |

 

|--|--------|-----------------------------|--------------|---------|-----------|

 

|10|Amoniac |<0,005  <0,025 0,005  0,025  |Spectrofoto-  |Lunar    |Valorile   |

 

|  |neioni- |-----------------------------|metrie cu ab- |         |limita pen-|

 

|  |zat (mg/|Cu rolul de a diminua riscul |sorbtie molecu|         |tru amoniu |

 

|  |l NH(3)]|cresterii toxicitatii datora-|lara, utili-  |         |pot fi depa|

 

|--|--------|te NH(3) a consumului de     |zand albastru |         |site de-a  |

 

|11|Amoniu  |oxigen datorat nitrificarii  |de indofenol, |         |lungul unei|

 

|  |total   |si eutrofizarii, concentratia|sau cu metoda |         |zile sub   |

 

|  |[mg/l   |de amoniu total nu va depasi |Nessler pentru|         |forma unor |

 

|  |NH(4)^+]|urmatoarele valori:          |determinarea  |         |cresteri   |

 

|  |        |<0,04   <1*4)  <0,2  <1*4)   |pH si a       |         |minore.    |

 

|  |        |                             |temperaturii  |         |           |

 

|--|--------|-----------------------------|--------------|---------|-----------|

 

|12|Clor    | -  |<0,005   |    |<0,005   |Metoda DPD (cu|Lunar    |Valorile   |

 

|  |total   |    |         |    |         |dietil-p-     |         |din coloana|

 

|  |rezidual|    |         |    |         |fenilendiamina)         |O corespund|

 

|  |[mg/l   |    |         |    |         |              |         |cu pH=6. La|

 

|  |Cl(2)]  |    |         |    |         |              |         |pH mai mare|

 

|  |        |    |         |    |         |              |         |pot fi ac- |

 

|  |        |    |         |    |         |              |         |ceptate con|

 

|  |        |    |         |    |         |              |         |centratii  |

 

|  |        |    |         |    |         |              |         |mai mari de|

 

|  |        |    |         |    |         |              |         |clor total.|

 

|--|--------|----|---------|----|---------|--------------|---------|-----------|

 

|13|Zinc    |    |<0,3     |    |<1,0     |Spectrometrie |Lunar    |Valorile   |

 

|  |total   |    |         |    |         |cu absorbtie  |         |din coloana|

 

|  |(mg/l   |    |         |    |         |atomica       |         |O corespund|

 

|  |Zn)     |    |         |    |         |              |         |unei duri- |

 

|  |        |    |         |    |         |              |         |tati a apei|

 

|  |        |    |         |    |         |              |         |de 100 mg/l|

 

|  |        |    |         |    |         |              |         |CaCO(3).   |

 

|  |        |    |         |    |         |              |         |Pentru     |

 

|  |        |    |         |    |         |              |         |nivelurile |

 

|  |        |    |         |    |         |              |         |de duritate|

 

|  |        |    |         |    |         |              |         |intre 10 si|

 

|  |        |    |         |    |         |              |         |500 mg/l   |

 

|  |        |    |         |    |         |              |         |CaCO(3)    |

 

|  |        |    |         |    |         |              |         |valorile li|

 

|  |        |    |         |    |         |              |         |mita cores-|

 

|  |        |    |         |    |         |              |         |punzatoare |

 

|  |        |    |         |    |         |              |         |sunt preva-|

 

|  |        |    |         |    |         |              |         |zute in    |

 

|  |        |    |         |    |         |              |         |anexa nr.2 |

 

|  |        |    |         |    |         |              |         |la normele |

 

|  |        |    |         |    |         |              |         |tehnice.   |

 

|--|--------|----|---------|----|---------|--------------|---------|-----------|

 

|14|Cupru   |<   |         |<   |         |Spectrometrie |         |Valorile   |

 

|  |dizolvat|0,04|         |0,04|         |cu absorbtie  |         |din coloana|

 

|  |(mg/l   |    |         |    |         |atomica       |         |R corespund|

 

|  |Cu)     |    |         |    |         |              |         |unei duri- |

 

|  |        |    |         |    |         |              |         |tati a apei|

 

|  |        |    |         |    |         |              |         |de 100 mg/l|

 

|  |        |    |         |    |         |              |         |CaCO(3).   |

 

|  |        |    |         |    |         |              |         |Pentru     |

 

|  |        |    |         |    |         |              |         |nivelurile |

 

|  |        |    |         |    |         |              |         |de duritate|

 

|  |        |    |         |    |         |              |         |intre 10 si|

 

|  |        |    |         |    |         |              |         |300 mg/l   |

 

|  |        |    |         |    |         |              |         |CaCO(3)    |

 

|  |        |    |         |    |         |              |         |valorile   |

 

|  |        |    |         |    |         |              |         |limita     |

 

|  |        |    |         |    |         |              |         |corespunza-|

 

|  |        |    |         |    |         |              |         |toare sunt |

 

|  |        |    |         |    |         |              |         |prevazute  |

 

|  |        |    |         |    |         |              |         |in anexa   |

 

|  |        |    |         |    |         |              |         |nr. 2 la   |

 

|  |        |    |         |    |         |              |         |normele    |

 

|  |        |    |         |    |         |              |         |tehnice.   |

 

*1) Variatiile artificiale de pH legate de valorile din situatia neafectarii, care nu vor depasi ñ 0,5 unitati de pH in cadrul limitelor 6-9, au sugerat ca aceste variatii nu cresc consecintele negative ale altor substante prezente in apa.

*2) Fenolii nu trebuie sa fie prezenti in ape in concentratii care sa afecteze negativ gustul pestilor.

*3) Produsele petroliere nu trebuie sa fie prezente in ape in cantitati care:

- sa formeze o pelicula vizibila pe suprafata apei sau sa formeze un invelis al paturilor albiilor cursurilor de apa si lacurilor;

- sa induca un gust specific de produse petroliere la pesti;

- sa produca efecte negative asupra pestilor.

*4) In situatiile exceptionale din punct de vedere climatic si geografic si in mod deosebit in cazul temperaturilor joase ale apei si al nitrificarii reduse sau daca autoritatea publica centrala pentru protectia mediului si gospodarirea apelor poate proba ca nu exista consecinte pentru dezvoltarea echilibrata a populatiilor de pesti, aceasta poate fixa valori mai mari de 1 mg/l.

NOTA:

Valorile indicatorilor de calitate enumerati in prezenta anexa presupun ca alti indicatori, mentionati sau nu in aceasta anexa, sunt acceptati ca aflandu-se in limitele reglementarilor in vigoare privind calitatea apelor. Aceasta implica in particular ca valoarea concentratiilor substantelor periculoase in apa este redusa prin aplicarea prevederilor reglementarilor privind substantele periculoase in mediul acvatic.

Acolo unde doua sau mai multe substante periculoase sunt prezente intr-un amestec, efectele comune - aditive, sinergice sau antagoniste - pot fi semnificative.

R = recomandare

O = obligatorie

(0) = derogari posibile.

ANEXA 2

la normele tehnice

PROBLEME PARTICULARE

privind valorile limita la indicatorii Zn total si Cu dizolvat

Zincul total - liber si compusi - corelat cu prevederile anexei nr. 1 la normele tehnice, nr. crt. 13, coloana "Observatii"

Concentratia de Zn (mg/l Zn) pentru diferite valori ale duritatii apei intre 10 si 500 mg CaCO(3):

 

|                                |   Duritatea apei [mg/l CaCO(3)]         |

 

|                                |-----------------------------------------|

 

|                                |   10    |   50    |  100    |    500    |

 

|--------------------------------|---------|---------|---------|-----------|

 

| Ape salmonicole (mg/l Zn)      |   0,03  |   0,2   |  0,3    |    0,5    |

 

| Ape ciprinicole (mg/l Zn)      |   0,3   |   0,7   |  1,0    |    2,0    |

 

Cuprul dizolvat - corelat cu prevederile anexei nr. 1 la normele

tehnice, nr. crt. 14, coloana "Observatii"

Concentratia de Cu (mg/l Cu) pentru diferite duritati ale apei intre 10 si 300 mg/l CaCO(3):

 

|                                  |    Duritatea apei [mg/l CaCO(3)]        |

 

|                                  |-----------------------------------------|

 

|                                  |    10       |  50     |  100   |  300   |

 

|----------------------------------|-------------|---------|--------|--------|

 

| Ape salmonicole (mg/l Cu)        |    0,005*1) |  0,022  |  0,04  |  0,112 |

 

*1) Prezenta pestilor in apele cu concentratii mai mari de Cu poate indica o predominanta a complecsilor organocuprici.


 

Titlul Proiectului:
WIMS-Investment supporting the information system and database for water management

Proiect Phare Numărul:
EuropeAid/122966
/D/SUP/RO
Contract no:
RO/2005/017-553.03.03.03.01