Versiune Romana      Versiune Engleza     
ANAR
Starea apelor
Dispecerat
Proiecte
Anunturi
Contact
Informatii utile
  
Se începe căutarea
 

Buletin informativ

Interreg RO-HU
Planuri de management a bazinului hidrografic
Galerie Imagini

BULETIN  DE  CALITATE  A  APELOR   

 Bazinul hidrografic CRISURI  - Tr. III  2010

 

 

   Caracterizarea calităţii apelor de suprafaţă, subterane si ape uzateÎn bazinul hidrografic Crişuri, caracterizarea calităţii apelor de suprafaţă se realizează pe baza rezultatelor

obţinute de laboratorul propriu în cadrul programului de monitoring calitativ.
Supravegherea calităţii apei, în anul 2010, în b.h. Crişuri s-a programat a se realiza  prin 96 secţiuni de

control, totalizând 2029 km de cursuri de apă, urmăriţi prin analize fizico-chimice si biologice, 7 lacuri cu 

10 sectiuni , 109  foraje si  13 izvoare, 108 surse  de poluare cu 136  evacuari .
Stabilirea claselor de calitate se realizează prin compararea rezultatelor valorilor determinate de laboratorul

ABA Crisuri  cu valorile prevazute in Ord.MMGA 161/2006 pentru aprobarea Normativului privind

 clasificarea calitatii apelor de suprafata in vederea stabilirii starii ecologice a corpurilor de apa.

 
 
 
 
 

Titlul Proiectului:
WIMS-Investment supporting the information system and database for water management

Proiect Phare Numărul:
EuropeAid/122966
/D/SUP/RO
Contract no:
RO/2005/017-553.03.03.03.01