Versiune Romana      Versiune Engleza     
Apele Romane
Starea apelor
Dispecerat
Proiecte
Anunturi
Contact
Informatii utile
Proiect WATMAN
Fazarea Proiectului WATMAN
  
Se începe căutarea

Planuri de management ale bazinelor hidrografice
Inspectia apelor
Investitii

 

 

 

 

 

 

Prezentarea organizării şi funcţionării Administraţiei Bazinale de Apă Buzău – Ialomiţa în cadrul Administraţiei Naţionale „Apele Române”

 

 

            Administraţia Bazinală de Apă Buzău – Ialomiţa, cu sediul în municipiul Buzău, str. Bucegi nr. 20bis, este o unitate teritorială a A.N. „Apele Române” - institutie publica ce administrează bunurile din domeniul public al statului de natura celor prevăzute de art. 136 alin. 3 din Constituția României, republicată, bunurile proprietate publică prevăzute de Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare, precum și patrimoniul propriu.

            Ca operator unic la nivel de bazin hidrografic, în exercitarea funcţiilor sale de serviciu public în domeniul gospodăririi şi valorificării resurselor de apă de suprafaţă şi subterane, Administratia Bazinala de Apa Buzau Ialomita, are în administrare 5 bazine hidrografice situate în partea de sud–est a României (Buzău, Călmăţui,Ialomiţa,Mostiştea și Berza) şi o parte din fluviul Dunărea.

Ø  Suprafata spatiului hidrografic administrat - 26470,64 Km2, din care:

·         Buzau  5.264 Km2;

·         Ialomita 10.350 Km2;

·         Calmatui 1.668 Km2;

·         Mostistea 1.758 Km2;

·         Berza  914 Km2;

·         Dunare si zona endoreica 5741 Km2;

Ø  Lungimea totala a retelei hidrografice administrate de ABA Buzau Ialomita - 6062 Km.

Lungimea principalelor cursuri de apa :

·      Buzau     308 Km;

·      Ialomita  417 Km;

·      Prahova  176 Km;

·      Calmatui  152 Km;

·      Mostistea  98 Km;

·      Berza    26 Km;

·      Dunare 560 km  din care : 277 km- ordin I si 283 Km-ordin II

             (Brat Borcea 120 km, Brat Macin 103 Km si alte brate 60 Km)

 

            Administraţia Naţională "Apele Române" administrează apele din domeniul public al statului şi infrastructura Sistemului Naţional de Gospodărire a Apelor formată din lacuri de acumulare, diguri de apărare împotriva inundaţiilor, canale, derivaţii interbazinale, prize de apă şi alte lucrări specifice, precum şi infrastructura sistemelor naţionale de veghe hidrologică, hidrogeologică şi de monitorizare a calităţii resurselor de apă aflate în patrimoniul său, în scopul cunoaşterii şi a gestionării unitare pe ansamblul ţării, a resurselor de apă de suprafaţă şi subterane.  

Ø  Principalele lucrari de infrastructura aflate in administrarea A.B.A.Buzau Ialomita:

 

·         23 baraje;

·         150,35 km canale si derivatii ;

·         591 km lucrari de regularizari si aparari de maluri ;

·         1348 km lucrari de indiguire (684 km pe rauri interioare si 664 km pe Dunare)

·         4 statii hidrologice;

·         57 statii hidrometrice;

·         144 posturi pluviometrice;

·         8 statii evaporimetrice;

·         491 foraje de observatie

 

 
Titlul Proiectului:
WIMS-Investment supporting the information system and database for water management

Proiect Phare Numărul:
EuropeAid/122966
/D/SUP/RO
Contract no:
RO/2005/017-553.03.03.03.01