Versiune Romana      Versiune Engleza     
Apele Romane
Starea apelor
Dispecerat
Proiecte
Anunturi
Contact
Informatii utile
Proiect WATMAN
Fazarea Proiectului WATMAN
  
Se începe căutarea
 

Noutati

Planuri de management ale bazinelor hidrografice
Inspectia apelor
Investitii
 
 

ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ „APELE ROMÂNE” titular al proiectului „WATMAN – Sistem Informaţional pentru Managementul Integrat al Apelor – Etapa I” propus a fi implementat la nivel național, anunță publicul interesat asupra luării deciziei de încadrare de către Agenția Națională Pentru Protecția Mediului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului și de evaluare adecvată, prin care proiectul nu se supune evaluării impactului asupra mediului și nu se supune evaluării adecvate.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate în zilele lucrătoare, de luni până joi între orele 8 – 1630 și vineri 8 – 1400 la sediile următoarelor instituții:

-         Administrației Nationale „Apele Române”, str. Edgar Quinet nr. 6, sector 1, București

-         Agenției Naționale Pentru Protecția Mediului, Splaiul Independenței nr. 294, sector 6, București, precum și la următoarea adresă de internet: http://www.anpm.ro/articole/acordul_de_mediu-89

 

 

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț, până la data de 28.11.2012, la adresele de mai sus menționate sau la următoarea adresă de e-mail:  autorizări@anpm.ro sau la numărul de fax 021.207.11.36.

 

 

Titlul Proiectului:
WIMS-Investment supporting the information system and database for water management

Proiect Phare Numărul:
EuropeAid/122966
/D/SUP/RO
Contract no:
RO/2005/017-553.03.03.03.01