Versiune Romana      Versiune Engleza     
Apele Romane
Starea apelor
Dispecerat
Proiecte
Anunturi
Contact
Informatii utile
Proiect WATMAN
Fazarea Proiectului WATMAN
  
Se începe căutarea
 

EPRI: Planul de Management al riscului la Inundatii

Planuri de management ale bazinelor hidrografice
Inspectia apelor
Investitii
Istoric versiuniIstoric versiuni

Nume

Planul de Management al riscului la Inundatii 

Conținut Wiki

În conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor cu contribuƫia Administraƫiei Bazinale de Apă Buzău – Ialomiƫa supune dezbaterii publice documentul Planul de Management al riscului la Inundatii – Draft.

Cetăţenii şi instituţiile interesate pot transmite opinii / propuneri / sugestii până la data de 15 decembrie 2015, la Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Direcţia Managementul Riscului la Inundații și Siguranța Barajelor, la adresa de e-mail: directiainundatii@gmail.com (persoană de contact: Doamna Simona Olimpia NEGRU – Director Direcţia Managementul Riscului la Inundații și Siguranța Barajelor) și la Administraƫia Bazinală de Apă Buzău – Ialomiƫa, la adresa de e-mail: mariana.lacatus@daib.rowater.ro. (persoană de contact: Doamna Mariana LĂCĂTUŞ Compartiment Patrimoniu și Cadastru).

 

1. Informare generala cu privire la Planul de Management al Riscului la Inundatii

2. Metodologie - cadru pentru elaborarea Planurilor de Management al Riscului la Inundații la nivelul Administraţiilor Bazinale de Apă

3. Catalog de măsuri potenƫiale pentru reducerea riscului la inundaƫii

4. Continutul Planul de Management al Riscului la Inundatii

5. Planul de Management al Riscului la Inundatii Buzau Ialomita

6. Pliant informativ adresat autorităților locale și judetene

Versiune: 12.0 
Creat la 06.06.2013 11:59  de Catalin Medintu 
Ultima modificare la 24.11.2016 13:17  de Catalin Medintu 
Titlul Proiectului:
WIMS-Investment supporting the information system and database for water management

Proiect Phare Numărul:
EuropeAid/122966
/D/SUP/RO
Contract no:
RO/2005/017-553.03.03.03.01