Versiune Romana      Versiune Engleza     
Acasă
Starea Apelor
Dispecerat
Proiecte
Anunturi
Informatii utile
ANAR
Contact
Comunicate de presa
ZIUA MONDIALA A APEI
Masuri de preventie impotriva bolilor respiratorii
  
Se începe căutarea

Consultarea publicului
Planuri de apărare împotriva inundaţiilor
Produse Informaţionale
Proiect Pista de cicloturism pe Bega
Raportare Semestriala Ape Uzate
Administratia Bazinala de Apa Banat

Administratia Bazinala de Apa Banat

Organizare

Administratia Bazinala de Apa Banat este sucursală cu personalitate juridică a Administraţiei Naţionale „Apele Române", care administrează aproape în totalitate apele a două unităţi administrativ- teritoriale, pe care  îşi desfăşoară activitatea Sistemul de Gospodarire a Apelor Timiş  (cu sediul în Timişoara) şi  Sistemul de Gospodărire a Apelor Caraş-Severin (cu sediul în Reşiţa).

 

Administrare

  •       Administratia Bazinala de Apa Banat are în administrare bazinele hidrografice ale râurilor Aranca, Bega, Bega veche, Timiş, Bârzava, Moraviţa, Caraş, Nera, Cerna şi a fluviului Dunărea, parţial
  •       Suprafaţa totală administrată este de 18.320 km2, cu o lungime a reţelei hidrografice de 6.296 km.
  •       4 noduri hidrotehnice (Coştei, Topolovăţ, Sânmihaiu Român, Sânmartinu Maghiar)
  •       43 lacuri de acumulare, din care 27 sunt lacuri cu acumulare nepermanentă
  •       Bazinul Hidrografic Banat este constituit, administrativ, din judeţele Timiş şi Caraş-Severin ( integral), Arad, Gorj şi Mehedinţi (parţial)

 

 

Amenajări complexe în Bazinul Hidrografic Banat

Interconexiunea Timiş-Bega

·        Amenajare complexă a canalului Bega, în scopul combaterii inundaţiilor în perioade de ape mari şi a excesului de umiditate, pentru navigaţie şi pentru asigurarea necesarului de apă potabilă şi industrială pentru riverani

·        Tipuri de lucrări: lucrări de canalizare şi regularizare a cursului de apă pe sectorul confluenţă canal de alimentare Timiş-Bega-frontieră Serbia, lucrări de derivare din râul Timiş în Canalul Bega şi invers, lucrări de îndiguire, noduri hidrotehnice de derivare-Coştei(pe râul Timiş) şi Topolovăţ ( pe Canalul Bega)-cu rol important în alimentarea cu apă şi combaterea inundaţiilor pentru zona Timişoara, noduri hidrotehnice de biefare-U.H.E. Timişoara-cu rol major în alimentarea cu apă potabilă şi industrială a municipiului Timişoara în perioade de ape medii şi mici, noduri hidrotehnice de biefare şi navigaţie-Sânmihaiu Român şi Sânmartinu Maghiar

·        Lucrarile hidroameliorative din zona interconexiunii Timiş-Bega au ca scop scoaterea de sub efectul inundaţiilor a unei suprafeţe de teren de cca 226.000 ha.

 

 

Amenajarea complexă Bârzava Superioară

·        Amenajare complexă a bazinului superior al râului Bârzava, în scopul asigurării alimentării cu apă potabilă şi industrială a municipiului Reşiţa şi pentru producerea energiei hidroelectrice

·        Tipuri de lucrări: lacuri de acumulare, derivaţii, aducţiuni, canale de coastă, instalaţii de producere a energiei electrice

·        Acumulările Gozna, Văliug, Secu (pe râul Bârzava) asigură cerinţele de apă la folosinţele din Reşiţa şi contribuie la valorificarea potenţialului hidroenergetic al bazinului

·        Acumularea „Trei Ape”(la confluenţa izvoarelor râului Timiş) suplimentează debitele de apă pe râul Bârzava

·        Centralele hidroelectrice Crăinicel, Breazova şi Grebla valorifică 40% din potenţialul hidroenergetic al bazinului

 

·        

Reţeaua hidrologică şi hidrogeologică din cadrul Bazinului Hidrografic Banat cuprinde :

 

·        5 staţii hidrologice : Timişoara, Lugoj, Reşiţa, Oraviţa, Băile Herculane;

·        80 staţii hidrometrice pe râuri;

·        8 staţii hidrometrice în bazinul reprezentativ Sebeş;

·        2 staţii evaporimetrice de lac;

·        73 staţii automate pe râuri pentru nivel, temperatură şi precipitaţii;

·        22 secţiuni de măsurare a debitelor la folosinţe;

·        65 secţiuni satelit;

·        84 izvoare hidrologice şi hidrogeologice;

·        598 foraje hidrogeologice;

·    49 statii automate in foraje 

  

Infrastructura Administratiei Bazinale de Apa Banat

·        4 noduri hidrotehnice

·        35 km canale de aducţiune

·        1037 km regularizări de râuri

·        66 km consolidări de maluri

·        43 lacuri de acumulare

·        1085 km de diguri pentru apărarea localităţilor şi a terenurilor agricole

·        44 km canale navigabile

 

 
Titlul Proiectului:
WIMS-Investment supporting the information system and database for water management

Proiect Phare Numărul:
EuropeAid/122966
/D/SUP/RO
Contract no:
RO/2005/017-553.03.03.03.01