Versiune Romana      Versiune Engleza     
Acasă
Starea Apelor
Dispecerat
Proiecte
Anunturi
Informatii utile
ANAR
Contact
Comunicate de presa
ZIUA MONDIALA A APEI
Masuri de preventie impotriva bolilor respiratorii
  
Se începe căutarea
 

Intrebări frecvente

Consultarea publicului
Planuri de apărare împotriva inundaţiilor
Produse Informaţionale
Proiect Pista de cicloturism pe Bega
Raportare Semestriala Ape Uzate

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Ce este inundaţia?

 

 Inundaţia reprezintă acoperirea terenului cu un strat de apă în stagnare sau în mişcare, care, prin mărime şi durată poate provoca victime umane şi distrugeri materiale, ce dereglează buna desfăşurare a activităţilor social-economice din zona afectată.

 

 

 

2. Ce este riscul la inundaţii?

 

 Riscul de inundații înseamnă combinația dintre probabilitatea apariției unor inundații și efectele potențial adverse pentru sănătatea umană, mediu, patrimoniul cultural și activitatea economică asociate apariției unei inundații.

 

 

3. Ce semnificaţie au codurile de culori la avertizările hidrologice?

COD GALBEN – Risc de viituri sau creşteri rapide ale nivelului apei, neconducând la pagube semnificative, dar necesită o vigilenţă sporită în cazurile de activităţi sezoniere şi/sau expuse la inundaţii. Depăşire COTE DE ATENŢIE.

 

COD PORTOCALIU - Risc de viituri generatoare de revărsări importante susceptibile de a avea impact semnificativ asupra vieţii colectivităţilor şi siguranţei bunurilor şi persoanelor. Depăşire COTE DE INUNDAŢIE.

 

COD ROŞU – Risc de viituri majore. Ameninţare directă şi generalizată asupra siguranţei persoanelor şi bunurilor. Depăşire COTE DE PERICOL.

 

4. Ce semnificaţie au codurile de culori la avertizările meteorologice?

 

COD VERDE – Nu sunt prognozate fenomene meteorologice periculoase

 

COD GALBEN – Fenomenele meteorologice prognozate (averse, descărcări electrice, intensificări de vânt, temperaturi ridicate) sunt obişnuite pentru zona respectivă, dar temporar pot deveni periculoase pentru anumite activităţi. Există risc de creşteri de debite şi niveluri.

 

COD PORTOCALIU – sunt prognozate fenomene meteorologice periculoase de intensitate mare (vânt, ploi abundente, descărcări electrice, grindină, caniculă, ger). Există risc de viituri pe râurile mici.

.

COD ROSU – sunt prognozate fenomene meteorologice de intensitate foarte mare (vânt, ploi abundente, descărcări electrice, grindină, caniculă, ger). Există risc de viituri majore.

 

 

5. Ce este hazardul?

 

 Hazardul este un eveniment ameninţător sau probabilitatea de producere a unui fenomen potenţial producător de pagube într-un areal, într-un interval precizat de timp.

 

 

 

6. Ce este vulnerabilitatea

 

Vulnerabilitatea reprezintă sensibilitatea unei comunităţi în faţa unui fenomen, determinată de factori fizici,  sociali, economici şi de mediu.

 

 

 

 

7.  Ce este managementul riscului la inundaţii?

 

 Managementul riscului la inundaţii înseamnă aplicarea unor politici, proceduri şi practici având ca obiective identificarea riscurilor, analiza şi evaluarea lor, tratarea, monitorizarea şi reevaluarea riscurilor în vederea reducerii acestora astfel încât comunităţile umane, toţi cetăţenii, să poată trăi, munci şi să-şi satisfacă nevoile şi aspiraţiile într-un mediu fizic şi social durabil.

 

 

 

8. Care sunt principalele activităţi ale managementului inundaţiilor?

 

Principalele activităţi ale managementului inundaţiilor sunt activităţile preventive (de prevenire, de protecţie şi de pregătire), activităţile de management operativ (managementul situaţiilor de urgenţă) ce se întreprind în timpul desfăşurării fenomenului de inundaţii şi activităţile ce se întreprind după trecerea fenomenului de inundaţii.

 

 

 

9. Care sunt activităţile preventive?

 

Acestea constau în:

- evitarea construcţiei de locuinţe şi de obiective sociale, culturale şi/sau economice în zonele potenţial inundabile, cu prezentarea în documentaţiile de urbanism a datelor privind efectele inundaţiilor anterioare; adaptarea dezvoltărilor viitoare la condiţiile de risc la inundaţii; promovarea unor practici adecvate de utilizare a terenurilor şi a terenurilor agricole şi silvice;

- realizarea de măsuri structurale de protecţie, inclusiv în zona podurilor şi podeţelor;

- realizarea de măsuri nestructurale (controlul utilizării albiilor minore, elaborarea planurilor bazinale de reducere a riscului la inundaţii şi a programelor de măsuri; introducerea sistemelor de asigurări etc.);

- identificarea de detaliu, delimitarea geografică a zonelor de risc natural la inundaţii de pe teritoriul unităţii administrativ – teritoriale, înscrierea acestor zone în planurile de urbanism general şi prevederea în regulamentele de urbanism a măsurilor specifice privind prevenirea şi atenuarea riscului la inundaţii, realizarea construcţiilor şi utilizarea terenurilor;

- implementarea sistemelor de prognoză, avertizare şi alarmare pentru cazuri de inundaţii;

- întreţinerea infrastructurilor existente de protecţie împotriva inundaţiilor şi a albiilor cursurilor de apă;

- execuţia lucrărilor de protecţie împotriva afuierilor albiilor râurilor în zona podurilor şi podeţelor existente;

- comunicarea cu populaţia şi educarea ei în privinţa riscului la inundaţii şi a modului ei de a acţiona în situaţii de urgenţă.

 

 

 

 

10. Care sunt activităţile operative ce se întreprind în timpul desfăşurării fenomenului de inundaţii?

 

Acestea constau în:

- detectarea posibilităţii formării viiturilor şi a inundaţiilor probabile;

- prognozarea evoluţiei şi propagării viiturilor în lungul cursurilor de apă;

- avertizarea autorităţilor şi a populaţiei asupra întinderii, severităţii şi a timpului de apariţie al inundaţiilor;

- organizarea şi acţiuni de răspuns ale autorităţilor şi ale populaţiei pentru situaţii de urgenţă;

- asigurarea de resurse (materiale, financiare, umane) la nivel judeţean pentru intervenţia operativă;

- activarea instituţiilor operaţionale, mobilizarea resurselor etc.

 

 

 

 

 

11. Care sunt activităţile ce se întreprind după trecerea fenomenului de inundaţii?

 

 Acestea constau în :

- ajutorarea pentru satisfacerea necesităţilor imediate ale populaţiei afectate de dezastru şi revenirea la viaţa normală;

- reconstrucţia clădirilor avariate, a infrastructurilor şi a celor din sistemul de protecţie împotriva inundaţiilor;

- revizuirea activităţilor de management al inundaţiilor în vederea îmbunătăţirii procesului de planificare a intervenţiei pentru a face faţă unor evenimente viitoare în zona afectată, precum şi în alte zone.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titlul Proiectului:
WIMS-Investment supporting the information system and database for water management

Proiect Phare Numărul:
EuropeAid/122966
/D/SUP/RO
Contract no:
RO/2005/017-553.03.03.03.01