Versiune Romana      Versiune Engleza     
Acasă
Starea Apelor
Dispecerat
Proiecte
Anunturi
Informatii utile
ANAR
Contact
Comunicate de presa
ZIUA MONDIALA A APEI
Masuri de preventie impotriva bolilor respiratorii
  
Se începe căutarea
 

Directive apă de suprafaţă pentru potabilizare

Consultarea publicului
Planuri de apărare împotriva inundaţiilor
Produse Informaţionale
Proiect Pista de cicloturism pe Bega
Raportare Semestriala Ape Uzate
 
 
 
DIRECTIVA CONSILIULUI din 16 iunie 1975 privind cerinţele calitative pentru apa de suprafaţă destinată preparării apei potabile în statele membre
 

CONSILIUL COMUNITĂŢILOR EUROPENE, având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Economice Europene, în special art. 100 şi 235, având în vedere propunerea Comisiei, având în vedere avizul Parlamentului Europeanavând în vedere avizul Comitetului Economic şi Social întrucât utilizarea crescândă a resurselor de apă pentru prepararea apei potabile destinate consumului uman necesită o reducere a poluării apelor şi protejarea acestora împotriva degradării ulterioare...

 

 

DIRECTIVA CONSILIULUI din 9 octombrie 1979 privind metodele de măsurare şi frecvenţa prelevării de probe şi a analizării apei de suprafaţă destinate preparării apei potabile în statele membre

 

Având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Economice Europene, în special art. 100 şi 235, având în vedere propunerea Comisiei, având în vedere avizul Parlamentului European, având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social, întrucât programul de acţiune al Comunităţilor Europene privind mediul înconjurător prevede standardizarea sau armonizarea metodelor de măsurare utilizate, pentru a face comparabile rezultatele măsurătorilor referitoare la gradul de poluare efectuate pe teritoriul Comunităţii...

 

 

 

HOTARARE nr. 100 din 7 februarie 2002

 

HOTARARE nr. 100 din 7 februarie 2002 pentru aprobarea Normelor de calitate pe care trebuie sa le indeplineasca apele de suprafata utilizate pentru potabilizare si a Normativului privind metodele de masurare si frecventa de prelevare si analiza a probelor din apele de suprafata destinate producerii de apa potabila...

 

 

HOTARARE nr. 662 din 7 iulie 2005

 

HG nr. 662 din 2005 privind modificarea HG nr. 100 din 2002 pentru aprobarea Normelor de calitate pe care trebuie sa le indeplineasca apele de suprafata utilizate pentru potabilizare si a Normativului privind metodele de masurare si frecventa de prelevare si analiza a probelor din apele de suprafata destinate producerii de apa potabila

 

 

HOTARARE nr. 567 din 26 aprilie 2006

 

HOTARARE nr. 567 din 26 aprilie 2006 privind modificarea Normelor de calitate pe care trebuie sa le indeplineasca apele de suprafata utilizate pentru potabilizare NTPA-013, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 100/2002...

Titlul Proiectului:
WIMS-Investment supporting the information system and database for water management

Proiect Phare Numărul:
EuropeAid/122966
/D/SUP/RO
Contract no:
RO/2005/017-553.03.03.03.01