Versiune Romana      Versiune Engleza     
Acasă
Starea Apelor
Dispecerat
Proiecte
Anunturi
Informatii utile
ANAR
Contact
Comunicate de presa
ZIUA MONDIALA A APEI
Masuri de preventie impotriva bolilor respiratorii
  
Se începe căutarea
 

Proiecte Realizate

Consultarea publicului
Planuri de apărare împotriva inundaţiilor
Produse Informaţionale
Proiect Pista de cicloturism pe Bega
Raportare Semestriala Ape Uzate

 

Proiect Pista de Cicloturism de-a lungul raului Bega, in aval de Timisoara

 

 

Proiect ''I LOVE BEGA"

 

 

Cupa Dunarii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Document WordDescarca fisier

 

1. Proiect: „Stabilirea priorităţilor măsurilor de renaturare a corpurilor de apă puternic modificate prin analiza cost-eficienţă în vederea atingerii obiectivelor de mediu prevăzute de Directiva Cadru a Apei” - PPA05/RM/7/4

 

Beneficiar: Direcţia Apelor Banat

 

Durata: 2 ani ( ian 2006 – dec 2007)

 

Valoare: finanţarea integrală a proiectului prin programul MATRA de Pre-aderare (grant) -buget 325 000 EURO

 

Obiectiv: proiectul s-a axat pe zone specifice de interes (corpuri de apă puternic modificate), în vederea identificării celor mai importante presiuni şi trasarea unui ghid de măsuri pentru programul de măsuri pentru Corpuri de Apă Puternic Modificate folosind şi programe informaţionale precum WFD-Explorer. Proiectul a mai cuprins instruiri şi vizite de studiu în Olanda.

 

Finalitatea proiectului: Rezultatul principal al proiectului este ghidul de măsuri pentru reabilitarea corpurilor de apă puternic modificate, ghid care este disponibil la Biroul de Implementare Proiecte şi Relaţii Internaţionale şi care a fost transmis la toate Direcţiile de Ape din ţară.

 

2. Proiect: „Dezvoltarea unei strategii pentru îmbunătăţirea apărării împotriva inundaţiilor şi reducerea riscului la inundaţii pe râul Timiş”, finanţat din bugetul guvernului olandez şi de către Institutul RIZA.

 

Beneficiar: Direcţia Apelor Banat

 

Durata: iulie 2006- dec. 2007

Valoare: finanţarea integrală a proiectului se face prin programul MATRA de Pre-aderare (grant)- - buget 125 000 EURO

 

Obiectiv: Principalele obiective ale proiectului propun: identificarea măsurilor de reducere, prevenire, protecţie, răspuns şi recuperare în caz de inundaţii în Spaţiul Hidrografic Timiş - Bega; elaborarea unui set măsuri de apărare împotriva inundaţiilor pentru râul Timiş, realizarea hărţilor la risc în conformitate cu cerinţele viitoarei Directive Europene pentru Ape Mari.

 

Finalitatea Proiectului: descrierea situaţiei actuale a gospodăririi inundaţiilor în Spaţiul Hidrografic Timiş - Bega şi a sistemului de avertizare şi evacuare în caz de inundaţii în Banat; elaborarea hărţilor de risc (hazard) la inundaţii pe baza apariţiei viiturilor cu asigurare de 1%, 2%, 5%); organizarea unui workshop regional despre inundaţii şi managementul situaţiilor de criză în Banat; elaborarea unei metodologii pentru strategia de apărare împotriva inundaţiilor şi a măsurilor referitoare la reducerea inundaţiilor Această activitate a  fost susţinută de modelul hidraulic (SOBEK), dezvoltat pe parcursul proiectului. Experţii olandezi au asistat personalul Direcţiei Apelor Banat în vederea identificării zonelor vulnerabile la inundaţii în bazinul Timişului şi propunerii celor mai bune soluţii de prevenire, apărare şi de reducere a riscului la inundaţii.

 

3. Proiectul „Prognoza viiturilor şi managementul inundaţiilor în România – studiu de fezabilitate şi analiza implementării sistemelor suport de luare a deciziilor”.

 

Beneficiar: Direcţia Apelor Banat

 

Durata: ian.2006 - ian. 2008

 

Valoare: - finanţare de 80% este asigurată de către Guvernul Olandez (grant);

               - 20% cofinanţare Delft IHE- Unesco, buget 100 000 EURO

 

Obiectiv: evaluarea mai multor sisteme suport de luare a deciziei; dezvoltarea bazei de date pentru crearea unui sistem suport de luare a deciziei; instruirea personalului Directiei Apelor Banat şi rularea programul suport de luarea a deciziilor; training  în perioada 13-19 ianuarie 2008 al specialiştilor români în Olanda, privind modelul suport de luarea a deciziilor.

 

            Pe parcursul anului 2007 au avut loc mai multe întâlniri ale specialiştilor români şi olandezi în vederea implementării unui sistem suport de luare a deciziei în caz de ape mari, iar în ianuarie 2008, specialiştii români au urmat un Training în Olanda privind Modelul Suport de Luare a Deciziei. Întâlnirile de lucru în cadrul proiectului au avut ca scop: evaluarea mai multor sisteme suport de luare a deciziei, dezvoltarea bazei de date pentru crearea unui sistem suport, instruirea personalului Direcţiei Apelor Banat implicat în proiect şi rularea programului suport de luare a deciziei.

Finalitatea proiectului: Cel mai important rezultat al proiectului este schiţarea paginii de internet, www. floodalert.ro referitoare la starea apelor în spaţiul hidrografic Timiş - Bega. Pagina de internet este încă în lucru şi va putea fi vizualizată de Administraţia Naţională „Apele Române”, de celelalte Direcţii de Apă, cât şi de publicul larg, începând cu luna aprilie 2008.

 

4. Proiect în derulare„Centrul regional şi transfrontalier de prevenire şi intervenţie în caz de inundaţii”

 

Beneficiar: Consiliul Judeţean Timiş, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Banat

Partener DAB, DAC, CJ Arad, CJ Bihor,

Inspectoratul pentru situaţii de urgenţă al judeţului Csongrad

 

Durata: mai 2007-mai 2009

 

Valoarea: Phare CBC, buget 850 000 Euro

 

Obiectiv: crearea şi operaţionalizarea, în judeţul Timiş, o structură instituţională şi un sediu de coordonare-cooperare şi suport logistic la nivel transfrontalier şi regional, pentru prevenirea, intervenţia şi pregătirea personalului pentru situaţiile de inundaţii din judeţele Timiş, Arad, Bihor şi judeţul maghiar Csongrad.Crearea unui unui regulament de funcţionare a centrului de intervenţie în caz de inundaţii şi echiparea centrului

 

Finalitatea proiectului (stadiul actual): Până în prezent au avut loc 3 întâlniri ale echipei de proiect, în care reprezentanţii consiliilor judeţene implicate, a inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă şi a direcţiilor de ape partenere şi-au împărţit sarcinile de lucru referitoare la crearea unui regulament de funcţionare a centrului de intervenţie în caz de inundaţii. Anul viitor se va face o listă de necesar pentru achiziţii şi apoi o licitaţie pentru construirea şi echiparea centrului de intervenţie. În cadrul proiectului, partea maghiară are responsabilitatea instruirii personalului centrului de intervenţie.

Titlul Proiectului:
WIMS-Investment supporting the information system and database for water management

Proiect Phare Numărul:
EuropeAid/122966
/D/SUP/RO
Contract no:
RO/2005/017-553.03.03.03.01