Versiune Romana      Versiune Engleza     
SGA Ilfov
ABA Arges-Vedea
Sediul Central al Apelor Romane
  
Se începe căutarea

Harta SGA IF-B

Sistemul de Gospodarire a Apelor Ilfov-Bucureşti (S.G.A. Ilfov-Bucureşti )  este unitate fără personalitate juridică, se află în subordinea Administraţiei Bazinale de Apă Argeş-Vedea (A.B.A. Argeş –Vedea) şi reprezintă autoritatea investită cu aplicarea unitară a strategiei naţionale în domeniul gospodăriri resurselor de apă din spaţiul  hidrografic administrat.

Apele aflate în spaţiul hidrografic gospodărite de SGA Ilfov-Bucureşti sunt situate pe teritoriul Capitalei şi al jud.Ilfov, dar şi pe unele zone din  jud. Dâmboviţa şi Călăraşi (ex: râul Colentina tronsonul amonte de acumularea Ciocăneşti, Valea Snagov acumularea Butimanu I - VIII, NH Tanganu, etc.).

            În Bucureşti sunt 2 cursuri de apă :

            - râul Dâmboviţa cu  o lungime  de albie regularizată de 10,80 km din 16,80 km, cu 9 Noduri Hidrografice(NH) din totalul de 11;

            - râul Colentina cu o lungime de 26,30 km din cursul total amenajat între barajul Buftea şi barajul Cernica.

             Principalele râuri din jud. Ilfov sunt: Dâmboviţa, Ilfov, Colentina, Mostistea, Sabar, Ciorogârla. 

 
Titlul Proiectului:
WIMS-Investment supporting the information system and database for water management

Proiect Phare Numărul:
EuropeAid/122966
/D/SUP/RO
Contract no:
RO/2005/017-553.03.03.03.01