Versiune Romana      Versiune Engleza     
SGA Ilfov
ABA Arges-Vedea
Sediul Central al Apelor Romane
  
Se începe căutarea
 

Despre Noi

În spaţiul hidrografic unde îşi desfăşoară activitatea SGA Ilfov-Bucureşti, cursurile principalele de apă au o lungime totală de cca. 445 km, alcătuită din:

 

            1. Dâmboviţa pe un tronson de 66 km (Joiţa – Budeşti);

            2.Valea Colentina – pe un tronson de 52 km (Bolovani - Cernica);

            3. Ilfov  - 11,7 km;

            4. Valea Snagov - 51,7 km;

            5. Valea Sticlăriei -13 km;

            6. Valea Crevedia - 29,5 km;

            7. Valea Vlăsia - 30,6 km;

            8. Valea Cociovaliştea - 38,5 km;

9. Valea Mostiştea - 12 km;

10.Valea Pasărea - 42 km;

11.Valea Câlnău - 9,8 km;

12.Valea Mamina - 38 km;

14.Valea Şindriliţa - 9,5 km;

15.Valea Saulei - 6 km;

16.Valea Baranga - 28 km.

 

Principalele lucrari hidrotehnice aflate în administarea Sistemului de Gospodarire a Apelor  Ilfov-Bucureşti :

 

            I. Baraje mari - 5 lucrări (cu H peste 10 m sau vol. peste 2 mil. mc), cu un volum total de acumulare de cca. 75 mil. mc:

1. Buftea, pe r. Colentina, H= 10 m şi V= 9,40 mil mc;

2. Căldăruşani, pe r. Cociovaliştea, H= 12,00 m şi V=14,00 mil. mc;

3. Lacul Morii, pe r. Dâmboviţa, H= 19,00 m şi V=18,70 mil. mc;

4. Snagov, pe r. Snagov, H= 6,50 m şi V=32,20 mil. mc.

5. Barajul de priza Bilciureşti, pe r. Ialomiţa, H= 14,5 m .

 

II. Baraje  mici – 6 lucrari , cu  un  volum  total de  acumulare de cca. 5 mil. mc :

            1. Buciumeni, pe r. Colentina

            2. Chitila, pe r. Colentina

            3.Plumbuita, pe r. Colentina

            4. Fundeni, pe r. Colentina

            5. Pantelimon I, pe r. Colentina

            6. Tunari II, pe r.Pasărea.

 

 

III. Acumularea nepermanentă Dragomireşti, pe r. Dâmboviţa,

                    cu H=10m şi V=5mil.mc.

 

            IV.  Derivatii - 4, cu o lungime totala de cca. 25 km :

            1.  Derivaţia Bilciureşti- Ghimpaţi (Ialomiţa- Colentina),

                 cu L = 9,5 km şi Q = 15 mc / s;

            2.  Derivaţia Bolovani (Ilfov- Colentina),

                 cu L = 1,8 km şi Q = 50 mc / s;

            3.  Derivaţia Cocani – Dârza (Crevedia- Cociovaliştea),

                 cu L= 8 km şi Q = 5 mc / s;

            4. Derivaţia Dragomireşti – Chitila (Dâmboviţa- Colentina),

                 un tronson cu L = 0,75  km şi Qi = 5 mc/s

             5. Derivaţia Snagov- Ialomiţa

                 cu L = 2,4 km şi Qi = 50 mc/s

              

V.  Alte tipuri de lucrări

         Diguri - 36 km, din care 25 km Budeşti-Tânganu, 5 km Roşu- Dragomireşti, 5,3 km Snagov, 0,4 km Ialomiţa ;

        Regularizări albii de râuri - 60 km, din care 25 km Dâmboviţa aval, 10 km Valea Snagov, 14,9 km Valea Vlăsia; 13,3 km Valea Crevedia; 2,5 km Colentina aval; 2,5 km Valea Pasărea; 1,5 km r. Ialomiţa.

        Prize – 6 buc, Ciurel Q = 20mc, Bilciureşti Q = 15mc, Snagov Q = 5mc, Crevedia Q = 5mc, Gimpaţi Q = 5mc, Gruiu Q = 3,3mc.

        Canale - 3 buc, din care Căldăruşani – Ialomiţa L = 4,6 km, Sticlăriei – Ialomiţa L = 1,5 km,  Gruiu – Balta Neagră L = 4,6 km

         Apărări de maluri - 10,9 km, în Acumularea Snagov

 

 

          SGA Ilfov-Bucureşti  promovează o politică orientată spre satisfacerea permanentă a cerinţelor clienţilor şi părţilor interesate de serviciile oferite, de reducere a impacturilor negative ale activităţilor sale asupra mediului şi de reducere a riscurilor privind securitatea şi sănatatea ocupaţională pentru proprii angajaţi, vizitatori, subcontractanţi prin desfăşurarea activităţii în condiţii de siguranţă.

Titlul Proiectului:
WIMS-Investment supporting the information system and database for water management

Proiect Phare Numărul:
EuropeAid/122966
/D/SUP/RO
Contract no:
RO/2005/017-553.03.03.03.01