Versiune Romana      Versiune Engleza     
Apele Române
Acasă
Starea apelor
Hărți de hazard și risc
Dispecerat
Proiecte
Anunturi
Comunicate de presa
Proiect WATMAN
Ziua Mondiala a Apei
Contact
  
Se începe căutarea
 

WATMAN - Sistem informational pentru managementul integrat al apelor

Planuri de management al bazinelor hidrografice
Galerie

 

 

 

 

Proiect cofinanţat din Fondul de Coeziune al Uniunii Europene  prin Programul Operaţional Sectorial “Mediu”  2007-2013 si Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020

Fazare proiect WATMAN – Sistem informațional pentru managementul integrat al apelor - Etapa I  

 

 

Fazare proiect WATMAN:
Apa și tehnologia în slujba oamenilor!

 

“Fazare proiect WATMAN – Sistemul Informatic pentru Managementul Integrat al Apelor - Etapa I” este un proiect care are ca obiectiv final protejarea populației, prin modernizarea infrastructurii adecvate pentru prevenirea inundaţiilor în vederea atenuării consecinţelor distructive ale acestora.
Beneficiarul proiectului este ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ ”APELE ROMÂNE”.
Investiția totală este de 11.949.304 lei, din care 85% sunt fonduri europene, iar restul este cofinanțare de la buget.
Contractul de finanțare a fost semnat în data de 01 august 2017, iar durata proiectului este de 29 de luni.
Proiectul contribuie la managementul sustenabil al inundatiilor in majoritatea zonelor, prin implementarea masurilor structurale si nestructurale si ajuta la realizarea obiectivelor propuse pentru a reduce incidenta dezastrelor naturale ce afecteaza populatia, prin implementarea masurilor de prevenire pana in anul 2019.
Obiectivul general al proiectului este acela de a furniza un instrument eficient autorităților responsa-bile în managementul inundaţiilor, cu ajutorul căruia să fie limitate pagubele produse de fenomenele de risc major (inundații, poluări accidentale) cu scopul protejării populației și a bunurilor sale .
Astfel, implementarea proiectului va avea un impact pozitiv considerabil asupra populaţiei. Aproximativ 1,5 milioane de locuitori vor beneficia de protecţie în zonele vulnerabile, iar riscul de producere a inundaţiilor va fi diminuat cu 7% la nivelul celor 11 bazine hidrografice din România.

 BENEFICII DIRECTE

·        Optimizarea securității și a eficienței infrastructurii lucrărilor hidrotehnice deja existente de la nivel național, aflate în administrarea A.N. ”Apele Române”;

·        Informatizarea sistemului de colectare a datelor provenite de la stațiile automate care vor fi montate la nivelul barajelor de importanță majoră;

·        Monitorizarea de la distanță, 24 din 24 h și în timp real a modului de comportare a construcțiilor hidrotehnice;

·        Retehnologizarea mijloacelor de intervenție: folosirea tehnologiei ”apă contra apă”;

·        Integrarea tuturor informațiilor la nivel electronic și comunicarea cât mai rapidă și în timp real între autoritățile responsabile.

 

 

 

 

BENEFICII SOCIO-ECONOMICE și DE PROTECȚIA MEDIULUI:

 • Creșterea numărului de vieți omenești care pot fi salvate (principiul prevenției);
 • Reducerea timpului economisit în cazul oamenilor și companiilor;
 • Utilizarea rațională a resursei de apă, conform principiului ”poluatorul plăteşte”, prin instalarea de staţii automate pentru măsurarea debitelor folosinţelor;
 • Diminuarea pierderilor care pot surveni în procesul de producție al companiilor, ca urmare a deteriorării infrastructurii de telecomunicaţii, drumuri și căi ferate, precum și din domeniul turismului, din cauza deteriorării infrastructurii și a peisajului;
 • Nu există risc de accidente care să afecteze sănătatea oamenilor şi calitatea mediului.

ACTIVITĂȚILE DERULATE IN BAZINELE HIDROGRAFICE ARGES si VEDEA
Obiectul de investiţie 1 - Mărirea gradului de siguranţă la construcţiile hidrotehnice

Investițiile propuse includ senzori automați și echipamente complementare pentru:

 • 21 staţii automatizate cu senzori pentru mărirea gradului de siguranţă a barajelor;
 • 14 staţii automate cu senzori pentru măsurarea stratului de zăpadă;
 • 1 staţie hidrometrica pentru debite afluente;
 • 5 staţii hidrometrice pentru debitele prizelor de captare ale folosintelor;
 • 13 staţii hidrometrice pentru debite ale derivaţiilor;
 • 21 de baraje dotate cu software si hardware pentru controlul si coordonarea exploatarii constructiilor   hidrotehnice;
 • Echipamente şi mijloace de intervenţie la inundaţii, alte dotari.

 Obiectul de investiţie 2 - Creşterea capacităţii de intervenţie în caz de calamităţi naturale

 • 1 centru de coordonare şi 2 centre de intervenţie rapidă (Stefanesti si Mihailesti)
  • Dotări de tip software și hardware la centrele de coordonare;
  • Dotări la centrele de intervenție rapidă;
 • 3 staţii automatizate cu senzori pentru monitorizarea calităţii apei;
 • Piese de schimb.

REZULTATELE PROGNOZATE ALE PROIECTULUI

 • Sistemele decizionale modernizate pentru acțiunile operative din timpul și după producerea inundațiilor;
 • Optimizarea controlului în coordonarea exploatării construcțiilor hidrotehnice;
 • Date hidrologice îmbunătățite și integrate prin colectarea de mai multe date în secțiunile de râu unde nu există în acest moment stații hidrologice;
 • Prognoza mai precisă a viiturilor și a poluărilor într-o perioadă scurtă de timp, prin folosirea datelor colectate.

Prin toate măsurile care se vor lua, proiectul WATMAN este cel mai mare proiect de management și de întărire a capacității instituționale și decizionale derulat până în prezent în România.

 

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială
a Uniunii Europene sau a Guvernului României

 

 

 

 

 

 

 

 

Proiect cofinanţat din Fondul de Coeziune al Uniunii Europene  prin Programul Operaţional Sectorial “Mediu”

WATMAN – Sistem Informațional pentru Managementul Integrat al Apelor - Etapa I  

 

WATMAN:
Apa și tehnologia în slujba oamenilor!

“WATMAN – Sistemul Informatic pentru Managementul Integrat al Apelor - Etapa I” este un proiect care are ca obiectiv final protejarea populației, prin modernizarea infrastructurii adecvate pentru prevenirea inundaţiilor în vederea atenuării consecinţelor distructive ale acestora.
Beneficiarul proiectului este ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ ”APELE ROMÂNE”.
Investiția totală este de 63 milioane de euro, din care 85% sunt fonduri europene, iar restul este cofinanțare de la buget.
Contractul de finanțare a fost semnat în data de 9 august 2013, iar durata proiectului este de 25 de luni.
Proiectul contribuie la îndeplinirea obiectivului general al POS MEDIU, respectiv acela de îmbunătățire a standardului de viață a populației, precum și la îndeplinirea acordurilor României cu UE în ceea ce privește protecția mediului. Totodată, proiectul contribuie și la îndeplinirea obiectivelor POS Mediu, axa prioritară 5 “Dezvoltarea infrastructurii adecvate de prevenire a riscurilor naturale în zonele cele mai expuse la risc” - domeniul major de intervenţie 1 -„Protecţia împotriva inundaţiilor prin dezvoltarea unui management durabil al inundaţiilor, în zonele cele mai vulnerabile” din cele 11 bazine hidrografice - Someş-Tisa, Crişuri, Mureş, Banat, Jiu, Olt, Argeş-Vedea, Buzău-Ialomiţa, Siret, Prut-Bârlad şi Dobrogea-Litoral.
Obiectivul general al proiectului este acela de a furniza un instrument eficient autorităților responsabile în managementul inundaţiilor, cu ajutorul căruia să fie limitate pagubele produse de fenomenele de risc major (inundații, poluări accidentale) cu scopul protejării populației și a bunurilor sale .
Astfel, implementarea proiectului va avea un impact pozitiv considerabil asupra populaţiei. Aproximativ 1,5 milioane de locuitori vor beneficia de protecţie în zonele vulnerabile, iar riscul de producere a inundaţiilor va fi diminuat cu 7% la nivelul celor 11 bazine hidrografice din România.

 

BENEFICII DIRECTE

 • Optimizarea securității și a eficienței infrastructurii lucrărilor hidrotehnice deja existente de la nivel național, aflate în administrarea A.N. ”Apele Române”;
 • Informatizarea sistemului de colectare a datelor provenite de la stațiile automate care vor fi montate la nivelul barajelor de importanță majoră;
 • Monitorizarea de la distanță, 24 din 24 h și în timp real a modului de comportare a construcțiilor hidrotehnice;
 • Retehnologizarea mijloacelor de intervenție: folosirea tehnologiei ”apă contra apă”;
 • Integrarea tuturor informațiilor la nivel electronic și comunicarea cât mai rapidă și în timp real între autoritățile responsabile;

BENEFICII SOCIO-ECONOMICE și DE PROTECȚIA MEDIULUI:

 • Creșterea numărului de vieți omenești care pot fi salvate (principiul prevenției);
 • Reducerea timpului economisit în cazul oamenilor și companiilor;
 • Utilizarea rațională a resursei de apă, conform principiului ”poluatorul plăteşte”, prin instalarea de staţii automate pentru măsurarea debitelor folosinţelor;
 • Diminuarea pierderilor care pot surveni în procesul de producție al companiilor, ca urmare a deteriorării infrastructurii de telecomunicaţii, drumuri și căi ferate, precum și din domeniul turismului, din cauza deteriorării infrastructurii și a peisajului;
 • Nu există risc de accidente care să afecteze sănătatea oamenilor şi calitatea mediului.

ACTIVITĂȚILE DERULATE
Obiectul de investiţie 1 - Mărirea gradului de siguranţă la construcţiile hidrotehnice

Investițiile propuse includ senzori automați și echipamente complementare pentru:

 • 89 staţii automatizate cu senzori pentru mărirea gradului de siguranţă a barajelor;
 • 233 staţii automate cu senzori pentru măsurarea stratului de zăpadă şi staţii hidrometrice pentru debite afluente, prize şi derivaţii;
 • 89 de baraje dotate cu software si hardware pentru controlul si coordonarea exploatarii constructiilor   hidrotehnice;
 • Echipamente şi mijloace de intervenţie la inundaţii

 

Obiectul de investiţie 2 - Creşterea capacităţii de intervenţie în caz de calamităţi naturale

 • 15 centre de coordonare şi 23 centre de intervenţie rapidă
  • Dotări de tip software și hardware la centrele de coordonare;
  • Dotări la centrele de intervenție rapidă;
 • 51 staţii automatizate cu senzori pentru monitorizarea calităţii apei;
 • Piese de schimb.

REZULTATELE PROGNOZATE ALE PROIECTULUI

 • Sistemele decizionale modernizate pentru acțiunile operative din timpul și după producerea inundațiilor;
 • Optimizarea controlului în coordonarea exploatării construcțiilor hidrotehnice;
 • Date hidrologice îmbunătățite și integrate prin colectarea de mai multe date în secțiunile de râu unde nu există în acest moment stații hidrologice;
 • Prognoza mai precisă a viiturilor și a poluărilor într-o perioadă scurtă de timp, prin folosirea datelor colectate.

Prin toate măsurile care se vor lua, proiectul WATMAN este cel mai mare proiect de management și de întărire a capacității instituționale și decizionale derulat până în prezent în România.

 

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială
a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Pentru informații detaliate despre celelalte programme cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați http://www.fonduri-ue.ro

 

Folder: Fotografii echipamenteFotografii echipamenteAna-Maria DULICA
Folder: Conferinta de presa 11 decembrie 2015Conferinta de presa 11 decembrie 2015Ana-Maria DULICA
Folder: Conferința de presă de lansare a proiectuluiConferința de presă de lansare a proiectuluiAna-Maria DULICA
Prezentare Fazare proiect WATMAN.pdfPrezentare Fazare proiect WATMANMihail Andrei UDREA
Prezentare WATMAN conferinta final.pdfPrezentare WATMAN conferinta finalAna-Maria DULICA
Titlul Proiectului:
WIMS-Investment supporting the information system and database for water management

Proiect Phare Numărul:
EuropeAid/122966
/D/SUP/RO
Contract no:
RO/2005/017-553.03.03.03.01