Versiune Romana      Versiune Engleza     
Apele Române
Acasă
Starea apelor
Hărți de hazard și risc
Dispecerat
Proiecte
Anunturi
Comunicate de presa
Proiect WATMAN
Ziua Mondiala a Apei
Contact
  
Se începe căutarea
 

Descrierea activităţii

Planuri de management al bazinelor hidrografice
Galerie

ADMINISTRAŢIA BAZINALĂ DE APĂ ARGEŞ-VEDEA

AMENAJAREA BAZINULUI HIDROGRAFIC ARGEŞ-VEDEA

 

Alături de celelalte direcţii de apă înfiinţate în anul 1975, în scopul coordononării unitare a activităţii de gospodărire a apelor pe bazine hidrografice, Administraţia Bazinală de Apă Argeş-Vedea şi-a desfăşurat activitatea sub numeroase forme de organizare administrative si legale, de la simpla Direcţie de Apă sub tutela Consiliului Naţional al Apelor, până în prezent, când, alături de celelalte 11 Administraţii Bazinale de Apă din ţară, îşi desfăşoară activitatea în cadrul Administraţiei Naţionale”Apele Române”.

 Administraţia Bazinală de Apă Argeş-Vedea îşi desfaşoară activitatea pe teritoriile a şase judeţe(Argeş, Dâmboviţa, Olt, Giurgiu, Teleorman, Ilfov) şi Municipiul Bucureşti, prin tot atâtea Sisteme de Gospodărire a Apelor, acoperind Bazinele hidrografice ale râurilor Argeş, Vedea, Călmăţui şi fluviul Dunărea.

Coordonarea celor şase Sisteme de gospodărire a apelor se face de la Administraţia Bazinală de Apă Argeş-Vedea, din Piteşti.

Administraţia Bazinală de Apă Argeş-Vedea, gestionează un patrimoniu bogat în lucrări hidrotehnice specifice activităţii de gospodărire a apelor, pe o suprafaţă de 21479 kmp., asigurând necesarul de apă pentru o populaţie de 4 milioane de  locuitori(inclusiv din bazinul hidrografic Dunăre).

Administraţia Bazinală de Apă Argeş-Vedea aplică strategia si politica naţională în domeniul gospodăririi cantitative şi calitative a resurselor de apă, scop în care acţionează pentru cunoaşterea resurselor de apă, conservarea, folosirea raţională şi protecţia resurselor de apă împotriva epuizării şi degradării, în vederea asigurării unei dezvoltări durabile, prevenirea efectelor distructive ale apelor, reconstrucţia ecologică a cursurilor de apă, asigurarea supravegherii hidrologice şi hidrogeologice, implementarea prevederilor legislaţiei armonizate cu directivele Europene în domeniul gospodăririi durabile a resurselor de apă şi conservarea ecosistemelor acvatice şi a zonelor umede.

La ora actuală, Administraţia Bazinală de Apă Argeş-Vedea este una din cele mai importante Administraţii Bazinale de Apă din cadrul Administraţiei Naţionale “Apele Române”, atât datorită vastului patrimoniu pe care îl administrează, cât şi datorită îndeplinirii la timp şi competent a responsabilităţilor care îi revin în administrarea resurselor de apă şi a lucrărilor hidrotehnice, prin compartimentele specializate din cadrul Administraţiei Bazinale de Apă Argeş-Vedea.

Activitatea Administraţiei Bazinale de Apă Argeş-Vedea urmăreşte îndeplinirea următoarelor obiective vitale pentru satisfacerea cerinţelor impuse de comunităţile locale, structurate astfel:

Ø             exploatarea şi întreţinerea lucrărilor hidrotehnice şi a cursurilor de apă ;

Ø             gestiunea şi protecţia calităţii apelor;

Ø             integrare directive Uniunea Europeană privind factorul “apa”;

Ø             hidrologie şi hidrogeologie;

Ø             secretariatul tehnic al Comitetului de Bazin Argeş-Vedea;

Ø             investiţii-dezvoltare.

Având o reţea hidrografică vastă şi desfăşurându-se într-un spaţiu hidrografic care cuprinde toate formele de relief, Administraţia Bazinală de Apă Argeş-Vedea benefeciază de cea mai bună amenajare hidroenergetică dintre toate Administraţiile Bazinale de Apă din ţară, principalele amenajări cu volume semnificative aflându-se pe râurile Argeş: Vidraru (450,6 mil.mc.), Vâlcele(43,5 mil.mc.), Budeasa(51,1 mil.mc.), Goleşti (66,3 mil.mc.), Mihăileşti (99,0 mil.mc.), Dâmboviţa: Pecineagu (69,0 mil.mc.), Văcăreşti (22,05 mil.mc.), Lacul Morii (19,41 mil.mc.) şi Târgului: Râuşor (66,8 mil.mc.).

Deasemenea nu trebuiesc neglijate nici acumulările amonte baraj Vâlcele, care nu aparţin Administraţiei Bazinală de Apă Argeş-Vedea, dar care contribuie alături de acumulările Administraţiei Bazinale de Apă Argeş-Vedea la asigurarea necesarului de apă pentru populaţie, acumularea Vidraru fiind principalul rezervor de apă al Râului Argeş cu un volum de 450.6 milioane mc.

La aceste lucrări care au ca scop reţinerea unui volum de apă cât mai mare, atât ca rezervă în caz de secetă dar şi cu scop de atenuare în caz de ape mari, se mai adaugă derivaţiile de ape interbazinale având ca scopuri principale derivarea apelor mari în caz de inundaţii şi suplimentarea debitelor pe cursurile de apă deficitare: derivaţia Argeş-Dâmboviţa-CA2(Lunguleţu) – L=23,7km,  , derivaţia Dâmboviţa-Argeş(Brezoaiele) – L=10 km, derivaţia Ilfov-Dâmboviţa( Mircea Voda) – L=2,1km, derivaţia Dâmboviţa-Ilfov – L=5.5 km, derivaţia Găeşti (Potopu Răstoaca-Argeş )– L=5,1 km, derivaţia Argeş-Sabar – L=0.5 km, derivaţia Argeş-Ilfovăţ – L=6.3 km, derivaţia Ialomiţa-Colentina(Bilciureşti-Ghimpaţi) – L=10 km. Trebuie menţionat faptul că, Administraţia Bazinală de Apă Argeş-Vedea este furnizorul principal de apă de suprafaţa pentru alimentarea cu apă a populaţiei, industriei şi agriculturii din întregul bazin hidrografic, revenindu-i sarcina asigurării necesarului de apă pentru populaţia municipiilor Bucureşti şi Piteşti, drept pentru care toate  obiectivele hidrotehnice sunt monitorizate permanent acţionându-se atât în perioadele de secetă cât şi în perioadele de ape mari(inundaţii) sau alte dezastre, în baza unor regulamente de exploatare aprobate de către Administraţia Naţională Apele Române.

JUDETUL GIURGIU.docJUDETUL GIURGIU115 KB
JUDETUL ARGES.docJUDETUL ARGES170 KB
JUDETUL CALARASI.docJUDETUL CALARASI52 KB
JUDETUL DAMBOVITA.docJUDETUL DAMBOVITA130 KB
JUDETUL OLT.docJUDETUL OLT88 KB
JUDETUL TELEORMAN.docJUDETUL TELEORMAN105 KB
Mun Bucuresti - Jud Ilfov.docMun Bucuresti - Jud Ilfov143 KB
Titlul Proiectului:
WIMS-Investment supporting the information system and database for water management

Proiect Phare Numărul:
EuropeAid/122966
/D/SUP/RO
Contract no:
RO/2005/017-553.03.03.03.01