Salt la conținutul principal
Versiune Romana           Versiune Engleza          
Situaţia hidrologică în timp real
Hărți de hazard și risc
Situația hidrologică zilnică
Volume lacuri zilnice
Fenomene de iarnă
Fazarea Proiectului WATMAN
Anunt Watman
Proiect D.I.A.N.A
Proiecte de acte normative
Contact
Comunicate presa
  
Se începe căutarea
 

Ziua Mondiala a Apei 2012

Directiva Cadru Strategia pentru Mediu Marin 2008/56/CE
Directiva Nitrati
Mecanism Economic
Exploatarea lucrărilor hidrotehnice
Inspecţia apelor
Investiţii
Consultarea publicului
Revista "Hidrotehnica"
Revista presei
Galerie
Posturi-concurs

                  

 

 

 

ZIUA MONDIALĂ A APEI

22 MARTIE 2013

 

Astăzi celebrăm cea de-a 21-a aniversare a Zilei Mondiale a Apei, deşi apa a existat cu mult înaintea omenirii!  În 1992, la Rio de Janeiro, în cadrul Conferinţei Naţiunilor Unite pentru Mediu și Dezvoltare s-a propus desemnarea unei zile internaţionale a apei, iar Adunarea Generală a Naţiunilor Unite a răspuns la această recomandare prin stabilirea zilei de 22 martie 1993 ca fiind prima Zi Mondială a Apei. Începând cu acel moment, în fiecare an ţările încearcă să atragă atenţia şi să aducă în discuţie aspecte relevante şi specifice apei.

Conform Rezoluţiei adoptată de Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite, anul 2013 a fost denumit Anul Internaţional al cooperării în domeniul apei, fiind marcat cu ocazia evenimentelor de sărbătorire a Zilei Mondiale a Apei. Această tematică a avut în vedere progresul lent și neuniform în atingerea obiectivului de reducere la jumătate a proporţiei populației fără acces la sistemele de bază de alimentare cu apă potabilă și canalizare, precum şi faptul că schimbările climatice globale pot afecta grav cantitatea și calitatea apei. Tema specifică acestui an reprezintă, de altfel, o pledoarie pentru pace, pentru gestionarea durabilă şi echitabilă a resurselor de apă prin intermediul consolidării dialogului şi a cooperării la nivel internaţional (transfrontalier) şi naţional pentru a contribui la îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă prin şanse egale la apă.

Râurile pot reprezenta graniţe ale unui stat, însă ele leagă şi populaţiile diferitelor ţări, susţine veniturile şi mijloacele de trai a milioane de oameni din întreaga lume, creează interdependenţe economice şi sociale, oferind posibilităţi de cooperare ce pot contribui la atingerea obiectivelor de dezvoltare, la promovarea securităţii şi păcii regionale. Diferenţele reginale reprezintă provocări pentru dezvoltarea capacităţilor de cooperare economică, tehnică, socială şi legală, punând bazele unui management comun în vederea protejării resurselor transfrontaliere de apă, utilizării durabile şi echitabile a acestora.

Cu toţii, de-a lungul secolelor, am considerat apa ca o resursă inepuizabilă până cand realitatea ne-a demonstrat contrariul. Schimbările climatice sporesc presiunile asupra apelor de suprafaţă şi subterane, amplificând diferenţele regionale, iar necesitatea adaptării la schimbările climatice oferă noi oportunităţi de cooperare între gospodarii de apă, autorităţile naţionale şi locale pentru dezvoltarea strategiilor specifice. Astfel, e necesar un efort susţinut al autorităţilor, cu sprijin şi implicare din partea altor factori interesaţi, inclusiv reprezentanţi ai sectorului privat, organizaţiilor non guvernamentale, societatea civilă şi mediul academic, care trebuie să coopereze în scopul protejării şi valorificării eficiente şi durabile a resurselor de apă.

În acest context, conştienţi de importanţa cooperării în domeniul apelor transfrontaliere, factorii de decizie în domeniul gospodăririi apelor din România acordă o importanţă deosebită cooperării regionale (în special cooperarea în bazinul Dunării, al Mării Negre şi la nivel european) şi cooperării bilaterale cu ţările vecine, respectiv Republica Moldova, Ucraina, Ungaria, Bulgaria şi Serbia. În acest context, protecţia şi utilizarea durabilă a apelor, managementul riscului la inundaţii, calitatea apelor transfrontaliere, schimbul de date şi informaţii sunt principalele direcţii de colaborare.

La nivel european, implementarea Directivei Cadru Apă şi a celorlalte directive privind calitatea apei, precum şi implementarea Directivei privind evaluarea şi managementul riscului la inundaţii reprezintă o provocare importantă pentru gospodarii de apă din toate statele membre ale Uniunii Europene, ce va avea ca rezultat asigurarea unui standard ridicat de viaţă din punct de vedere al apelor pentru toţi cetaţenii, având în vedere atât atingerea unei cantităţi şi calităţi corespunzătoare, cât şi prevenirea efectelor negative datorate fenomenelor extreme. Planurile de management ale bazinelor hidrografice, care s-au realizat în decembrie 2009, şi mai ales programul de măsuri în curs de implementare în prezent, reprezintă principalul instrument pentru atingerea stării bune a apelor. De asemenea,în această periodă se realizează hărţile de hazard şi de risc la inundaţii, ce sunt etape importante pe baza cărora se vor stabili măsurile şi acţiunile necesare pentru atingerea unui grad acceptat de protecţie împotriva inundaţiilor.

 

Ziua Mondială a Apei este pentru Administraţia Naţională “Apele Române” un bun prilej de a readuce în atenţia opiniei publice din România  problemele legate de necesitatea protejării resurselor de apă şi de a pune în adevărata lumină rolul, îndatoririle şi responsabilităţile noastre, ale celor cu atribuţii în protejarea şi valorificarea resurselor de apă.

 

"Apei i-a fost dată puterea de a deveni seva vieţii pe pământ"

Leonardo da Vinci

 

 

DIRECTOR GENERAL

dr. ing. Vasile PINTILIE

 

  
Vizualizare: 
Casetă de selectareDimensiune imagine
Folder: Mesaje de Ziua Mondiala a Apei
Mesaje de Ziua Mondiala a Apei
2013logo_Romanian.jpg
2013logo_Romanian
885 x 691161 KB
Ziua Mondiala a apei - logo 2013.jpg
Ziua Mondiala a apei - logo 2013
2213 x 1728709 KB
Ziua Mondiala a Apei 2012.jpg
Ziua Mondiala a Apei 2012
799 x 40091 KB
Titlul Proiectului:
WIMS-Investment supporting the information system and database for water management

Proiect Phare Numărul:
EuropeAid/122966
/D/SUP/RO
Contract no:
RO/2005/017-553.03.03.03.01