Salt la conținutul principal
Versiune Romana           Versiune Engleza          
Situaţia hidrologică în timp real
Hărți de hazard și risc
Situația hidrologică zilnică
Volume lacuri zilnice
Fenomene de iarnă
Fazarea Proiectului WATMAN
Anunt Watman
Proiect D.I.A.N.A
Proiecte de acte normative
Contact
Comunicate presa
  
Se începe căutarea
 

TPAE

Directiva Cadru Strategia pentru Mediu Marin 2008/56/CE
Directiva Nitrati
Mecanism Economic
Exploatarea lucrărilor hidrotehnice
Inspecţia apelor
Investiţii
Consultarea publicului
Revista "Hidrotehnica"
Revista presei
Galerie
Posturi-concurs

 

 

Proiectul “Towards a proper aquatic enivronment” finanțat prin Mecanismului Financiar European SEE 2009-2014 în cadrul Programului RO 04 “Reducerea subsanțelor periculoase” având ca obiectiv principal Creșterea cunoașterii și a conștientizării în domeniul politicii apei prin extinderea activității curente de monitoring pe baza noilor cerințe europene este un parteneriat între Administrația Națională ,,Apele Române” în calitate de Promotor al Proiectului și Agenția Norvegiană de Mediu în calitate de Partener al Proiectului.

 Mai multe informații www.tpae.ro

 

 

Titlul Proiectului:
WIMS-Investment supporting the information system and database for water management

Proiect Phare Numărul:
EuropeAid/122966
/D/SUP/RO
Contract no:
RO/2005/017-553.03.03.03.01