Salt la conținutul principal
Versiune Romana           Versiune Engleza          
Situaţia hidrologică în timp real
Hărți de hazard și risc
Situația hidrologică zilnică
Volume lacuri zilnice
Fenomene de iarnă
Proiect WATMAN
Proiecte de acte normative
Contact
Comunicate presa
  
Se începe căutarea
 

Proiecte in derulare

Directiva Cadru Strategia pentru Mediu Marin 2008/56/CE
Mecanism Economic
Exploatarea lucrărilor hidrotehnice
Inspecţia apelor
Investiţii
Consultarea publicului
Revista "Hidrotehnica"
Revista presei
Galerie
Posturi-concurs

Proiectul “Towards a proper aquatic enivronment” finanțat prin Mecanismului Financiar European SEE 2009-2014 în cadrul Programului RO 04 “Reducerea subsanțelor periculoase” având ca obiectiv principal Creșterea cunoașterii și a conștientizării în domeniul politicii apei prin extinderea activității curente de monitoring pe baza noilor cerințe europene este un parteneriat între Administrația Națională ,,Apele Române” în calitate de Promotor al Proiectului și Agenția Norvegiană de Mediu în calitate de Partener al Proiectului.

 Mai multe informații www.tpae.ro

 

 

Proiectul “Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți, proiect implementat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, finantat de Guvernul României dintr-un împrumut acordat de Banca Mondială și un ajutor finaciar nerambursabil acordat de Facilitatea Globală de Mediu are ca obiectiv global de mediu reducerea pe termen lung a deversărilor de nutrienţi în apele ce se varsă în Dunăre şi Marea Neagră, printr-un management integrat al solului şi apelor. O componentă importantă a acestui proiect prevede acordarea de sprijin A.N. “Apele Române” în vederea întăririi capacității necesare pentru îndeplinirea cerințelor de monitorizare și raportare privind implementarea Directivei “Nitrați”.

Mai multe informații: www.inpcp.ro

  
Vizualizare: 
Folder: Managementul durabil integrat al coridoarelor râurilor internaţionale în ţările din sud-estul Europei
Managementul durabil integrat al coridoarelor râurilor internaţionale în ţările din sud-estul EuropeiUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
28.03.2013 10:22Razvan Bogzianu
Folder: Proiecte PPPDEI (Planurile pentru Prevenirea, Protecţia şi Diminuarea Efectelor Inundaţiilor)
Proiecte PPPDEI (Planurile pentru Prevenirea, Protecţia şi Diminuarea Efectelor Inundaţiilor)Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
26.10.2012 13:58Daniela Vladescu
01_Proiect Danube WATER 2012.doc
01_Proiect Danube WATER 2012Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
26.10.2012 14:02Daniela Vladescu
Lucrari pentru consolidarea falezelor in judetul Constanta .pdf
Lucrari pentru consolidarea falezelor in judetul Constanta Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
26.10.2012 14:02Daniela Vladescu
Titlul Proiectului:
WIMS-Investment supporting the information system and database for water management

Proiect Phare Numărul:
EuropeAid/122966
/D/SUP/RO
Contract no:
RO/2005/017-553.03.03.03.01