Salt la conținutul principal
Versiune Romana           Versiune Engleza          
Situaţia hidrologică în timp real
Hărți de hazard și risc
Situația hidrologică zilnică
Volume lacuri zilnice
Fenomene de iarnă
Fazarea Proiectului WATMAN
WATMAN II - Consultarea Pietei
Proiect D.I.A.N.A
Proiecte de acte normative
Contact
Comunicate presa
  
Se începe căutarea
 

PMRI al Bazinului Dunării

Directiva Cadru Strategia pentru Mediu Marin 2008/56/CE
Directiva Nitrati
Mecanism Economic
Exploatarea lucrărilor hidrotehnice
Inspecţia apelor
Investiţii
Consultarea publicului
Revista "Hidrotehnica"
Revista presei
Galerie
Posturi-concurs

La 16 decembrie 2015 ICPDR (Comisia Internațională pentru Protecția Fluviului Dunărea) a publicat la Viena primul Plan de Management al Riscului la Inundații pentru Bazinul  Dunării.

Acesta, alături de Planul de Management Bazinal al Fluviului Dunărea stabilește prioritățile pentru bazinul Dunării până în anul 2021.

Planul de Management al Riscului la Inundații reprezintă o piatră de hotar în activitatea ICPDR către o gestionare durabilă a riscurilor de inundații. Se adresează tuturor aspectelor de management al riscului de inundații concentrându-se  pe prevenire, protecție și pregătire, incluzând măsuri pentru realizarea obiectivelor stabilite și solicitând solidaritatea între toate părțile contractante ale ICPDR.

Acest plan de management a fost elaborat cu implicarea părților interesate și a publicului. Pentru următorii șase ani, activitatea ICPDR va fi orientată spre punerea în aplicare a lui și a măsurilor conținute de acesta.

 

Conținutul PMRI al Bazinului Dunării și al Anexei 1

 

Anexele 2-5 ale PMRI al Bazinului Dunării

Titlul Proiectului:
WIMS-Investment supporting the information system and database for water management

Proiect Phare Numărul:
EuropeAid/122966
/D/SUP/RO
Contract no:
RO/2005/017-553.03.03.03.01