Salt la conținutul principal
Versiune Romana           Versiune Engleza          
Situaţia hidrologică în timp real
Hărți de hazard și risc
Situația hidrologică zilnică
Volume lacuri zilnice
Fenomene de iarnă
Fazarea Proiectului WATMAN
Anunt Watman
Proiect D.I.A.N.A
Proiecte de acte normative
Contact
Comunicate presa
  
Se începe căutarea
 

MARS: Proiect Mars

Directiva Cadru Strategia pentru Mediu Marin 2008/56/CE
Directiva Nitrati
Mecanism Economic
Exploatarea lucrărilor hidrotehnice
Inspecţia apelor
Investiţii
Consultarea publicului
Revista "Hidrotehnica"
Revista presei
Galerie
Posturi-concurs
Istoric versiuniIstoric versiuni

Nume

Proiect Mars 

Conținut Wiki

 

                                                        

                                                                                              Proiect “MARS”                                                 

Proiectul Managementul ecosistemelor acvatice şi a resurselor de apă aflate sub presiuni multiple /  Managing Aquatic ecosystems and water Resources under multiple Stress, având acronimul MARS, are ca principal obiectiv asigurarea suportului pentru managerii şi factorii de decizie în implementarea practică a Directivei Cadru Apă, a legislaţiei conexe şi a politicilor europene în domeniul apelor, prin:

-       sintetizarea informaţiilor existente şi dezvoltarea de  noi cercetări privind efectele şi managementul presiunilor multiple asupra corpurilor de apă de suprafaţă şi subterane;

-       oferirea de consultanţă pentru cel de-al treilea ciclu de planificare a planurilor de management şi revizuirea Directivei Cadru Apă și

-       dezvoltarea de noi instrumente integrative pentru diagnoză şi predicţie a presiunilor multiple în procesul de management al resurselor de apă.

Proiectul MARS a fost finanțțat inițial prin Programul FP 7 al Uniunii Europene (Grant Agreement 603378) și apoi, începând cu anul 2015, prin Programul HORIZON 2020, în perioada 1 februarie 2014 – 31 ianuarie 2018.  

În cadrul proiectului, Administrația Națională „Apele Române” este Partener de aplicare, alături de un consorțiu de 20 prestigioase institute de cercetare din: Germania, Austria, Danemarca, Cehia, Marea Britanie, Olanda, Slovenia, Norvegia, Finlanda, Romania (Institutul Național de Cercetare-Devoltare Delta Dunării), Grecia, Spania și Portugalia, precum și alți 3 parteneri de aplicare, printre care și Comisia Internațională pentru Protecția fluviului Dunărea. Lider de proiect este Universitatae din Duisburg-Essen, Germania.

Mai multe informații:

www.mars-project.eu

https://youtu.be/dRqAHfKl5cg

https://youtu.be/xOExg4B9tRY

MARS RECOMMENDATIONS

Versiune: 15.0 
Creat la 28.02.2018 11:53  de Catalin Medintu 
Ultima modificare la 20.11.2018 15:44  de dragos ungureanu 
Titlul Proiectului:
WIMS-Investment supporting the information system and database for water management

Proiect Phare Numărul:
EuropeAid/122966
/D/SUP/RO
Contract no:
RO/2005/017-553.03.03.03.01