Versiune Romana      Versiune Engleza     
Acasă
Sediul Central al Apelor Romane
INHGA.RO
  
Se începe căutarea
 

Despre Noi

Domenii de activitate

Activitatea institutului se caracterizeaza printr-o  dinamica a preocuparilor aflate in permanenta concordanta cu cea a cerintelor ce au evoluat de-a lungul anilor, astfel incat in prezent se dispune de o larga experienta acumulata de-a lungul timpului ce ajuta mult la abordarea noilor probleme cu care se confrunta domeniul gestionarii durabile a resurselor de apa si corelarii cu cerintele legislatiei europene in conditiile integrarii Romaniei in Uniunea Europeana.

Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor are deopotriva atributii de activitati de servicii si de cercetare-dezvoltare  pe o arie larga de expertiza care acopera practic toate domeniile hidrologiei (în regim natural si amenajat al apelor), precum si ale gospodaririi apelor.
In cadrul institutului se elaboreaza:

 • studii si cercetari de hidrologie, hidrogeologie si gospodarire a apelor
 • diagnoze
 • avertizari in caz de producere a fenomenelor hidrologice periculoase
 • prognoze hidrologice de interes national si transfrontiere
 • sinteze, anuare si monografii
 • studii de impact si bilanturi de mediu
 • studii si cercetari de ecohidrologie

Sectii si laboratoare:

 • Sectia de Studii si Cercetări Hidrologie de Suprafata 
 • Laborator de Studii si Cercetari Hidrogeologice
 • Sectia Planuri de Amenajare a Bazinelor Hidrografice
 • Sectia de Gospodarire a Apelor si Ecohidrologie
 • Centrul National de Prognoze Bazinale
 • Laborator Hidrometrie
 • Laborator Hidrologie Experimentala
 • Laboratorul de Baze de Date si GIS
 • Serviciul Tehnologia Informatiei
 • Serviciul Tehnic, Investitii, Achizitii, Patrimoniu, Editare, Auto
 • Serviciul Telecomunicatii Hidro, Exploatare si Service Statii Automate
 • Compartiment Resurse Umane
 • Juridic si Contencios
 • Compartiment Cooperate Internationala
 • Compartimentul Secretariat, Registratura
 • Serviciul Administrativ
 • Compartiment Financiar
 • Compartiment Contabilitate
 • Compartiment Buget - Contracte
 • Unitatea Implementare Proiecte (UIP)
 • Audit Public Intern
 • Sanatate, Securitate in Munca si PSI
 • Comunicare, Relatii Publice, Relatii cu Presa
 • Sistem Integrat de Management al Calitatii

Produse

  • Prognoze hidrologice in vederea fundamentarii regimurilor de exploatare al lacurilor de acumulare
  • Anuarul hidrologic al apelor de suprafata
  • Cadastrul apelor de suprafata si subterane
  • Sinteze si regionalizari hidrologice
  • Studii hidrologice continand determinarea parametrilor hidrologici necesari proiectarii si exploatarii amenajarilor hidrotehnice si a altor infrastructuri ingineresti aflate in relatie cu apa
  • Studii hidrogeologice pentru evaluarea resurselor de apa subterane, de utilizare rationala a lor si de determinare a zonelor de protectie
  • Planuri de amenajare ale bazinelor hidrografice
  • Strategii regionale de dezvoltare a domeniului apei
  • Studii de inundabilitate a teritoriului
  • Studii de impact asupra mediului
  • Documentatii pentru obtinerea avizelor si autorizatiilor de gospodarire a apelor
  • Studii si proiecte de reconstructie/restaurare a cursurilor de apa
  • Documentatii pentru evaluarea starii de siguranta in exploatare a barajelor din categoriile A si B

Cercetari avansate privind:

 • influenta schimbarilor climatice asupra ciclului hidrologic
 • formarea si propagarea viiturilor rapide pe cursuri de apa
 • gestionarea resurselor de apa in conditii de seceta
 • ecotehnia cursurilor de apa
 • deplasarea undelor de poluare
 • determinarea vulnerabilitatii la inundatii si a riscului asociat inundatiilor.
 

Servicii

 

Asistenta tehnica de specialitate pentru

- proiectarea de retele hidrometrice

 

- realizarea de retele hidrometrice la acumulari si sisteme de gospodarire a apelor

  cu curgere cu nivel liber

 

- achizitionarea, instalarea si exploatarea de aparatura hidrometrica clasica si

  automata

 

- proiectarea de retele hidrogeologice si la elaborararea si implementarea

  programelor de monitorizare a acestora

 

- executia lucrarilor de captare a apelor subterane

Evaluarea efectelor produse de fenomenele hidrogeologice extreme cu impact negativ asupra mediului

 

Testarea aparaturii hidrometrice produsa in tara si in strainatate

 

Traininguri de specilaitate pentru  masurarea, colectarea si prelucrarea datelor hidrometrice

Efectuarea de topobatimetrii pentru determinarea colmatarii lacurilor de acumulare, implicit pentru reactualizarea curbelor caracteristice.

» Laboratoare acreditate
» Revista Hidrotehnica
» Ministerul Mediului
Titlul Proiectului:
WIMS-Investment supporting the information system and database for water management

Proiect Phare Numărul:
EuropeAid/122966
/D/SUP/RO
Contract no:
RO/2005/017-553.03.03.03.01