Salt la conținutul principal
Versiune Romana           Versiune Engleza          
Situaţia hidrologică în timp real
Hărți de hazard și risc
Situația hidrologică zilnică
Volume lacuri zilnice
Fenomene de iarnă
Fazarea Proiectului WATMAN
WATMAN II - Consultarea Pietei
Proiect D.I.A.N.A
Proiecte de acte normative
Contact
Comunicate presa
  
Se începe căutarea
 

Documente

Directiva Cadru Strategia pentru Mediu Marin 2008/56/CE
Directiva Nitrati
Mecanism Economic
Exploatarea lucrărilor hidrotehnice
Inspecţia apelor
Investiţii
Consultarea publicului
Revista "Hidrotehnica"
Revista presei
Galerie
Posturi-concurs
 
LINK-uri ANAR și ABA – Probleme importante de gospodărire a apelor

ANAR:

http://www.rowater.ro/Documente%20Consularea%20Publicului/Probleme%20Importante%20de%20Gospod%C4%83rire%20a%20Apelor-Sinteza%20Na%C8%9Bional%C4%83%202019.pdf

ABA Someș-Tisa: http://www.rowater.ro/dasomes/Documente/Actualizari%202019/Probleme%20importante%20de%20gospodarirea%20apelor_2019%20ABAST.pdf

ABA Crișuri:

http://www.rowater.ro/dacrisuri/Continut%20Site/Directive%20Europene/Documente%20ale%20Secretariatului%20tehnic%20al%20Comitetului%20de%20Bazin.aspx?RootFolder=%2fdacrisuri%2fConsultarea%20publicului%20PMSH%20Crisuri%202009%5f%202015%2fConsultarea%20publicului%20PMSH%20Crisuri%202021%20%2d%202027&FolderCTID=&View=%7b2529C847%2d60BA%2d4157%2dA586%2dD1AA03A6D7E1%7d

ABA Mureș:

http://www.rowater.ro/damures/Probleme%20importante%20de%20gospodrire%20a%20apelor%20n%20Bazin/Forms/AllItems.aspx

ABA Banat: http://www.rowater.ro/dabanat/Probleme%20importante%20de%20gospodarire%20a%20apelor%202019/Probleme%20importante%20de%20gospodarirea%20apelor%202019%20ABA%20BANAT_net.pdf

ABA Jiu:

http://www.rowater.ro/dajiu/Documente%20Consultarea%20Publicului/Forms/AllItems.aspx

ABA Olt:

http://www.rowater.ro/daolt/Plan%20Management/Forms/AllItems.aspx

ABA Argeș-Vedea: http://www.rowater.ro/daarges/Continut%20Site/Secretariatului%20tehnic%20al%20Comitetului%20de%20Bazin.aspx 

ABA Buzău-Ialomița: http://www.rowater.ro/dabuzau/Documente%20ale%20Secretariatului%20tehnic%20al%20Comitetulu/Forms/AllItems.aspx

ABA Siret:

http://www.rowater.ro/dasiret/Documente%20Consultarea%20Publicului/Forms/AllItems.aspx

ABA Prut: http://www.rowater.ro/daprut/Plan%20management%20bazinal/Probleme%20importante%20de%20gospodarirea%20apelor%20in%20spatiul%20hidrografic%20Prut-Barlad_2019.pdf

ABA Dobrogea-Litoral: http://www.rowater.ro/dadobrogea/Documente%20Consultarea%20Publicului/Forms/AllItems.aspx .

 
 
Adrese link-uri ABA - Proiectul PMB:
 
 
 
 

Calendarul si programul de lucru privind Participarea Publicului pentru fiecare Administratie Bazinala de Apa

LINK-uri ABA – Probleme importante de gospodarire a apelor/Significant Water Management Issues

ABA Olt:

 http://www.rowater.ro/daolt/Plan%20Management/Forms/AllItems.aspx 

 

 ABA Somes: http://www.rowater.ro/dasomes/Documente%20Consultarea%20Publicului/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2fdasomes%2fDocumente%20Consultarea%20Publicului%2fImplementarea%20Directivei%20Cadru%20Apa&FolderCTID=&View=%7bA72B2790%2d2D4E%2d4E4C%2dBA2C%2d2A47DE77B990%7d

ABA Siret: http://www.rowater.ro/dasiret/SCAR/Planul%20de%20management.aspx?RootFolder=%2fdasiret%2fPlanul%20de%20Management%20al%20Bazinului%20Hidrografic%20Sire%2fProbleme%20importante%20de%20gospodarirea%20apelor&FolderCTID=&View=%7bD974A695-D1FD-41E3-9A10-6968E0A8B4A0%7d

ABA Jiu:

 http://www.rowater.ro/dajiu/Documente%20Consultarea%20Publicului/Forms/AllItems.aspx

 

ABA Dobrogea Litoral:

http://www.rowater.ro/dadobrogea/SCAR/Planul%20de%20management.aspx

 

ABA Ialomita Buzau:

http://www.rowater.ro/dabuzau/SCAR/Planul%20de%20management.aspx 

sau

http://www.rowater.ro/dabuzau/Documente%20ale%20Secretariatului%20tehnic%20al%20Comitetulu/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2fdabuzau%2fDocumente%20ale%20Secretariatului%20tehnic%20al%20Comitetulu%2fProbleme%20importante%20de%20gospodarirea%20apelor&FolderCTID=&View={79019E9A-E7ED-4154-BFEA-E4F8F121C692}

ABA Banat:

http://www.rowater.ro/dabanat/Plan%20de%20Management%20Bazinal/Raport_Art_14_SHBanat.pdf  

si pentru SWMI: http://www.rowater.ro/dabanat/Plan%20de%20Management%20Bazinal/Interim%20Overview%20Significant%20Water%20Management%20Issues%20in%20the%20DRBD%20%E2%80%93%20FINAL.pdf

ABA Arges Vedea:

http://www.rowater.ro/daarges/Continut%20Site/Secretariatului%20tehnic%20al%20Comitetului%20de%20Bazin.aspx

 

ABA Mures:

http://www.rowater.ro/damures/Documente%20%20Consultarea%20Publicului/Forms/AllItems.aspx

 

ABA Crisuri:

http://www.rowater.ro/dacrisuri/Continut%20Site/Directive%20Europene/Documente%20ale%20Secretariatului%20tehnic%20al%20Comitetului%20de%20Bazin.aspx?RootFolder=%2fdacrisuri%2fConsultarea%20publicului%20PMSH%20Crisuri%202009%5f%202015%2fConsultarea%20publicului%20PMSH%20Crisuri%202015%20%2d%202021&FolderCTID=&View=%7b2529C847%2d60BA%2d4157%2dA586%2dD1AA03A6D7E1%7d 

 

ABA Prut:

http://www.rowater.ro/daprut/Plan%20management%20bazinal/Forms/AllItems.aspx

ANAR:

http://www.rowater.ro/Continut%20Site/Documente.aspx

ANUNŢ IMPORTANT!

 

Jiu:                      http://www.rowater.ro/dajiu/SCAR/Planul%20de%20management.aspx

Olt:                      http://www.rowater.ro/daolt/SCAR/Planul%20de%20management.aspx

 

Argeş-Vedea :      http://www.rowater.ro/daarges/SCAR/Planul%20de%20management.aspx

 

Buzau-Ialomita:   http://www.rowater.ro/dabuzau/SCAR/Planul%20de%20management.aspx?RootFolder=%2fdabuzau%2fPlanul%20de%20Management%20al%20Spatiului%20Hidrografic%20Buza%2fPlanul%20de%20management%20al%20spatiului%20hidrografic%20Buzau%20%2d%20Ialomita&FolderCTID=&View=%7bC741E2C8%2dA747%2d4843%2dB1AA%2dB6D4DBBBCE07%7d

 

Siret:                   http://www.rowater.ro/dasiret/SCAR/Planul%20de%20management.aspx

 

Prut :                   http://www.rowater.ro/daprut/Plan%20management%20bazinal/Forms/AllItems.aspx

 

Dobrogea Litoral: http://www.rowater.ro/dadobrogea/SCAR/Planul%20de%20management.aspx

Anexa 10.1 Condiții de aplicare ale excepțiilor de la obiectivele de mediu.pdfAnexa 10.1 Condiții de aplicare ale excepțiilor de la obiectivele de mediudragos ungureanu
Anexa 10.2 Corpuri de apă subterană pentru care se aplică excepţii de la obiectivele de mediu.pdfAnexa 10.2 Corpuri de apă subterană pentru care se aplică excepţii de la obiectivele de mediudragos ungureanu
Anexa 7.2 Valorile de prag la nivelul CA subterane.pdfAnexa 7.2 Valorile de prag la nivelul CA subteranedragos ungureanu
Anexa 6.2 Evaluarea stării cantitative și calitative a corpurilor de apă subterane.pdfAnexa 6.2 Evaluarea stării cantitative și calitative a corpurilor de apă subteranedragos ungureanu
Anexa 6.1 Sistemul de clasificare si evaluare al  corpurilor de apa de suprafata.pdfAnexa 6.1 Sistemul de clasificare si evaluare al corpurilor de apa de suprafatadragos ungureanu
Anexa 9.1 Situația transpunerii și implementării legislației europene.pdfAnexa 9.1 Situația transpunerii și implementării legislației europenedragos ungureanu
Anexa 2  Lista persoanelor de contact.pdfAnexa 2 Lista persoanelor de contactdragos ungureanu
Anexa 1 Lista autorități componente.pdfAnexa 1 Lista autorități componentedragos ungureanu
Titlul Proiectului:
WIMS-Investment supporting the information system and database for water management

Proiect Phare Numărul:
EuropeAid/122966
/D/SUP/RO
Contract no:
RO/2005/017-553.03.03.03.01