Salt la conținutul principal
Versiune Romana           Versiune Engleza          
Situaţia hidrologică în timp real
Hărți de hazard și risc
Situația hidrologică zilnică
Volume lacuri zilnice
Fenomene de iarnă
Proiect WATMAN
Anunt Watman
Proiecte de acte normative
Contact
Comunicate presa
  
Se începe căutarea
 

Documente

Directiva Cadru Strategia pentru Mediu Marin 2008/56/CE
Mecanism Economic
Exploatarea lucrărilor hidrotehnice
Inspecţia apelor
Investiţii
Consultarea publicului
Revista "Hidrotehnica"
Revista presei
Galerie
Posturi-concurs
 
 
Adrese link-uri ABA - Proiectul PMB:
 
 
 
 

Calendarul si programul de lucru privind Participarea Publicului pentru fiecare Administratie Bazinala de Apa

LINK-uri ABA – Probleme importante de gospodarire a apelor/Significant Water Management Issues

ABA Olt:

 http://www.rowater.ro/daolt/Plan%20Management/Forms/AllItems.aspx 

 

 ABA Somes: http://www.rowater.ro/dasomes/Documente%20Consultarea%20Publicului/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2fdasomes%2fDocumente%20Consultarea%20Publicului%2fImplementarea%20Directivei%20Cadru%20Apa&FolderCTID=&View=%7bA72B2790%2d2D4E%2d4E4C%2dBA2C%2d2A47DE77B990%7d

ABA Siret: http://www.rowater.ro/dasiret/SCAR/Planul%20de%20management.aspx?RootFolder=%2fdasiret%2fPlanul%20de%20Management%20al%20Bazinului%20Hidrografic%20Sire%2fProbleme%20importante%20de%20gospodarirea%20apelor&FolderCTID=&View=%7bD974A695-D1FD-41E3-9A10-6968E0A8B4A0%7d

ABA Jiu:

 http://www.rowater.ro/dajiu/Documente%20Consultarea%20Publicului/Forms/AllItems.aspx

 

ABA Dobrogea Litoral:

http://www.rowater.ro/dadobrogea/SCAR/Planul%20de%20management.aspx

 

ABA Ialomita Buzau:

http://www.rowater.ro/dabuzau/SCAR/Planul%20de%20management.aspx 

sau

http://www.rowater.ro/dabuzau/Documente%20ale%20Secretariatului%20tehnic%20al%20Comitetulu/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2fdabuzau%2fDocumente%20ale%20Secretariatului%20tehnic%20al%20Comitetulu%2fProbleme%20importante%20de%20gospodarirea%20apelor&FolderCTID=&View={79019E9A-E7ED-4154-BFEA-E4F8F121C692}

ABA Banat:

http://www.rowater.ro/dabanat/Plan%20de%20Management%20Bazinal/Raport_Art_14_SHBanat.pdf  

si pentru SWMI: http://www.rowater.ro/dabanat/Plan%20de%20Management%20Bazinal/Interim%20Overview%20Significant%20Water%20Management%20Issues%20in%20the%20DRBD%20%E2%80%93%20FINAL.pdf

ABA Arges Vedea:

http://www.rowater.ro/daarges/Continut%20Site/Secretariatului%20tehnic%20al%20Comitetului%20de%20Bazin.aspx

 

ABA Mures:

http://www.rowater.ro/damures/Documente%20%20Consultarea%20Publicului/Forms/AllItems.aspx

 

ABA Crisuri:

http://www.rowater.ro/dacrisuri/Continut%20Site/Directive%20Europene/Documente%20ale%20Secretariatului%20tehnic%20al%20Comitetului%20de%20Bazin.aspx?RootFolder=%2fdacrisuri%2fConsultarea%20publicului%20PMSH%20Crisuri%202009%5f%202015%2fConsultarea%20publicului%20PMSH%20Crisuri%202015%20%2d%202021&FolderCTID=&View=%7b2529C847%2d60BA%2d4157%2dA586%2dD1AA03A6D7E1%7d 

 

ABA Prut:

http://www.rowater.ro/daprut/Plan%20management%20bazinal/Forms/AllItems.aspx

ANAR:

http://www.rowater.ro/Continut%20Site/Documente.aspx

ANUNŢ IMPORTANT!

 

Jiu:                      http://www.rowater.ro/dajiu/SCAR/Planul%20de%20management.aspx

Olt:                      http://www.rowater.ro/daolt/SCAR/Planul%20de%20management.aspx

 

Argeş-Vedea :      http://www.rowater.ro/daarges/SCAR/Planul%20de%20management.aspx

 

Buzau-Ialomita:   http://www.rowater.ro/dabuzau/SCAR/Planul%20de%20management.aspx?RootFolder=%2fdabuzau%2fPlanul%20de%20Management%20al%20Spatiului%20Hidrografic%20Buza%2fPlanul%20de%20management%20al%20spatiului%20hidrografic%20Buzau%20%2d%20Ialomita&FolderCTID=&View=%7bC741E2C8%2dA747%2d4843%2dB1AA%2dB6D4DBBBCE07%7d

 

Siret:                   http://www.rowater.ro/dasiret/SCAR/Planul%20de%20management.aspx

 

Prut :                   http://www.rowater.ro/daprut/Plan%20management%20bazinal/Forms/AllItems.aspx

 

Dobrogea Litoral: http://www.rowater.ro/dadobrogea/SCAR/Planul%20de%20management.aspx

Draft Hărți Planul de Management al Distictului Internațional al Dunării - 2015-Hărți_27-35.pdfDraft Hărți Planul de Management al Distictului Internațional al Dunării - 2015-Hărți_27-35dragos ungureanu
Draft Hărți Planul de Management al Distictului Internațional al Dunării - 2015-Hărți_16-26.pdfDraft Hărți Planul de Management al Distictului Internațional al Dunării - 2015-Hărți_16-26dragos ungureanu
Draft Hărți Planul de Management al Distictului Internațional al Dunării - 2015-Hărți_9-15.pdfDraft Hărți Planul de Management al Distictului Internațional al Dunării - 2015-Hărți_9-15dragos ungureanu
Draft Hărți Planul de Management al Distictului Internațional al Dunării - 2015-Hărți-1-8.pdfDraft Hărți Planul de Management al Distictului Internațional al Dunării - 2015-Hărți-1-8dragos ungureanu
Draft Anexe Planul de Management al fluviului Dunărea - 2015.pdfDraft Anexe Planul de Management al fluviului Dunărea - 2015dragos ungureanu
Draft-ul Planului de Management al Districtului Internațional al Dunării - 2015.pdfDraft-ul Planului de Management al Districtului Internațional al Dunării - 2015dragos ungureanu
Titlul Proiectului:
WIMS-Investment supporting the information system and database for water management

Proiect Phare Numărul:
EuropeAid/122966
/D/SUP/RO
Contract no:
RO/2005/017-553.03.03.03.01